Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje"— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje
Ing. Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 2012

2 Elektronické informační zdroje na ZČU
Informace o přístupu k odborným elektronickým informačním zdrojům (EIZ) jsou na webových stránkách Univerzitní knihovny: Co jsou to EIZ? Elektronické časopisy (e-journal) Elektronické knihy (e-book) Dokumentografické (bibliografické, plnotextové, citační) a faktografické databáze Online sborníky z konferencí (e-proceedings) Online normy Hlavní výhody EIZ: rychlý a snadný přístup k aktuálním vědeckým informacím, možnost efektivního vyhledávání dle různých kritérií. Podle licenčních smluv je dovoleno používat EIZ jen pro vlastní studijní a výzkumné potřeby, nesmí být využívány pro komerční účely. Přístup ze všech PC na ZČU, řešení vzdáleného přístupu (VPN Any Connect klient - , Shibboleth).

3 Elektronické informační zdroje na ZČU

4 Elektronické informační zdroje na ZČU – tvorba dotazu
Klíčová slova Dotaz z klíčových slov a booleovských (AND, OR, NOT) nebo proximitních operátorů (blízkost, souvislost slov, PRE, NEAR, WITHIN, FBY,…) Fráze – pokud více než 2 slova, pak v uvozovkách

5 Elektronické informační zdroje na ZČU – tvorba dotazu
Booleovské operátory

6 Polytematické elektronické informační zdroje - Ebsco
EBSCO – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: Vzdálený přístup po autorizaci: Licenčně zajištěn přístup do Academic Search Complete, Business Source Complete, Newspaper Source, MasterFILE Premier, Regional Business News Academic Search Complete Jedna z největších vědeckých multidisciplinárních plnotextových databází vytvořených speciálně pro akademické instituce. Obsahuje řadu recenzovaných časopisů, které nejsou dostupné v jiné podobné databázi.  Počet dostupných titulů v plném textu: 7.900

7 Polytematické elektronické informační zdroje – ProQuest Central
ProQuest Central – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: Vzdálený přístup po autorizaci: ProQuest Central je jedna z největších polytematických světových databází zpřístupňující články z odborných časopisů. Zahrnuje titulů časopisů, z toho je více než 8000 titulů dostupných v plných textech.

8 Polytematické elektronické informační zdroje – Science Direct
Science Direct – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: Vzdálený přístup: Přístup do kolekce plnotextových časopisů od nakladatelství Elsevier. Obsahuje více než 2000 časopiseckých titulů s retrospektivou až do roku 1995. Zaměřeno hlavně na přírodní vědy, medicínu a techniku

9 Polytematické elektronické informační zdroje – Science Direct

10 Polytematické elektronické informační zdroje – Science Direct

11 Polytematické elektronické informační zdroje – Science Direct

12 Polytematické elektronické informační zdroje – Science Direct

13 Polytematické elektronické informační zdroje – Science Direct

14 Polytematické elektronické informační zdroje – Springer Link
Springer Link – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: Vzdálený přístup: Přístup do kolekce plnotextových časopisů od nakladatelství Springer. Obsahuje více než 2000 časopiseckých titulů s retrospektivou až do roku 1995. Zaměřeno hlavně na přírodní vědy, medicínu a techniku

15 Elektronické informační zdroje pro technické obory – IEEE Xplore
Významný plnotextový informační zdroj pro technické obory (> 3 mil. FT) zahrnuje 30% veškeré světové literatury publikované v těchto oborech (časopisy, konference, technické normy IEEE). Retrospektiva: 1988 – současnost Přístup ze ZČU: Vzdálený přístup po autorizaci: Přístup přes mobilní zařízení: Zobrazí se abstrakt, FT se pošle mailem

16 Elektronické informační zdroje pro technické obory – ACM Digital Library
Digitální knihovna plných textů publikací organizace ACM (Association for Computing Machinery), zahrnuje časopisy a sborníky z konferencí z oblasti počítačových věd. Retrospektiva: současnost Přístup ze ZČU: Vzdálený přístup po autorizaci

17 Elektronické informační zdroje pro technické obory – online normy
Kolekce všech ČSN norem Online přístup do všech norem s možností čtení, bez možnosti tisku. Přístup je možný z jednoho PC v Knihovně Bory - uživatelské jméno a heslo zadá služba ve studovně.

