Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborné elektronické informační zdroje Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborné elektronické informační zdroje Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 2010."— Transkript prezentace:

1 Odborné elektronické informační zdroje Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 2010

2 Elektronické informační zdroje na ZČU Informace o přístupu k odborným elektronickým informačním zdrojům (EIZ) jsou na webových stránkách Univerzitní knihovny: http://www.knihovna.zcu.cz/eiz.php Co jsou to EIZ? Elektronické časopisy (e-only journal) Elektronické knihy (e-book) Dokumentografické (bibliografické, plnotextové, citační) a faktografické databáze Online sborníky z konferencí (e-proceedings) Online normy Hlavní výhody EIZ: rychlý a snadný přístup k aktuálním vědeckým informacím, možnost efektivního vyhledávání dle různých kritérií. Podle licenčních smluv je dovoleno používat EIZ jen pro vlastní studijní a výzkumné potřeby, nesmí být využívány pro komerční účely. Přístup ze všech PC na ZČU, řešení vzdáleného přístupu (Proxy server, Shibboleth).

3 Elektronické informační zdroje na ZČU

4 Elektronické informační zdroje na ZČU – tvorba dotazu Tvorba dotazu: Klíčová slova Dotaz z klíčových slov a booleovských (AND, OR, NOT) nebo proximitních operátorů (blízkost, souvislost slov, PRE, NEAR, WITHIN, FBY,…) Fráze – pokud více než 2 slova, pak v uvozovkách

5 Elektronické informační zdroje na ZČU – tvorba dotazu Booleovské operátory

6 Polytematické elektronické informační zdroje – ProQuest Central ProQuest Central – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: http://proquest.umi.com/loginhttp://proquest.umi.com/login Vzdálený přístup po autorizaci: https://proquest.zcu.cz:8443/login/ https://proquest.zcu.cz:8443/login/ Návod pro vyhledávání: http://193.84.33.165/eiz/tutorials/PQ_User_Guide_SK.pdf http://193.84.33.165/eiz/tutorials/PQ_User_Guide_SK.pdf ProQuest Central je jedna z největších polytematických světových databází zpřístupňující články z odborných časopisů. Zahrnuje 11000 titulů časopisů, z toho je více než 8000 titulů dostupných v plných textech.

7 Polytematické elektronické informační zdroje - Ebsco EBSCO – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: http://search.ebscohost.comhttp://search.ebscohost.com Vzdálený přístup po autorizaci: https://ebsco.zcu.cz:8443/https://ebsco.zcu.cz:8443/ Licenčně zajištěn přístup do Academic Search Complete, Business Source Complete, Newspaper Source, MasterFILE Premier, Regional Business News Academic Search Complete Jedna z největších vědeckých multidisciplinárních plnotextových databází vytvořených speciálně pro akademické instituce. Obsahuje řadu recenzovaných časopisů, které nejsou dostupné v jiné podobné databázi. Počet dostupných titulů v plném textu: 5.500

8 Polytematické elektronické informační zdroje - Ebsco

9

10 Polytematické elektronické informační zdroje – Science Direct Science Direct – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: http://www.sciencedirect.comhttp://www.sciencedirect.com Přístup do kolekce plnotextových časopisů od nakladatelství Elsevier. Obsahuje více než 2000 časopiseckých titulů s retrospektivou až do roku 1995 (Freedom kolekce). Zaměřeno hlavně na přírodní vědy, medicínu a techniku

11 Polytematické elektronické informační zdroje – Science Direct

12

13

14

15

16 Polytematické elektronické informační zdroje – Springer Link Springer Link – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: http://www.springerlink.comhttp://www.springerlink.com Přístup do kolekce plnotextových časopisů od nakladatelství Springer. Obsahuje více než 2000 časopiseckých titulů s retrospektivou až do roku 1995. Zaměřeno hlavně na přírodní vědy, medicínu a techniku

17 Volně dostupné odborné informační zdroje - polytematické Directory of Open Access Journals – DOAJ Přístup z http://www.knihovna.zcu.cz/databaze.htm  Multioborovéhttp://www.knihovna.zcu.cz/databaze.htm nebo http://www.doaj.org Služba podporující otevřený přístup k vědeckým a odborným časopisům, k výsledkům vědy a výzkumu Zahrnuje 4342 titulů plnotextových časopisů. Vyhledávání článků nebo titulů časopisů v DOAJ  přesměrování na webové stránky daného časopisu  plný text. Google Scholar http://scholar.google.com vyhledávač vědeckých informací – recenzovaných článků, disertací, knih, technických zpráv

