Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí."— Transkript prezentace:

1 Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí

2 Příprava a realizace kreativního a motivačního systému pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

3 Název programuOperační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita3 – Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.1Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Název GSZkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních Číslo grantového schématu CZ.04.1.03/3.1.15 Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0074 Název projektuPříprava a realizace kreativního a motivačního systému pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Žadatel, příjemce dotace Dotace ve výši Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 3. 357 600,-- Kč

4 Řešitelé projektu: PhDr. Richard Papík, Ph.D. – FF UK Praha PhDr. Milena Medková – manažer projektu RNDr. Anna Neumanová – asistent projektu Místo realizace: Obchodní akademie a VOŠ ve Valašském Meziříčí Partneři: Střední školy, střediska volného času a PPP okresu Vsetín

5 Anotace projektu Záměr projektu: -důraz na zlepšení postavení pedagogických pracovníků v rámci reforem vzdělávání -důraz na akce vytvářející znalosti a dovednosti pedagogických a řídících pracovníků v oblasti informační výchovy, marketingového plánování a podpory znalostní společnosti Výstup: Pedagogický pracovník: -připravený na obsahové změny ve výuce -schopný vytvořit příznivé klima ve škole ve spolupráci s rodiči i širší veřejností

6 Jsou realizovány 3 vzdělávací moduly Modul 1 –Internet, databáze a studijně rozborová a rešeršní činnost pro podporu informační společnosti –Garant: PhDr. Richard Papík, Ph.D. Modul 2 –Příprava multimediálních prezentací v rámci e-marketingu školy –Garant: RNDr. Anna Neumanová Modul 3 –Mezioborové osobnostní vzdělávání pedagogických pracovníků –Garant PhDr. Eva Bidlová, Ph.D.

7 Cíle modulů: –Implementace pedagogických pracovníků do znalostní společnosti –Transformace počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků do gramotnosti informační –Zapojení pedagogických pracovníků do –e-marketingu školy a marketingového plánování –Podpora komunikace pedagogických pracovníků v evropském kontextu –Rozvoj a zlepšování praktických znalostí a dovedností pedagogických pracovníků v oblasti mezilidské komunikace

8 Počet hodin v modulu: 50 vyučovacích hodin (z toho 40 hodin přímé výuky a 10 hodin řízeného samostudia). Účastník obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Všechny partnerské školy (celkem deset škol podepsalo partnerskou smlouvu) obdrží výstupy jednotlivých modulů.

9 Modul 1 Strategie vyhledávání v rozhraní Internetu - klíčová slova - booleovské operátory - proximitní operátory Typologie vyhledávacích služeb v Internetu - katalogy, vyhledávače, metavyhledávače, specializované služby Metodika tvorby rešerše Typologie bází dat Práce s bibliografickými bázemi dat Digitální knihovny

10 Modul 2 Prezentační dovednosti - nácvik dovednosti prezentovat / Přesvědčivé vystupování - jak vzbudit zájem / Tréma a její úspěšné zvládnutí - umění odpovídat na otázky - základní prezentační struktury - vizuální zpracování prezentace - grafické znázornění prezentace - písmo prezentace / Barvy, symboly a pozadí prezentace Power Point a jiné nástroje pro tvorbu prezentací Tvorba výukových multimediálních materiálů Prezentace výukových materiálů

11 Modul 3 –Sociální dovednosti učitele a sociální komunikace –Aktivní naslouchání a jeho nácvik –Asertivní jednání a jeho nácvik –Duševní hygiena –Rozvíjení tvořivosti –Konflikty a jejich zvládání –Zvládání zátěžových situací ve skupině

12 Metody a formy práce v modulu: Semináře a cvičení s následnou diskusí Workshop - cvičení a následný rozbor a diskuse V rámci modulu č. 1 a modulu č. 2 účastníci zpracují samostatný projekt

13 Další informace o projektu

14 Příležitosti, co dál… OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Stáhnout ppt "Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí."

Podobné prezentace


Reklamy Google