18 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory
JSTOR - plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: Vzdálený přístup po autorizaci: Zahrnuje kompletní digitální archív významných amerických vědeckých časopisů. Arts & Sciences I - kolekce zahrnující stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, sociologie i z dalších oblastí humanitních a společenských věd. Kolekce I. zahrnuje 119 titulů časopisů. Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z několika dalších disciplín, jako napr. archeologie a dále latinskoamerická, africká, středovýchodní a slovanská studia. Kolekce II. zahrnuje 127 titulů časopisů. Arts & Sciences III – zahrnuje časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Kolekce III. Zahrnuje 151 titulů. Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Kolekce IV. zahrnuje 112 titulů časopisů.

19 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory
Periodicals Archive Online (PAO) – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: Vzdálený přístup: obsahuje 2 mil. článků, pokrývá 37 oboru (zejména historii, filozofii a ligvistiku). Licence do PAO zahrnuje také přístup do Periodicals Index Online (PIO) - Po skončení předplatného není právo přístupu k dříve předplacenému obsahu.

20 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory
Cambridge Journal Online – kolekce HSS – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: Vzdálený přístup: Kolekce Cambridge Online Journals - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje 138 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Cambridge University Press. Po skončení předplatného je právo přístupu do ročníků, ke kterým byl v rámci licence zajištěn přístup.

21 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory
Oxford Journals – kolekce HSS – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: Vzdálený přístup: Kolekce Oxford Journals - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje 87 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Oxford University Press. Po skončení předplatného je právo přístupu do ročníků, ke kterým byl v rámci licence zajištěn přístup.

22 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory
Literature Online – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: Vzdálený přístup po autorizaci: Významný zdroj informací pro studium anglistiky a amerikanistiky. Zahrnuje více než kompletních děl anglicky psané literatury (drama, poezie i prózy od 8. století až do současnosti). Obsahuje také základní oborovou bibliografii ABELL (Annual Bibliography of English Language and Literature) a životopisy autorů.

23 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory
Literature Resource Center – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: Vzdálený přístup: Biografické, bibliografické a kontextové informace k více jak autorům. Databáze poskytuje informace z mnoha zdrojů produkce GALE: více než plných textů článků z více než 300 odborných periodik plných textů kritik, přehledů tvorby, více než odkazů na klíčové stránky www, více než biografií doplněných o obrazových portrétů * hesel převzatých z Merriam-Webster’s® Encyclopedia of Literature

24 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory
ATLA Religion database + ATLAS – bibliografická databáze Přístup z počítačů na ZČU: Zahrnuje 0,5 mil. bibliografických záznamů vědecké náboženské časopisecké literatury, knižních sborníků, dokumenty z konferencí. Pokrývá obory jako biblická studia, světová náboženství, historie církví a náboženské perspektivy sociálních otázek. Retrospektiva pokrývá období od roku 1949 do současnosti. Aktualizace probíhá jednou měsíčně s ročním přírůstkem 30 tis. záznamů. Rozšíření - ATLAS (ATLASerials) - doplnění o linky z bibliografických záznamů k plným textům článků předních odborných časopisů, které jsou umístěné na internetu.

25 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory
Brepolis Latin Complete – plnotextová databáze pro filozofii a teologii Přístup z počítačů na ZČU: Je zajištěn přístup do plnotextových databází: Archiv of Celtic-Latin Literature, Aristoteles Latinus Database, Monumenta Germaniae Historica, Library of Latin Texts - Series A,B. Vyhledávání prostřednictvím rozhraní Cross Database Search Tool

26 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory
eHRAF – plnotextová databáze z oblasti etnografie Přístup z počítačů na ZČU: Vzdálený přístup: Databáze kulturního dědictví, zahrnuje široké časové období kulturních a etnických skupin. Obsahuje materiály o všech aspektech společenského a kulturního života.

27 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory
Anopress - monitor denního českého tisku a médií Přístup z počítačů ve studovnách na Klatovské, Veleslavínové a z počítačů Filozofické a právnické knihovny Mediální a vědomostní databáze Manuscriptorium - bibliografické popisy vzácných rukopisů, starých tisků a map Přístup: Bibliografické popisy vzácných rukopisů, starých tisků a map. U zdigitalizovaných dokumentů jsou dostupné jejich plné obrazové kopie. V databázi je zpřístupněno bibliografických záznamů a plných digitálních kopií. Použití je určeno k badatelským účelům, pro vnitřní potřebu pracovníků a studentů ZČU.

