Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje Ing. Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje Ing. Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 2012."— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje Ing. Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 2012

2 Elektronické informační zdroje na ZČU  Informace o přístupu k odborným elektronickým informačním zdrojům (EIZ) jsou na webových stránkách Univerzitní knihovny:  http://www.knihovna.zcu.cz/eiz.php http://www.knihovna.zcu.cz/eiz.php  Co jsou to EIZ? •Elektronické časopisy (e-journal) •Elektronické knihy (e-book) •Dokumentografické (bibliografické, plnotextové, citační) a faktografické databáze •Online sborníky z konferencí (e-proceedings) •Online normy  Hlavní výhody EIZ: rychlý a snadný přístup k aktuálním vědeckým informacím, možnost efektivního vyhledávání dle různých kritérií.  Podle licenčních smluv je dovoleno používat EIZ jen pro vlastní studijní a výzkumné potřeby, nesmí být využívány pro komerční účely.  Přístup ze všech PC na ZČU, řešení vzdáleného přístupu (VPN Any Connect klient - http://support.zcu.cz/index.php/VPN/AnyConnect/Win_Orion, Shibboleth).http://support.zcu.cz/index.php/VPN/AnyConnect/Win_Orion

3 Elektronické informační zdroje na ZČU

4 Elektronické informační zdroje na ZČU – tvorba dotazu Tvorba dotazu: Klíčová slova Dotaz z klíčových slov a booleovských (AND, OR, NOT) nebo proximitních operátorů (blízkost, souvislost slov, PRE, NEAR, WITHIN, FBY,…) Fráze – pokud více než 2 slova, pak v uvozovkách

5 Elektronické informační zdroje na ZČU – tvorba dotazu Booleovské operátory

6 Polytematické elektronické informační zdroje - Ebsco  EBSCO – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU: http://search.ebscohost.comhttp://search.ebscohost.com  Vzdálený přístup po autorizaci: http://ebsco.zcu.czhttp://ebsco.zcu.cz  Licenčně zajištěn přístup do Academic Search Complete, Business Source Complete, Newspaper Source, MasterFILE Premier, Regional Business News  Academic Search Complete •Jedna z největších vědeckých multidisciplinárních plnotextových databází vytvořených speciálně pro akademické instituce. •Obsahuje řadu recenzovaných časopisů, které nejsou dostupné v jiné podobné databázi. •Počet dostupných titulů v plném textu: 7.900

7 Polytematické elektronické informační zdroje – ProQuest Central  ProQuest Central – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU: http://search.proquest.comhttp://search.proquest.com  Vzdálený přístup po autorizaci: http://proquest.zcu.czhttp://proquest.zcu.cz  ProQuest Central je jedna z největších polytematických světových databází zpřístupňující články z odborných časopisů.  Zahrnuje 11000 titulů časopisů, z toho je více než 8000 titulů dostupných v plných textech.

8 Polytematické elektronické informační zdroje – Science Direct  Science Direct – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU: http://www.sciencedirect.com http://www.sciencedirect.com  Vzdálený přístup: http://sciencedirect.zcu.czhttp://sciencedirect.zcu.cz  Přístup do kolekce plnotextových časopisů od nakladatelství Elsevier.  Obsahuje více než 2000 časopiseckých titulů s retrospektivou až do roku 1995.  Zaměřeno hlavně na přírodní vědy, medicínu a techniku

9 Polytematické elektronické informační zdroje – Science Direct

10

11

12

13

14 Polytematické elektronické informační zdroje – Springer Link  Springer Link – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU: http://www.springerlink.com http://www.springerlink.com  Vzdálený přístup: http://springer.zcu.czhttp://springer.zcu.cz  Přístup do kolekce plnotextových časopisů od nakladatelství Springer.  Obsahuje více než 2000 časopiseckých titulů s retrospektivou až do roku 1995.  Zaměřeno hlavně na přírodní vědy, medicínu a techniku

15 Elektronické informační zdroje pro technické obory – IEEE Xplore IEEE Xplore: Významný plnotextový informační zdroj pro technické obory (> 3 mil. FT) zahrnuje 30% veškeré světové literatury publikované v těchto oborech (časopisy, konference, technické normy IEEE). Retrospektiva: 1988 – současnost Přístup ze ZČU: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp Vzdálený přístup po autorizaci: https://dialog.cvut.czhttps://dialog.cvut.cz Přístup přes mobilní zařízení: http://ieeexplore.ieee.org/mobile http://ieeexplore.ieee.org/mobile  Zobrazí se abstrakt, FT se pošle mailem

