Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru 1."— Transkript prezentace:

1 Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru 1

2 Mechanismy zabezpečování veřejných statků a služeb  Tržní selhání --- veřejný sektor  Veřejné statky, služby – někdo je musí naplánovat, rozhodnout o nich, zajistit jejich realizaci  Veřejný sektor je řízen veřejnou správou-primární zodpovědnost za zajištění veřejných statků a služeb, jejich efektivitu a dostupnost všemi sociálními skupinami  Kompetence jednotlivých úrovní ve VS x finanční potenciál (především územních samospráv)  Rozsah kompetencí je jednoznačně vymezen – způsob zabezpečení ne  Některé VS lze částečně hradit uživateli x jiné ne (doprava, vzdělání, zdravotnictví, policie, osvětlení…) 2

3 3

4 Oblasti působení VS  Tvorba právních předpisů  Sociální zabezpečení  Obchod a průmysl  Vnitřní věci  Finance  Ochrana a bezpečnost  Zahraničí  Doprava  Školství  Kultura  Ochrana životního prostředí  Zemědělství  Místní rozvoj  Zajištění zdravotní péče 4

5 Veřejný sektor Zabezpečení Organizace Veřejných sociálních statků transferů Veřejná správa Produkce veřejných statků Veřejná zakázka u soukromého sektoru Kontrahování služeb Partnerství 5

6 Varianty zajišťování veřejných služeb 1. Prostřednictvím organizací VS, VS jako aktér/nositel veřejného sektoru 1. Organizační složky 2. Příspěvkové organizace 3. Veřejné podniky 2. Veřejná zakázka, soukromý sektor zajišťuje služby pro VS, VS financuje tyto investice 3. Smluvní vztah s jinou organizací, finanční zajištění přechází na druhou stranu, nebo spolufinancování, jasná pravidla a nároky na služby 1. Spolupráce mezi organizacemi VS (DSO) 2. Neziskové organizace 3. Soukromý sektor, včetně PPP 6

7 Produkce veřejných statků VS 7  Prostřednictvím organizací obce, kraje, státu, vlastních odborů  Regulativní úkoly (odbor úřadu) – povolení, registrace, ochrana práv dětí apod.  Výkon služby – hrazen z rozpočtu, odpovědnost vůči tajemníkovi, starostovi, hejtmanovi…  VS jako vlastník majetku jehož prostřednictvím poskytuje službu, tlak na efektivitu X povinnost poskytovat služby na bázi solidarity, za přiměřené ceny --- dostupnost pro všechny cílové skupiny

8 Výhody a limity VS 8  Kvalifikační požadavky dané zákonem  Vyšší možnost ovlivnit kvalitu, cenu služby  Nemusí existovat dostatek soukromých organizací pro zajištění veřejných statků – nebyly by jinak zajištěny x  Efektivita a transparentnost výběrových řízení, kvalita veřejných zakázek  Poskytování veřejných služeb VS bývá považováno za neefektivní - někdy nejlepší řešení

9 Organizace veřejného sektoru  Funkčnost a hospodárnost veřejného sektoru ---- organizační uspořádání veřejné správy  Na jakých úrovních je optimální veřejné služby a statky zajišťovat, která úroveň veřejné správy má potenciál daný statek a službu zajistit nejlépe  Dostupnost veřejného statku x finanční a další kapacita VS statek zajistit !  Sociální oblast – co je optimální aby zajišťovala:  Obec  Kraj  Ústřední orgány SS ???? 9

10 ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY  Absence ideálního modelu VS  Organizace VS – několik faktorů:  Ekonomické  Geopolitické  historické, kulturně náboženské, politické  ČR: smíšený model, na orgány samosprávy jsou přeneseny v určitých oblastech funkce státní správy (samostatná a přenesená působnost)  Francie: vedle sebe existují na všech úrovních orgány státní správy a orgány samosprávy  anglosaský model: na místní úrovni jen samospráva  Federativní modely: Německo, Rakousko, USA, Švýcarsko (konfederace) 10

11 11

12 Veřejná správa v ČR  Unitární stát  Ústřední úroveň VS  Dekoncentráty  Samospráva – územní samospráva, vícestupňová územní samospráva  Přenesená působnost  Smíšený model (obce a kraje) 12

13 Veřejný sektor v ČR  EU – zabezpečuje EU některé veřejné služby ?  Jaký bude optimální model do budoucna ?  DECENTRALIZACE X CENTRALIZACE  ÚLOHA OBCÍ  ÚLOHA KRAJŮ 13

14 Organizační složky (OS) 14  Veřejné (vládní) neziskové organizace, jejichž činnost je financována z výdajů příslušného rozpočtu  Nemají vlastní majetek, hospodaří s veřejným majetkem  Bez právní subjektivity  Zřizuje je příslušná organizace VS  Vázanost na veřejné finance, RUD  Rozhodnutí zastupitelstva o vzniku, zrušení  Příjmy převážně z veř. Rozpočtů, příjem za služby malý  Finanční politika, personální politika  Možnost přímé kontroly ze strany zřizovatele  Sociální služby, kultura, vzdělávací zařízení, technické služby, odpadové hospodářství

15 Muzeum policie, národní archiv 15

16 Příspěvkové organizace 16  Veřejnoprávní NO  Právní subjektivita  Cílem není vytvářet zisk  Na zřizovatele napojeni saldem svého rozpočtu  Větší volnost ve financování a personálním řízení, možnost nechat si přebytek hospodaření (do fondu)  hospodaří s financemi získanými vlastní činností a s peněžními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu svého zřizovatele, příspěvek na provoz  Zřízeny zřizovací listinou  dětské diagnostické ústavy, dětské domovy, speciální školy, fakultní nemocnice, psychiatrické léčebny, dále například muzea, galerie, knihovny a divadla celostátního významu  Veřejné výzkumné instituce  Školské právnické osoby – možnost převést na ně část majetku

17 17


Stáhnout ppt "Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google