Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFERENCE k zahájení projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFERENCE k zahájení projektu"— Transkript prezentace:

1 KONFERENCE k zahájení projektu
Jablunkov, Jablunkov, KONFERENCE k zahájení projektu Učitel 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

2 Program konference Představení projektu:
Jablunkov, Jablunkov, Program konference Představení projektu: základní informace, realizační tým, obsah, cíl, cílová skupina, zúčastněné školy, časový harmonogram Klíčové aktivity – moduly Diskuze Závěr Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

3 Základní informace Jablunkov, 16.12.2009
Název projektu: Učitel 3. Tisíciletí – zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na Jablunkovsku Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.05/ Název OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Název výzvy: Moravskoslezský kraj – 2. kolo výzvy pro GP – oblast podpory 1.3 Zahájení projektu: listopad 2009 Ukončení projektu: červen 2012 Rozpočet projektu: ,60 Kč Příjemce dotace: Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace Partner projektu: Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov - Szkoła Podstawowa H Sienkiewicza z polskim językiem nauczania Jablunkov, Školní 438, příspěvková organizace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

4 Realizační tým Hlavní manažer: Mgr. Pavel Kantor
Jablunkov, Jablunkov, Realizační tým Hlavní manažer: Mgr. Pavel Kantor Manažer aktivity 1: Mgr. Urszula Czudek Manažer aktivity 2: Mgr. Lenka Šamanová Manažer aktivity 3: Mgr. Jana Sagitariová Administrátor: Renata Wozniaková Ekonom: Ing. Soňa Dobešová Odborný garant: Mgr. Jaroslav Kotal Lektoři: aktivita 1 a 3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

5 Jablunkov, Jablunkov, Obsah projektu Obsahem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v následujících modulech: DVPP – Modul A Kritické myšlení DVPP – Modul B Anglický jazyk DVPP – Modul C Inovace Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Metodická podpora výuky cizích jazyků – Modul B Anglický jazyk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

6 Cíl projektu a cílová skupina
Jablunkov, Jablunkov, Cíl projektu a cílová skupina Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, které budou moci aplikovat ve výuce. Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení v Jablunkově a spádových škol z okolních obcí, vyučujících v českém i polském jazyce. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

7 Další zapojené školy a školská zařízení
Jablunkov, Jablunkov, Další zapojené školy a školská zařízení MŠ Jablunkov MŠ s polským jazykem vyučovacím Jablunkov ZŠ a MŠ Dolní Lomná, Písečná ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lomná, Návsí, Bukovec, Hrádek, Milíkov, Mosty Školní družina při ZŠ Jablunkov a při ZŠ H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov DDM Jablunkov Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

8 Časový harmonogram DVPP
Jablunkov, Jablunkov, Časový harmonogram DVPP Časový harmonogram (pdf) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

9 Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení Mgr. Urszula Czudek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

10 Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení Co je kritické myšlení? Je důležité? Je dobré být „kritický“ či ne? Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

11 Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení schopnost nepodléhat všeobecnému většinovému názoru schopnost nepodlehnout prvnímu dojmu schopnost vytvořit si odstup a vytvářet si na věci vlastní názor Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

12 Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení V době, kdy se na nás valí mnoho informací, stále více potřebujeme dovednost označovanou jako kritické myšlení Ve společnosti hojnosti a téměř úplné svobody tisku potřebují tuto schopnost už děti, aby si z nabízených možností dokázaly vůbec vybrat Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

13 Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení Projekt Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) vznikl díky spolupráci učitelů z celého světa. Jeho cílem je zavádět ve školách výukové metody, které u žáků všech věkových skupin podporují a rozvíjejí kritické myšlení a potřebu celoživotního vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

14 Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení Co nabízí kurz kritického myšlení: účinný učební model: kdy si žák na základě toho, co už zná, dobere k tomu znalostí a dovedností vyššího řádu a uvědomuje si, jakým způsobem k nim došlo. učitel používá řadu konkrétních vyučovacích metod (brainstorming, myšlenkovou mapu, I.N.S.E.R.T., řízené čtení, diskuzi, referáty, dílnu čtení, metody psaní, metody reflexe a sebereflexe, metody sebehodnocení). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

