Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje Ing. Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje Ing. Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 2012."— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje Ing. Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 2012

2 Elektronické informační zdroje na ZČU  Informace o přístupu k odborným elektronickým informačním zdrojům (EIZ) jsou na webových stránkách Univerzitní knihovny:   Co jsou to EIZ? •Elektronické časopisy (e-journal) •Elektronické knihy (e-book) •Dokumentografické (bibliografické, plnotextové, citační) a faktografické databáze •Online sborníky z konferencí (e-proceedings) •Online normy  Hlavní výhody EIZ: rychlý a snadný přístup k aktuálním vědeckým informacím, možnost efektivního vyhledávání dle různých kritérií.  Podle licenčních smluv je dovoleno používat EIZ jen pro vlastní studijní a výzkumné potřeby, nesmí být využívány pro komerční účely.  Přístup ze všech PC na ZČU, řešení vzdáleného přístupu (VPN Any Connect klient - Shibboleth).http://support.zcu.cz/index.php/VPN/AnyConnect/Win_Orion

3 Elektronické informační zdroje na ZČU

4 Elektronické informační zdroje na ZČU – tvorba dotazu Tvorba dotazu: Klíčová slova Dotaz z klíčových slov a booleovských (AND, OR, NOT) nebo proximitních operátorů (blízkost, souvislost slov, PRE, NEAR, WITHIN, FBY,…) Fráze – pokud více než 2 slova, pak v uvozovkách

5 Elektronické informační zdroje na ZČU – tvorba dotazu Booleovské operátory

6 Polytematické elektronické informační zdroje - Ebsco  EBSCO – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU:  Vzdálený přístup po autorizaci:  Licenčně zajištěn přístup do Academic Search Complete, Business Source Complete, Newspaper Source, MasterFILE Premier, Regional Business News  Academic Search Complete •Jedna z největších vědeckých multidisciplinárních plnotextových databází vytvořených speciálně pro akademické instituce. •Obsahuje řadu recenzovaných časopisů, které nejsou dostupné v jiné podobné databázi. •Počet dostupných titulů v plném textu: 7.900

7 Polytematické elektronické informační zdroje – ProQuest Central  ProQuest Central – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU:  Vzdálený přístup po autorizaci:  ProQuest Central je jedna z největších polytematických světových databází zpřístupňující články z odborných časopisů.  Zahrnuje titulů časopisů, z toho je více než 8000 titulů dostupných v plných textech.

8 Polytematické elektronické informační zdroje – Science Direct  Science Direct – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU:  Vzdálený přístup:  Přístup do kolekce plnotextových časopisů od nakladatelství Elsevier.  Obsahuje více než 2000 časopiseckých titulů s retrospektivou až do roku  Zaměřeno hlavně na přírodní vědy, medicínu a techniku

9 Polytematické elektronické informační zdroje – Science Direct

10

11

12

13

14 Polytematické elektronické informační zdroje – Springer Link  Springer Link – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU:  Vzdálený přístup:  Přístup do kolekce plnotextových časopisů od nakladatelství Springer.  Obsahuje více než 2000 časopiseckých titulů s retrospektivou až do roku  Zaměřeno hlavně na přírodní vědy, medicínu a techniku

15 Elektronické informační zdroje pro technické obory – IEEE Xplore IEEE Xplore: Významný plnotextový informační zdroj pro technické obory (> 3 mil. FT) zahrnuje 30% veškeré světové literatury publikované v těchto oborech (časopisy, konference, technické normy IEEE). Retrospektiva: 1988 – současnost Přístup ze ZČU: Vzdálený přístup po autorizaci: https://dialog.cvut.czhttps://dialog.cvut.cz Přístup přes mobilní zařízení:  Zobrazí se abstrakt, FT se pošle mailem

16 Elektronické informační zdroje pro technické obory – ACM Digital Library  ACM Digital Library:  Digitální knihovna plných textů publikací organizace ACM (Association for Computing Machinery), zahrnuje časopisy a sborníky z konferencí z oblasti počítačových věd.  Retrospektiva: současnost  Přístup ze ZČU:  Vzdálený přístup po autorizaci

17 Elektronické informační zdroje pro technické obory – online normy  Kolekce všech ČSN norem  Online přístup do všech norem s možností čtení, bez možnosti tisku.  Přístup je možný z jednoho PC v Knihovně Bory - uživatelské jméno a heslo zadá služba ve studovně. 

