Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁDORY VARLAT A OVÁRIÍ MUDr. Pavla Rotterová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁDORY VARLAT A OVÁRIÍ MUDr. Pavla Rotterová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 NÁDORY VARLAT A OVÁRIÍ MUDr. Pavla Rotterová, Ph.D.

2 Anatomie varlete a nadvarlete Varle (testis, orchis)

3 Histologie varlete

4 mužské zárodečné buňky - spermatogenní buňky (gonocyty) mužské zárodečné buňky - spermatogenní buňky (gonocyty) specializovaný mezoderm (stroma zárodečného provazce) - Sertoliho podpůrné buňky, Leydigovy intersticiální buňky (testosteron) specializovaný mezoderm (stroma zárodečného provazce) - Sertoliho podpůrné buňky, Leydigovy intersticiální buňky (testosteron)

5 Klasifikace nádorů varlat 1) Germinální tumory a) Tumory jednoho histologického typu (čisté formy) Seminom, Spermatocytární seminom (SS), Embryonální karcinom (EK), Nádor ze žloutkového váčku (Yolk sac tumour) (YST), Choriokarcinom (ChCa), Teratom zralý, teratom nezralý b) Smíšené germinální novotvary (tumory více než jednoho histologického typu) 2) „Sex cord / gonadal stromal“ tumory a) čisté formy Nádor z Leydigových buněk Nádor ze Sertoliho buněk b) Smíšené formy c) Neklasifikovatelné formy 3) Nádory obsahující germinální a „sex-cord/gonadal stromal“ elementy Gonadoblastom Gonadoblastom Smíšené nádory z germinálních a „sex-cord/gonadal stromal“ buněk – neklasifikovatelné Smíšené nádory z germinálních a „sex-cord/gonadal stromal“ buněk – neklasifikovatelné

6 Klasifikace nádorů varlat 4) Různé nádory Karcinoid, Nádory připomínající ovariální tumory 5) Lymfoidní a hematopoetické tumory lymfom,plazmocytom, leukémie 6) Nádory ze sběrných duktů a rete testis adenom rete testis, karcinom rete testis 7) Nádory tunica albuginea, nadvarlete, spermatického provazce, podpůrných struktur a appendixu Adenomatoidní tumor, mezoteliom, adenom, karcinom, melanotický neuroektodermální tumor, „ Desmoplastic small round cell“ tumor 8) Neklasifikovatelné tumory 9) Sekundární tumory

7 Klasifikace nádorů varlat Produkce hormonů Produkce hormonů Exprese specifických antigenů Exprese specifických antigenů detekce ve tkáních (resp. nádorových buňkách) i v séru detekce ve tkáních (resp. nádorových buňkách) i v séru Význam v diagnostice i sledování pacienta při/po léčbě Význam v diagnostice i sledování pacienta při/po léčbě

8 Klinické rysy nádorů varlat Zvětšující se útvar, většinou nebolestivý Zvětšující se útvar, většinou nebolestivý Non - seminomové nádory (2/3) mají v době diagnózy metastázy Non - seminomové nádory (2/3) mají v době diagnózy metastázy Lymfogenní metastázy především v paraaortálních lymfatických uzlinách Lymfogenní metastázy především v paraaortálních lymfatických uzlinách Hematogenní metastázy často v plicích Hematogenní metastázy často v plicích Orchidektomie Orchidektomie Nález „příměsi“ v metastatickém ložisku, která v původním nádoru nebyla (regresivní změny v primárním tumoru) Nález „příměsi“ v metastatickém ložisku, která v původním nádoru nebyla (regresivní změny v primárním tumoru) Detekce hormonů a specifických antigenů produkovaných nádorem v séru i tkáních při diagnostice i léčbě Detekce hormonů a specifických antigenů produkovaných nádorem v séru i tkáních při diagnostice i léčbě

9 Nádory germinální Z pluripotentní zárodečné buňky Formy: čisté x smíšené In situ léze - intratubulární germinální neoplázie A) Seminom (klasický 95 %) a jeho varianty (anaplastický, trofoblastický) - Cca 50 % všech germinálních nádorů varlete - Maligní, radiosenzitivní - Dospělí, 3. - 4. dekáda, kryptorchismus - V době diagnózy většinou omezen na varle a nadvarle (2/3 případů) - Solidní, homogenní, šedobílý

