Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FRONT PAGE VÝZKUM TEPLOTNÍCH POLÍ V PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FRONT PAGE VÝZKUM TEPLOTNÍCH POLÍ V PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH"— Transkript prezentace:

1 FRONT PAGE VÝZKUM TEPLOTNÍCH POLÍ V PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH
Odbor termomechaniky a techniky prostředí EÚ FSI VUT v Brně VÝZKUM TEPLOTNÍCH POLÍ V PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH PŘI RŮZNÝCH PODMÍNKÁCH VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ FRONT PAGE Milan Pavelek – Eva Janotková Projekt COST G3.20 1

2 METODY ŘEŠENÍ PROJEKTU - 1
Interferometrický výzkum teplotních polí v modelech místnosti a výzkum proudění z vyústek Výzkum proudění v laboratoři větrání (8.5 x 4.8 x 3.5 m) pomocí anemometrů, mlhy a PIV systému 2

3 METODY ŘEŠENÍ PROJEKTU - 2
Výzkum teplotních polí ve zkušební místnosti pomocí termočlánků a modulů ADAM Výzkum tepelné zátěže pracovníků ve dvou sklárnách a návrh snížení ukazatele WBGT 3

4 VYVÍJENÝ SOFTWARE - 1 Pro zpracování vizualizačních záznamů byl vyvinut software Interfer-Visual. Software určuje:  Průběhy a rozložení proužků.  Hranice proudů zviditelněných mlhou. Software zpracovává i videozáznamy ... 4

5 VYVÍJENÝ SOFTWARE - 2 Na obrázcích vidíme zpracování videozáznamu z vizualizace proudění mlhou s využitím funkce Sčítání dvou obrazů a funkce Interferogram. 1 2 3 + = 2.5 m 5

6 VZDUCHOVÉ PROUDY - 1 Projekt se zabýval výzkumem proudů z vyústek pomocí anemometrů, mlhy a interferometrie. Byla testována i metoda PIV. Výsledkem výzkumu byly: Rovnice trajektorií os neizotermních proudů z vyústek. Pro štěrbinovou vyústku: Pro kruhovou vyústku: Tvary proudů. Konstanty vyústek. Entalpie a další parametry proudů. 6

7 Osa proudu směřuje nad překážku Osa proudu směřuje do překážky
VZDUCHOVÉ PROUDY - 2 Na těchto obrázcích je interferometrická vizualizace tvarů vzduchových proudů z vyústek kruhového průřezu při obtékání příčných překážek. Osa proudu směřuje nad překážku Osa proudu směřuje do překážky 7

8 Proudění z vyústky podél stropu Proudění z vyústky kolmo na stěnu
VZDUCHOVÉ PROUDY - 3 Zde vidíme výsledky interferometrického výzkumu tvarů vzduchových proudů z vyústek kruhového průřezu při proudění podél stropu a kolmo na stěnu. Proudění z vyústky podél stropu Proudění z vyústky kolmo na stěnu 8

9 VZDUCHOVÉ PROUDY - 4 Konstanty štěrbinových vyústek byly určovány interferometricky z úhlu rozšíření proudu v hlavní oblasti 2t . L 2Jt 9

10 Porovnání naměřených konstant
VZDUCHOVÉ PROUDY - 5 Konstanty štěrbinových vyústek byly také určovány pomocí mlhy, z úhlu rozšíření proudu v hlavní oblasti 2 . Porovnání naměřených konstant 2 10

11 Délková hustota entalpie určená z interferogramů
VZDUCHOVÉ PROUDY - 6 Výzkum entalpií, teplot, rychlostí, průtoků, a dalších parametrů volných proudů byl prováděn interferometricky. Délková hustota entalpie určená z interferogramů 11

12 Testování metody PIV s mlhou
VZDUCHOVÉ PROUDY - 7 Testování metody PIV s mlhou ověřilo možnost jejího použití do 0,25 x 0,25 m. PIV usnadní: Výzkum přechodu proudění z krajní oblasti do hlavní. Výzkum přisávání vzduchu do proudu apod. Vyústka 12

13 VÝZKUM OTOPNÝCH TĚLES - 1
Výzkum vytápění místností vyžadoval měřit teploty a rychlosti v okolí otopných těles. Zde je vizualizace proudění mlhou u konvektoru s nucenou konvekcí. Konvektor bez usměrňující mřížky Konvektor s usměrňující mřížkou 13