18 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  JSTOR - plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU:  Vzdálený přístup po autorizaci:  Zahrnuje kompletní digitální archív významných amerických vědeckých časopisů.  Arts & Sciences I - kolekce zahrnující stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, sociologie i z dalších oblastí humanitních a společenských věd. Kolekce I. zahrnuje 119 titulů časopisů. Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z několika dalších disciplín, jako napr. archeologie a dále latinskoamerická, africká, středovýchodní a slovanská studia. Kolekce II. zahrnuje 127 titulů časopisů. Arts & Sciences III – zahrnuje časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Kolekce III. Zahrnuje 151 titulů. Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Kolekce IV. zahrnuje 112 titulů časopisů.

19 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  Periodicals Archive Online (PAO) – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU:  Vzdálený přístup:  obsahuje 2 mil. článků, pokrývá 37 oboru (zejména historii, filozofii a ligvistiku).  Licence do PAO zahrnuje také přístup do Periodicals Index Online (PIO) -  Po skončení předplatného není právo přístupu k dříve předplacenému obsahu.

20 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  Cambridge Journal Online – kolekce HSS – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU:  Vzdálený přístup:  Kolekce Cambridge Online Journals - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje 138 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Cambridge University Press.  Po skončení předplatného je právo přístupu do ročníků, ke kterým byl v rámci licence zajištěn přístup.

21 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  Oxford Journals – kolekce HSS – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU:  Vzdálený přístup:  Kolekce Oxford Journals - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje 87 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Oxford University Press.  Po skončení předplatného je právo přístupu do ročníků, ke kterým byl v rámci licence zajištěn přístup.

22 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  Literature Online – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU:  Vzdálený přístup po autorizaci:  Významný zdroj informací pro studium anglistiky a amerikanistiky.  Zahrnuje více než kompletních děl anglicky psané literatury (drama, poezie i prózy od 8. století až do současnosti).  Obsahuje také základní oborovou bibliografii ABELL (Annual Bibliography of English Language and Literature) a životopisy autorů.

23 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  Literature Resource Center – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU:http://infotrac.galegroup.com/itweb/zapad?db=LitRC-31http://infotrac.galegroup.com/itweb/zapad?db=LitRC-31  Vzdálený přístup:  Biografické, bibliografické a kontextové informace k více jak autorům.  Databáze poskytuje informace z mnoha zdrojů produkce GALE: •více než plných textů článků z více než 300 odborných periodik • plných textů kritik, přehledů tvorby, více než odkazů na klíčové stránky www, více než biografií doplněných o obrazových portrétů * hesel převzatých z Merriam-Webster’s® Encyclopedia of Literature

24 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  ATLA Religion database + ATLAS – bibliografická databáze  Přístup z počítačů na ZČU: ain&NEWS=n&DBC=y&D=atlas ain&NEWS=n&DBC=y&D=atlas  Zahrnuje 0,5 mil. bibliografických záznamů vědecké náboženské časopisecké literatury, knižních sborníků, dokumenty z konferencí.  Pokrývá obory jako biblická studia, světová náboženství, historie církví a náboženské perspektivy sociálních otázek.  Retrospektiva pokrývá období od roku 1949 do současnosti.  Aktualizace probíhá jednou měsíčně s ročním přírůstkem 30 tis. záznamů.  Rozšíření - ATLAS (ATLASerials) - doplnění o linky z bibliografických záznamů k plným textům článků předních odborných časopisů, které jsou umístěné na internetu.

25 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  Brepolis Latin Complete – plnotextová databáze pro filozofii a teologii  Přístup z počítačů na ZČU:  Je zajištěn přístup do plnotextových databází: Archiv of Celtic- Latin Literature, Aristoteles Latinus Database, Monumenta Germaniae Historica, Library of Latin Texts - Series A,B.  Vyhledávání prostřednictvím rozhraní Cross Database Search Tool

26 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  eHRAF – plnotextová databáze z oblasti etnografie  Přístup z počítačů na ZČU:  Vzdálený přístup:  Databáze kulturního dědictví, zahrnuje široké časové období kulturních a etnických skupin.  Obsahuje materiály o všech aspektech společenského a kulturního života.

27 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  Anopress - monitor denního českého tisku a médií  Přístup z počítačů ve studovnách na Klatovské, Veleslavínové a z počítačů Filozofické a právnické knihovny  Mediální a vědomostní databáze  Manuscriptorium - bibliografické popisy vzácných rukopisů, starých tisků a map  Přístup:  Bibliografické popisy vzácných rukopisů, starých tisků a map. U zdigitalizovaných dokumentů jsou dostupné jejich plné obrazové kopie.  V databázi je zpřístupněno bibliografických záznamů a plných digitálních kopií.  Použití je určeno k badatelským účelům, pro vnitřní potřebu pracovníků a studentů ZČU.

