Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků."— Transkript prezentace:

1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Mentorské a tutorské dovednosti Bohumíra Lazarová lazarova@fsps.muni.cz Soňa Cpinová dum.veslarska@orgman.cz

2 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Školní kontext Tlak na autoevaluaci školy a rozvoj škol zevnitř (požadavky ředitele na autoevaluaci učitelů…) Učitelé se mohou učit jeden od druhého a ze své vlastní praxe – kolegiální podpora (učící se škola) Řešení „komplexních“ situací není snadné Pomoc zkušených učitelů začínajícím Požadavek VŠ na vedení praxí studentů

3 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Podoby kolegiální podpory Různí příjemci a poskytovatelé Učitel – učitel Zkušený učitel – začínající učitel Za určitých podmínek: Učitel – student Vedoucí pracovník – učitel Různá schémata Různé postupy

4 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Kolegiální podpora Která schémata, včetně terminologie jsou pro školy přijatelné? Jak organizovat kolegiální pomoc ve škole? Jak postupovat, jakou volit strukturu? Jak udržet vztah, dát zpětnou vazbu, co si mohu dovolit?….

5 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Potřeby? Co nejdůležitějšího byste se chtěl(a) na kurzu naučit (získat)? Jakou máte představu o využití naučeného (získaného) ve Vaší praxi?

6 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Proč je dobré učit se poskytovat kolegiální podporu? Strukturované formy kolegiální podpory: –poskytují bezpečí, sebevědomí –pomáhají zvládat pochybnosti a nejistoty –poskytují techniky a strategie –odvrací nebezpečí náhodného eklekticismu Hlavní efekt věci: –podpořit profesní růst a postup v kariéře (mandát „učitele metodika?“) –neztratit zájem o práci, rozvíjet ji….

7 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Představa o kurzu Cíle: Cílem není získat dovednosti „jednou pro vždy“ Nastartovat spolupráci učitelů z jiného pohledu (nové pojmosloví, nové techniky, teorii… poskytnout „rozpoznatelný mandát“ pro rozšiřování ve vlastní škole… zjistit potřeby, ověřit) Obsah: Pojmy, typy, teorie, postupy, zásady-principy, vztahové věci, etika, techniky (dotazování, pozorování)… a další Formy: Sebezkušenost - cvičení, diskuse, nácviky – vlastní případy… Představa o struktuře: seminář, nácvik na pracovišti, intervizní skupiny, reflektivní navazující seminář

8 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Pojmy Každá škola má více či méně propracovaný systém kolegiální podpory. S jakými formami podpory se ve svých školách setkáváte?

9 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Pojmy Náslechy (ukázkové hodiny... „Jdu se podívat, abych si něco odnesl...“) Hospitace (chápána spíše jako kontrola... „jdu se podívat, jestli to děláš dobře“) Supervize („přijď se podívat do hodiny a řekni mi....“ nebo „potřeboval bych s tebou zkonzultovat...“) Supervize v učitelské praxi: kolegiální pozorování nebo kolegiální rozhovory? (problém s pojmoslovím) – tj. přímá a nepřímá kolegiální podpora Mentoring (např. schéma zkušenější – začínající...) Tutoring (např. schéma učitel – student učitelství...) Koučing (rozvoj potenciálu,....nejen pracovního, kouč je odborníkem na vedení pomáhajícího rozhovoru v různých kontextech) Techniky podpory ve školách: pozorování - VTI, rozhovory, rozbor příprav…

10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Supervize Supervize - dohled, dozor, kontrola (Slovník cizích slov, 1996) Supervize - použití v různých oborech (sociální práce, psychologie, management…), stále častěji i v pedagogické oblasti (práce s učiteli, vychovateli apod.)

11 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Vymezení a účel supervize... interakce mezi dvěma (více) jedinci za účelem sdílení určitých poznatků... oceňování profesionálních kompetencí... poskytovaní zpětné vazby s cílem rozvoje nových kompetencí (McIntosh, Phelps, 2000)... konzultace, pomocí které jedinci, týmy a organizace reflektují své chování a vykonávání práce (European Association for Supervision – www.supervision-eas.org)... vytváření bezpečného prostoru pro získání nadhledu... podpora při objevování variantních možností (Havrdová, Kalina, 2003)... zhodnocení dovedností, zkušeností a osobního nadání pro výkon (Carroll, Tholstrupová, 2004)

12 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Vymezení a účel supervize v učitelské praxi (podle ASCD – Association for Supervision and Curriculum Development) Supervize je komplexní proces směřující k podpoře profesionálního rozvoje učitele poskytováním zpětné vazby o jeho práci ve třídě. Pomáhá učitelům využívat zpětnou vazbu ke zkvalitnění jejich výuky.

13 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Podoby „supervizní“ práce ve škole Záleží na cíli supervize, podmínkách práce apod. Podle ne/účasti v akci přímé – hospitace. Rozvíjena pedagogická stránka věci (viz Hrabal, Rys,…1988). Pozorovací schémata. Málo pozornosti struktuře rozhovorů, kontaktům, vztahu. Má hodnotící konotaci. Supervize jako kontrola??? – zřídka užívaný koncept. Má-li být nehodnotící, pak spíše kolegiální pozorování, kdy si pozorovaný zadává objednávku. nepřímé supervize - kolegiální supervizní rozhovory (peer rozhovory, kolegiální diskuse, pomáhající rozhovory…), pojem není ve školách využíván. Výhody nepřímých supervizí - lepší kvalita naslouchání „potřeb“. Podle počtu osob individuální a skupinové (speciální postupy, např. Bálintovské skupiny) http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Balint Podle způsobu řízení spontánní (neřízené), organizované, institucionalizované (nařízené a kontrolované)

14 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Hodnotící a nehodnotící podpora? Pomoc Klient spolurozhoduje Sociální kontrola Pracovník rozhoduje terapie poradenství vzdělávání doprovázení PRACOVNÍKOVA VOLBA vyjasňování přesvědčování dozor opatrování

15 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Druhy odborné pomoci sbíhánírozdíly zúžení Poskytování pomoci rozšíření Hledání pomoci poradenství terapie doprovázení vzdělávání Prostor supervize

16 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz První kroky supervize 1.Krok – kontakt, bezpečí 2. Krok – objednávka Objednávka – Nabídka = Zakázka. Objednávka a vztah (Rogers) jsou nejdůležitější, pak techniky

17 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Pro koho pracuji? supervizor instituceklient Pole společné práce

18 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Postup: OBLASTI zaměření supervizora Na co se zaměřit v supervizi nepřímé: O co jde? Jak téma, problém prezentuje učitel –klient. Jde o více témat? (Vazba k objednávce) Jaké učitel volil strategie a intervence (Co udělal?) Teorie a výuka – nabídneme, co chybělo. (Paralelní procesy (jak se do postupů a vztahů promítá minulá zkušenost, vlastní problém... smíchává se pracovní a osobní... může vést k reformulaci objednávky) Opatrně! Etika a profesionalita (zda je vše profesionální a v souladu s etikou)

19 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 11 Nový Jičín, IČ: 62330403, internet: http://www.kvic.cz, e-mail: office@kvic.cz Postup: OBLASTI zaměření supervizora Na co se zaměřit v supervizi přímé: O co jde? Jaké jsou cíle hodiny, téma. (Vazba k objednávce) Jaké učitel volil strategie a intervence. Vlastní postup. Teorie a výuka – nabídneme, co chybělo. Etika a profesionalita (zda je vše profesionální a v souladu s etikou)


Stáhnout ppt "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků."

Podobné prezentace


Reklamy Google