Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Problémy a rizika pozorované s nasazení Manažerských Informačních Systémů (MIS)ve zdravotnických zařízeních Lze jim účinně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Problémy a rizika pozorované s nasazení Manažerských Informačních Systémů (MIS)ve zdravotnických zařízeních Lze jim účinně."— Transkript prezentace:

1 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Problémy a rizika pozorované s nasazení Manažerských Informačních Systémů (MIS)ve zdravotnických zařízeních Lze jim účinně předcházet? Ing.Petr Mašek MUDr.Vladimír Kučera ICZ a.s. Praha

2 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Proč MIS? ►Nelze přijímat kvalifikovaná rozhodnutí v informačním vakuu

3 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Rozvoj informatiky v ČR v předchozím desetiletí ►Razantní nástup IS od poloviny 90.let ●Řeší pouze jednotlivé části – dílčí klinické procesy(KIS,LIS,NEFRIS…) ●Chybí provázanost a jednotící pohled ●Chybí komplexnost a operativní dostupnost dat a informací

4 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Logická reakce o Na přelomu tisíciletí vznik prvního MIS od společnosti ICZ - PMS 2000. -Určeno pro jednotlivá lůžková zařízení -Lokálně uložená data tzv.„Tlustý klient „

5 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Rok 2003 ►Převod lůžkových zařízení na krajskou samosprávu zákon č.290/2002 ►Vznik nemocnic zřizovaných a řízených krajem ►Mocný impuls pro rozvoj dalších funkcí manažerských systémů

6 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Potřeby regionálního řešení ►Potřeba vyhodnocení validních údajů z více zařízení ●Předchozí izolovaná řešení se jeví nedostačující ●Potřeba porovnávat údaje z jednotlivých zařízení navzájem- Benchmarking ►Důraz na cenovou dostupnost ●Řešení tenkého klienta – datový sklad u poskytovatele Jaká je validita předávaných dat ?! ●Snaha snížit náklady na straně implementace Nasazení unifikovaného řešení pro různé subjekty Nereflektují specifika jednotlivých zařízení

7 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Jak to dopadlo? ►Téměř 2/3 krajů do konce roku 2005 se pokusilo pracovat s MIS uplatňujícím tento lákavý přístup ►Výsledek - rozpaky někdy až odmítání ►Nekončící spirála nabídek na analýzy typu:Proč to nefunguje?

8 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Proč? ►Nejednotnost vykazovaných dat ●Klinická data –MKN10,délka hospitalizace,obložnost ●Ekonomické ukazatele – odlišné účetní osnovy ►Organizační struktura ●Systém není schopen reagovat operativně na změny ●Alokační nekázeň ►Neznalost práce s danými nástroji personálem nemocnic ●Vhodné tak pro analytiky ne zdravotnický management ►Propojení – pomalé reakční časy ●Řádově až desítky minut na jeden dotaz

9 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Máme rezignovat na snahu uceleného a funkčního řešení? ►Cesty zjednodušení a „úpravy“stávajícího řešení ●Crystal reports Nebudou se opakovat tytéž nedostatky a chyby? Je to použitelné pro vskutku operativní řízení? ►Zcela nový přístup vycházející z ●Modulární nabídky služeb a aplikací,jejichž hlavním cílem je aktivně předcházet výše uvedeným nedostatků BI = „Business Inteligence“…

10 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz ►Je to komplex služeb a IS ►Je to silná orientace na procesy řízení u zákazníka (controlling) ►Je to silná orientace na potřeby zákazníka ►=> Je to změna filosofie v přístupu k MIS Co je to BI ?

11 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz MIS Specifický controlling Základní procesy řízení Základní model řízení

12 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Audit systému řízení Nastavení hlavních procesů řízení Controlling ve specifických oblastech Podpora řízení manažerským IS Co řešení BI nabízí ?

13 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz ►Analýza a systematický popis stávajícího systému řízení v nemocnici ►Při analýze systému řízení bude kladen důraz zejména na následující oblasti: ●strategické řízení nemocnice ●operativní řízení nemocnice ●fungování oddělení controllingu ●systém vnitropodnikového účetnictví ●systém rozpočtování ●systém vytěžování a distribuce dat a informací ►Samostatná interview se zástupci oddělení CO,OZP, ÚČTO, IT, managementu nemocnice a zástupci vybraných klinik. Audit systému řízení

14 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz ►Návrh koncepce controllingu ●popis fungování controllingu v nemocnici ●jednoznačně vymezeni obsahu a významu controllingu v nemocnici ●popis kompetencí a úloh oddělení controllingu, jeho organizační začlení ●návrh organizačního začlenění oddělení. ●návrh personálního obsazení oddělení. ►Návrh realizace controllingu ●popis návrhu postupu realizace budování oddělení controllingu v nemocnici včetně harmonogramu této realizace a podmínek umožňující úspěšnou realizaci navržené strategie. Nastavení hlavních procesů řízení

15 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Nastavení základních procesů řízení

16 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz ►Návrh a realizace adresného reportingu ►Zvýšení kvality datových zdrojů ►Audit výkaznictví ►Controlling materiálových zdrojů ►Plánování a rozpočtování ►Vnitropodnikové účetnictví ►Atd. Controlling ve specif. oblastech

17 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz ►Cíl Klinického auditu ►Zhodnotit kvalitu vykázaných informací o skutečné lékařem provedené a poskytnuté zdravotní péči, shrnuté v závěrečné propouštěcí zprávě, která se stává zdrojem vstupních údajů pro sestavení účtu pacienta ►Hodnocené údaje: ►Administrativní údaje ►Klinická informace ●hlavní dgn. ●vedlejší dgn. ●Výkony ●ZÚP ►Klasifikace případu Controlling ve specif. oblastech

18 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Controlling ve specif. oblastech

19 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Controlling ve specif. oblastech

20 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz EKO Ukazatele Reporting Analýza NIS Datový sklad Import dat Využití dat Podpora řízení manažerským IS

21 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Podpora řízení manažerským IS

22 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Podpora řízení manažerským IS

23 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Případová studie Implementace MIS DWH ve FN Brno ►Základní informace: Implementace 7 modulů 50 číselníků 100 reportů Desítky Gb dat ročně Cílová skupina 150 uživ. Hlavní zdroje dat: IS AMIS IS Navision IS Atus

24 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Děkuji za vaši pozornost Ing. Petr Mašek petr.masek@i.cz +420 737 280 023 ICZ a.s. Divize Zdravotnictví www.i.cz MUDr. Vladimír Kučera vladimir.kucera@i.cz +420 724 429 220 ICZ a.s. Divize Zdravotnictví www.i.cz


Stáhnout ppt "Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Problémy a rizika pozorované s nasazení Manažerských Informačních Systémů (MIS)ve zdravotnických zařízeních Lze jim účinně."

Podobné prezentace


Reklamy Google