Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tab 1. Procesní parametry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tab 1. Procesní parametry"— Transkript prezentace:

1 Tab 1. Procesní parametry
Vliv délky tokových kanálů na konečné vlastnosti výrobku Kamil Kyas – Miroslav Maňas – Jan Navrátil – Aleš Mizera – Martin Bednařík Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství, TGM 275, Zlín, Czech Republic „Inspirace pro společnou budoucnost“ Abstract: Simulační analýzy vstřikování plastů jsou nástrojem pro zvýšení kvality plastových výrobků a výrobního nářadí, nástrojem vedoucím ke zkrácení doby přípravy nových výrobků pro trh a v důsledku uvedeného i cestou k finálnímu snížení finančních nákladů nových výrob. Tento poster s pomocí simulační analýz ukazuje, jak lze s použitím správného rozměru trajektorie a optimálním nastavením vstřikovacího procesu zkrátit cyklus výrobku, zejména snížit dobu vulkanizace. Keywords: vstřikování, elastomer, analýzy Čas plnění formy proměnný s Přepnutí na dotlak 99 % Teplota taveniny 100 ˚C Teplota stěny dutiny formy 160, 170, 180 Doba ohřevu 600 Doba dovulkanizace 200 Obr 2. Rozměry průřezu tokových kanálů Tab 1. Procesní parametry Obr 1. Obraz dutiny formy Experiment V experimentu jsou analyzovány různé velikosti i délky jednotlivých drah, výrobkem je kostka o rozměrech 30 x 30 x 30 mm. Nejprve byl výrobek pokryt trojúhelníkovou výpočtovou sítí, dále byla nastavena a vypočtena analýza. Plocha průřezu dráhy tokového kanálu úzkého, je poloviční plocha průřezu širokého. Délka kanálu je volena tak, že zakřivený kanál je jednou tak větší, než přímý. Jak lze vidět na obrázcích byla vyhodnocována doba dosažení 90% zvulkanizování celého výrobku. Materiál byl vybrán z databáze softwaru Cadmould. Během jednotlivých analýz byla měněna rychlost vstřikování a teplota stěny dutiny formy. Výsledky analýz lze vidět v jednotlivých grafech Obr 3. Rovný kanál , úzký Obr 4. Rovný kanál , široký Obr 5. Kanál křivka, úzký Obr 6. Kanál křivka , široký Obr 7. Rovný kanál, teplota stěny formy 160°C Obr 8. Rovný kanál, teplota stěny formy 170°C Obr 9. Rovný kanál, teplota stěny formy 180°C Obr 10. Zakřivený kanál, teplota stěny formy 160°C Obr 11. Zakřivený kanál, teplota stěny formy 170°C Obr 12. Zakřivený kanál, teplota stěny formy 180°C Vyhodnocení a závěr Z výsledků je patrné, že tvar a velikost tokového kanálu má zásadní vliv na délku cyklu. Pokud se zaměříme na jakýkoliv graf, vidíme, že při nejnižší rychlosti tavenina teče velice pomalu a čas k dosažení 90%vulkanizace je nejdelší. U rychlostí mm/s se čas cyklu velice zkrátil. Je to způsobeno tím, že materiál je v kanále dostatečně prohřán od stěny a do dutiny formy se dostane o vyšší teplotě, než u vyšších rychlostí vstřikování. Při zvyšování rychlosti vstřikování se materiál neprohřívá tak intenzivně a roste tedy čas potřebný k vulkanizaci a tím i celý cyklus, i když čas vstřikování je kratší. Také lze vidět, že čím delší a užší kanál, tím je doba vulkanizace kratší. Pomocí správného výběru trajektorie a nastavení procesu, lze výrazně ovlivnit čas cyklu zejména u tlustostěnných výrobků z elastomeru, kdy doba vulkanizace může překročit i deset minut. Poděkování: Tento poster vznikl za podpory interního grantu UTB ve Zlíně č. IGA/FT/2012/041 financovaného z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu.


Stáhnout ppt "Tab 1. Procesní parametry"

Podobné prezentace


Reklamy Google