16 Elektronické informační zdroje pro technické obory – ACM Digital Library  ACM Digital Library:  Digitální knihovna plných textů publikací organizace ACM (Association for Computing Machinery), zahrnuje časopisy a sborníky z konferencí z oblasti počítačových věd.  Retrospektiva: 1985 - současnost  Přístup ze ZČU: http://www.acm.org/dlhttp://www.acm.org/dl  Vzdálený přístup po autorizaci http://dialog.cvut.czhttp://dialog.cvut.cz

17 Elektronické informační zdroje pro technické obory – online normy  Kolekce všech ČSN norem  Online přístup do všech norem s možností čtení, bez možnosti tisku.  Přístup je možný z jednoho PC v Knihovně Bory - uživatelské jméno a heslo zadá služba ve studovně.  http://csnonlinefirmy.unmz.cz/ http://csnonlinefirmy.unmz.cz/

18 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  JSTOR - plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU: http://www.jstor.orghttp://www.jstor.org  Vzdálený přístup po autorizaci: http://jstor.zcu.czhttp://jstor.zcu.cz  Zahrnuje kompletní digitální archív významných amerických vědeckých časopisů.  Arts & Sciences I - kolekce zahrnující stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, sociologie i z dalších oblastí humanitních a společenských věd. Kolekce I. zahrnuje 119 titulů časopisů. Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z několika dalších disciplín, jako napr. archeologie a dále latinskoamerická, africká, středovýchodní a slovanská studia. Kolekce II. zahrnuje 127 titulů časopisů. Arts & Sciences III – zahrnuje časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Kolekce III. Zahrnuje 151 titulů. Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Kolekce IV. zahrnuje 112 titulů časopisů.

19 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  Periodicals Archive Online (PAO) – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU: http://pao.chadwyck.co.ukhttp://pao.chadwyck.co.uk  Vzdálený přístup: http://pao.zcu.czhttp://pao.zcu.cz  obsahuje 2 mil. článků, pokrývá 37 oboru (zejména historii, filozofii a ligvistiku).  Licence do PAO zahrnuje také přístup do Periodicals Index Online (PIO) - http://pio.chadwyck.co.uk. http://pio.chadwyck.co.uk  Po skončení předplatného není právo přístupu k dříve předplacenému obsahu.

20 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  Cambridge Journal Online – kolekce HSS – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU: http://journals.cambridge.orghttp://journals.cambridge.org  Vzdálený přístup: http://cup.zcu.czhttp://cup.zcu.cz  Kolekce Cambridge Online Journals - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje 138 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Cambridge University Press.  Po skončení předplatného je právo přístupu do ročníků, ke kterým byl v rámci licence zajištěn přístup.

21 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  Oxford Journals – kolekce HSS – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU: http://www.oxfordjournals.orghttp://www.oxfordjournals.org  Vzdálený přístup: http://oup.zcu.czhttp://oup.zcu.cz  Kolekce Oxford Journals - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje 87 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Oxford University Press.  Po skončení předplatného je právo přístupu do ročníků, ke kterým byl v rámci licence zajištěn přístup.

22 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  Literature Online – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU: http://lion.chadwyck.co.ukhttp://lion.chadwyck.co.uk  Vzdálený přístup po autorizaci: http://lion.zcu.czhttp://lion.zcu.cz  Významný zdroj informací pro studium anglistiky a amerikanistiky.  Zahrnuje více než 350000 kompletních děl anglicky psané literatury (drama, poezie i prózy od 8. století až do současnosti).  Obsahuje také základní oborovou bibliografii ABELL (Annual Bibliography of English Language and Literature) a životopisy autorů.

