Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1)"— Transkript prezentace:

1 Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1)
Ekonomie veřejného sektoru

2 Mechanismy zabezpečování veřejných statků a služeb
Tržní selhání --- veřejný sektor Veřejné statky, služby – někdo je musí naplánovat, rozhodnout o nich, zajistit jejich realizaci Veřejný sektor je řízen veřejnou správou-primární zodpovědnost za zajištění veřejných statků a služeb, jejich efektivitu a dostupnost všemi sociálními skupinami Kompetence jednotlivých úrovní ve VS x finanční potenciál (především územních samospráv) Rozsah kompetencí je jednoznačně vymezen – způsob zabezpečení ne Některé VS lze částečně hradit uživateli x jiné ne (doprava, vzdělání, zdravotnictví, policie, osvětlení…)

3

4 Oblasti působení VS Tvorba právních předpisů Sociální zabezpečení
Obchod a průmysl Vnitřní věci Finance Ochrana a bezpečnost Zahraničí Doprava Školství Kultura Ochrana životního prostředí Zemědělství Místní rozvoj Zajištění zdravotní péče

5 Zabezpečení Organizace
statků transferů Veřejných sociálních Zabezpečení Organizace Veřejný sektor Produkce veřejných Veřejná správa statků Veřejná zakázka u soukromého sektoru Kontrahování služeb Partnerství

6 Varianty zajišťování veřejných služeb
Prostřednictvím organizací VS, VS jako aktér/nositel veřejného sektoru Organizační složky Příspěvkové organizace Veřejné podniky Veřejná zakázka, soukromý sektor zajišťuje služby pro VS, VS financuje tyto investice Smluvní vztah s jinou organizací, finanční zajištění přechází na druhou stranu, nebo spolufinancování, jasná pravidla a nároky na služby Spolupráce mezi organizacemi VS (DSO) Neziskové organizace Soukromý sektor, včetně PPP

7 Produkce veřejných statků VS
Prostřednictvím organizací obce, kraje, státu, vlastních odborů Regulativní úkoly (odbor úřadu) – povolení, registrace, ochrana práv dětí apod. Výkon služby – hrazen z rozpočtu, odpovědnost vůči tajemníkovi, starostovi , hejtmanovi… VS jako vlastník majetku jehož prostřednictvím poskytuje službu, tlak na efektivitu X povinnost poskytovat služby na bázi solidarity, za přiměřené ceny --- dostupnost pro všechny cílové skupiny

8 Výhody a limity VS Kvalifikační požadavky dané zákonem
Vyšší možnost ovlivnit kvalitu, cenu služby Nemusí existovat dostatek soukromých organizací pro zajištění veřejných statků – nebyly by jinak zajištěny x Efektivita a transparentnost výběrových řízení, kvalita veřejných zakázek Poskytování veřejných služeb VS bývá považováno za neefektivní - někdy nejlepší řešení

9 Organizace veřejného sektoru
Funkčnost a hospodárnost veřejného sektoru organizační uspořádání veřejné správy Na jakých úrovních je optimální veřejné služby a statky zajišťovat, která úroveň veřejné správy má potenciál daný statek a službu zajistit nejlépe Dostupnost veřejného statku x finanční a další kapacita VS statek zajistit ! Sociální oblast – co je optimální aby zajišťovala: Obec Kraj Ústřední orgány SS ????

10 ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY
Absence ideálního modelu VS Organizace VS – několik faktorů: Ekonomické Geopolitické historické, kulturně náboženské, politické ČR: smíšený model, na orgány samosprávy jsou přeneseny v určitých oblastech funkce státní správy (samostatná a přenesená působnost) Francie: vedle sebe existují na všech úrovních orgány státní správy a orgány samosprávy anglosaský model: na místní úrovni jen samospráva Federativní modely: Německo, Rakousko, USA, Švýcarsko (konfederace)

11

12 Veřejná správa v ČR Unitární stát Ústřední úroveň VS Dekoncentráty
Samospráva – územní samospráva, vícestupňová územní samospráva Přenesená působnost Smíšený model (obce a kraje)

13 Veřejný sektor v ČR EU – zabezpečuje EU některé veřejné služby ?
Jaký bude optimální model do budoucna ? DECENTRALIZACE X CENTRALIZACE ÚLOHA OBCÍ ÚLOHA KRAJŮ

14 Organizační složky (OS)
Veřejné (vládní) neziskové organizace, jejichž činnost je financována z výdajů příslušného  rozpočtu Nemají vlastní majetek, hospodaří s veřejným majetkem Bez právní subjektivity Zřizuje je příslušná organizace VS Vázanost na veřejné finance, RUD Rozhodnutí zastupitelstva o vzniku, zrušení Příjmy převážně z veř. Rozpočtů, příjem za služby malý Finanční politika, personální politika Možnost přímé kontroly ze strany zřizovatele Sociální služby, kultura, vzdělávací zařízení, technické služby, odpadové hospodářství

15 Muzeum policie, národní archiv

16 Příspěvkové organizace
Veřejnoprávní NO Právní subjektivita Cílem není vytvářet zisk Na zřizovatele napojeni saldem svého rozpočtu Větší volnost ve financování a personálním řízení, možnost nechat si přebytek hospodaření (do fondu) hospodaří s financemi získanými vlastní činností a s peněžními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu svého zřizovatele, příspěvek na provoz Zřízeny zřizovací listinou dětské diagnostické ústavy, dětské domovy, speciální školy, fakultní nemocnice, psychiatrické léčebny, dále například muzea, galerie, knihovny a divadla celostátního významu Veřejné výzkumné instituce Školské právnické osoby – možnost převést na ně část majetku

17


Stáhnout ppt "Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1)"

Podobné prezentace


Reklamy Google