Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SUPERVIZE VE ŠKOLSTVÍ Mgr. Michal Majer, KAPPA-HELP Přerov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SUPERVIZE VE ŠKOLSTVÍ Mgr. Michal Majer, KAPPA-HELP Přerov."— Transkript prezentace:

1 SUPERVIZE VE ŠKOLSTVÍ Mgr. Michal Majer, KAPPA-HELP Přerov

2 www.kappa-help.cz Historie pojmu Původní kontext integrální součást výcviku psychoanalytika zároveň průběžná součást celoživotní praxe Zároveň je to termín pocházející z ekonomického prostředí a obecně znamenající dohled, vedení…. odborná kolegiální podpora…………………………..nástroj kontroly

3 www.kappa-help.cz Definice supervize Supervize je interakce mezi dvěma nebo více jedinci za účelem sdílení určitých poznatků, oceňování profesionálních kompetencí a poskytovaní zpětné vazby s konečným cílem rozvoje nových kompetencí, které usnadňují poskytovaní efektivních (psychologických) služeb a rozvíjejí profesionální kompetence (McIntosh, Phelps, 2000) …pojetí konzultace, pomocí které jedinci, týmy a organizace reflektují své chování a vykonávání práce (E.A.P.) Reflexe vedoucí k pochopení dosud neuvědomovaných souvislostí, vztahů a pocitů a jejich odrazu v pracovní činnosti (Matoušek a kol, 2003)

4 www.kappa-help.cz Funkce supervize Vzdělávací funkce – lepší pochopení dynamiky klienta (žáka), rozvoj dovedností a schopnosti sebereflexe Podpůrná funkce – emoční podpora, ocenění práce, prevence vyhoření Řídící funkce – kontrola kvality, správné vyvážení potřeb klientů, pracovníků a celé organizace

5 www.kappa-help.cz Formy supervize přímá x nepřímá individuální x skupinová externí x interní týmová supervize s účastí vedení x bez účasti vedení realizovaná supervizorem x jiným odborníkem

6 www.kappa-help.cz Supervize ve školství Hospitace - návštěva vyučovací hodiny, přednášky apod. s cílem poznání stavu a úrovně výchovně-vzdělávací práce. Za účelem kontrolním ji vykonávají školní inspektoři a ředitelé škol, za účelem studijním a poznávacím učitelé, studující aj Tutoring – zaučování nového pracovníka Mentoring – průběžné poskytování rad začínajícím učitelům zkušenějšími kolegy Kabinetová kultura, chodby a sborovna….

7 www.kappa-help.cz Vlastní zkušenost se supervizí na škole Specifika: zásadní odmítnutí psychologických metod ředitelem školy zakázka ze strany učitelů, kteří prošli vzdělávacím projektem Organizace: mimo prostory školy 1 x měsíčně tři hodiny platba ze strany učitelů, 100,- Kč za jedno sezení Zakázka – supervizní a rozvojová skupina Úvod – neverbální, rozehřívací techniky Kontraktování – témata, kazuistiky Teorie, sebezkušenostní a nácvikové techniky Prostor pro supervizi (zpravidla 90 min.) Relaxace na závěr

8 www.kappa-help.cz Témata supervize Práce s problémovým žákem ve třídě potřeby učitele a potřeby žáka zvážení různých postupů a intervencí prozkoumání neverbální komunikace, hranic, přenosů mezi učitelem a žákem („kolegyně to má s Pepíčkem úplně jinak než já“) Škola jako systém důvěrnost prostředí (bezpečí, zacházení s informacemi) autoritativní vedení x mobying kolegiální podpora x rivalita jak školní prostředí zrcadlí aktuální problémy společnosti

9 www.kappa-help.cz Otazníky na závěr Je supervize ve školách potřebná? Je možné ji zavést systémově? Supervize „zespodu“ je: a) návrat ke kořenům b) progresivní směr c) čirá partyzánština d) ojedinělá pozitivní deviace

10 www.kappa-help.cz Děkuji za pozornost…… michal.majer@gmail.com


Stáhnout ppt "SUPERVIZE VE ŠKOLSTVÍ Mgr. Michal Majer, KAPPA-HELP Přerov."

Podobné prezentace


Reklamy Google