18 Elektronické informační zdroje pro technické obory – IEEE Xplore IEEE Xplore: Významný plnotextový informační zdroj pro technické obory, zahrnuje 30% veškeré světové literatury publikované v těchto oborech (časopisy, konference, technické normy IEEE). Retrospektiva: 1988 – současnost Přístup ze ZČU:: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsphttp://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp Vzdálený přístup po autorizaci: https://dialog.cvut.czhttps://dialog.cvut.cz

19 Elektronické informační zdroje pro technické obory – ACM Digital Library ACM Digital Library: Digitální knihovna plných textů publikací organizace ACM (Association for Computing Machinery), zahrnuje časopisy a sborníky z konferencí z oblasti počítačových věd. Retrospektiva: 1985 - současnost Přístup ze ZČU: http://www.acm.org/dlhttp://www.acm.org/dl Vzdálený přístup po autorizaci http://dialog.cvut.czhttp://dialog.cvut.cz E-books

20 Elektronické informační zdroje pro technické obory – online normy Kolekce všech ČSN norem Online přístup do všech norem s možností čtení, bez možnosti tisku. Přístup je možný z jednoho PC v Knihovně Bory - uživatelské jméno a heslo zadá služba ve studovně. http://csnonlinefirmy.unmz.cz/

21 Volně dostupné informační zdroje - patenty a užitné vzory Úřad průmyslového vlastnictví http://www.upv.czhttp://www.upv.cz Ústřední orgán státní správy ČR Plní funkci patentového a známkového úřadu Volně dostupná: Databáze patentů a užitných vzorů ČR Databáze průmyslových vzorů ČR Databáze ochranných známek platných v ČR Evropský patentový úřad http://ep.espacenet.comhttp://ep.espacenet.com Patentové informace z celého světa Google Patent Search http://www.google.com/patentshttp://www.google.com/patents 7 mil. patentů vydaných US Patent and TradeMark Office

22 Elektronické informační zdroje pro přírodní vědy – GeoRef, GeoBase, MathSciNet GeoRef Bibliografická databáze se zaměřením na geologii a geografii, měsíční aktualizace. GeoBase Bibliografická databáze se zaměřením na geografii, geologii, mineralogii a ekologii. Sleduje přes 2000 mezinárodních časopisů, knihy, zprávy, disertační práce a další zdroje, čtvrtletní aktualizace. Přístup ze ZČU: http://ovidsp.ovid.com/autologin.html http://ovidsp.ovid.com/autologin.html MathSciNet bibliografická databáze matematické vědecké literatury Přístup pouze na KMA FAV

23 Volně dostupné odborné informační zdroje – zdravotnictví PubMed Central http://www.pubmedcentral.nih.gov/ Volně dostupný digitální archiv plnotextových odborných článků z časopisů z oblasti biomedicíny, který buduje U.S. National Institutes of Health Retrospektiva je u jednotlivých titulů různá (celý archiv nebo jen několik let zpět).

24 Volně dostupné odborné informační zdroje – PubMed Central

25

26

27 Volně dostupné odborné informační zdroje - zdravotnictví PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov Databáze U.S. National Library of Medicine. Zahrnuje 19 milionů citací z Medline. Citace propojeny na plné texty licenčně dostupných časopisů.

28 Volně dostupné odborné informační zdroje - PubMed

29

30

31 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory JSTOR - plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: http://www.jstor.orghttp://www.jstor.org Vzdálený přístup po autorizaci: https://jstor.zcu.cz:8443/https://jstor.zcu.cz:8443/ Zahrnuje kompletní digitální archív významných amerických vědeckých časopisů. Arts & Sciences I - kolekce zahrnující stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, sociologie i z dalších oblastí humanitních a společenských věd. Kolekce I. zahrnuje 119 titulů časopisů. Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z několika dalších disciplín, jako napr. archeologie a dále latinskoamerická, africká, středovýchodní a slovanská studia. Kolekce II. zahrnuje 127 titulů časopisů. Arts & Sciences III – zahrnuje časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Kolekce III. Zahrnuje 151 titulů. Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Kolekce IV. zahrnuje 112 titulů časopisů.

32 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory - JSTOR

33

34 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory Periodicals Archive Online (PAO) – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: http://pao.chadwyck.co.ukhttp://pao.chadwyck.co.uk obsahuje 2 mil. článků, pokrývá 37 oboru (zejména historii, filozofii a ligvistiku). Licence do PAO zahrnuje také přístup do Periodicals Index Online (PIO) - http://pio.chadwyck.co.uk. http://pio.chadwyck.co.uk Po skončení předplatného není právo přístupu k dříve předplacenému obsahu.

