Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Fyzika, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Elektřina a magnetismus Sada číslo:ICT-32B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 16 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-32B-16 Téma vzdělávacího materiálu:Vznik střídavého proudu Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Mgr. Jana Montágová Anotace: Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o elektřině a magnetismu. Při práci lze používat kalkulátor, MFCH tabulky. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro tříleté učební obory Datum vytvoření:10. 5. 2013 Ověření ve výuce: 1. 11. 2013

2 Vznik střídavého proudu Střídavý proud, který vzniká v elektrickém obvodu připojeném ke zdroji střídavého napětí, charakterizujeme jako elektrické kmitání. Střídavé napětí, ke kterému je připojena elektrická rozvodná síť, se získává v elektrárnách, kde je jeho zdrojem generátor střídavého napětí neboli alternátor.

3 Generátor střídavého proudu přeměňuje mechanickou energii na energii střídavého elektrického proudu. Nejjednodušším generátorem by mohl být obdélníkový závit, otáčející se mezi póly permanentního magnetu. Indukované napětí by však bylo nepatrné a proto se ve skutečných generátorech otáčí mezi póly cívka s mnoha závity. Podstata zůstává stejná - elektromagnetická indukce.

4

5 Během jedné periody projde vodičem elektrický proud jedním a opačným směrem. V naší elektrické síti má střídavý proud frekvenci 50 Hz. Protože se v průběhu jedné periody mění směr napětí dvakrát, mění se směr střídavého proudu 100x za sekundu.

6 Koncem 19. století se elektrická energie začala vyrábět a používat ve stále větším rozsahu. Proti sobě stály dva systémy - stejnosměrný a střídavý. Zastáncem stejnosměrného proudu byl americký vynálezce Thomas Alva Edison, u nás to byl František Křižík. Propagátorem využívání střídavého proudu byl jeho bývalý spolupracovník Nikola Tesla.

7 Stejnosměrný proud byl vhodný pro napájení obloukových lamp, žárovek, tramvají či výtahů, ale byl zcela nevhodný pro přenos elektrické energie na velké vzdálenosti. Edison rozváděl proud z bezpečnostních důvodů s napětím do 200 voltů a při přenosu větších výkonů musel vodiči procházet značný proud. To znamenalo zvláště na větší vzdálenosti neúnosné ztráty.

8 Hlavní výhodou střídavého proudu v energetice je možnost jeho transformace. Zvýšením napětí stačí k přenosu stejného výkonu menší proud a tím se omezí ztráty. Dnešní elektrárny vyrábějí výhradně střídavý proud, který se pro přenos transformuje na vysoké a velmi vysoké napětí. V místě spotřeby se napětí zase sníží na bezpečnou velikost, pro domácnosti na 230 voltů. Stejnosměrný proud získáme ze střídavého usměrněním polovodičovými diodami.

9 V rozvodné síti se používá třífázové napětí se třemi stejnými, navzájem posunutými střídavými napětími. Obr.1

10 Odpovídejte na následující otázky. Ověříte si své znalosti. 1.Jak označujeme generátor střídavého napětí? 2.Na jakém principu funguje generátor střídavého napětí? 3.Jakou frekvenci má střídavé napětí? 4.Jaké jsou výhody střídavého napětí? 5.Jaký časový průběh má střídavé napětí?

11 Seznam zdrojů Seznam literatury LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1993, 287 s. ISBN 80-901-6197-9. BROŽ, J. Fyzikální a matematické tabulky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1980. BEDNAŘÍK, M., SVOBODA, E., KUNZOVÁ, V. Fyzika II pro studijní obory SOU, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. MIKLASOVÁ, V. Přehled fyziky pro tříleté obory SOU technického směru. Opava: SOU stavební. Obrázky a animace Obr.1: Aatu Liimatta. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. [cit. 2013- 12-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Electric_wiring_near_Helsinki.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Electric_wiring_near_Helsinki.JPG

12 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."

Podobné prezentace


Reklamy Google