10 Nádory germinální - Velké, uniformní, buňky, se světlou cytoplazmou (glykogen), velká jádra s výraznými nukleoly. Nádorové stroma s charakteristickou lymfocytární celulizací s příměsí plazmatických buněk. - Imunohistochemie: alkalická placentární fosfatáza (PLAP), jaderný transkripční faktor (OCT3/4), CD 117 (c-kit), většinou negativita cytokeratinů (AE1/AE3), PAS reakce - Hypertriploidní, 12p - Anaplastická varianta – cytologické nepravidelnosti, četné mitózy (i atypické) - Trofoblastická varianta – obrovské nádorové buňky připomínající syncytiotrofoblast (produkce choriového gonadotropinu hCG)

11 Nádory germinální

12 Spermatocytární seminom (Massonův) - Starší muži (střední věk 55 let) - Lokalizován pouze ve varleti, lokálně agresivní, nemetastazuje - Hlenovitý vzhled - Napodobuje časné stupně spermiogeneze (3 typy buněk), stroma bez lymfocytární celulizace, myxomatózní (3 typy buněk), stroma bez lymfocytární celulizace, myxomatózní

13 Nádory germinální B) Non - seminomové germinální nádory Embryonální karcinom (EK) - Nediferencovaný nádor, 2. - 3. dekáda - Čistá x smíšená forma - Šedobílý, regresivní změny (nekróza, prokrvácení) - Velké epiteliální buňky, s kolísající velikostí hyperchromních jader, s výraznými nukleoly, četnými mitózami, s bazofilní cytoplazmou - Solidní struktury, ojed. trabekulární či tubulární, sarkomatoidní okrsky - Imunohistochemie: pozitivní cytokeratiny a PLAP v cytoplazmě, na membránách pozitivita CD30 - Metastázy v LU retroperitonea a mediastina, plíce

14 Nádory germinální

15 Nádor ze žloutkového váčku (YST) - Nejčastěji kojenci a děti do 3 let (čistá forma) - Dospělí (smíšená forma nejčastěji s EK) - Neohraničený, žlutobílý, někdy hlenovitý - Polygonální, kubické až oploštělé buňky, kulatá jádra (řazení“kočičí hlavy“), mitózy, hyalinní globule, štěrbinovité prostory (glomeruloidní Schiller– Duvalova tělíska). Stroma hlenovité řídké vazivo - Imunohistochemie: alfa-1-feto protein (AFP) - V séru zvýšená hladina AFP

16 Nádory germinální

17 Choriokarcinom (ChCa) - Maligní nádor ze syncytio- a cytotrofoblastu - V čisté formě minimálně, většinou součást smíšených testikulárních tumorů - Nejhorší prognóza, měkké nádorové hmoty s regresivními změnami - Okrouhlé,světlé buňky (cytotrofoblast) a velké buňky syncytiotrofoblastu s modravou cytoplazmou, mitózy - Imunohistochemie nutná k diferenciální dg!: pozitivita hCG a cytokeratinu, častá ložisková pozitivita PLAP - V séru zvýšená hladina hCG - Metastázy: velmi rychle! plíce, mozek, GIT, játra, slezina

18 Nádory germinální

19 Teratom - Smíšené germinální nádory, směs různých tkání i z více zárodečných listů - Děti - dobrá prognóza (zralé formy) - Dospělí - součásti jiných germinálních nádorů (maligní chování) - Nutné vyšetřit větší množství tumoru - Histologická klasifikace: a) Teratom diferencovaný zralý b) Teratom diferencovaný nezralý Nádory germinální

20 a) Teratom diferencovaný zralý - Zcela vyzrálé tkáně, organoidní uspořádání - Prebubertálně většinou benigní, postpubertálně s nejistou biologickou povahou - Ohraničené, na řezu voštinovitý vzhled s cystami, chrupavkou, kostní tkání - Deriváty kůže, dýchacích cest, GIT - Ve varleti vzácná dermoidní cysta Nádory germinální

21 b) Teratom diferencovaný nezralý - Tkáně nejsou plně diferencované (nezralá fetální tkáň) - Nejčastěji primitivní neuroektodermální tkáň, méně často glie - Imunohistochemie: neexistuje specifický marker Nádory germinální

22

23 Polyembryom - Vzácný maligní nádor - Embryonální tělíska (uspořádání embryonálních tkání, připomínající časné fáze vývoje plodu) - Součást smíšených germinálních nádorů