35 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory Cambridge Journal Online – kolekce HSS – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: http://journals.cambridge.orghttp://journals.cambridge.org Kolekce Cambridge Online Journals - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje 138 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Cambridge University Press. Po skončení předplatného je právo přístupu do ročníků, ke kterým byl v rámci licence zajištěn přístup.

36 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory Oxford Journals – kolekce HSS – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: http://www.oxfordjournals.orghttp://www.oxfordjournals.org Kolekce Oxford Journals - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje 87 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Oxford University Press. Po skončení předplatného je právo přístupu do ročníků, ke kterým byl v rámci licence zajištěn přístup.

37 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory Literature Online – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU: http://lion.chadwyck.co.ukhttp://lion.chadwyck.co.uk Vzdálený přístup po autorizaci: https://lion.zcu.cz:8443/https://lion.zcu.cz:8443/ Návod pro vyhledávání: http://193.84.33.165/eiz/tutorials/databaze/LION.doc http://193.84.33.165/eiz/tutorials/databaze/LION.doc Významný zdroj informací pro studium anglistiky a amerikanistiky. Zahrnuje více než 350000 kompletních děl anglicky psané literatury (drama, poezie i prózy od 8. století až do současnosti). Obsahuje také základní oborovou bibliografii ABELL (Annual Bibliography of English Language and Literature) a životopisy autorů.

38 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory Literature Resource Center – plnotextová databáze Přístup z počítačů na ZČU:http://infotrac.galegroup.com/itweb/zapad?db=LitRC-31http://infotrac.galegroup.com/itweb/zapad?db=LitRC-31 Biografické, bibliografické a kontextové informace k více jak 130 000 autorům. Databáze poskytuje informace z mnoha zdrojů produkce GALE: více než 650 000 plných textů článků z více než 300 odborných periodik 70 000 plných textů kritik, 7 000 přehledů tvorby, více než 5 000 odkazů na klíčové stránky www, více než 140 000 biografií doplněných o 3 000 obrazových portrétů * 10 000 hesel převzatých z Merriam-Webster’s® Encyclopedia of Literature

39 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory ATLA Religion database + ATLAS – bibliografická databáze Přístup z počítačů na ZČU: http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE =main&NEWS=n&DBC=y&D=atlas http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE =main&NEWS=n&DBC=y&D=atlas Zahrnuje 0,5 mil. bibliografických záznamů vědecké náboženské časopisecké literatury, knižních sborníků, dokumenty z konferencí Pokrývá obory jako biblická studia, světová náboženství, historie církví a náboženské perspektivy sociálních otázek. Retrospektiva pokrývá období od roku 1949 do současnosti. Aktualizace probíhá jednou měsíčně s ročním přírůstkem 30 000 záznamů. Rozšíření - ATLAS (ATLASerials) - doplnění o linky z bibliografických záznamů k plným textům článků předních odborných časopisů, které jsou umístěné na internetu.

40 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory Brepolis Latin Complete – plnotextová databáze pro filozofii a teologii Přístup z počítačů na ZČU: http://apps.brepolis.net/BrepolisPortal/default.aspx http://apps.brepolis.net/BrepolisPortal/default.aspx Je zajištěn přístup do plnotextových databází: Archiv of Celtic- Latin Literature, Aristoteles Latinus Database, Monumenta Germaniae Historica, Library of Latin Texts - Series A,B. Vyhledávání prostřednictvím rozhraní Cross Database Search Tool

41 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory eHRAF – plnotextová databáze z oblasti etnografie Přístup z počítačů na ZČU: http://ehrafworldcultures.yale.edu/ehrafe/ http://ehrafworldcultures.yale.edu/ehrafe/ Vzdálený přístup po autorizaci: https://ehrafe.zcu.cz:8443/ehrafe/ https://ehrafe.zcu.cz:8443/ehrafe/ Databáze kulturního dědictví, zahrnuje široké časové období kulturních a etnických skupin. Obsahuje materiály o všech aspektech společenského a kulturního života.

