Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta"— Transkript prezentace:

1 Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta
Ústav informačních studií a knihovnictví Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí

2 Příprava a realizace kreativního a motivačního systému pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

3 Název programu Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita 3 – Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Název GS Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních Číslo grantového schématu CZ /3.1.15 Registrační číslo projektu CZ / /0074 Název projektu Příprava a realizace kreativního a motivačního systému pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Žadatel, příjemce dotace Dotace ve výši Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví ,-- Kč

4 Řešitelé projektu: PhDr. Richard Papík, Ph.D. – FF UK Praha PhDr. Milena Medková – manažer projektu RNDr. Anna Neumanová – asistent projektu Místo realizace: Obchodní akademie a VOŠ ve Valašském Meziříčí Partneři: Střední školy, střediska volného času a PPP okresu Vsetín

5 Anotace projektu Záměr projektu:
důraz na zlepšení postavení pedagogických pracovníků v rámci reforem vzdělávání důraz na akce vytvářející znalosti a dovednosti pedagogických a řídících pracovníků v oblasti informační výchovy, marketingového plánování a podpory znalostní společnosti Výstup: Pedagogický pracovník: připravený na obsahové změny ve výuce schopný vytvořit příznivé klima ve škole ve spolupráci s rodiči i širší veřejností

6 Jsou realizovány 3 vzdělávací moduly Modul 1
Internet, databáze a studijně rozborová a rešeršní činnost pro podporu informační společnosti Garant: PhDr. Richard Papík, Ph.D. Modul 2 Příprava multimediálních prezentací v rámci e-marketingu školy Garant: RNDr. Anna Neumanová Modul 3 Mezioborové osobnostní vzdělávání pedagogických pracovníků Garant PhDr. Eva Bidlová, Ph.D.

7 Cíle modulů: Implementace pedagogických pracovníků do znalostní společnosti Transformace počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků do gramotnosti informační Zapojení pedagogických pracovníků do e-marketingu školy a marketingového plánování Podpora komunikace pedagogických pracovníků v evropském kontextu Rozvoj a zlepšování praktických znalostí a dovedností pedagogických pracovníků v oblasti mezilidské komunikace

8 Počet hodin v modulu: 50 vyučovacích hodin (z toho 40 hodin přímé výuky a 10 hodin řízeného samostudia). Účastník obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Všechny partnerské školy (celkem deset škol podepsalo partnerskou smlouvu) obdrží výstupy jednotlivých modulů.

9 Modul 1 Strategie vyhledávání v rozhraní Internetu - klíčová slova
- booleovské operátory - proximitní operátory Typologie vyhledávacích služeb v Internetu - katalogy, vyhledávače, metavyhledávače, specializované služby Metodika tvorby rešerše Typologie bází dat Práce s bibliografickými bázemi dat Digitální knihovny

10 Modul 2 Prezentační dovednosti
- nácvik dovednosti prezentovat / Přesvědčivé vystupování - jak vzbudit zájem / Tréma a její úspěšné zvládnutí - umění odpovídat na otázky - základní prezentační struktury - vizuální zpracování prezentace - grafické znázornění prezentace - písmo prezentace / Barvy, symboly a pozadí prezentace Power Point a jiné nástroje pro tvorbu prezentací Tvorba výukových multimediálních materiálů Prezentace výukových materiálů

11 Modul 3 Sociální dovednosti učitele a sociální komunikace
Aktivní naslouchání a jeho nácvik Asertivní jednání a jeho nácvik Duševní hygiena Rozvíjení tvořivosti Konflikty a jejich zvládání Zvládání zátěžových situací ve skupině

12 Metody a formy práce v modulu:
Semináře a cvičení s následnou diskusí Workshop - cvičení a následný rozbor a diskuse V rámci modulu č. 1 a modulu č. 2 účastníci zpracují samostatný projekt

13 Další informace o projektu

14 Příležitosti, co dál… OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Stáhnout ppt "Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta"

Podobné prezentace


Reklamy Google