Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 10.11.2010 13.4.20151

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 10.11.2010 13.4.20151"— Transkript prezentace:

1 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná

2 Prezence

3 Program členské schůze SVJ Prezence Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za období 2008 a 2009 Zpráva revizní komise Zpráva výboru SVJ Zpráva o údržbě bytového objektu za uplynulé období Plán zajištění rezervních fondů – FO Plán údržby na další období Návrh nového představenstva SVJ Volba nového představenstva SVJ Diskuze Zápis z ČS, jeho schválení

4 Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Návrh na volbu skrutátora (bude současně i zapisovatelem), pan Vladimír Dytrych. Rozdání hlasovacích lístků s čísli hlasování dle velikosti hlasovacích podílů, (byly vydávány při prezenci účastníků členské schůze SVJ)

5 Zpráva o hospodaření SVJ za 2008 a

6 Zpráva revizní komise (bude dodána dodatečně nově zvolenou RK)

7 Zpráva výboru SVJ Domovní řád Sestavení obsahu a schválení výborem SVJ Provoz domu a agendy SVJ Kontroly úklidu a požární bezpečnosti ve společných prostorách (chodby,schodiště a sklepy) Aktualizace nájemních smluv na nebytové prostory Dodatek k nájemní smlouvě s paní Varhulíkovou – Lůžkoviny Pozastavení plnění z nájemní smlouvy na Solárium, jednání o ukončení nebo změně smlouvy Změny v pronájmu štítové stěny na reklamní plochu Jednostranné ukončení smlouvy s firmou Big Board a.s., vyhledání nového nájemce Žádost o odkoupení nebytového prostoru – kočárkárny v domě 1048/3 podaná p. Dytrychem, nabízená cena 8.600,- Kč/m2 (kalkulace ceny z pořizovacích cen navýšených o realizované opravy a rekonstrukce domu) Odměny výboru SVJ Odsouhlasení výplaty odměn ve výši ,- Kč za roky 2008 a

8 Zpráva o údržbě bytového objektu za uplynulé období Rok 2008 Výměna ocelového zábradlí na vstupních můstcích do domu Výměna klíčového systému EVVA, bezpečnostní zámkové vložky Výměna vodoměrů TUV a výměna uzavíracích ventilů TUV a SV na stoupačkách a ležatých rozvodech v suterénu domu Rok 2009 Revize PZ a odstranění závad (pravidelná 3-letá revize plynového zařízení) Rok 2010 Výměna regulačních a vypouštěcích ventilů stoupaček ÚT v suterénu domu, opravy topných těles a termostatických regulačních ventilů Postupná rekonstrukce instalace osvětlení společných prostor, výměna klasických žárovek za LED světelné zdroje Roční kontrola PZ, bude následovat odstranění závad Další drobné opravy a údržba na zařízení domu (osvětlení spol. prostor, domovních tel., roční kontroly PO a ZOTK

9 Plán údržby na další období Objekt:SVJ Nevanova 5,3,1, Praha 6 Adresa:Nevanova 1049/1, Praha 6 - Řepy, PŘEDBĚŽNÝ BUDGET DOMU A SPOL. PROSTOR PRO ROK 2011 Pol.č.PopisMnožstvíCena měs.ČetnostCena ročníMěnaPoznámka Služba spojené s užíváním bytů / ze záloh na služby Kč 1Výtahy - servis a odborné prohlídky Kč KčCZK 2Elektřina Kč KčCZK 3Vodné, stočné Kč KčCZK 4Teplo Kč KčCZK 5Teplá voda Kč KčCZK 6Odvoz odpadu Kč KčCZK 7Úklid spol. vnitřních prostor Kč KčCZK 8Úklid spol. vnějších prostor1 250 Kč KčCZK 9aÚklid sněhu1 500 Kč KčCZK 9bČištění vnitřních oken spol.prostor1 500 Kč KčCZK 9cOperativní úklid spol. prostor1 800 Kč KčCZK 10Údržba venkovní zeleně Kč KčCZK 11DDD spol.prostor Kč KčCZK Infrastrukturální management / z provozního fondu Kč 21Admin.-správní management Kč KčCZK 22Technický management/domovník Kč KčCZK 23Údržba a drobné opravy Kč KčCZK 24Revize mimo paušál /viz. det Kč1 CZK 25Materiál - drobné výdaje Kč KčCZK 26Energetický management1 - Kč1 CZK 27Ekonomický management Kč1 CZK 28Odměny za činnost výboru SVJ Kč1 CZK 29Admin.provoz SVJ, telefony1 - Kč12 - KčCZK 30Pojištění objektu Kč1 CZK Ostatní služby Kč 31Rezerva Kč1 CZK 32Property management1 - Kč1 CZK Kč KčPronajímatelná plocha (m2)

