Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň z příjmu v ČR 2014 FO – fyzické osoby PO – právnické osoby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň z příjmu v ČR 2014 FO – fyzické osoby PO – právnické osoby."— Transkript prezentace:

1 Daň z příjmu v ČR 2014 FO – fyzické osoby PO – právnické osoby

2 Taxation of Wage Income (2010) Zdroj: http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,00.html#pirhttp://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,00.html#pir

3 5 Dílčích daňových základů (DDZ) u příjmů fyzických osob 1. Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (mzdy) 2. Příjmy z podnikání 3. Příjmy z (držby) kapitálového majetku 4. Příjmy z pronájmu 5. Ostatní příjmy

4 Proč nutno rozlišovat dílčí daňové základy (DDZ) fyzické osoby? Důvod: protože každý dílčí daňový základ se stanovuje zcela rozdílně. Důvod: protože každý dílčí daňový základ se stanovuje zcela rozdílně. Roční celkový daňový základ pak tvoří součet 5 DDZ od kterého se odečítají odpočitatelné položky, ze sníženého daňového základu se vypočte daň a od daně slevy na dani. Roční celkový daňový základ pak tvoří součet 5 DDZ od kterého se odečítají odpočitatelné položky, ze sníženého daňového základu se vypočte daň a od daně slevy na dani.

5 Proč děláme daňové přiznání (podnikatel)/roční zúčtování daní z mezd u zaměstnance? Protože zdaňovací období je kalendářní rok (hospodářský rok) a v průběhu roku podnikatel odváděl zálohy na daň/byly sráženy ze mzdy zálohy na daň. Jednoduše řečeno – vypořádáváme celý rok. Kdo provádí roční zúčtování daní? - Zaměstnavatel (pokud má poplatník pouze příjmy z mezd) - Sám poplatník formou daňového přiznání, pokud má souběh několika mezd nebo jiné příjmy (podnikání, pronájem….) - Sám podnikatel

6 1) závislá činnost Mzdy DDZ = VM (VM =velehrubá/superhrubá mzda) Připravuje se, že DDZ bude Hrubá mzda a daň se stanoví na 19 % ???? 2) Podnikání DDZ = P – V Podnikatel FO vede daňovou evidenci příjmů a výdajů, nebo uvádí výdaje procentem, tzv. paušální výdaje. Při obratu nad 25 mil.Kč/rok musí vést účetnictví Stanovení DDZ 1 a 2

7 1) Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky - mzdy příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s.r.o., a to i když nejsou povinni dbát příkazů plátce, příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s.r.o., a to i když nejsou povinni dbát příkazů plátce, odměny členů statutárních orgánů, odměny členů statutárních orgánů, K VM se přičte 1 % z ceny auta, pokud je služební vozidlo užíváno zaměstnancem pro s soukromé účely, min. 1000 Kč. K VM se přičte 1 % z ceny auta, pokud je služební vozidlo užíváno zaměstnancem pro s soukromé účely, min. 1000 Kč.

8 Práce na Dohodu: dva typy, oba typy Dohod musí být uzavřeny písemně. Dohoda o provedení práce: Zdravotní a sociální pojištění se neplatí z výdělku do 10.000 Kč měsíčně (od 10.001 Kč měsíčně už se platí), rozsah práce však může být maximálně 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Zdravotní a sociální pojištění se neplatí z výdělku do 10.000 Kč měsíčně (od 10.001 Kč měsíčně už se platí), rozsah práce však může být maximálně 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Dohoda o pracovní činnosti: Zdravotní a sociální pojištění se neplatí z odměny do 2.499 Kč měsíčně, od 2.500 Kč už se platí. Rozsah práce však může být až polovina normální pracovní doby. Zdravotní a sociální pojištění se neplatí z odměny do 2.499 Kč měsíčně, od 2.500 Kč už se platí. Rozsah práce však může být až polovina normální pracovní doby.

9 Od roku 2014 platí tzv. solidární daň Solidární daň činí 7 %. Odvádí se z částky přesahující příjem po dopočtu výdajů 1.242.432 Kč. Solidární daň je zavedena pro roky 2013 až 2015. Solidární daň se však nedotýká kapitálových příjmů či příjmů z pronájmu. Solidární daň činí 7 %. Odvádí se z částky přesahující příjem po dopočtu výdajů 1.242.432 Kč. Solidární daň je zavedena pro roky 2013 až 2015. Solidární daň se však nedotýká kapitálových příjmů či příjmů z pronájmu.