23 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  Literature Resource Center – plnotextová databáze  Přístup z počítačů na ZČU:http://infotrac.galegroup.com/itweb/zapad?db=LitRC-31http://infotrac.galegroup.com/itweb/zapad?db=LitRC-31  Vzdálený přístup: http://lrc.zcu.czhttp://lrc.zcu.cz  Biografické, bibliografické a kontextové informace k více jak 130 000 autorům.  Databáze poskytuje informace z mnoha zdrojů produkce GALE: •více než 650 000 plných textů článků z více než 300 odborných periodik •70 000 plných textů kritik, 7 000 přehledů tvorby, více než 5 000 odkazů na klíčové stránky www, více než 140 000 biografií doplněných o 3 000 obrazových portrétů * 10 000 hesel převzatých z Merriam-Webster’s® Encyclopedia of Literature

24 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  ATLA Religion database + ATLAS – bibliografická databáze  Přístup z počítačů na ZČU: http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=m ain&NEWS=n&DBC=y&D=atlas http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=m ain&NEWS=n&DBC=y&D=atlas  Zahrnuje 0,5 mil. bibliografických záznamů vědecké náboženské časopisecké literatury, knižních sborníků, dokumenty z konferencí.  Pokrývá obory jako biblická studia, světová náboženství, historie církví a náboženské perspektivy sociálních otázek.  Retrospektiva pokrývá období od roku 1949 do současnosti.  Aktualizace probíhá jednou měsíčně s ročním přírůstkem 30 tis. záznamů.  Rozšíření - ATLAS (ATLASerials) - doplnění o linky z bibliografických záznamů k plným textům článků předních odborných časopisů, které jsou umístěné na internetu.

25 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  Brepolis Latin Complete – plnotextová databáze pro filozofii a teologii  Přístup z počítačů na ZČU: http://apps.brepolis.net/BrepolisPortal/default.aspx http://apps.brepolis.net/BrepolisPortal/default.aspx  Je zajištěn přístup do plnotextových databází: Archiv of Celtic- Latin Literature, Aristoteles Latinus Database, Monumenta Germaniae Historica, Library of Latin Texts - Series A,B.  Vyhledávání prostřednictvím rozhraní Cross Database Search Tool

26 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  eHRAF – plnotextová databáze z oblasti etnografie  Přístup z počítačů na ZČU: http://ehrafworldcultures.yale.edu/ehrafe/ http://ehrafworldcultures.yale.edu/ehrafe/  Vzdálený přístup: http://ehrafe.zcu.czhttp://ehrafe.zcu.cz  Databáze kulturního dědictví, zahrnuje široké časové období kulturních a etnických skupin.  Obsahuje materiály o všech aspektech společenského a kulturního života.

27 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory  Anopress - monitor denního českého tisku a médií  Přístup z počítačů ve studovnách na Klatovské, Veleslavínové a z počítačů Filozofické a právnické knihovny  Mediální a vědomostní databáze  Manuscriptorium - bibliografické popisy vzácných rukopisů, starých tisků a map  Přístup: http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_cze.asp http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_cze.asp  Bibliografické popisy vzácných rukopisů, starých tisků a map. U zdigitalizovaných dokumentů jsou dostupné jejich plné obrazové kopie.  V databázi je zpřístupněno 30.000 bibliografických záznamů a 1.100 plných digitálních kopií.  Použití je určeno k badatelským účelům, pro vnitřní potřebu pracovníků a studentů ZČU.

28 Elektronické informační zdroje pro právníky  Heinonline http://heinonline.org, http://heinonline.zcu.cz - databáze plnotextové právnické literaturyhttp://heinonline.orghttp://heinonline.zcu.cz •přístup do kolekcí: Law Journal Library, English Reports - Full Reprint(1220-1865), Legal Classics Library a Foreign & International Law Resources Database.  ASPI •přístup ze všech instalací ORION XP K1-K3 + pro studenty z PS203 •Systém obsahuje právní předpisy ČR i SR, komentáře a výklady k předpisům, judikaturu a stanoviska soudů, důvodové zprávy, anotace z právní a ekonomické literatury.  LexGalaxy •český právní informační systém •Přístup z instalací ORION XP •Obsahuje předpisy Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, legislativu EU, judikaturu, věstníky a zpravodaje, předpisy místní samosprávy, celní sazebník.

29 Elektronické informační zdroje pro ekonomii  Source OECD- faktografická databáze  Přístup: http://www.oecd-ilibrary.org/http://www.oecd-ilibrary.org/  Vzdálený přístup: http://oecd.zcu.czhttp://oecd.zcu.cz  SourceOECD je základní informační služba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), která zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data států formou časových řad a porovnání.

30 Elektronické informační zdroje pro ekonomii  EconLit with FullText - plnotextová databáze  Přístup: http://search.ebscohost.comhttp://search.ebscohost.com  Vzdálený přístup: http://ebsco.zcu.czhttp://ebsco.zcu.cz  Databáze EconLit with Full Text zahrnuje všechny položky indexované v databázi EconLit a navíc plné texty více než 480 periodik včetně periodik asociace American Economic Association, a to bez embarga (American Economic Review, Journal of Economic Literature a Journal of Economic Perspectives).  Obsahuje také plné texty mnoha ekonomických a finančních periodik v neanglických jazycích.

