Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mentorské a tutorské dovednosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mentorské a tutorské dovednosti"— Transkript prezentace:

1 Mentorské a tutorské dovednosti
Bohumíra Lazarová Soňa Cpinová

2 Školní kontext Tlak na autoevaluaci školy a rozvoj škol zevnitř (požadavky ředitele na autoevaluaci učitelů…) Učitelé se mohou učit jeden od druhého a ze své vlastní praxe – kolegiální podpora (učící se škola) Řešení „komplexních“ situací není snadné Pomoc zkušených učitelů začínajícím Požadavek VŠ na vedení praxí studentů

3 Podoby kolegiální podpory
Různí příjemci a poskytovatelé Učitel – učitel Zkušený učitel – začínající učitel Za určitých podmínek: Učitel – student Vedoucí pracovník – učitel Různá schémata Různé postupy

4 Kolegiální podpora Která schémata, včetně terminologie jsou pro školy přijatelné? Jak organizovat kolegiální pomoc ve škole? Jak postupovat, jakou volit strukturu? Jak udržet vztah, dát zpětnou vazbu, co si mohu dovolit?….

5 Potřeby? Co nejdůležitějšího byste se chtěl(a) na kurzu naučit (získat)? Jakou máte představu o využití naučeného (získaného) ve Vaší praxi?

6 Proč je dobré učit se poskytovat kolegiální podporu?
Strukturované formy kolegiální podpory: poskytují bezpečí, sebevědomí pomáhají zvládat pochybnosti a nejistoty poskytují techniky a strategie odvrací nebezpečí náhodného eklekticismu Hlavní efekt věci: podpořit profesní růst a postup v kariéře (mandát „učitele metodika?“) neztratit zájem o práci, rozvíjet ji….

7 Představa o kurzu Cíle: Cílem není získat dovednosti „jednou pro vždy“
Nastartovat spolupráci učitelů z jiného pohledu (nové pojmosloví, nové techniky, teorii… poskytnout „rozpoznatelný mandát“ pro rozšiřování ve vlastní škole… zjistit potřeby, ověřit) Obsah: Pojmy, typy, teorie, postupy, zásady-principy, vztahové věci, etika, techniky (dotazování, pozorování)… a další Formy: Sebezkušenost - cvičení, diskuse, nácviky – vlastní případy… Představa o struktuře: seminář, nácvik na pracovišti, intervizní skupiny, reflektivní navazující seminář

8 Pojmy Každá škola má více či méně propracovaný systém kolegiální podpory. S jakými formami podpory se ve svých školách setkáváte?

9 Pojmy Náslechy (ukázkové hodiny ... „Jdu se podívat, abych si něco odnesl...“) Hospitace (chápána spíše jako kontrola ... „jdu se podívat, jestli to děláš dobře“) Supervize („přijď se podívat do hodiny a řekni mi....“ nebo „potřeboval bych s tebou zkonzultovat...“) Supervize v učitelské praxi: kolegiální pozorování nebo kolegiální rozhovory? (problém s pojmoslovím) – tj. přímá a nepřímá kolegiální podpora Mentoring (např. schéma zkušenější – začínající...) Tutoring (např. schéma učitel – student učitelství...) Koučing (rozvoj potenciálu, ....nejen pracovního, kouč je odborníkem na vedení pomáhajícího rozhovoru v různých kontextech) Techniky podpory ve školách: pozorování - VTI, rozhovory, rozbor příprav…

10 Supervize Supervize - dohled, dozor, kontrola
(Slovník cizích slov, 1996) Supervize - použití v různých oborech (sociální práce, psychologie, management…), stále častěji i v pedagogické oblasti (práce s učiteli, vychovateli apod.)

11 Vymezení a účel supervize
... interakce mezi dvěma (více) jedinci za účelem sdílení určitých poznatků ... oceňování profesionálních kompetencí ... poskytovaní zpětné vazby s cílem rozvoje nových kompetencí (McIntosh, Phelps, 2000) ... konzultace, pomocí které jedinci, týmy a organizace reflektují své chování a vykonávání práce (European Association for Supervision – ... vytváření bezpečného prostoru pro získání nadhledu ... podpora při objevování variantních možností (Havrdová, Kalina, 2003) ... zhodnocení dovedností, zkušeností a osobního nadání pro výkon (Carroll, Tholstrupová, 2004)

12 Vymezení a účel supervize v učitelské praxi
(podle ASCD – Association for Supervision and Curriculum Development) Supervize je komplexní proces směřující k podpoře profesionálního rozvoje učitele poskytováním zpětné vazby o jeho práci ve třídě. Pomáhá učitelům využívat zpětnou vazbu ke zkvalitnění jejich výuky.

13 Podoby „supervizní“ práce ve škole
Záleží na cíli supervize, podmínkách práce apod. Podle ne/účasti v akci přímé – hospitace. Rozvíjena pedagogická stránka věci (viz Hrabal, Rys,…1988). Pozorovací schémata. Málo pozornosti struktuře rozhovorů, kontaktům, vztahu. Má hodnotící konotaci. Supervize jako kontrola??? – zřídka užívaný koncept. Má-li být nehodnotící, pak spíše kolegiální pozorování, kdy si pozorovaný zadává objednávku. nepřímé supervize - kolegiální supervizní rozhovory (peer rozhovory, kolegiální diskuse, pomáhající rozhovory…), pojem není ve školách využíván. Výhody nepřímých supervizí - lepší kvalita naslouchání „potřeb“. Podle počtu osob individuální a skupinové (speciální postupy, např. Bálintovské skupiny) Podle způsobu řízení spontánní (neřízené), organizované, institucionalizované (nařízené a kontrolované)

14 Hodnotící a nehodnotící podpora?
Pomoc Klient spolurozhoduje Sociální kontrola Pracovník rozhoduje vyjasňování terapie přesvědčování poradenství dozor vzdělávání doprovázení opatrování PRACOVNÍKOVA VOLBA

15 Druhy odborné pomoci Prostor supervize rozšíření vzdělávání
Hledání pomoci vzdělávání poradenství sbíhání rozdíly Poskytování pomoci doprovázení terapie zúžení

16 První kroky supervize Krok – kontakt , bezpečí 2. Krok – objednávka
Objednávka – Nabídka = Zakázka. Objednávka a vztah (Rogers) jsou nejdůležitější, pak techniky

17 Pro koho pracuji? Pole společné práce

18 Postup: OBLASTI zaměření supervizora
Na co se zaměřit v supervizi nepřímé: O co jde? Jak téma, problém prezentuje učitel –klient. Jde o více témat? (Vazba k objednávce) Jaké učitel volil strategie a intervence (Co udělal?) Teorie a výuka – nabídneme, co chybělo. (Paralelní procesy (jak se do postupů a vztahů promítá minulá zkušenost, vlastní problém... smíchává se pracovní a osobní... může vést k reformulaci objednávky) Opatrně! Etika a profesionalita (zda je vše profesionální a v souladu s etikou)

19 Postup: OBLASTI zaměření supervizora
Na co se zaměřit v supervizi přímé: O co jde? Jaké jsou cíle hodiny, téma. (Vazba k objednávce) Jaké učitel volil strategie a intervence. Vlastní postup. Teorie a výuka – nabídneme, co chybělo. Etika a profesionalita (zda je vše profesionální a v souladu s etikou)


Stáhnout ppt "Mentorské a tutorské dovednosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google