Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 10.11.2010 13.4.20151

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 10.11.2010 13.4.20151"— Transkript prezentace:

1 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 10.11.2010 13.4.20151e-mail: svjnevanova@seznam.cz

2 Prezence 13.4.20152e-mail: svjnevanova@seznam.cz

3 Program členské schůze SVJ Prezence Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za období 2008 a 2009 Zpráva revizní komise Zpráva výboru SVJ Zpráva o údržbě bytového objektu za uplynulé období Plán zajištění rezervních fondů – FO Plán údržby na další období Návrh nového představenstva SVJ Volba nového představenstva SVJ Diskuze Zápis z ČS, jeho schválení 13.4.20153e-mail: svjnevanova@seznam.cz

4 Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Návrh na volbu skrutátora (bude současně i zapisovatelem), pan Vladimír Dytrych. Rozdání hlasovacích lístků s čísli hlasování dle velikosti hlasovacích podílů, (byly vydávány při prezenci účastníků členské schůze SVJ) 13.4.20154e-mail: svjnevanova@seznam.cz

5 Zpráva o hospodaření SVJ za 2008 a 2009 13.4.20155e-mail: svjnevanova@seznam.cz

6 Zpráva revizní komise (bude dodána dodatečně nově zvolenou RK) 13.4.20156e-mail: svjnevanova@seznam.cz

7 Zpráva výboru SVJ Domovní řád Sestavení obsahu a schválení výborem SVJ Provoz domu a agendy SVJ Kontroly úklidu a požární bezpečnosti ve společných prostorách (chodby,schodiště a sklepy) Aktualizace nájemních smluv na nebytové prostory Dodatek k nájemní smlouvě s paní Varhulíkovou – Lůžkoviny Pozastavení plnění z nájemní smlouvy na Solárium, jednání o ukončení nebo změně smlouvy Změny v pronájmu štítové stěny na reklamní plochu Jednostranné ukončení smlouvy s firmou Big Board a.s., vyhledání nového nájemce Žádost o odkoupení nebytového prostoru – kočárkárny v domě 1048/3 podaná p. Dytrychem, nabízená cena 8.600,- Kč/m2 (kalkulace ceny z pořizovacích cen navýšených o realizované opravy a rekonstrukce domu) Odměny výboru SVJ Odsouhlasení výplaty odměn ve výši 36.000,- Kč za roky 2008 a 2009 13.4.20157e-mail: svjnevanova@seznam.cz

8 Zpráva o údržbě bytového objektu za uplynulé období Rok 2008 Výměna ocelového zábradlí na vstupních můstcích do domu Výměna klíčového systému EVVA, bezpečnostní zámkové vložky Výměna vodoměrů TUV a výměna uzavíracích ventilů TUV a SV na stoupačkách a ležatých rozvodech v suterénu domu Rok 2009 Revize PZ a odstranění závad (pravidelná 3-letá revize plynového zařízení) Rok 2010 Výměna regulačních a vypouštěcích ventilů stoupaček ÚT v suterénu domu, opravy topných těles a termostatických regulačních ventilů Postupná rekonstrukce instalace osvětlení společných prostor, výměna klasických žárovek za LED světelné zdroje Roční kontrola PZ, bude následovat odstranění závad Další drobné opravy a údržba na zařízení domu (osvětlení spol. prostor, domovních tel., roční kontroly PO a ZOTK 13.4.20158e-mail: svjnevanova@seznam.cz

