Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 1 Prezentace plánu Ing. Tomáš Hlavačka Podklady Ing. Alena Bystřická Ing. František.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 1 Prezentace plánu Ing. Tomáš Hlavačka Podklady Ing. Alena Bystřická Ing. František."— Transkript prezentace:

1 VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 1 Prezentace plánu Ing. Tomáš Hlavačka Podklady Ing. Alena Bystřická Ing. František Vajkay VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství, Fakulta stavební Plán řešení doktorského projektu GAČR 101/05/H018 na rok 2008 pro podporu studentů doktorských studijních programů – DSP

2 Personální obsazení v roce 2008 2 STUDENTI DSP hrazení z dohod o pracovní činnosti ●TÉMA 8Ing. Pavel Adam - nový ●TÉMA 9 Ing. Daniel Zuth (do 8/08) Odevzdá disertaci ●TÉMA 14Ing. Marek Kadlec - nový ●TÉMA 15Ing. Roman Mlčák ●TÉMA 16Mgr. Tomáš Pavelek ●TÉMA 19Ing. František Vajkay Odevzdá disertaci ●TÉMA 20Ing. Jan Janečka ●TÉMA 21Ing. František Lízal ●TÉMA 22Ing. Peter Podoliak - nový FUNKCE STUDENTŮ Funkce studentů v řešitelském týmu pro rok 2008 jsou voleny na hodnotícím semináři v roce 2007 STUDENTI DSP (vyš.roč.) bez odměn ●TÉMA 1Ing. David Novák ●TÉMA 2Ing. Marek Scholler ●TÉMA 3Ing. Lukáš Malásek ●TÉMA 4Ing. Karel Krajča ●TÉMA 5Ing. Petr Gahura Odevzdá disertaci ●TÉMA 6Ing. Pavel Šuster Odevzdá disertaci ●TÉMA 7 - Ing. Dalibor Plšek Odevzdá disertaci STUDENTI DSP (4. roč.) hrazení dle výsledků dohodou o provedení práce ●TÉMA 11 - Ing. Alena Bystřická ●TÉMA 13 - Ing. Tomáš Hlavačka Odevzdá disertaci ●TÉMA 18 - Ing. Ondřej Mišák Odevzdá disertaci

3 Personální obsazení v roce 2008 ČLENOVÉ VEDENÍ TÝMU ●Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. ●Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. ●Doc. Ing. Eva Janotková, CSc. ●Doc. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. ●Ing. František Vdoleček, CSc. ●Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc. ●Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI ●Ing. Jan Košner (technik) ●Ing. Vladimír Krejčí, PhD. (technik) ●Jitka Mikulášková (administrativa) Pracovníci hrazeni z dohod o provedení práce ●zpracování výsledků měření ●úpravy experimentálního zařízení včetně počítačového měřicího systému 3 Seminář projektu GAČR na Ústavu pozemního stavitelství FAST VUT v Brně

4 TÉMA 8Ing. Pavel Adam Komplexní řešení úsporných vzduchotechnických systémů s využitím obnovitelných zdrojů energie - upravené původní téma „Výzkum efektivních způsobů větrání“ 4 Plán postupu prací v roce 2008 TÉMA 9Ing. Daniel Zuth Kompaktní senzory pro hodnocení tepelné pohody Kalibrace kompletních senzorů typu umělá kůže, rozbor nejistot měření, zpracování a odevzdání doktorské disertační práce. Předvádění senzorů typu umělá kůže na tiskové konferenci dne 22. 8. 2007 Optimalizace vzduchotechnického systému pro budovy s nízkou a vysokou akumulací tepla. Návrh úsporného větracího systému s využitím obnovitelných zdrojů energie. Modelování provozních stavů.

5 TÉMA 13Ing. Tomáš Hlavačka Vliv dynamiky klimatických změn na tepelně vlhkostní a energetické vlastnosti obvodových konstrukcí, vnitřní prostředí a energetickou bilanci budov Tepelně vlhkostní simulace v softwaru E-SPr a B-Sim, měření vnitřního a vnějšího klimatu budov, návrh nízkoenergetického nebo pasivního rodinného domu a dokončení disertační práce. TÉMA 11Ing. Alena Bystřická Výzkum zaplavovacího větrání Proměření teplotních a rychlostních polí za velkoplošnou vyústkou při různých parametrech výstupního proudu a zhodnocení získaných výsledků s ohledem na hospodárnost zaplavovacího větrání. 5 Ing. Alena Bystřická na konferenci v Herbertově Plán postupu prací v roce 2008

