Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Milan Pavelek – Eva Janotková Projekt COST G3.20 FRONT PAGE VÝZKUM TEPLOTNÍCH POLÍ V PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH PŘI RŮZNÝCH PODMÍNKÁCH VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ Odbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Milan Pavelek – Eva Janotková Projekt COST G3.20 FRONT PAGE VÝZKUM TEPLOTNÍCH POLÍ V PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH PŘI RŮZNÝCH PODMÍNKÁCH VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ Odbor."— Transkript prezentace:

1 Milan Pavelek – Eva Janotková Projekt COST G3.20 FRONT PAGE VÝZKUM TEPLOTNÍCH POLÍ V PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH PŘI RŮZNÝCH PODMÍNKÁCH VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ Odbor termomechaniky a techniky prostředí EÚ FSI VUT v Brně 1

2 METODY ŘEŠENÍ PROJEKTU - 1 2 Výzkum proudění v laboratoři větrání (8.5 x 4.8 x 3.5 m) pomocí anemometrů, mlhy a PIV systému Interferometrický výzkum teplotních polí v modelech místnosti a výzkum proudění z vyústek

3 METODY ŘEŠENÍ PROJEKTU - 2 3 Výzkum teplotních polí ve zkušební místnosti pomocí termočlánků a modulů ADAM Výzkum tepelné zátěže pracovníků ve dvou sklárnách a návrh snížení ukazatele WBGT

4 VYVÍJENÝ SOFTWARE - 1 4 Software určuje:  Průběhy a rozložení proužků.  Hranice proudů zviditelněných mlhou. Software zpracovává i videozáznamy... Pro zpracování vizualizačních záznamů byl vyvinut software Interfer-Visual.

5 VYVÍJENÝ SOFTWARE - 2 5 Na obrázcích vidíme zpracování videozáznamu z vizualizace proudění mlhou s využitím funkce Sčítání dvou obrazů a funkce Interferogram. + = 2.5 m 213

6 VZDUCHOVÉ PROUDY - 1 6 Projekt se zabýval výzkumem proudů z vyústek pomocí anemometrů, mlhy a interferometrie. Byla testována i metoda PIV. Výsledkem výzkumu byly: Tvary proudů. Konstanty vyústek. Entalpie a další parametry proudů. Rovnice trajektorií os neizotermních proudů z vyústek. Pro štěrbinovou vyústku:Pro kruhovou vyústku:

7 VZDUCHOVÉ PROUDY - 2 7 Na těchto obrázcích je interferometrická vizualizace tvarů vzduchových proudů z vyústek kruhového průřezu při obtékání příčných překážek. Osa proudu směřuje nad překážku Osa proudu směřuje do překážky

8 VZDUCHOVÉ PROUDY - 3 8 Zde vidíme výsledky interferometrického výzkumu tvarů vzduchových proudů z vyústek kruhového průřezu při proudění podél stropu a kolmo na stěnu. Proudění z vyústky podél stropu Proudění z vyústky kolmo na stěnu

9 VZDUCHOVÉ PROUDY - 4 9 Konstanty štěrbinových vyústek byly určovány interferometricky z úhlu rozšíření proudu v hlavní oblasti 2 t. L 2 t

10 VZDUCHOVÉ PROUDY - 5 10 Konstanty štěrbinových vyústek byly také určovány pomocí mlhy, z úhlu rozšíření proudu v hlavní oblasti 2. 2 Porovnání naměřených konstant

11 VZDUCHOVÉ PROUDY - 6 11 Výzkum entalpií, teplot, rychlostí, průtoků, a dalších parametrů volných proudů byl prováděn interferometricky. Délková hustota entalpie určená z interferogramů

12 VZDUCHOVÉ PROUDY - 7 12 Testování metody PIV s mlhou ověřilo možnost jejího použití do 0,25 x 0,25 m. PIV usnadní: Výzkum přechodu proudění z krajní oblasti do hlavní. Výzkum přisávání vzduchu do proudu apod. Vyústka

13 VÝZKUM OTOPNÝCH TĚLES - 1 13 Výzkum vytápění místností vyžadoval měřit teploty a rychlosti v okolí otopných těles. Zde je vizualizace proudění mlhou u konvektoru s nucenou konvekcí. Konvektor bez usměrňující mřížky Konvektor s usměrňující mřížkou