24 Smíšené germinální nádory Více než jedna komponenta z výše uvedených tumorů Více než jedna komponenta z výše uvedených tumorů Více než polovina nádorů varlete Více než polovina nádorů varlete Nejčastěji EK + teratom, seminom + EK Nejčastěji EK + teratom, seminom + EK Prognózu určuje agresivnější složka Prognózu určuje agresivnější složka

25 Stromální nádory (nádory se specializovaného mezodermu) Gonadostromální, „sex cord/gonadal stromal“ Gonadostromální, „sex cord/gonadal stromal“ Primitivní mezenchym genitální lišty – stejný základ u obou pohlaví Primitivní mezenchym genitální lišty – stejný základ u obou pohlaví Podpůrné stromální elementy pro zárodečné buňky Podpůrné stromální elementy pro zárodečné buňky Ženy – buňky thékální, luteinní a buňky granulózy Ženy – buňky thékální, luteinní a buňky granulózy Muži – podpůrné buňky Sertoliho a intersticiální buňky Leydigovy Muži – podpůrné buňky Sertoliho a intersticiální buňky Leydigovy Výskyt obdobných nádorů ve varleti i ováriu Výskyt obdobných nádorů ve varleti i ováriu Produkce resp. nadprodukce steroidů (androgeny, estrogeny) Produkce resp. nadprodukce steroidů (androgeny, estrogeny)

26 Nádory z Leydigových buněk - Hormonálně aktivní - Děti (předčasná puberta), dospělí 3. - 6. dekáda (zvětšení varlete, gynekomastie) - Predisponující : Klinefelterův sy, syndrom testikulární feminizace, kryptorchismus - Žlutohnědé, ohraničené uzly, méně než 5 cm - Polygonální buňky s hojnou cytoplazmou, intracytoplazmaticky lipidy, lipofuscin a krystalické struktury (Reinkeho krystaly), polymorfmní jádra - Imunohistochemie: pozitivita inhibinu, vimentinu a Melan A - 10 % maligní (radio- i chemorezistentní), větší než 5 cm, invaze do cév, mitotická aktivita, regresivní změny, aneuploidie Stromální nádory (nádory se specializovaného mezodermu)

27 Nádory ze Sertoliho buněk (androblastom) - vzácné, převážně benigní - součást syndromu testikulární feminizace, Carneyova sy a Peutzova-Jeghersova sy - Bělavožlutý uzel, několik cm - Diferencované formy: charakteristické cylindrické sertoliformní buňky v tubulech, s vakuolami v cytoplazmě - Imunohistochemicky: průkaz inhibinu a vimentinu Stromální nádory (nádory se specializovaného mezodermu)

28 Nádory obsahující germinální a „sex cord/gonadal stromal“ elementy Gonadoblastom - Dysgenetické gonády - Zárodečné buňky + buňky gonadostromální (primitivní Sertoliho buňky) - Uzlovité struktury, kalcifikované - Na jejich podkladě může vzniknout nádor germinální řady (seminom, apod.)

29 Sekundární nádory varlete Muži nad 50 let Muži nad 50 let Karcinom prostaty, ledviny, plic, atd. Karcinom prostaty, ledviny, plic, atd. Melanom Melanom Sarkomy Sarkomy Diseminace lymfomů Diseminace lymfomů Leukemická infiltrace Leukemická infiltrace

30 Anatomie ovária

31 Histologie ovária

32 Zárodečné (germinální) buňky - oocyty Zárodečné (germinální) buňky - oocyty Specializovaný mezoderm - theca granulosa folliculi, theca interna, externa; vřetenobuněčné ovariální stroma, hilové buňky Specializovaný mezoderm - theca granulosa folliculi, theca interna, externa; vřetenobuněčné ovariální stroma, hilové buňky Povrchový (krycí) epitel ovária – z celomové dutiny, charakter mezotelu, sekundární Müllerův systém Povrchový (krycí) epitel ovária – z celomové dutiny, charakter mezotelu, sekundární Müllerův systém Histologie ovária