15 Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení Termíny: 1. skupina - začátečníci ( 18 účastníků) leden – duben 2010 2. skupina - začátečníci ( 18 účastníků) 3 . skupina – pokročilí ( 17 účastníků) únor – květen 2011 4. skupina – přírodovědné zaměření ( 13 účastníků) září – prosinec 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

16 Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení Časový harmonogram kurzu celkem : 64 hodin 4 dvoudenní workshopy s lektorem 1 workshop – 8 hodin Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

17 Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení Součásti kurzu Učební a metodické pomůcky Akreditované Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu Občerstvení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

18 Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení Lektor – Nina Rutová má dlouholetou praxi mediální, ediční i lektorskou věnuje se především dalšímu vzdělávání učitelů a knihovnic v oblasti kritického myšlení a mediální výchovy vede vzdělávací programu pro učitele „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. spolupracuje na výukových projektech Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

19 Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení Lektor – Nina Rutová spolupracuje s Českým rozhlasem především na publicistických a dokumentárních pořadech věnovaných vzdělávání, kultuře a zajímavým osobnostech v rozhlasových dílnách představuje výuku učitelů všech stupňů škol, kteří učí své žáky kriticky myslet a psát Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

20 Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení Škoda, že proměna školy nepřišla zdola, shora řízená reforma je většinou kontraproduktivní, směšná a smutná Nina Rutová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

21 Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení Marzymy o tym: aby wykorzystywać wszystkie dane nam możliwości aby nasze życie było dobre i miało sens aby być szczęśliwym Aby tego dokonać, musimy wykorzystywać nieustannie nadzwyczajną moc - naszą zdolność myślenia. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

22 Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 1 DVPP – Modul A Kritické myšlení Děkuji za pozornost Dziekuję za uwagę Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

23 Klíčová aktivita 2 DVPP – Modul B Anglický jazyk
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 2 DVPP – Modul B Anglický jazyk Mgr. Lenka Šamanová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

24 Klíčová aktivita 2 DVPP – Modul B Anglický jazyk
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 2 DVPP – Modul B Anglický jazyk Na základě zpracovaného výukového plánu bude probíhat výuka Anglického jazyka zaměřená na komunikační dovednosti (včetně rozšíření slovní zásoby). Kurzy budou probíhat souběžně v prostorách škol partnera projektu i žadatele Modul bude zajištěn externím dodavatelem. Proběhne výuka pro celkem 91 zaměstnanců škol, kteří budou na základě vstupních znalostních testů rozděleni do 8 výukových skupin Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

25 Klíčová aktivita 2 DVPP – Modul B Anglický jazyk
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 2 DVPP – Modul B Anglický jazyk Kurz je koncipován 1 x týdně v rozsahu dvou vyučovacích hodin, celková délka kurzu je 134 hodin a bude probíhat v měsících dle harmonogramu. Drobné změny jsou vyhrazeny Účastníci kurzu obdrží učebnice k výuce anglického jazyka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

26 Klíčová aktivita 2 DVPP – Modul B Anglický jazyk
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 2 DVPP – Modul B Anglický jazyk Po absolvování kurzu skládají kurzisté závěrečný test, který je složen z písemné, čtené a mluvené části. Výstupem této aktivity bude 91 absolventů kurzu, kteří po úspěšném složení závěrečné zkoušky získají Osvědčení o absolvování kurzu. Toto Osvědčení bude vydáno v souladu s dokumentem Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

27 Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 4 Metodická podpora výuky cizích jazyků Modul B Anglický jazyk Aktivity se zúčastní celkem 24 pedagogických pracovníků 1. stupně zapojených škol. Obsah: 1. teoretický rámec pro prožitkové učení 2. činnostní učení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

28 Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 4 Metodická podpora výuky cizích jazyků Modul B Anglický jazyk Účastníci kurzu si naplánují, jak využijí nové poznatky a dovednosti ve vlastních hodinách. Nabyté poznatky aplikují ve výuce a zpracují metodický list, jehož součástí bude skladba vyučovací hodiny, využité metody a evaluace. Vytvořené metodické listy budou prezentovat ve své skupině v rámci kurzu. Výstupem celé aktivity bude sborník metodických listů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