14 VÝZKUM OTOPNÝCH TĚLES - 2
Na níže uvedených obrázcích je uvedena vizualizace proudění pomocí mlhy nad konvektorem s přirozenou konvekcí. Původní záznam proudění s mlhou Záznam proudění s mlhou po zpracování 14

15 VÝZKUM OTOPNÝCH TĚLES - 3
Rovněž byl proveden interferometrický výzkum deskových otopných těles. Přestup tepla z čela tělesa Přestup tepla ve štěrbině Ra Optimální konstrukce zdvojených deskových otopných těles musí splňovat podmínku 15

16 TEPLOTNÍ POLE V MÍSTNOSTI - 1
Interferometrický výzkum teplotních polí ve zmenšeném modelu místnosti s vodou při vytápění stěnovém a vytápění deskovým otopným tělesem. Vytápění stěnou umístěnou vlevo Vytápění deskovým otopným tělesem 16

17 TEPLOTNÍ POLE V MÍSTNOSTI - 2
Interferometrický výzkum teplotních polí ve zmenšeném modelu místnosti s vodou při vytápění stropem a vytápění podlahou. Zátop při vytápění stropem Zátop při vytápění podlahou 17

18 TEPLOTNÍ POLE V MÍSTNOSTI - 3
Interferometrický výzkum teplotních polí ve zmenšeném modelu místnosti rozdělené překážkou při vytápění levou stěnou a chlazení pravé stěny. Překážka uprostřed místnosti nahoře Překážka uprostřed místnosti dole 18

19 TEPLOTNÍ POLE V MÍSTNOSTI - 4
Teplotní pole v místnosti o rozměrech 3 x 2,3 x 1,3 m naměřená termočlánky napojenými na počítač jsou uvedena na těchto obrázcích. Vytápění konvektorem s přirozenou konvekcí Vytápění článkovým otopným tělesem 19

20 TEPLOTNÍ POLE V MÍSTNOSTI - 5
Numerické modelování teplotních polí v místnosti při zátopu i v ustáleném stavu bylo prováděno pomocí programu STAR-CD verze 3.100B. Ustálený stav Ustálený stav Vytápění konvektorem s nucenou konvekcí Vytápění deskovým otopným tělesem 20

21 TEPLOTNÍ POLE V MÍSTNOSTI - 5
Porovnání výzkumů teplotních polí v místnostech je na následujících obrázcích. Bezrozměrné teplotní profily jsou v širokém rozsahu čísel Ra podobné. Porovnání různých způsobů vytápění Interferometrie Porovnání různých metod výzkumů 21

22 TEPELNÁ ZÁTĚŽ PRACOVNÍKŮ - 1
Snižování tepelné zátěže pracovníků v horkých provozech bylo řešeno ve dvou sklárnách. Tepelnou zátěž pracovníků lze snížit: ? Odcloněním a zmenšením emisivity zdrojů tepelného záření Vhodným oděvem Měřením w a WBGT lze stanovit optimální rozložení rychlostí ve vzduchové sprše Vzduchovou sprchou: 22

23 TEPELNÁ ZÁTĚŽ PRACOVNÍKŮ - 2
Zde vidíme ověření vlivu lokálního přívodu vzduchu na technologii výroby skla pomocí mlhy Přirozené proudění 23 Dolní vzduchová sprcha Horní vzduchová sprcha

24 Snížení tepelné zátěže pracovníků v horkých provozech.
DOSAŽENÉ CÍLE Obrazy proudění z vyústek, měření trajektorií os proudů, konstant vyústek, entalpií, rychlostí ... Výzkum otopných těles, posuzování parametrů a návrh optimálních konstrukcí otopných těles. Obrazy teplotních polí v místnostech, ověření možnosti použití interferometrie a numerického modelování. DOSAŽENÉ CÍLE Snížení tepelné zátěže pracovníků v horkých provozech. Vytvoření software Interfer pro vyhodnocování vizualizačních záznamů. Využití výsledků ve výuce. 24

25 KONTAKT http://dt.fme.vutbr.cz/~pavelek/ 25 pavelek@eu.fme.vutbr.cz
COST G3.20 25


Stáhnout ppt "FRONT PAGE VÝZKUM TEPLOTNÍCH POLÍ V PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google