33 Ovariální cysty Nenádorové, pseudotumory Nenádorové, pseudotumory Folikulární - regredující Graafův folikl, solitární x vícečetné, až 5 cm, výstelka z buněk granulózy Folikulární - regredující Graafův folikl, solitární x vícečetné, až 5 cm, výstelka z buněk granulózy Cysta žlutého tělíska (korpusluteinní) - centrálně hemoragie, !cave ruptura! Cysta žlutého tělíska (korpusluteinní) - centrálně hemoragie, !cave ruptura! Polycystická choroba ovárií (Stein-Leventhalův sy) - oligomenorea, anovulace, někdy virilizace a hirsutismus, cysty do 1 cm, abnormální sekrece gonadotropinů Polycystická choroba ovárií (Stein-Leventhalův sy) - oligomenorea, anovulace, někdy virilizace a hirsutismus, cysty do 1 cm, abnormální sekrece gonadotropinů Endometroidní cysty - z endometriózy, hemoragické Endometroidní cysty - z endometriózy, hemoragické Inkluzní cysty (Walthardovy) - vchlípení povrchového epitelu ovária, prekurzor nádorů z Mülleriánského epitelu Inkluzní cysty (Walthardovy) - vchlípení povrchového epitelu ovária, prekurzor nádorů z Mülleriánského epitelu

34 Ovariální cysty

35 Pseudotumory ovária Stromální hyperplázie a hyperthekóza - postmenopauzálně Stromální hyperplázie a hyperthekóza - postmenopauzálně Masivní edém - dívky, mladé ženy, poruchy menstruačního cyklu, pelvialgie Masivní edém - dívky, mladé ženy, poruchy menstruačního cyklu, pelvialgie Těhotenský luteom - poslední trimestr, hCG stimulace thékálních či stromálních buněk, virilizace Těhotenský luteom - poslední trimestr, hCG stimulace thékálních či stromálních buněk, virilizace

36 Nádory ovária Nejčastější forma nádorů u žen Nejčastější forma nádorů u žen 80 % benigní, mladší a střední věk 80 % benigní, mladší a střední věk Maligní, 2. nejčastější nádor reprodukčního systému žen, nad 40 let Maligní, 2. nejčastější nádor reprodukčního systému žen, nad 40 let

37 Klasifikace nádorů ovária 1) Nádory z povrchového (Mülleriánského) epitelu Serózní nádory Serózní nádory Mucinózní nádory Mucinózní nádory Endometroidní tumory Endometroidní tumory Světlobuněčné tumory Světlobuněčné tumory Nádory z přechodního epitelu Nádory z přechodního epitelu Nediferencovaný karcinom Nediferencovaný karcinom

38 2) Nádory z germinálních buněk A) Tumory z jednoho histologického typu (čisté formy) Teratom Teratom Dysgerminom Dysgerminom Nádor ze žloutkového váčku (YST) Nádor ze žloutkového váčku (YST) Choriokarcinom (ChCa) Choriokarcinom (ChCa) Embryonální karcinom (EK) Embryonální karcinom (EK) Polyembryom Polyembryom B) Smíšené germinální novotvary Klasifikace nádorů ovária

39 3) „Sex cord / gonadal stromal“ tumory Nádory z buněk granulózy Nádory z buněk granulózy Nádory z thékálních buněk Nádory z thékálních buněk Nádory ze Sertoliho-Leydigových buněk (androblastomy) Nádory ze Sertoliho-Leydigových buněk (androblastomy) 4) Nádory obsahující germinální a „sex- cord/gonadal stromal“ elementy 4) Nádory obsahující germinální a „sex- cord/gonadal stromal“ elementy Gonadoblastom Gonadoblastom 5) Sekundární tumory 5) Sekundární tumory Klasifikace nádorů ovária

40 Nádory z povrchového (Mülleriánského) epitelu 70 % všech ovariálních nádorů 70 % všech ovariálních nádorů 90 % všech zhoubných nádorů ovária 90 % všech zhoubných nádorů ovária Střední a vyšší věk Střední a vyšší věk Transformovaná coelomová výstelka (mezotel s vlastnostmi epitelu) Transformovaná coelomová výstelka (mezotel s vlastnostmi epitelu) Sekundární Mülleriánský systém (metaplastické schopnosti) Sekundární Mülleriánský systém (metaplastické schopnosti)