10 Plán zajištění rezervních fondů – FO Plnění Fondu údržby a oprav (FO) v roce 2011 Položka plnění FOMěsíční plnění v KčČetnost plněníRoční plnění v Kč Platby vlastníku bytových jednotek 600,- nebo1200,-Kč/měs. Nezdanitelné Kč ( Kč) Kč ( Kč) Platby nájemců nebytových prostor Lůžkovinyzdanitelné4.100 Kč Kč Solárium (pozastaveno)zdanitelné0 Kč120 Kč Reklamazdanitelné Kč Kč Dluhy do FOnezdanitelnép. Zdeněk Hučín Kč Přeplatek FO z 2008nezdanitelnép. Svátková Kč Kč ( Kč)

11 Přehled plnění FO v období 2002 až 2012 výdaje příjmy výsledek kumul. FO dluhy do FO vyúčtování ZS fin. prostředky Rok

12 Plán údržby na další období - rekonstrukce Rekonstrukce (výstavba vlastního) výměníku ÚT / TUV Cena: ,- Kč Oprava fasády domu- obnova vrchní malby (měla by předcházet výměna všech starých oken, aby se odstranila drobná poškození) – Celý dům (štítové stěny, severní strana a lodžie) Cena ,- Kč – Částečně, štítové stěny a severní strana domu Cena ,- Kč Příprava postupné rekonstrukce výtahů (technické podmínky, cenové nabídky, výběrové řízení a termíny) Cena ,- Kč za 1 výtah Studie využití solárních kolektorů pro ÚT / TUV (technické a cenové nabídky) Cenado ,- Kč

13 Návrh nového představenstva SVJ Volba nového výboru SVJ Předseda výboru SVJp. Martin Šťastný Místopředseda výborup. Karel Polata Člen výboru SVJIng. Vladimír Dytrych Člen výboru SVJp. Jiří Davídek Člen výboru SVJ Bc. Mokriš Dominik Volba nové revizní komise SVJ Předseda revizní komisep. Jaroslava Melníková Člen revizní komisep. Josef Placatka Člen revizní komisep. Ivana Varhulíková

14 Diskuze Zavedení pravidelného informování vlastníka BJ správcem (Ing. Dytrychem) o neplacení záloh na služby nájemníkem v případě prodlení s platbou v délce 3 měsíce po sobě jdoucí (pozn. správce - tato praxe je již zavedena). Poslat znění Domovního řádu panu Palatovi k doplnění a úpravě některých formulací (na e- mail). Členská schůze pověřuje výbor SVJ k vypracování návrhu na postup proti „chronickým neplatičům“ Postup proti dlužníku, p. Hučínovi, vlastníku bytové jednotky 11/1048/3, výzva k úhradě dlužné částky do konce roku 2010, následně postupovat soudní cestou. O žádosti o odkoupení kočárkárny v domě 1048/3 panem Dytrychem bude hlasováno ve dvou hlasováních to o přijetí žádosti a o přijetí nabízené ceny odkupu 8.600,- Kč/m2 Navýšení platby do FO od z 600,- na 1000,- Kč/měs. u bytů 3+1. U ostatních bytů bude FO navýšen ve stejném poměru podle velikosti spoluvlastnického podílu

15 Zápis z členské schůze, jeho schválení Pozměňovací návrhy zápisu – Postup proti dlužníku, p. Z. Hučínovi, vlastníku bytové jednotky 11/1048/3, výzva k úhradě dlužné částky do konce roku 2010, následně postupovat dle možností platné legislativy (soudní cestou). – Navýšení měsíční platby do FO od : Výsledky hlasování: – č.1Volba skrutátora a zapisovatele pana Dytrychapřijato – č.2Žádost o odprodej kočárkárny v domě 1048/3přijato – č.3Schvalování nabízené ceny za odprodej NP nepřijato – č.4Odměny za 2008 a 2009, ,- Kč/ročně, tj ,- Kčpřijato – č.5 Schválení postupu výboru SVJ proti dlužníku, panu Zdeňku Hučínovi přijato – č.6Změna stanov, zapracování sankcí proti dlužníkům nepřijato – č.7Volba nového výboru a revizní komise SVJ dle návrhu (list č.13)přijato – č.8Navýšení měsíční platby do fondu oprav dle pozměňovacího návrhupřijato ( Číselné hodnoty jednotlivých hlasování, viz. protokol o hlasování v hlasovací listině na snímku č. 4) počet bytových jednotek příspěvek do FOkoeficient navýšení navýšený příspěvek do FO (Kč/měs.) spoluvlastnický podíl bytové jednotky , / / / / /300


Stáhnout ppt "Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 10.11.2010 13.4.20151"

Podobné prezentace


Reklamy Google