10 2) Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle zvl. předpisů (auditoři, lékaři, daň. poradci, pojišťovací agenti), příjmy z jiného podnikání podle zvl. předpisů (auditoři, lékaři, daň. poradci, pojišťovací agenti), podíly společníků v.o.s. a komplementářů na zisku, podíly společníků v.o.s. a komplementářů na zisku, příjmy z autorských práv, příjmy z autorských práv, příjmy z výkonu nezávislého povolání, příjmy z výkonu nezávislého povolání, příjmy znalce, tlumočníka, mediátora, rozhodce, příjmy znalce, tlumočníka, mediátora, rozhodce, příjmy konkursních správců. příjmy konkursních správců.

11 Paušální výdaje %, rok 2014 Paušální výdaje jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak uplatnit výdaje podnikatelů: - nemusíme schovávat doklady za výdaje, nevedeme daňovou evidenci příjmů a výdajů, ale jen evidenci příjmů a pohledávek a na konci roku výdaje odečteme paušálem. 80 % - pro příjmy ze zemědělského, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslné živnosti 80 % - pro příjmy ze zemědělského, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslné živnosti 60 % - pro příjmy ze všech živností kromě těch, které jsou uvedeny v první skupině 60 % - pro příjmy ze všech živností kromě těch, které jsou uvedeny v první skupině 40 % - pro příjmy z jiného podnikání dle zvláštních právních předpisů, z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví 40 % - pro příjmy z jiného podnikání dle zvláštních právních předpisů, z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví

12 Výdaje % Paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Nelze dále již uplatnit nic, ani sociální či zdravotní pojištění. Paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Nelze dále již uplatnit nic, ani sociální či zdravotní pojištění. Od 2013 výše některých výdajů omezena Máme-li příjmy, pro které je sazba paušálu 30 % a 40 %, od r. 2013 pokud jsou příjmy/obrat/tržby vyšší než 2 miliony za rok, nemůže uplatňovat výdaje paušálem, ale výdaje podle skutečnosti, což znamená uschovávání všech dokladů a vedení daňové evidence. Máme-li příjmy, pro které je sazba paušálu 30 % a 40 %, od r. 2013 pokud jsou příjmy/obrat/tržby vyšší než 2 miliony za rok, nemůže uplatňovat výdaje paušálem, ale výdaje podle skutečnosti, což znamená uschovávání všech dokladů a vedení daňové evidence. Od r. 2013 pokud uplatníme výdaje paušálem, nemůžeme uplatnit zároveň daňovou slevu na dítě a na manželku/manžela. Od r. 2013 pokud uplatníme výdaje paušálem, nemůžeme uplatnit zároveň daňovou slevu na dítě a na manželku/manžela. U příjmů z podnikání lze vykázat ztrátu, která je odpočitatelná od daňového základu v příštích pěti letech.

13 Příklad klouzavě progresivní daně – tendence návratu k ní 100.000 150.000 200.000 300.000

14 3) Příjmy z kapitálového majetku (držba kapitálu)DDZ = P 3) Příjmy z kapitálového majetku (držba kapitálu)DDZ = P U těchto příjmů nelze vykázat ztrátu. 4) Příjmy z pronájmu DDZ = P - V 4) Příjmy z pronájmu DDZ = P - V U těchto příjmů lze vykázat ztrátu, která je odpočitatelná od daňového základu v příštích pěti letech. U těchto příjmů lze vykázat ztrátu, která je odpočitatelná od daňového základu v příštích pěti letech. 5) Ostatní příjmyDDZ = P – V 5) Ostatní příjmyDDZ = P – V U těchto příjmů nelze vykázat ztrátu. Stanovení DDZ 3, 4 a 5

15 3) Příjmy z kapitálového majetku podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, podíly na zisku společnosti s. r.o. a k.s., podíly na zisku z členství v družstvu, podíly na zisku společnosti s. r.o. a k.s., podíly na zisku z členství v družstvu, podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, úroky a jiné výnosy z vkladů z peněžních prostředků, úroky a jiné výnosy z vkladů z peněžních prostředků, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček,

16 4) Příjmy z pronájmu nemovitého majetku Základem daně je DZ = P – V Základem daně je DZ = P – V Tj. výdaje se dokladuji nebo výdaje % (30%), od r. 2013 však maximálně 600.000 Kč za rok. Tj. výdaje se dokladuji nebo výdaje % (30%), od r. 2013 však maximálně 600.000 Kč za rok.

