Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt z předmětu Strategie a IS Krejčík, Kučera, Roubíček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt z předmětu Strategie a IS Krejčík, Kučera, Roubíček"— Transkript prezentace:

1 Projekt z předmětu Strategie a IS Krejčík, Kučera, Roubíček
PowerWay Projekt z předmětu Strategie a IS Krejčík, Kučera, Roubíček

2 Program prezentace popis ekonomického subjektu
zhodnocení stávajícího ekonomického systému formulace návrhu strategické změny

3 Charakteristika fy. PowerWay
PowerWay, Praha ICT společnost střední velikosti 43 zaměstnanců obrat 89 mil. Kč (nárůst 9%) zisk v černých číslech, loni 8,2 mil. Kč orientace na bezdrátové komunikační kanály komplexní implementace systémů prodej produktů a služeb

4 Organizační struktura
Generální ředitel Obchodní oddělení Manager 1. obchodního oddělení prodejci Manager 2. obchodního oddělení Manager služeb projektanti konzultanti Personální oddělení Technická oddělení ICT Manager ICT odborníci Manager 1. technického oddělení servismeni Manager 2. technického oddělení Ekonomické oddělení Vedoucí účtárny účetní

5 Firemní vize & strategie
Zvýšení tržního podílu na 11% (v oblasti Wireless) Dosáhnutí významného postavení v oblastech montáže, opravy a údržby bezdrátových kom. zařízení revize bezdrátových zařízení poradenská činnost v TelCo projektování bezdrátových kom. zařízení Zvýšení kvality služeb pro zákazníka Udržení kvalitního personálu

6 SWOT - silné a slabé stránky
Silné stránky Silné a stabilní odběratelské firmy (Eurotel, Český Telecom) Silné postavení na trhu Kvalita poskytovaných služeb a jejich ceny Pravidelné mapování aktivit svých konkurentů Dobré jméno firmy Kvalifikovaná pracovní síla Slabé stránky Rychle zastarající technologie V dnešní době nedostatečná prezentace na webových stránkách Malé skladovací prostory a s tím související vyšší náklady Vnitrofiremní komunikace Nedostatečné využití IT a e-commerce

7 SWOT - příležitosti & hrozby
Využití modernějších technologií Snazší dostupnost evropských trhů po vstupu do EU Vytvoření objednávkového systému přes internet Strategická spojení se zahraničními poskytovateli podobných služeb Hrozby Větší konkurence po vstupu do EU Přísnější ekologické požadavky Růst nákladů na pracovní sílu

8 Ekonomický a účetní SW - AS IS
Produkt LCS Noris několik samostatných, provázaných modulů základní verze + moduly mzdy zakázky majetek MS Windows, případně vzdálený přístup na bázi WWW

9 Použité moduly Modul podvojné účetnictví
Modul adresář obchodních partnerů Modul evidence zakázek Modul mzdy

10 HW Současný stav HW ve firmě PowerWay
vedení a administrativa – 13 počítačů typu IBM PC, 5 NTB Dell technici, projektanti a další pracovníci – 10 počítačů typu IBM PC

11 Důvody pro změnu vyšší požadavky na výpočetní techniku
stále rostoucí vytíženost firmy a jejích zaměstnanců – situace je řešitelná zlepšením tech. infrastruktury ve firmě nedostatečná odbornost a přílišná vytíženost pracovníka, který zajišťuje správu výpočetní techniky v současné době neefektivní využívání zdrojů

12 Návrh řešení celková modernizace veškerého HW vybavení
evidenční a skladový systém systém evidence docházky vytvoření IT oddělení a nového web-portálu

13 Analýza informačních potřeb
rozšíření HW zakladny lepší evidence docházek možnost přijímat internetové zakázky vylepšení vnitrofiremní komunikace jednotné komunikační rozhraní webový portál

14 SWOT analýza IS/IT Slabé stránky Silné stránky
Chybějící specializované moduly Kompatibilita pouze s MS Windows Nedostačující komunikace s dodavateli a odběrateli, zákazník nemůže zadávat objednávky přes internet Hrozby neexistuje samostatné oddělení IT Růst nákladů na pracovní sílu Silné stránky Dobrá podpora služeb Funkční vnitropodniková síť Dobrá rozšiřitelnost o další moduly Cena ekonomického systému a jednotlivých modulů Pravidelné aktualizace Intuitivnost ovládání Snadná přenositelnost na síťovou verzi Příležitosti Využití vice modulů Zaměstnanci znají práci v systému Strategická spojení s ostatními výrobci

15 Návrh strategické změny
modernizace HW (firma UniComp) upgrade SW dokoupení specializovaných modulů skladová evidence docházky (úkolové a podílové mzdy) vytvoření internetové divize nasazení webportálu

16 Ekonomická studie str. změn
Náklady spojené se změnou HW infrastruktury IT: ,- Dokoupení uživatelských licencí na stávající moduly: ,- Nákup licencí na nové moduly: ,- Instalace a konfigurace síťového řešení: ,- Instalace a konfigurace dokoupených modulů: ,- Zaškolení pracovníků na nové moduly: ,- Celkem ,-

17 Závěr nevyhnutelná restrukturalizace HW
nevybírá nový systém, ale pouze se vylepšuje ten starý


Stáhnout ppt "Projekt z předmětu Strategie a IS Krejčík, Kučera, Roubíček"

Podobné prezentace


Reklamy Google