9 Plán údržby na další období Objekt:SVJ Nevanova 5,3,1, Praha 6 Adresa:Nevanova 1049/1, Praha 6 - Řepy, 163 00 PŘEDBĚŽNÝ BUDGET DOMU A SPOL. PROSTOR PRO ROK 2011 Pol.č.PopisMnožstvíCena měs.ČetnostCena ročníMěnaPoznámka Služba spojené s užíváním bytů / ze záloh na služby 1 470 120 Kč 1Výtahy - servis a odborné prohlídky1 11 500 Kč4 46 000 KčCZK 2Elektřina1 22 000 Kč3 66 000 KčCZK 3Vodné, stočné1 46 500 Kč4 186 000 KčCZK 4Teplo1 49 000 Kč9 441 000 KčCZK 5Teplá voda1 50 000 Kč12 600 000 KčCZK 6Odvoz odpadu1 35 500 Kč2 71 000 KčCZK 7Úklid spol. vnitřních prostor1 2 410 Kč12 28 920 KčCZK 8Úklid spol. vnějších prostor1 250 Kč12 3 000 KčCZK 9aÚklid sněhu1 500 Kč6 3 000 KčCZK 9bČištění vnitřních oken spol.prostor1 500 Kč4 2 000 KčCZK 9cOperativní úklid spol. prostor1 800 Kč4 3 200 KčCZK 10Údržba venkovní zeleně1 5 000 Kč3 15 000 KčCZK 11DDD spol.prostor1 1 250 Kč4 5 000 KčCZK Infrastrukturální management / z provozního fondu 311 620 Kč 21Admin.-správní management1 9 600 Kč12 115 200 KčCZK 22Technický management/domovník1 2 000 Kč12 24 000 KčCZK 23Údržba a drobné opravy1 2 000 Kč12 24 000 KčCZK 24Revize mimo paušál /viz. det.1 29 420 Kč1 CZK 25Materiál - drobné výdaje1 1 000 Kč12 12 000 KčCZK 26Energetický management1 - Kč1 CZK 27Ekonomický management1 20 000 Kč1 CZK 28Odměny za činnost výboru SVJ1 36 000 Kč1 CZK 29Admin.provoz SVJ, telefony1 - Kč12 - KčCZK 30Pojištění objektu1 51 000 Kč1 CZK Ostatní služby 20 000 Kč 31Rezerva1 20 000 Kč1 CZK 32Property management1 - Kč1 CZK 150 145 Kč 1 801 740 KčPronajímatelná plocha (m2) 13.4.20159e-mail: svjnevanova@seznam.cz

10 Plán zajištění rezervních fondů – FO Plnění Fondu údržby a oprav (FO) v roce 2011 Položka plnění FOMěsíční plnění v KčČetnost plněníRoční plnění v Kč Platby vlastníku bytových jednotek 600,- nebo1200,-Kč/měs. Nezdanitelné 31.740 Kč (63.480 Kč) 12 380.880 Kč (761.760 Kč) Platby nájemců nebytových prostor Lůžkovinyzdanitelné4.100 Kč1249.200 Kč Solárium (pozastaveno)zdanitelné0 Kč120 Kč Reklamazdanitelné30.000 Kč4120.000 Kč Dluhy do FOnezdanitelnép. Zdeněk Hučín54.000 Kč Přeplatek FO z 2008nezdanitelnép. Svátková- 3.000 Kč 601.080 Kč (981.960 Kč) 13.4.201510e-mail: svjnevanova@seznam.cz

11 13.4.2015e-mail: svjnevanova@seznam.cz11 Přehled plnění FO v období 2002 až 2012 výdaje285 009376 765634 033500 838252 420356 488357 351365 894365 000 příjmy324 876450 476495 797523 721549 684552 259514 815414 355430 080981 960930 960 výsledek39 86773 711-138 23622 883297 264195 771157 46448 46165 080616 960565 960 kumul. FO39 867113 578-24 658-1 775295 489491 260648 724697 185762 2651 379 2251 945 185 dluhy do FO0-73 600-41 800-18 000-25 200-32 400-39 600-46 800-54 00000 vyúčtování ZS-17 578-134 61956 668-177 04655 246265 850-103 209-172 942000 fin. prostředky22 289-94 641-9 790-196 821325 535724 710505 915477 443708 2651 379 2251 945 185 Rok20022003200420052006200720082009201020112012