31 Elektronické informační zdroje pro ekonomii  Firemní monitor - služba o aktivitě firem v ČR a SR  Přístup z PC ve studovnách  O přístupu podá informace služba ve studovně

32 Elektronické informační zdroje pro přírodní vědy  GeoRef •Bibliografická databáze se zaměřením na geologii a geografii, měsíční aktualizace.  GeoBase •Bibliografická databáze se zaměřením na geografii, geologii, mineralogii a ekologii. •Sleduje přes 2000 mezinárodních časopisů, knihy, zprávy, disertační práce a další zdroje, čtvrtletní aktualizace. •Přístup ze ZČU: http://ovidsp.ovid.com/autologin.htmlhttp://ovidsp.ovid.com/autologin.html  MathSciNet •bibliografická databáze matematické vědecké literatury •Přístup: http://www.ams.org/mathscinethttp://www.ams.org/mathscinet

33 Elektronické informační zdroje – e-books  Cca 270 titulů elektronických knih  MyiLibrary, vydavatelství Elsevier, Wiley  Přístup ze ZČU: http://www.knihovna.zcu.cz  Vyhledávání podle typu  e-bookhttp://www.knihovna.zcu.cz  Možnost přístupu k těmto elektronickým knihám i z online katalogu Aleph

34 Elektronické informační zdroje – pro hodnocení výsledků V a V  Web of Knowledge (Web of Science + Journal Citation Report)  http://isiknowledge.com http://isiknowledge.com •Web of Science •Unikátní citační databáze, která obsahuje bibliografické údaje s abstrakty a citace vědeckých prací z celého světa. •Umožňuje zjistit např. citovanost daného autora. •Journal Citation Report •Zahrnuje více než 7500 titulů nejvýznamnějších časopisů a posuzuje je na základě citovanosti článků. •Na základě údajů v dtb. lze zjistit nejčastěji citované časopisy v určité kategorii lidské činnosti, které jsou považovány za nejvíce uznávané v dané vědecké komunitě  impact faktor časopisu.

35 Elektronické informační zdroje – pro hodnocení výsledků V a V  Scopus  http://www.scopus.com http://www.scopus.com  Databáze pro hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů.  Je zařazena mezi uznávané databáze pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v ČR.

36 Nástroje pro integraci e-zdrojů Umožňují pracovat se všemi dostupnými elektronickými informačními zdroji z jednotného uživatelského rozhraní  Testovací přístup: •EDS – Ebsco Discovery Service •Primo •Summon

37 Volně dostupné odborné informační zdroje - polytematické  Directory of Open Access Journals – DOAJ  Přístup z http://www.knihovna.zcu.cz/databaze.htm  Multioborovéhttp://www.knihovna.zcu.cz/databaze.htm nebo  http://www.doaj.org http://www.doaj.org  Služba podporující otevřený přístup k vědeckým a odborným časopisům, k výsledkům vědy a výzkumu  Zahrnuje 5630 titulů plnotextových časopisů.  Vyhledávání článků nebo titulů časopisů v DOAJ  přesměrování na webové stránky daného časopisu  plný text.

38 Volně dostupné informační zdroje - patenty a užitné vzory  Úřad průmyslového vlastnictví http://www.upv.czhttp://www.upv.cz •Ústřední orgán státní správy ČR •Plní funkci patentového a známkového úřadu •Volně dostupná: •Databáze patentů a užitných vzorů ČR •Databáze průmyslových vzorů ČR •Databáze ochranných známek platných v ČR  Evropský patentový úřad http://ep.espacenet.comhttp://ep.espacenet.com •Patentové informace z celého světa  Google Patent Search http://www.google.com/patentshttp://www.google.com/patents •7 mil. patentů vydaných US Patent and TradeMark Office

39 Volně dostupné odborné informační zdroje  Google Scholar  http://scholar.google.com http://scholar.google.com  vyhledávač vědeckých informací – recenzovaných článků, disertací, knih, technických zpráv  EZB – elektronická knihovna časopisů  http://ezb.nkp.cz http://ezb.nkp.cz  adresář volně dostupných e-časopisů


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje Ing. Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google