Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kartografie Zeměpisné souřadnice, GPS Typy kartografických zobrazení Měřítko a obsah mapy VY_32_INOVACE_26-10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kartografie Zeměpisné souřadnice, GPS Typy kartografických zobrazení Měřítko a obsah mapy VY_32_INOVACE_26-10."— Transkript prezentace:

1 Kartografie Zeměpisné souřadnice, GPS Typy kartografických zobrazení Měřítko a obsah mapy VY_32_INOVACE_26-10

2 Zeměpisné souřadnice  Síť poledníků a rovnoběžek – přesné určené jakéhokoliv místa na zemském povrchu  Zeměpisná šířka (severní a jižní) - rovnoběžky  Určuje vzdálenost daného místa od rovníku na sever a na jih  Nabývá hodnoty od 0° do 90° severní a jižní šířky  Základní a největší rovnoběžkou je rovník - 0°  Zeměpisná délka (západní a východní) – poledníky  Určuje vzdálenost daného místa od nultého poledníku na západ a na východ  Zabývá hodnoty 0° až 180° výhodní a západní délky  Základním poledníkem je Greenwichský poledník - 0°

3 Určování stupně zeměpisné šířky a délky Autor: M. Brzóska Název: Určování šířky a délky.jpg Zdroj: wikipedie

4 Základní rovnoběžky Autor: Neznámý Název: Earth-lighting-winter-solstice_CS.png Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Earth-lighting-winter-solstice_CS.png

5 Síť poledníků a základní poledník Autor: Neznámý Název: Poledn%C3%ADky.png Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Poledn%C3%ADky.png

6 GPS – Global Positioning System  Systém globálního satelitního určování zeměpisné polohy  Původně vyvinuto jako vojenský systém, spravován Armádou USA (pro veřejnost až po r. 2000)  Systém 24 družic, které vysílají signál na zemi  Přijímač GPS určí polohu daného místa díky příjmu signálu z více jak 3 družic (běžný je příjem 8 – 10 družic)  ESA (Evropská vesmírná agentura) připravuje civilní systém Galileo

7 Princip fungování satelitního systému GPS Autor: Neznámý Název: ConstellationGPS.gif Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/ConstellationGPS.gif

8 Kartografická zobrazení  Mapa – zkreslený, zjednodušený, zmenšený model zemského povrchu  Převod obrazu z kulového zemského povrchu do ploché roviny  Nezbytně vzniká zkreslení a deformace  Použití matematických zobrazovaných metod – zkreslení je matematicky definováno  Kartografická zobrazení  Vzniká pomyslným přiložením ploché projekční roviny ke kulovému povrchu země a projekcí povrchu země na projekční plochu  Podle typu projekční roviny rozlišujeme typy zobrazení

9 Ukázka kartografického zkreslení (válcové zobrazení) Autor: Neznámý Název: Tissot_world_from_space.png, Tissot_mercator.png Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Tissot_world_from_space.png, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tissot_mercator.png

10 Typy zobrazení  Typy zobrazení  Azimutální –na rovinu, dotýká se v jednom bodě  Kuželové – kužel, dotýká se po kružnici  Válcové – na válec, dotýká se po kružnici  Volba zobrazení je dána tvarem území, které chceme mapovat  Nejmenší zkreslení je v místech, kde se projekční plocha dotýká povrchu  Azimutální  pro menší území kde ve středu je zkreslení nejmenší  Kuželové a válcové  pro území protáhlého tvaru, kde zkreslení je nemenší podél osy dotyku

11 Azimutální zobrazení Autor: Neznámý Název: Usgs_map_azimuthal_equidistant.PNG Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Usgs_map_azimuthal_equidistant.PNG

12 Kuželové zobrazení Autor: Neznámý Název: USGS_map_Albers_conic_tall.gif Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/USGS_map_Albers_conic_tall.gif

13 Válcové zobrazení Autor: Neznámý Název: Usgs_map_miller_cylindrical.PNG Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Usgs_map_miller_cylindrical.PNG

14 Měřítko mapy  Mapa – zkreslený, zjednodušený, zmenšený model zemského povrchu  Poměr zmenšení mezi mapou a skutečností  Například 1 : 5 000 = vzdálenosti na mapě jsou 5 000 krát menšené oproti realitě  Čím větší zmenšení, tím méně detailů mapa obsahuje  Typy map podle měřítka  Katastrální mapy a plány 1 : 500 – 10 000  Turistické mapy 1 : 50 000 – 100 000  Mapy států 1 : 1 000 000 – 5 000 000  Mapy kontinentů a světa 1 : 50 000 000 a více

15 Katastrální mapa Autor: Neznámý Název: DKM.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/DKM.jpg

16 Turistická mapa Autor: Neznámý Název: Ardf_map.png Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Ardf_map.png

17 Obsah mapy  Zobrazuje vždy jen vybrané objekty a jevy na zemském povrchu (generalizace)  Obecně zeměpisné mapy (základní) obsahují základní geografické prvky  Matematické prvky  Zeměpisné souřadnice, měřítko  Fyzicko-geografické prvky  Vodstvo, povrch, případně další přírodní složky  Socio-geografické prvky  Sídla, komunikace, hranice

18 Obsah mapy  Zobrazuje vždy jen vybrané objekty a jevy na zemském povrchu (generalizace)  Tématické mapy – zobrazují jen vybrané jevy a objekty  Generalizované mapy  Zobrazují jen několik vybraných objektů  Např. katastrální mapa – jen hranice parcel a budov  Mapy geografických jevů  Zobrazují jevy, které nejsou zaznamenatelné na povrchu  Např. hustotu zalidnění, intenzitu srážek, míru nezaměstnanosti a podobně

19 Generalizovaná mapa Turkmenistánu Autor: Neznámý Název: Turkmenistan-map.png Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Turkmenistan-map.png

20 Mapa etnolingvistických skupin v Afghánistánu Autor: Neznámý Název: Afghanistan_Ethnolinguistic_Groups_1972.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Afghanistan_Ethnolinguistic_Groups_1972.jpg

21 Geologická mapa Alp Autor: Neznámý Název: Alps_geology_map_.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Alps_geology_map_.jpg

22 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Martin Brzóska


Stáhnout ppt "Kartografie Zeměpisné souřadnice, GPS Typy kartografických zobrazení Měřítko a obsah mapy VY_32_INOVACE_26-10."

Podobné prezentace


Reklamy Google