41 Klasifikace Dle makroskopického vzhledu (exofytické, papilární, cystické, solidní, atd.) Dle makroskopického vzhledu (exofytické, papilární, cystické, solidní, atd.) Dle typu nádorových buněk (serózní, mucinózní, endometroidní, atd.) Dle typu nádorových buněk (serózní, mucinózní, endometroidní, atd.) Dle biologického chování (benigní, hraničně maligní, maligní) Dle biologického chování (benigní, hraničně maligní, maligní) Nádory z povrchového (Mülleriánského) epitelu

42 Neserózní karcinomy - z benigních lézí, velké, bez extraovariální disseminace Neserózní karcinomy - z benigních lézí, velké, bez extraovariální disseminace Serózní karcinomy - rychlý vznik Serózní karcinomy - rychlý vznik a) De novo (bez předchozí benigní léze) b) Rychlá transformace z benigní/hraničně maligní léze Nádory z povrchového (Mülleriánského) epitelu

43 Benigní Benigní Hraničně maligní („borderline“, nízké maligní potence) - epitelové proliferace a atypie, chybí stromální invaze, peritoneální implantáty, tumorózní ložiska v regionálních LU (ne metastázy!) Hraničně maligní („borderline“, nízké maligní potence) - epitelové proliferace a atypie, chybí stromální invaze, peritoneální implantáty, tumorózní ložiska v regionálních LU (ne metastázy!) Maligní - papilární, glandulární i solidní epitelové proliferace, stromální invaze, regresivní změny (nekrózy, hemoragie) Maligní - papilární, glandulární i solidní epitelové proliferace, stromální invaze, regresivní změny (nekrózy, hemoragie) Nádory z povrchového (Mülleriánského) epitelu

44 Serózní nádory 30 % všech ovariálních tumorů 30 % všech ovariálních tumorů 70 % benigní, 10 % hraničně maligní, 20 % maligní, více než 50 % bilateralita 70 % benigní, 10 % hraničně maligní, 20 % maligní, více než 50 % bilateralita Kolem 50. roku věku Kolem 50. roku věku Endofytické (cystadenomy), exofytické (povrchové papilomy), cystopapilární se solidními okrsky, s prokvácením (karcinomy) Endofytické (cystadenomy), exofytické (povrchové papilomy), cystopapilární se solidními okrsky, s prokvácením (karcinomy) Benigní - epitel jednořadý, kubický, s řasinkami, málo papil Benigní - epitel jednořadý, kubický, s řasinkami, málo papil Hraničně maligní – více papil, cytonukleární atypie, psammomata, není stromální invaze, peritoneální implantáty (endosalpingióza, neinvazivní, invazivní) Hraničně maligní – více papil, cytonukleární atypie, psammomata, není stromální invaze, peritoneální implantáty (endosalpingióza, neinvazivní, invazivní) Karcinomy – buněčné atypie, invaze, psammomata Karcinomy – buněčné atypie, invaze, psammomata Nádory z povrchového (Mülleriánského) epitelu

45

46 Mucinózní nádory 25 % všech ovariálních nádorů 25 % všech ovariálních nádorů Benigní cystadenom (85 %), hraničně maligní (5 %), karcinomy (10 %), 20 % bilateralita Benigní cystadenom (85 %), hraničně maligní (5 %), karcinomy (10 %), 20 % bilateralita Střední věk Střední věk Multicystické, viskózní obsah, objemné Multicystické, viskózní obsah, objemné Benigní - cylindrický, jednořadý epitel, jádra bazálně, intracytoplazmaticky hlenové vakuoly Benigní - cylindrický, jednořadý epitel, jádra bazálně, intracytoplazmaticky hlenové vakuoly Hraničně maligní - intestinální x endocervikální typ Hraničně maligní - intestinální x endocervikální typ Karcinomy – stratifikované buňky intestinálního typu, stromální invaze Karcinomy – stratifikované buňky intestinálního typu, stromální invaze Nádory z povrchového (Mülleriánského) epitelu

47

48 Endometroidní tumory Méně než 5 % všech ovariálních tumorů Méně než 5 % všech ovariálních tumorů Nejčastěji karcinomy, ale dobrá prognóza Nejčastěji karcinomy, ale dobrá prognóza Endometrióza, karcinom děložního těla Endometrióza, karcinom děložního těla Cystický, hemoragický Cystický, hemoragický Histologicky identický s karcinomem endometria Histologicky identický s karcinomem endometria Nádory z povrchového (Mülleriánského) epitelu

