Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tržní cílení – hodnocení tržních segmentů Velikost a růst segmentu a) firma posuzuje velikost segmentu a možný budoucí růst segmentu. b)Velké firmy vyhledávají.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tržní cílení – hodnocení tržních segmentů Velikost a růst segmentu a) firma posuzuje velikost segmentu a možný budoucí růst segmentu. b)Velké firmy vyhledávají."— Transkript prezentace:

1 Tržní cílení – hodnocení tržních segmentů Velikost a růst segmentu a) firma posuzuje velikost segmentu a možný budoucí růst segmentu. b)Velké firmy vyhledávají velké segmenty s velkým tržním potenciálem c)Malé firmy dávají přednost malým segmentům, protože na velké segmenty nemají dostatek zdrojů

2 Strukturální přitažlivost a)segment, i když má požadovanou velikost a růst a přesto nemusí být atraktivní z hlediska ziskovosti b)Podle PORTERA existuje 5 vlivů, které působí na celkovou atraktivitu každého segmentu

3 Porterovy síly 1.Hrozba silné rivality segment není přitažlivý, protože zde působí mnoho silných konkurentů. Fixní náklady jsou vysoké, konkurenti mají velký zájem v segmentu zůstat. Situace vede k cenovým válkám, reklamním bitvám a inovacím. Pro firmy je boj velmi nákladný

4 Porterovy síly 2.Hrozba nové konkurence segment není přitažlivý, protože mohou snadno vstupovat na trh nové firmy. Důvodem je snadná dostupnost surovin, snadná výroba. Velká konkurence snižuje ceny, snižuje zisky.

5 Porterovy síly 3.Hrozba nahraditelnosti výrobku segment je neatraktivní, jestliže existuje reálná možnost nahraditelnosti a zastupitelnosti výrobku. Firmy musí sledovat ceny substitutů na trhu

6 Porterovy síly 4.Hrozba rostoucí síly zákazníků segment není přitažlivý, pokud mají zákazníci velkou nebo rostoucí moc při vyjednávání.Tato moc zákazníků se zvyšuje: 1.pokud jsou organizováni 2.pokud výrobek znamená velkou část nákladů zákazníků. 3.Pokud mezi výrobky neexistuje diferenciace 4.Pokud jsou náklady spojené se změnou výrobku pro kupujícího malé

7 Porterovy síly 5.Hrozba rostoucí moci dodavatelů segment není přitažlivý, pokud dodavatelé mohou zvyšovat cenu, nebo snižovat kvalitu. Tato hrozba se zvyšuje: 1. pokud jsou dodavatelé organizovaní a koncentrovaní, 2. pokud existuje málo náhradních výrobků 3. náklady spojené se změnou dodavatele jsou vysoké 4. dodávaný výrobek je pro kupujícího důležitým vstupem do výroby

8 Přitažlivý segment Vstupní bariéry jsou vysoké Výstupní bariéry jsou nízké Vstupuje málo nových firem Ziskový potenciál je vysoký Vysoké riziko

9 Neatraktivní segment Vstupní bariéry nízké Výstupní bariéry vysoké V období konjunktury firmy snadno vstupují, ale později těžko vystupují díky zhoršené ekonomické situaci Následky – nadvýroba, snižování zisku, nízké výnosy

10 Výběr tržního segmentu Firma hledá jeden nebo více segmentů, do kterých se vyplatí vstoupit Cílový trh - skládá se ze zákazníků, kteří mají podobné požadavky a vlastnosti a kterým se firma rozhodla sloužit

11 Způsoby výběru cílových trhů 1.Soustředění se na jeden segment -Firma si zvolí jeden segment -Zdroje firmy umožňují orientovat se pouze na jeden segment -Může se jednat o segment bez jiné konkurence -Riziko – segment může přestat být výnosný. Konkurence se může rozhodnout obsadit tento trh -Příklad: Volkswagen – v minulosti orientace na malé vozy

12 Způsoby výběru cílových trhů 2. Výběrová specializace - firma se zaměřuje na několik segmentů - riziko se diverzifikuje - jeden segment se stává neatraktivním, druhý to vynahradí

13 Způsoby výběru cílových trhů 3. Výrobková specializace - firma se specializuje na jeden výrobek, který prodává více segmentům – - firma má velmi dobré jméno v dané oblasti - riziko – objeví se jiný výrobek zajišťující stejnou službu

14 Způsoby výběru cílových trhů 4. Tržní specializace - uspokojuje různé potřeby určité tržní skupiny - studenti - riziko – segment nebude mít prostředky na nákup výrobků

15 Způsoby výběru cílových trhů 5. Pokrytí celého trhu - firma uspokojuje všechny zákaznické segmenty na daném trhu - velké firmy – IBM, Coca - cola


Stáhnout ppt "Tržní cílení – hodnocení tržních segmentů Velikost a růst segmentu a) firma posuzuje velikost segmentu a možný budoucí růst segmentu. b)Velké firmy vyhledávají."

Podobné prezentace


Reklamy Google