42 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory - eHRAF

43

44 Elektronické informační zdroje pro humanitní obory Anopress - monitor denního českého tisku a médií Přístup z 1 PC v KL87: http://www.anopress.czhttp://www.anopress.cz Mediální a vědomostní databáze Manuscriptorium - bibliografické popisy vzácných rukopisů, starých tisků a map Přístup: http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_cze.asp http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_cze.asp Bibliografické popisy vzácných rukopisů, starých tisků a map. U zdigitalizovaných dokumentů jsou dostupné jejich plné obrazové kopie. V databázi je zpřístupněno 30.000 bibliografických záznamů a 1.100 plných digitálních kopií. Použití je určeno k badatelským účelům, pro vnitřní potřebu pracovníků a studentů ZČU.

45 Elektronické informační zdroje pro právníky ASPI přístup ze všech instalací ORION XP K1-K3 + pro studenty z PS203 Systém obsahuje právní předpisy ČR i SR, komentáře a výklady k předpisům, judikaturu a stanoviska soudů, důvodové zprávy, anotace z právní a ekonomické literatury. Legsys Galaxy přístup z ORION XP-IS Lexdata český právní informační systém přístup z počítačů na ZČU: http://lexdata.zcu.czhttp://lexdata.zcu.cz Obsahuje předpisy Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, legislativu EU, judikaturu, věstníky a zpravodaje, předpisy místní samosprávy, celní sazebník.

46 Volně dostupné odborné informační zdroje Informace o EU: Portál Euroskop http://www.euroskop.czhttp://www.euroskop.cz Portál EU http://europa.eu.inthttp://europa.eu.int Portál práva EU http://eur-lex.europa.euhttp://eur-lex.europa.eu Další odkazy na informace k EU http://portal.gov.cz (Portál veřejné správy ČR)http://portal.gov.cz Sbírka zákonů ČR a mezinárodních smluv: http://www.mvcr.cz  Zákony a mez.smlouvy http://www.mvcr.cz Vyhledávání přes Portál veřejné správy

47 Elektronické informační zdroje pro ekonomii Source OECD- faktografická databáze Přístup: http://www.sourceoecd.orghttp://www.sourceoecd.org SourceOECD je základní informační služba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), která zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data států formou časových řad a porovnání.

48 Elektronické informační zdroje pro ekonomii EconLit with FullText - plnotextová databáze Přístup: http://search.ebscohost.comhttp://search.ebscohost.com Vzdálený přístup: https://ebsco.zcu.cz:8443/https://ebsco.zcu.cz:8443/ Databáze EconLit with Full Text zahrnuje všechny položky indexované v databázi EconLit a navíc plné texty více než 480 periodik včetně periodik asociace American Economic Association, a to bez embarga (American Economic Review, Journal of Economic Literature a Journal of Economic Perspectives). Obsahuje také plné texty mnoha ekonomických a finančních periodik v neanglických jazycích.

49 Elektronické informační zdroje pro ekonomii Firemní monitor - služba o aktivitě firem v ČR a SR Přístup z PC ve studovnách: http://www.albertina.czhttp://www.albertina.cz Heslo zadá služba ve studovně Licence 1 SU

50 Elektronické informační zdroje – pro hodnocení výsledků V a V Web of Knowledge (Web of Science + Journal Citation Report) http://isiknowledge.com Web of Science Unikátní citační databáze, která obsahuje bibliografické údaje s abstrakty a citace vědeckých prací z celého světa. Umožňuje zjistit např. citovanost daného autora. Journal Citation Report Zahrnuje více než 7500 titulů nejvýznamnějších časopisů a posuzuje je na základě citovanosti článků. Na základě údajů v dtb. lze zjistit nejčastěji citované časopisy v určité kategorii lidské činnosti, které jsou považovány za nejvíce uznávané v dané vědecké komunitě  impact faktor časopisu.

51 Elektronické informační zdroje – pro hodnocení výsledků V a V Scopus http://www.scopus.com Databáze pro hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů. Je zařazena mezi uznávané databáze pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v ČR. Erih http://www.esf.org/research-areas/humanities/research- infrastructures-including-erih.html) http://www.esf.org/research-areas/humanities/research- infrastructures-including-erih.html Informační zdroj pro hodnocení výsledku V a V v ČR. Zaměřena více na humanitní a společenské obory.

52 Ukončen přístup Od r. 2009, 2010 je ukončen přístup do: IZ polytematické: InterScience (Wiley) IZ pro technické obory: Compendex, Inspec, Metadex IZ pro ekonomické obory: DSI Campus Solution, Viewswire IZ pro fyziku: IoP Science


Stáhnout ppt "Odborné elektronické informační zdroje Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google