49 Světlobuněčné tumory 5 - 10 % všech ovariálních malignit 5 - 10 % všech ovariálních malignit 90 % karcinomy - paraneoplastické sy (hyperkalcémie) 90 % karcinomy - paraneoplastické sy (hyperkalcémie) Světlé buňky s glykogenem, stromální invaze Světlé buňky s glykogenem, stromální invaze Endometrióza? Endometrióza? + světlobuněčný karcinom endometria + světlobuněčný karcinom endometria Nádory z povrchového (Mülleriánského) epitelu

50 Nádory z přechodního epitelu (=Brennerův tumor) Podobné buňkám urotelu Podobné buňkám urotelu Benigní, hraničně maligní, maligní Benigní, hraničně maligní, maligní Hereditární ovariální syndromy Maligní syndrom mléčná žláza-ovárium (mutace tumor supresorových genů BRCA1 a BRCA2) Maligní syndrom mléčná žláza-ovárium (mutace tumor supresorových genů BRCA1 a BRCA2) Lynchův syndrom (mutace genů pro DNA reparaci, kolorektální karcinom) Lynchův syndrom (mutace genů pro DNA reparaci, kolorektální karcinom) Nádory z povrchového (Mülleriánského) epitelu

51 Germinální nádory 15 - 20 % všech ovariálních nádorů 15 - 20 % všech ovariálních nádorů 1. - 2. decenium 1. - 2. deceniumTeratom a) Zralý teratom (benigní) - dermoidní cysta b) Nezralý teratom (maligní) - méně častý, primitivní neuroektodermová tkáň (horší prognóza

52 Germinální nádory Dysgerminom Ovariální obdoba seminomu Ovariální obdoba seminomu 2. a 3. dekáda, děti, gonadální dysgeneze 2. a 3. dekáda, děti, gonadální dysgeneze Maligní, radiosenzitivní, dobrá prognóza Maligní, radiosenzitivní, dobrá prognóza Nádor ze žloutkového váčku (YST) Děti, dospívající, agresivní, špatná prognóza, AFP (krev i nádorové buňky) Děti, dospívající, agresivní, špatná prognóza, AFP (krev i nádorové buňky)Choriokarcinom Vzácný, vysoce agresivní, chemorezistentní, fatální, hCG (krev i nádorové buňky) Vzácný, vysoce agresivní, chemorezistentní, fatální, hCG (krev i nádorové buňky)

53 Stromální nádory (nádory se specializovaného mezodermu) Hormonálně aktivní (estrogeny) - karcinom endometria, fibrocystické změny v prsu Hormonálně aktivní (estrogeny) - karcinom endometria, fibrocystické změny v prsu Nádory z buněk granulózy Postmenopauzálně, 5 % všech ovariálních nádorů, potenciálně maligní Postmenopauzálně, 5 % všech ovariálních nádorů, potenciálně maligní Difúzní, trabekulární, folikulární uspořádání, Call-Exnerova tělíska, jaderné zářezy Difúzní, trabekulární, folikulární uspořádání, Call-Exnerova tělíska, jaderné zářezy Nádory z thékálních buněk - benigní Thekom - v cytoplazmě tukové kapénky Thekom - v cytoplazmě tukové kapénky Fibrom - fascikulární fibroblasty, kolagen Fibrom - fascikulární fibroblasty, kolagen Nádory ze Sertoliho-Leydigových buněk 2. a 3. dekáda, androgenní (maskulinizace) 2. a 3. dekáda, androgenní (maskulinizace) 5 % maligní 5 % maligní

54 Sekundární nádory ovária Časté, více než 10 % ovariálních malignit Časté, více než 10 % ovariálních malignit Metastázy karcinomů, převážně bilaterálně Metastázy karcinomů, převážně bilaterálně Nutná diferenciální dg (imunohistochemie, DNA analýza, molekulární genetika, atd.) Nutná diferenciální dg (imunohistochemie, DNA analýza, molekulární genetika, atd.) Krukenbergův tumor - bilaterální, metastatický (adenokarcinom žaludku, střevo, prs, žlučník, pankreas, hrdlo děložní) Krukenbergův tumor - bilaterální, metastatický (adenokarcinom žaludku, střevo, prs, žlučník, pankreas, hrdlo děložní) - Buňky „pečetního prstene“ + reaktivní proliferace ovariálního stromatu

55 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "NÁDORY VARLAT A OVÁRIÍ MUDr. Pavla Rotterová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google