17 5) V případě ostatních příjmů je pro povinnost daňového přiznání stanoven limit příjmů, a to: u zaměstnanců do 6 000 Kč ročně (pokud je 6000 tvořeno příjmy z podnikání, pronájmu nebo příležitostného prodeje), u zaměstnanců do 6 000 Kč ročně (pokud je 6000 tvořeno příjmy z podnikání, pronájmu nebo příležitostného prodeje), u ostatních poplatníků bez příjmů (studenti, důchodci atd.) do 15 000 Kč ročně (dtto viz výše), u ostatních poplatníků bez příjmů (studenti, důchodci atd.) do 15 000 Kč ročně (dtto viz výše), v případě příležitostných činností do v případě příležitostných činností do 20 000 Kč za rok – platí pro všechny (příležitostný výkon práce, zemědělská výroba, pronájem movitých věcí, příjem včelařů) jsou tyto příjmy osvobozené.

18 Roční daňový základ (RDZ) RDZ = Součet 5 DDZ Od RDZ odečteme tzv. odpočitatelné položky - výsledkem je snížený daňový základ, z něj vypočteme daň, následně daň snížíme o tzv. slevy na dani, daň po slevách snížíme o zaplacené zálohy a zbytek doplatíme, nebo nám je přeplatek na dani vrácen

19 Odpočitatelné položky od daňového základu U příjmů z podnikání ztrátu z předchozích let. U příjmů z podnikání ztrátu z předchozích let. Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Maximálně lze odečíst 12000 Kč. Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Maximálně lze odečíst 12000 Kč. Pojistné na soukromé kapitálové životní pojištění. Maximální částka kterou lze odečíst činí 12 000 Kč. Pojistné na soukromé kapitálové životní pojištění. Maximální částka kterou lze odečíst činí 12 000 Kč. Úroky z úvěru na financování bytových potřeb v max. výši 300 000 Kč. Úroky z úvěru na financování bytových potřeb v max. výši 300 000 Kč. Členské příspěvky člena odborové organizace do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, max. do výše 3 000 Kč. Členské příspěvky člena odborové organizace do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, max. do výše 3 000 Kč. Hodnota darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování účelů, který je zákonem vymezen. Hodnota darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování účelů, který je zákonem vymezen. 30 % výdajů na výuku žáků 30 % výdajů na výuku žáků 100 % výdajů na výzkum a vývoj 100 % výdajů na výzkum a vývoj

20 Dary Min. dar (v součtu) 1000 Kč. Max. částka 15 % ze základu daně. Min. dar (v součtu) 1000 Kč. Max. částka 15 % ze základu daně. Dary útulku, školskému či zdravotnickému zařízení s bydlištěm či sídlem v ČR, EU, Norsku či na Islandu. Dary útulku, školskému či zdravotnickému zařízení s bydlištěm či sídlem v ČR, EU, Norsku či na Islandu. Dar invalidnímu důchodci s bydlištěm dtto na zdravotnické prostředky. Dar invalidnímu důchodci s bydlištěm dtto na zdravotnické prostředky. Dar zdravotně postiženému dítěti s bydlištěm v dtto na zdravotnické prostředky. Dar zdravotně postiženému dítěti s bydlištěm v dtto na zdravotnické prostředky. Dar právnickým osobám se sídlem v dtto na zdravotnictví, školství, kulturu, vědu, policii, náboženství, sport, ekologii, požární ochranu… Dar právnickým osobám se sídlem v dtto na zdravotnictví, školství, kulturu, vědu, policii, náboženství, sport, ekologii, požární ochranu…