6 6 TÉMA 14Ing. Marek Kadlec Pasivní solární systémy - upravené téma „Simulace využití solárních energetických fasád v technických zařízeních budov“ Rešerše o stávajících pasivních solárních systémech. Návrh řešení solárně pasivního domu a jeho vyhodnocení pomocí počítačových programů Tepelná technika a Ecoect. Na základě počítačových simulací bude vybráno optimální řešení z hlediska konstrukčního i energetického TÉMA 15Ing. Roman Mlčák Model lidského těla pro hodnocení tepelné pohody Sestavení a kalibrace dalších senzorů typu umělá kůže pro měření tepelného stavu prostředí. Aplikace soustavy senzorů na tepelného manekýna a ověření funkčnosti celého fyzikálního modelu lidského těla. Zpracování termogramů cvičence - vodorovné přítahy

7 TÉMA 18Ing. Ondřej Mišák Energetické hodnocení budov Zpracovávání disertační práce TÉMA 19Ing. František Vajkay Optimalizace světelných podmínek v budovách Měření hodnoty osvětlenosti na pracovní rovině místnosti v měsíci lednu. Vytvoření počítačového modelu místnosti a určení korekčního koeficientu. Vytvoření dalších modelů s různými osvětlovacími otvory. Psaní disertace. 7 Plán postupu prací v roce 2008 TÉMA 16Mgr. Tomáš Pavelek Vývoj počítačového systému pro efektivní vyhodnocování vizualizačních experimentů v oblasti větrání Tvorba nového software pro zpracování obrazů a vyhodnocování videosekvencí navazujícího na software Interfer Visual. Program by měl umět vyhodnocovat interferogramy a zejména hranice proudů vzduchu z vyústek zviditelněných kouřem. Volný vzduchový proud ze štěrbinové vyústky Interferogram vzduchového proudu pro testování vyhodnocovacího software

8 TÉMA 20Ing. Jan Janečka Systémy pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí Rešerše v oblasti měření tepelné pohody. Stavba inteligentního snímače pro měření operativní teploty. Vizualizace měřených veličin v PC. TÉMA 21Ing. František Lízal Kvalita okolního prostředí a pohoda člověka z hlediska dýchání (Nové téma v souladu s cíli projektu - kvalita vnitřního prostředí) Základní charakteristiky dýchacího cyklu pro ustálený výdech a ustálený nádech, měření rozdělení toku a tlakových ztrát v jednotlivých větvích dýchacího traktu, výzkum proudového pole v modelu plic. TÉMA 22Ing. Peter Podoliak Vliv systémů větrání a vytápění na transport a depozici aerosolu v obytných místnostech (Nové téma v souladu s cíli projektu - kvalita vnitřního prostředí) Vytvoření počítačového modelu místnosti, výpočet tepelných odporů a tepelných ztrát obvodových konstrukcí, definování okrajových podmínek pro spojitou a diskrétní fázi, řešení transportu a depozice aerosolu. 8 Plán postupu prací v roce 2008

9 ●Ing. Roman Mlčák - Návrh modelu lidského těla pro hodnocení tepelné pohody v laboratorních podmínkách ●Mgr. Tomáš Pavelek - Návrh software pro vyhodnocování vizualizačních záznamů z výzkumu větrání ●Ing. František Lízal - Aerosoly v okolním prostředí a jejich průnik do dýchacího traktu (Nová etapa) ●Ing. Jan Janečka - Návrh systémů pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí (Nová etapa) ●Ing. František Vajkay - Simulace denního osvětlení v budovách (Nová etapa) ●Ing. Peter Podoliak - Transport a depozice aerosolu v místnosti pro různé druhy vytápění (Nová etapa) ●Ing. Marek Kadlec - Porovnání pasivních solárních systémů (Nová etapa) 9 Kontrolované etapy v roce 2008 ●Ing. Pavel Adam - Komplexní řešení úsporných vzduchotechnických systémů s využitím obnovitelných zdrojů energie (Nová etapa) Vizualizace proudění z vyústek ve sklárnách

10 SPOLEČNÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY ●Měření v technice prostředí Ing. Lízal - 3/2008 ●Hodnocení tepelné pohody Ing. Mlčák - 4/2008 ●Počítačové zpracování obrazů Mgr. Pavelek - 10/2008 ●Moderní metody měření teplot Ing. Janečka - 11/2008 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ AKTIVITY z iniciativy studentů ●Vývoj senzorů tepelné pohody a tepelného manekýna (EÚ a ÚAI) ●Vizualizace proudění pomocí kouře a termovize (EÚ a ÚPS) ●Výzkum proudění v modelu dvojité prosklené fasády (ÚPS a EÚ) ●Příprava podkladů, simulačního modelu a vybavení pro energetické hodnocení referenčního objektu (studenti ÚPS) ●Počítačová podpora při zpracování vizualizačních experimentů v oblasti větrání (studenti ÚAI a EÚ) - Nová aktivita 10 Společné aktivity studentů v roce 2008 Vizualizace proudu ze vzduchotechnické vyústky

