Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv délky tokových kanálů na konečné vlastnosti výrobku Kamil Kyas – Miroslav Maňas – Jan Navrátil – Aleš Mizera – Martin Bednařík Univerzita Tomáše Bati.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv délky tokových kanálů na konečné vlastnosti výrobku Kamil Kyas – Miroslav Maňas – Jan Navrátil – Aleš Mizera – Martin Bednařík Univerzita Tomáše Bati."— Transkript prezentace:

1 Vliv délky tokových kanálů na konečné vlastnosti výrobku Kamil Kyas – Miroslav Maňas – Jan Navrátil – Aleš Mizera – Martin Bednařík Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství, TGM 275, 762 72 Zlín, Czech Republic kyas@ft.utb.cz Abstract: Simulační analýzy vstřikování plastů jsou nástrojem pro zvýšení kvality plastových výrobků a výrobního nářadí, nástrojem vedoucím ke zkrácení doby přípravy nových výrobků pro trh a v důsledku uvedeného i cestou k finálnímu snížení finančních nákladů nových výrob. Tento poster s pomocí simulační analýz ukazuje, jak lze s použitím správného rozměru trajektorie a optimálním nastavením vstřikovacího procesu zkrátit cyklus výrobku, zejména snížit dobu vulkanizace. Keywords: vstřikování, elastomer, analýzy Abstract: Simulační analýzy vstřikování plastů jsou nástrojem pro zvýšení kvality plastových výrobků a výrobního nářadí, nástrojem vedoucím ke zkrácení doby přípravy nových výrobků pro trh a v důsledku uvedeného i cestou k finálnímu snížení finančních nákladů nových výrob. Tento poster s pomocí simulační analýz ukazuje, jak lze s použitím správného rozměru trajektorie a optimálním nastavením vstřikovacího procesu zkrátit cyklus výrobku, zejména snížit dobu vulkanizace. Keywords: vstřikování, elastomer, analýzy Experiment V experimentu jsou analyzovány různé velikosti i délky jednotlivých drah, výrobkem je kostka o rozměrech 30 x 30 x 30 mm. Nejprve byl výrobek pokryt trojúhelníkovou výpočtovou sítí, dále byla nastavena a vypočtena analýza. Plocha průřezu dráhy tokového kanálu úzkého, je poloviční plocha průřezu širokého. Délka kanálu je volena tak, že zakřivený kanál je jednou tak větší, než přímý. Jak lze vidět na obrázcích 3 - 6 byla vyhodnocována doba dosažení 90% zvulkanizování celého výrobku. Materiál byl vybrán z databáze softwaru Cadmould. Během jednotlivých analýz byla měněna rychlost vstřikování a teplota stěny dutiny formy. Výsledky analýz lze vidět v jednotlivých grafech 7 - 12. Vyhodnocení a závěr Z výsledků je patrné, že tvar a velikost tokového kanálu má zásadní vliv na délku cyklu. Pokud se zaměříme na jakýkoliv graf, vidíme, že při nejnižší rychlosti tavenina teče velice pomalu a čas k dosažení 90%vulkanizace je nejdelší. U rychlostí 5 -10 mm/s se čas cyklu velice zkrátil. Je to způsobeno tím, že materiál je v kanále dostatečně prohřán od stěny a do dutiny formy se dostane o vyšší teplotě, než u vyšších rychlostí vstřikování. Při zvyšování rychlosti vstřikování se materiál neprohřívá tak intenzivně a roste tedy čas potřebný k vulkanizaci a tím i celý cyklus, i když čas vstřikování je kratší. Také lze vidět, že čím delší a užší kanál, tím je doba vulkanizace kratší. Pomocí správného výběru trajektorie a nastavení procesu, lze výrazně ovlivnit čas cyklu zejména u tlustostěnných výrobků z elastomeru, kdy doba vulkanizace může překročit i deset minut. Obr 3. Rovný kanál, úzký Čas plnění formyproměnnýs Přepnutí na dotlak99% Teplota taveniny100˚C Teplota stěny dutiny formy160, 170, 180˚C Doba ohřevu600s Doba dovulkanizace200s Tab 1. Procesní parametry „Inspirace pro společnou budoucnost“ Poděkování: Tento poster vznikl za podpory interního grantu UTB ve Zlíně č. IGA/FT/2012/041 financovaného z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu. Obr 7. Rovný kanál, teplota stěny formy 160°C Obr 8. Rovný kanál, teplota stěny formy 170°C Obr 9. Rovný kanál, teplota stěny formy 180°C Obr 4. Rovný kanál, široký Obr 5. Kanál křivka, úzký Obr 6. Kanál křivka, široký Obr 1. Obraz dutiny formy Obr 2. Rozměry průřezu tokových kanálů Obr 10. Zakřivený kanál, teplota stěny formy 160°C Obr 11. Zakřivený kanál, teplota stěny formy 170°C Obr 12. Zakřivený kanál, teplota stěny formy 180°C


Stáhnout ppt "Vliv délky tokových kanálů na konečné vlastnosti výrobku Kamil Kyas – Miroslav Maňas – Jan Navrátil – Aleš Mizera – Martin Bednařík Univerzita Tomáše Bati."

Podobné prezentace


Reklamy Google