Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontinuální obchodování – 1rok zkušeností z fungování (nejen) PXE Ladislav Miškovský ČEZ, a.s. Praha, 15. května 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontinuální obchodování – 1rok zkušeností z fungování (nejen) PXE Ladislav Miškovský ČEZ, a.s. Praha, 15. května 2008."— Transkript prezentace:

1 Kontinuální obchodování – 1rok zkušeností z fungování (nejen) PXE Ladislav Miškovský ČEZ, a.s. Praha, 15. května 2008

2 1 Struktura Tradingu v ČEZ Portfolio VÝROBA Trading Sales - Distribuční strategie - Hrubá marže (HM) - Cíl: Max. efektivita využití zdrojů a dosažení plánované HM - Měřeno výslednou HM - Plnit roli Market Makera na PXE. - Transaktovat “flow“ z Výroby a Sales za co nejlepší ceny. - Transaktovat klientské ordery včetně orderů ostatních desků. - Obchodovat na vlastní účet v rámci stanovených RISK limitů. - Cíl: Naplnit roční budget - Měřeno dosaženým výsledkem na bázi mark to market (M2M) - Cenový Servis pro ČEZ Prodej a pro ostatní klienty s požadavky na nestandardní produkty, včetně “retail“ obchodů pro účastníky neaktivní na “wholesales“ trhu. - Cíl: dosáhnout stanovených cílů. - Měřeno dosaženou marží mezi cenou vstupů a výstupů.

3 2 Interakce desků v ČEZu a „flow“ management

4 3 Charakteristika Systému / System Highlights (1) Elektřina zařazena finančním sektorem do koše “oblíbených“ energetických komodit. Finanční trhy jsou jednoznačně symbolem globalizace a “financial engineering“ dominuje jak derivátovým tak i “plain vanilla“ produktům. Elektřina se dnes již neobchoduje pouze za účelem vyrobitXspotřebovat, výrazný vliv spekulativních obchodů. Existuje časový nesoulad mezi zájmem výroby prodat a zájmem spotřeby (trhu) koupit. Řada účastníků trhu pracuje v režimu Mark To Market (M2M). Kromě elektřiny, ceny ostatních energetických komodit (ropa, uhlí, plyn…) jsou v čase spojité, rozdíl ceny spotové a forwardové je tvořen časovou hodnotou peněz (TVM). Elektřinu nelze “skladovat“ a proto forwardové ceny nejsou se spotovými přímo propojeny přes TVM, jejich diference je vyjádřením rizikové prémie.

5 4 Charakteristika Systému / Základní formy trhů (2) Volný trh - OTC Market (Over-the-Counter) V České rep. podporován brokerskými obchodními platformami od prosince 2004 Burzovní trh - Exchange Market  Pražská Energetická Burza (PXE)  říjen 2006 oznámen záměr vytvořit burzu  21.12. 2006 oficiální založení PXE  17.7. 2007 spuštěno obchodování

6 5 OTC Market (Over-The-Counter) volné obchodování mezi účastníky trhu přímo nebo za účasti prostředníka (brokerské firmy) do obchodu vstupuje parametr kreditního rizika mezi účastníky obchodování, tzn. každý účastník si musí být vědom případných rizik souvisejících s defaultem protistrany, proto celkové množství zobchodovaného podkladového aktiva se snaží limitovat. (to může být bariérou, limitujícím faktorem pro hloubku trhu…) rizikem je nejen nedodání podkladového aktiva (elektřiny), nebo nezaplacení příslušné dodávky, ale i cenová delta “náhradní dodávky“ a dostupnost podkladového aktiva vůbec.(nejsou neznámé případy “market squeeze“ a jeho cenové implikace…) typické pro OTC obchody je, že křivka, která je finálovým výstupem, nemusí být vnímána/respektována jako nejtransparentnější obraz tržních sil a majoritního flow.

7 6 Brokerská Obchodní Platforma – TFS (CZECH Screen)

8 7 Brokerská Obchodní Platforma – TRAYPORT

9 8 Burzovní trh / (Exchange Market) vnímána jako „nejtransparentnější“ způsob obchodování, bez možnosti ovlivňování cenového vývoje… poskytuje velmi reprezentativní výstup v podobě cenové křivky (revalvačních cen). jako centrální protistrana eliminuje kreditní riziko mezi účastníky trhu navzájem. PXE obchoduje (kromě dnů) s produkty definovanými jako FUTURES  initial margin – finanční zajištění nominální hodnoty otevřených kontraktů  variation margin – finanční zajištění změny ceny držených pozic  delivery margin – finanční zajištění skutečné dodávky/odběru má stanovena kritéria pro Market Makery (MM)  market making (tvorba trhu) na vybrané produkty (2M, 2Q,1Cal – Base+Peak)  cena od 9.00-12.15 a 13.15-16,00  maximální BID-OFFER spread (base 1EURo, peak 3EURa)  nová cena po uskutečněném obchodu do 7 minut

10 9 Obchodní Platforma PXE

11 10 Obchodní Platformy – Podíly obchodů / (Market Share)

12 11 Účastníci trhu / (okruh stávajících i potencionálních účastníků) Výrobci el. energie Spotřebitelé Lokální obchodníci s el. energií Finanční sektor  Burzy (EEX, PXE…)  Investiční / Komerční banky (Goldman Sachs, Merrill Lynch, Deutsche Bank,UBS, Baclays, Citibank…)  Nadnárodní obchodníci s el. energií (SEMPRA…)  Brokeři obchodující na vlastní účet  Brokeři neobchodující na vlastní účet – TFS, Prebon, ICAP, GFI, Spectron, MAN-Global…)  Institucionální investoři  Podílové fondy  Hedge funds (pozn. 1,9bln $ vložených prostředků…)  Sovereign funds (pozn. 3,7bln $ …)

13 12 Účastníci trhu / Struktura obchodů za 04/2008

14 13 Tvorba cen / (Zdroje cenové křivky) Firma má vlastní tradingovou jednotku, její obchodníci zpravidla:  kotují ceny podle vlastních představ, názorů na další vývoj a nebo podle již zaujatých pozic na daném podkladovém aktivu,  snaží se odhadnout očekávání ostatních účastníků trhu, budoucí vývoj na daném segmentu trhu, případně na komplementárních produktech,  pokud jiní účastníci trhu mají jiná očekávání, projeví se to zpravidla zobchodovanými objemy.

15 14 Co ovlivňuje cenu… Spotová i forwardová cena mají každá své „drivers“:  na straně výroby i na straně spotřeby  krátkodobé či dlouhodobé povahy  fundamentální (data o vývoji ekonomiky) nebo technické (technická analýza) Výroba  ceny paliv  cena CO2  povětrnostní vlivy (vítr, déšť)  technické problémy  revize zařízení Výroba&Spotřeba  povětrnostní vlivy (teplota,oblačnost) Spotřeba  denní čas  prázdniny / státní svátky  povětrnostní vlivy (teplota)

16 15 Kompilace informací pro obchodníka

17 16 Technická Analýza – důležitá součást rozhodování Cal09

18 17 Technická Analýza – důležitá součást rozhodování ROPA

19 18 Technická Analýza / Cal09 vs. ROPA

20 19 Technická Analýza / Cal09 vs. CO2

21 20 Technická Analýza / Cal09 vs. Cal10

22 Děkuji za pozornost… Praha, 15. května 2008


Stáhnout ppt "Kontinuální obchodování – 1rok zkušeností z fungování (nejen) PXE Ladislav Miškovský ČEZ, a.s. Praha, 15. května 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google