12 Plán údržby na další období - rekonstrukce Rekonstrukce (výstavba vlastního) výměníku ÚT / TUV Cena: 450.000,- Kč Oprava fasády domu- obnova vrchní malby (měla by předcházet výměna všech starých oken, aby se odstranila drobná poškození) – Celý dům (štítové stěny, severní strana a lodžie) Cena 1.148.000,- Kč – Částečně, štítové stěny a severní strana domu Cena 620.000,- Kč Příprava postupné rekonstrukce výtahů (technické podmínky, cenové nabídky, výběrové řízení a termíny) Cena 1.400.000,- Kč za 1 výtah Studie využití solárních kolektorů pro ÚT / TUV (technické a cenové nabídky) Cenado 25.000,- Kč 13.4.201512e-mail: svjnevanova@seznam.cz

13 Návrh nového představenstva SVJ Volba nového výboru SVJ Předseda výboru SVJp. Martin Šťastný Místopředseda výborup. Karel Polata Člen výboru SVJIng. Vladimír Dytrych Člen výboru SVJp. Jiří Davídek Člen výboru SVJ Bc. Mokriš Dominik Volba nové revizní komise SVJ Předseda revizní komisep. Jaroslava Melníková Člen revizní komisep. Josef Placatka Člen revizní komisep. Ivana Varhulíková 13.4.201513e-mail: svjnevanova@seznam.cz

14 Diskuze Zavedení pravidelného informování vlastníka BJ správcem (Ing. Dytrychem) o neplacení záloh na služby nájemníkem v případě prodlení s platbou v délce 3 měsíce po sobě jdoucí (pozn. správce - tato praxe je již zavedena). Poslat znění Domovního řádu panu Palatovi k doplnění a úpravě některých formulací (na e- mail). Členská schůze pověřuje výbor SVJ k vypracování návrhu na postup proti „chronickým neplatičům“ Postup proti dlužníku, p. Hučínovi, vlastníku bytové jednotky 11/1048/3, výzva k úhradě dlužné částky do konce roku 2010, následně postupovat soudní cestou. O žádosti o odkoupení kočárkárny v domě 1048/3 panem Dytrychem bude hlasováno ve dvou hlasováních to o přijetí žádosti a o přijetí nabízené ceny odkupu 8.600,- Kč/m2 Navýšení platby do FO od 1.1.2011 z 600,- na 1000,- Kč/měs. u bytů 3+1. U ostatních bytů bude FO navýšen ve stejném poměru podle velikosti spoluvlastnického podílu. 13.4.201514e-mail: svjnevanova@seznam.cz

15 Zápis z členské schůze, jeho schválení Pozměňovací návrhy zápisu – Postup proti dlužníku, p. Z. Hučínovi, vlastníku bytové jednotky 11/1048/3, výzva k úhradě dlužné částky do konce roku 2010, následně postupovat dle možností platné legislativy (soudní cestou). – Navýšení měsíční platby do FO od 1. 1. 2011: Výsledky hlasování: – č.1Volba skrutátora a zapisovatele pana Dytrychapřijato – č.2Žádost o odprodej kočárkárny v domě 1048/3přijato – č.3Schvalování nabízené ceny za odprodej NP nepřijato – č.4Odměny za 2008 a 2009, 36.000,- Kč/ročně, tj. 72.000,- Kčpřijato – č.5 Schválení postupu výboru SVJ proti dlužníku, panu Zdeňku Hučínovi přijato – č.6Změna stanov, zapracování sankcí proti dlužníkům nepřijato – č.7Volba nového výboru a revizní komise SVJ dle návrhu (list č.13)přijato – č.8Navýšení měsíční platby do fondu oprav dle pozměňovacího návrhupřijato ( Číselné hodnoty jednotlivých hlasování, viz. protokol o hlasování v hlasovací listině na snímku č. 4) 13.4.201515e-mail: svjnevanova@seznam.cz počet bytových jednotek příspěvek do FOkoeficient navýšení navýšený příspěvek do FO (Kč/měs.) spoluvlastnický podíl bytové jednotky 3 325 1,667 54231/3000 45 600 100057/3000 3 325 54231/3000 6 265 44225/3000 3 350 58334/300


Stáhnout ppt "Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 10.11.2010 13.4.20151"

Podobné prezentace


Reklamy Google