11 ●Veletrhy v Brně, Aqua-therm v Praze ●Konference Juniorstav 2008 na FAST VUT v Brně ●Odborné semináře Společnosti pro techniku prostředí ●Semináře firem z oboru technika prostředí ●Exkurze ve firmách z oboru technika prostředí ●Konference National Instruments ●Rozpravy a obhajoby na ústavech ●Krátkodobé stáže 11 Další aktivity studentů v roce 2008 Termogram výstaviště v Brně, pohled na Pavilón A PEDAGOGICKÁ ČINNOST ●Vedení bakalářských a diplomových prací ●Speciální přednášky pro studenty oborového magisterského studia ●Vedení cvičení z oborových předmětů

12 12 Využití výsledků řešení ●Vytvoření podkladů pro návrh hospodárných větracích, vytápěcích a klimatizačních zařízení ●Vytvoření podkladů pro projektování energeticky úsporných staveb a pro návrh optimálního osvětlení budov Instalace vzduchotechniky pro lokální přívod vzduchu ve sklárnách Výsledky řešení projektu bude možné využít jak ve výuce, tak při řešení dalších výzkumných úkolů a v praxi. Jde především o tyto aplikace: ●Využití inovovaných vizualizačních metod ve výzkumu i v praxi ●Využití výsledků řešení projektu ve výuce na VUT v Brně ●Využití vyvíjených senzorů a tepelného manekýna ve výzkumu, v praktických aplikacích a pro regulaci tepelného stavu prostředí ●Využití termovizních měření pro vytváření numerických modelů lidského těla a pro účely sportovní diagnostiky

13 VĚCNÉ PROSTŘEDKY ●Provozní náklady - Přístroje pro měření stavu ve vnitřním a vnějším prostředí, prvky pro počítačová měření a počítačové zpracování měření, 3D traverzovací systém, komponenty k výrobě senzorů pro měření tepelného stavu prostředí, prvky mobilního vizualizačního systému, knihy, normy, paměťová média, kancelářské potřeby. 13 Čerpání financí v roce 2008 MZDOVÉ PROSTŘEDKY ●Dohody o pracovní činnosti Odměny studentům DSP ●Dohody o provedení práce Úpravy experimentálního zařízení Zpracování výsledků měření ●Odměny vedení týmu - Dle plánu ●Odměny techniků - Dle plánu Zviditelnění teplého vzduchu nad otopným tělesem ●Cestovné studentů - Domácí aktivity (konference, semináře, veletrhy, exkurze), zahraniční konference (Francie, Japonsko, Řecko, Dánsko, Slovensko)

14 Dílčí zprávu o řešení projektu v roce 2007 zpracuje do 15. 1. 2008 Doc. Pavelek, Ing. Vajkay a Ing. Bystřická K dílčí zprávě budou dodány kopie kvalitních publikací, které připraví Ing. Zuth, doc. Pavelek a nový vedoucí projektu z řad studentů Na projektu bude v roce 2008 pracovat 9 studentů DSP hrazených z dohod o pracovní činnosti, 3 studenti DSP hrazeni dle dosažených výsledků v roce 2008 dohodou o provedení práce, 4 studenti DSP bez odměn, 3 technici a 7 členů vedení týmu. Studenti budou postupovat dle plánu, a to při řešení projektu i při plnění studijních povinností. Předpokládá se složení 5 státních zkoušek a odevzdání dalších 7 disertačních prací. Studenti se budou podílet na vedení a organizaci projektu, zabezpečí 4 společné kurzy doplňujícího vzdělávání a budou rozvíjet společné výzkumné aktivity. Finanční prostředky budou v roce 2008 čerpány účelně a dle plánu. 14 ZÁVĚR V závěru roku 2008 je plánovaný Závěrečný seminář, na kterém budou hodnoceny výsledky řešení projektu v letech 2005 - 2008.

15 http://ottp.fme.vutbr.cz/gacr05 Energetický ústav, FSI VUT v Brně, Technická 2 Ústav automatizace a informatiky, FSI VUT v Brně, Technická 2 Ústav pozemního stavitelství, FAST VUT v Brně, Veveří 331/95 Odpovědný řešitel - Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. - pavelek@fme.vutbr.cz Vedoucí z řad studentů - Ing. Daniel Zuth - yzuth00@stud.fme.vutbr.cz 15 KONTAKT Laboratoř odsávání FSI VUT Solární komín


Stáhnout ppt "VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 1 Prezentace plánu Ing. Tomáš Hlavačka Podklady Ing. Alena Bystřická Ing. František."

Podobné prezentace


Reklamy Google