29 Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 3 DVPP – Modul C Inovace Školního vzdělávacího programu Mgr. Jana Sagitariová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

30 Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 3 DVPP – Modul C Inovace Školního vzdělávacího programu Kurz je složen z celkem tří dvoudenních seminářů, které budou realizovány mimo Jablunkov: Rozvoj klíčových dovedností pedagogických pracovníků vedoucí ke změně klimatu školy Inovační strategie učení a jejich implementace a inovace ŠVP Evaluace a autoevaluace Kurzu se bude účastnit celkem 91 pedagogických pracovníků, kteří budou rozděleni do skupin pro účely jednotlivých seminářů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

31 Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 3 DVPP – Modul C Inovace Školního vzdělávacího programu – 1. seminář Rozvoj klíčových dovedností pedagogických pracovníků vedoucí ke změně klimatu školy Osobnost učitele. Jak se bránit vyhoření - psychohygiena. Portfolio učitele (sebehodnocení učitele – evaluace, autoevaluace, práce s týmem, role v týmu) Manažerské dovednosti - jak vést rozhovor s rodiči Emoční inteligence skupiny dle sboroven - 4 skupiny, vyučovat bude jeden lektor Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

32 Inovační strategie učení a jejich implementace a inovace ŠVP
Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 3 DVPP – Modul C Inovace Školního vzdělávacího programu – 2. seminář Inovační strategie učení a jejich implementace a inovace ŠVP Plánování, KK – efektivní metody vedoucí k jejich rozvoji. Hodnocení žáků. Sebehodnocení žáků. Průřezová témata – zařazování do výuky, využití místních podmínek, reálií) Pochopení a přiblížení ŠVP všech škol ze spádové oblasti odborné skupiny napříč školami - 2 skupiny, vyučovat budou 2 lektoři Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

33 Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 3 DVPP – Modul C Inovace Školního vzdělávacího programu – 3. seminář Vytvoření pracovních skupin napříč školami podle odbornosti  Učení EUR a SMART. Evaluace a autoevaluace ve vyučování Týmy si připraví, zpracují a prezentují projekt nebo vyučovací hodinu zpracovanou efektivními metodami a ověřenou ve vyučování. Cílem je využít místní reálie (pověsti, pohádky, písničky, přírodní a zeměpisné zvláštnosti, historické události atd Prezentace bude zpracovaná v elektronické podobě a projekt nebo vyučovací hodina převedena na metodický list. Na závěrečné konferenci bude představena prezentace prací a sborník vytištěných metodických listů. Zde účastníci obdrží CD se všemi prezentacemi a sborník prací kolegů, kteří prošli školením. Tento materiál může MSK dále rozšiřovat do škol odborné skupiny napříč školami - 4 skupiny, vyučovat budou 4 lektoři Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

34 Jablunkov, Jablunkov, Klíčová aktivita 3 DVPP – Modul C Inovace Školního vzdělávacího programu Výstupem aktivity je 91 proškolených pedagogických pracovníků, kteří obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu Na aktivitě se podílejí lektoři všech 3 seminářů (celkem 7) a odborný garant aktivity 3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

35 Hmotné a materiální zajištění
Jablunkov, Jablunkov, Hmotné a materiální zajištění PC pro administraci projektu, včetně SW licencí Multifunkční tiskárna Kroužkovač, laminátor Digitální fotoaparát Dataprojektor 2 ks Notebook 2 ks, včetně SW licencí Promítací plátno 2 ks Flipchart 4 ks CD přehrávač 2 ks Spotřební a provozní materiál Doprava, ubytování, strava na seminářích aktivity 3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

36 Diskuze Jablunkov, 16.12.2009 Jablunkov, 16.12.2009
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

37 Jablunkov, Jablunkov, Závěr Děkujeme za pozornost a těšíme na setkání na jednotlivých modulech vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR


Stáhnout ppt "KONFERENCE k zahájení projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google