14 VÝZKUM OTOPNÝCH TĚLES - 2 14 Na níže uvedených obrázcích je uvedena vizualizace proudění pomocí mlhy nad konvektorem s přirozenou konvekcí. Původní záznam proudění s mlhou Záznam proudění s mlhou po zpracování

15 VÝZKUM OTOPNÝCH TĚLES - 3 15 Rovněž byl proveden interferometrický výzkum deskových otopných těles. Ra Optimální konstrukce zdvojených deskových otopných těles musí splňovat podmínku Přestup tepla z čela tělesa Přestup tepla ve štěrbině

16 16 TEPLOTNÍ POLE V MÍSTNOSTI - 1 Interferometrický výzkum teplotních polí ve zmenšeném modelu místnosti s vodou při vytápění stěnovém a vytápění deskovým otopným tělesem. Vytápění stěnou umístěnou vlevo Vytápění deskovým otopným tělesem

17 17 TEPLOTNÍ POLE V MÍSTNOSTI - 2 Interferometrický výzkum teplotních polí ve zmenšeném modelu místnosti s vodou při vytápění stropem a vytápění podlahou. Zátop při vytápění stropem Zátop při vytápění podlahou

18 18 TEPLOTNÍ POLE V MÍSTNOSTI - 3 Interferometrický výzkum teplotních polí ve zmenšeném modelu místnosti rozdělené překážkou při vytápění levou stěnou a chlazení pravé stěny. Překážka uprostřed místnosti nahoře Překážka uprostřed místnosti dole

19 19 TEPLOTNÍ POLE V MÍSTNOSTI - 4 Teplotní pole v místnosti o rozměrech 3 x 2,3 x 1,3 m naměřená termočlánky napojenými na počítač jsou uvedena na těchto obrázcích. Vytápění konvektorem s přirozenou konvekcí Vytápění článkovým otopným tělesem

20 20 TEPLOTNÍ POLE V MÍSTNOSTI - 5 Numerické modelování teplotních polí v místnosti při zátopu i v ustáleném stavu bylo prováděno pomocí programu STAR-CD verze 3.100B. Vytápění konvektorem s nucenou konvekcí Vytápění deskovým otopným tělesem Ustálený stav

21 21 TEPLOTNÍ POLE V MÍSTNOSTI - 5 Porovnání výzkumů teplotních polí v místnostech je na následujících obrázcích. Bezrozměrné teplotní profily jsou v širokém rozsahu čísel Ra podobné. Porovnání různých metod výzkumů Porovnání různých způsobů vytápění Interferometrie

22  Odcloněním a zmenšením emisivity zdrojů tepelného záření  Vhodným oděvem TEPELNÁ ZÁTĚŽ PRACOVNÍKŮ - 1 22 Snižování tepelné zátěže pracovníků v horkých provozech bylo řešeno ve dvou sklárnách. Tepelnou zátěž pracovníků lze snížit: ? Měřením w a WBGT lze stanovit optimální rozložení rychlostí ve vzduchové sprše  Vzduchovou sprchou:

23 TEPELNÁ ZÁTĚŽ PRACOVNÍKŮ - 2 23 Zde vidíme ověření vlivu lokálního přívodu vzduchu na technologii výroby skla pomocí mlhy Přirozené proudění Dolní vzduchová sprchaHorní vzduchová sprcha

24 Výzkum otopných těles, posuzování parametrů a návrh optimálních konstrukcí otopných těles. DOSAŽENÉ CÍLE 24 Obrazy proudění z vyústek, měření trajektorií os proudů, konstant vyústek, entalpií, rychlostí... DOSAŽENÉ CÍLE  Obrazy teplotních polí v místnostech, ověření možnosti použití interferometrie a numerického modelování. Snížení tepelné zátěže pracovníků v horkých provozech. Vytvoření software Interfer pro vyhodnocování vizualizačních záznamů. Využití výsledků ve výuce.

25 KONTAKT pavelek@eu.fme.vutbr.cz 25 http://dt.fme.vutbr.cz/~pavelek/


Stáhnout ppt "Milan Pavelek – Eva Janotková Projekt COST G3.20 FRONT PAGE VÝZKUM TEPLOTNÍCH POLÍ V PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH PŘI RŮZNÝCH PODMÍNKÁCH VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ Odbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google