28 Elektronické informační zdroje pro právníky  Heinonline - databáze plnotextové právnické literaturyhttp://heinonline.orghttp://heinonline.zcu.cz •přístup do kolekcí: Law Journal Library, English Reports - Full Reprint( ), Legal Classics Library a Foreign & International Law Resources Database.  ASPI •přístup ze všech instalací ORION XP K1-K3 + pro studenty z PS203 •Systém obsahuje právní předpisy ČR i SR, komentáře a výklady k předpisům, judikaturu a stanoviska soudů, důvodové zprávy, anotace z právní a ekonomické literatury.  LexGalaxy •český právní informační systém •Přístup z instalací ORION XP •Obsahuje předpisy Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, legislativu EU, judikaturu, věstníky a zpravodaje, předpisy místní samosprávy, celní sazebník.

29 Elektronické informační zdroje pro ekonomii  Source OECD- faktografická databáze  Přístup:  Vzdálený přístup:  SourceOECD je základní informační služba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), která zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data států formou časových řad a porovnání.

30 Elektronické informační zdroje pro ekonomii  EconLit with FullText - plnotextová databáze  Přístup:  Vzdálený přístup:  Databáze EconLit with Full Text zahrnuje všechny položky indexované v databázi EconLit a navíc plné texty více než 480 periodik včetně periodik asociace American Economic Association, a to bez embarga (American Economic Review, Journal of Economic Literature a Journal of Economic Perspectives).  Obsahuje také plné texty mnoha ekonomických a finančních periodik v neanglických jazycích.

31 Elektronické informační zdroje pro ekonomii  Firemní monitor - služba o aktivitě firem v ČR a SR  Přístup z PC ve studovnách  O přístupu podá informace služba ve studovně

32 Elektronické informační zdroje pro přírodní vědy  GeoRef •Bibliografická databáze se zaměřením na geologii a geografii, měsíční aktualizace.  GeoBase •Bibliografická databáze se zaměřením na geografii, geologii, mineralogii a ekologii. •Sleduje přes 2000 mezinárodních časopisů, knihy, zprávy, disertační práce a další zdroje, čtvrtletní aktualizace. •Přístup ze ZČU:  MathSciNet •bibliografická databáze matematické vědecké literatury •Přístup:

33 Elektronické informační zdroje – e-books  Cca 270 titulů elektronických knih  MyiLibrary, vydavatelství Elsevier, Wiley  Přístup ze ZČU:  Vyhledávání podle typu  e-bookhttp://www.knihovna.zcu.cz  Možnost přístupu k těmto elektronickým knihám i z online katalogu Aleph

34 Elektronické informační zdroje – pro hodnocení výsledků V a V  Web of Knowledge (Web of Science + Journal Citation Report)  •Web of Science •Unikátní citační databáze, která obsahuje bibliografické údaje s abstrakty a citace vědeckých prací z celého světa. •Umožňuje zjistit např. citovanost daného autora. •Journal Citation Report •Zahrnuje více než 7500 titulů nejvýznamnějších časopisů a posuzuje je na základě citovanosti článků. •Na základě údajů v dtb. lze zjistit nejčastěji citované časopisy v určité kategorii lidské činnosti, které jsou považovány za nejvíce uznávané v dané vědecké komunitě  impact faktor časopisu.

35 Elektronické informační zdroje – pro hodnocení výsledků V a V  Scopus   Databáze pro hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů.  Je zařazena mezi uznávané databáze pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v ČR.

36 Nástroje pro integraci e-zdrojů Umožňují pracovat se všemi dostupnými elektronickými informačními zdroji z jednotného uživatelského rozhraní  Testovací přístup: •EDS – Ebsco Discovery Service •Primo •Summon

37 Volně dostupné odborné informační zdroje - polytematické  Directory of Open Access Journals – DOAJ  Přístup z  Multioborovéhttp://www.knihovna.zcu.cz/databaze.htm nebo   Služba podporující otevřený přístup k vědeckým a odborným časopisům, k výsledkům vědy a výzkumu  Zahrnuje 5630 titulů plnotextových časopisů.  Vyhledávání článků nebo titulů časopisů v DOAJ  přesměrování na webové stránky daného časopisu  plný text.

38 Volně dostupné informační zdroje - patenty a užitné vzory  Úřad průmyslového vlastnictví •Ústřední orgán státní správy ČR •Plní funkci patentového a známkového úřadu •Volně dostupná: •Databáze patentů a užitných vzorů ČR •Databáze průmyslových vzorů ČR •Databáze ochranných známek platných v ČR  Evropský patentový úřad •Patentové informace z celého světa  Google Patent Search •7 mil. patentů vydaných US Patent and TradeMark Office

39 Volně dostupné odborné informační zdroje  Google Scholar   vyhledávač vědeckých informací – recenzovaných článků, disertací, knih, technických zpráv  EZB – elektronická knihovna časopisů   adresář volně dostupných e-časopisů


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje Ing. Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google