28 Elektronické informační zdroje pro právníky
Heinonline , - databáze plnotextové právnické literatury přístup do kolekcí: Law Journal Library, English Reports - Full Reprint( ), Legal Classics Library a Foreign & International Law Resources Database. ASPI přístup ze všech instalací ORION XP K1-K3 + pro studenty z PS203 Systém obsahuje právní předpisy ČR i SR, komentáře a výklady k předpisům, judikaturu a stanoviska soudů, důvodové zprávy, anotace z právní a ekonomické literatury. LexGalaxy český právní informační systém Přístup z instalací ORION XP Obsahuje předpisy Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, legislativu EU, judikaturu, věstníky a zpravodaje, předpisy místní samosprávy, celní sazebník.

29 Elektronické informační zdroje pro ekonomii
Source OECD- faktografická databáze Přístup: Vzdálený přístup: SourceOECD je základní informační služba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), která zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data států formou časových řad a porovnání.

30 Elektronické informační zdroje pro ekonomii
EconLit with FullText - plnotextová databáze Přístup: Vzdálený přístup: Databáze EconLit with Full Text zahrnuje všechny položky indexované v databázi EconLit a navíc plné texty více než 480 periodik včetně periodik asociace American Economic Association, a to bez embarga (American Economic Review, Journal of Economic Literature a Journal of Economic Perspectives). Obsahuje také plné texty mnoha ekonomických a finančních periodik v neanglických jazycích.

31 Elektronické informační zdroje pro ekonomii
Firemní monitor - služba o aktivitě firem v ČR a SR Přístup z PC ve studovnách O přístupu podá informace služba ve studovně

32 Elektronické informační zdroje pro přírodní vědy
GeoRef Bibliografická databáze se zaměřením na geologii a geografii, měsíční aktualizace. GeoBase Bibliografická databáze se zaměřením na geografii, geologii, mineralogii a ekologii. Sleduje přes 2000 mezinárodních časopisů, knihy, zprávy, disertační práce a další zdroje, čtvrtletní aktualizace. Přístup ze ZČU: MathSciNet bibliografická databáze matematické vědecké literatury Přístup:

33 Elektronické informační zdroje – e-books
Cca 270 titulů elektronických knih MyiLibrary, vydavatelství Elsevier, Wiley Přístup ze ZČU:  Vyhledávání podle typu  e-book Možnost přístupu k těmto elektronickým knihám i z online katalogu Aleph

34 Elektronické informační zdroje – pro hodnocení výsledků V a V
Web of Knowledge (Web of Science + Journal Citation Report) Web of Science Unikátní citační databáze, která obsahuje bibliografické údaje s abstrakty a citace vědeckých prací z celého světa. Umožňuje zjistit např. citovanost daného autora. Journal Citation Report Zahrnuje více než 7500 titulů nejvýznamnějších časopisů a posuzuje je na základě citovanosti článků. Na základě údajů v dtb. lze zjistit nejčastěji citované časopisy v určité kategorii lidské činnosti, které jsou považovány za nejvíce uznávané v dané vědecké komunitě  impact faktor časopisu.

35 Elektronické informační zdroje – pro hodnocení výsledků V a V
Scopus Databáze pro hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů. Je zařazena mezi uznávané databáze pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v ČR.

36 Nástroje pro integraci e-zdrojů
Umožňují pracovat se všemi dostupnými elektronickými informačními zdroji z jednotného uživatelského rozhraní Testovací přístup: EDS – Ebsco Discovery Service Primo Summon

37 Volně dostupné odborné informační zdroje - polytematické
Directory of Open Access Journals – DOAJ Přístup z  Multioborové nebo Služba podporující otevřený přístup k vědeckým a odborným časopisům, k výsledkům vědy a výzkumu Zahrnuje 5630 titulů plnotextových časopisů. Vyhledávání článků nebo titulů časopisů v DOAJ  přesměrování na webové stránky daného časopisu  plný text.

38 Volně dostupné informační zdroje - patenty a užitné vzory
Úřad průmyslového vlastnictví Ústřední orgán státní správy ČR Plní funkci patentového a známkového úřadu Volně dostupná: Databáze patentů a užitných vzorů ČR Databáze průmyslových vzorů ČR Databáze ochranných známek platných v ČR Evropský patentový úřad Patentové informace z celého světa Google Patent Search 7 mil. patentů vydaných US Patent and TradeMark Office

39 Volně dostupné odborné informační zdroje
Google Scholar vyhledávač vědeckých informací – recenzovaných článků, disertací, knih, technických zpráv EZB – elektronická knihovna časopisů adresář volně dostupných e-časopisů


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje"

Podobné prezentace


Reklamy Google