21 Slevy na dani (roční) 2014 Na poplatníka24 840 Kč Na poplatníka24 840 Kč Vyživované dítě13 404 Kč (tato sleva může přerůst v daňový bonus) Vyživované dítě13 404 Kč (tato sleva může přerůst v daňový bonus) Vyživovaný manžel/ka24 840 Kč Vyživovaný manžel/ka24 840 Kč Částečný invalida2 520 Kč Částečný invalida2 520 Kč Plný invalida5 040 Kč Plný invalida5 040 Kč Držitel ZTP16 140 Kč Držitel ZTP16 140 Kč Student4 020 Kč Student4 020 Kč

22 Slevy na dani – měsíčně – používá se při výpočtu zálohy na daň ze mzdy (je to 1/12 roční částky) Poplatník2070 Poplatník2070 Vyživované dítě (může přerůst Vyživované dítě (může přerůst v daňový bonus, max za rok 52200) 1117 Vyživovaný manžel/ka – NELZE uplatnit měsíčně, až v ročním zúčtování 24 840 Vyživovaný manžel/ka – NELZE uplatnit měsíčně, až v ročním zúčtování 24 840 Student335 Student335

23 Slevy na dani zná již dávná historie

24 Daň činí u fyzické osoby ať podnikatele či zaměstnance 15 % při neuznatelnosti výdajů na zdravotní a sociální zabezpečení (platí jak pro podnikatele tak zaměstnance) 15 % při neuznatelnosti výdajů na zdravotní a sociální zabezpečení (platí jak pro podnikatele tak zaměstnance)

25 Příjmy od daně osvobozené prodej rodinného domu, bytu pokud v něm mám bydliště nejméně 2 roky prodej rodinného domu, bytu pokud v něm mám bydliště nejméně 2 roky prodej nemovitostí ve vlastnictví více než 5 let prodej nemovitostí ve vlastnictví více než 5 let prodej movitých věcí (s výjimkami) prodej movitých věcí (s výjimkami) náhrady škody náhrady škody důchody, sociální podpory a dávky důchody, sociální podpory a dávky prodej cenných papírů po 3 letech držby Současně dochází k zavedení ročního limitu 100.000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku. prodej cenných papírů po 3 letech držby Současně dochází k zavedení ročního limitu 100.000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku.

26 ceny z veřejných či reklamních soutěží nepřevyšující 10 000 Kč ceny z veřejných či reklamních soutěží nepřevyšující 10 000 Kč stipendia stipendia úroky z vkladů ze stavebního spoření a státní podpory úroky z vkladů ze stavebního spoření a státní podpory převod obchodních podílů nebo členských práv družstva v držbě déle než 5 let převod obchodních podílů nebo členských práv družstva v držbě déle než 5 let příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí do 30.000 Kč za rok příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí do 30.000 Kč za rok

27 Zdanění příjmů právnických osob 19% Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Pokud mají sídlo nebo místo vedení společnosti v České republice, musí zdanit i příjmy plynoucí ze zahraničí. Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Pokud mají sídlo nebo místo vedení společnosti v České republice, musí zdanit i příjmy plynoucí ze zahraničí. Rezidenti/Nerezidenti Rezidenti/Nerezidenti Ziskové Ziskové Neziskové (daňový základ mohou snížit o 30 %, max. 1 mil. Kč, pokud 30% je méně než 300.000 lze odečíst celé. Neziskové (daňový základ mohou snížit o 30 %, max. 1 mil. Kč, pokud 30% je méně než 300.000 lze odečíst celé. Daňovým základem je zisk po úpravě nákladů a výnosů podle zákona o dani z příjmu Daňovým základem je zisk po úpravě nákladů a výnosů podle zákona o dani z příjmu

28 Daňový základ = Výsledek hospodaření – tedy zisk. = Výsledek hospodaření – tedy zisk.

29 Odečitatelné položky od základu daně daňová ztráta – do pěti let daňová ztráta – do pěti let 30 % nákladů na výuku žáků v odborných učilištích 30 % nákladů na výuku žáků v odborných učilištích 100 % výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje 100 % výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje Hodnota darů (hodnota jednoho daru min 2000 Kč, max do 10 % DZ) Hodnota darů (hodnota jednoho daru min 2000 Kč, max do 10 % DZ)

30 Slevy na dani za zaměstnance se změněnou pracovní schopností za zaměstnance se změněnou pracovní schopností


Stáhnout ppt "Daň z příjmu v ČR 2014 FO – fyzické osoby PO – právnické osoby."

Podobné prezentace


Reklamy Google