Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6"— Transkript prezentace:

1 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6
konaná

2 e-mail: svjnevanova@seznam.cz
Prezence

3 Program členské schůze SVJ
Prezence Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za období 2008 a 2009 Zpráva revizní komise Zpráva výboru SVJ Zpráva o údržbě bytového objektu za uplynulé období Plán zajištění rezervních fondů – FO Plán údržby na další období Návrh nového představenstva SVJ Volba nového představenstva SVJ Diskuze Zápis z ČS, jeho schválení

4 Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů
Návrh na volbu skrutátora (bude současně i zapisovatelem), pan Vladimír Dytrych. Rozdání hlasovacích lístků s čísli hlasování dle velikosti hlasovacích podílů, (byly vydávány při prezenci účastníků členské schůze SVJ)

5 Zpráva o hospodaření SVJ za 2008 a 2009

6 e-mail: svjnevanova@seznam.cz
Zpráva revizní komise (bude dodána dodatečně nově zvolenou RK)

7 e-mail: svjnevanova@seznam.cz
Zpráva výboru SVJ Domovní řád Sestavení obsahu a schválení výborem SVJ Provoz domu a agendy SVJ Kontroly úklidu a požární bezpečnosti ve společných prostorách (chodby,schodiště a sklepy) Aktualizace nájemních smluv na nebytové prostory Dodatek k nájemní smlouvě s paní Varhulíkovou – Lůžkoviny Pozastavení plnění z nájemní smlouvy na Solárium, jednání o ukončení nebo změně smlouvy Změny v pronájmu štítové stěny na reklamní plochu Jednostranné ukončení smlouvy s firmou Big Board a.s., vyhledání nového nájemce Žádost o odkoupení nebytového prostoru – kočárkárny v domě 1048/3 podaná p. Dytrychem, nabízená cena 8.600,- Kč/m2 (kalkulace ceny z pořizovacích cen navýšených o realizované opravy a rekonstrukce domu) Odměny výboru SVJ Odsouhlasení výplaty odměn ve výši ,- Kč za roky 2008 a 2009

8 Zpráva o údržbě bytového objektu za uplynulé období
Rok 2008 Výměna ocelového zábradlí na vstupních můstcích do domu Výměna klíčového systému EVVA, bezpečnostní zámkové vložky Výměna vodoměrů TUV a výměna uzavíracích ventilů TUV a SV na stoupačkách a ležatých rozvodech v suterénu domu Rok 2009 Revize PZ a odstranění závad (pravidelná 3-letá revize plynového zařízení) Rok 2010 Výměna regulačních a vypouštěcích ventilů stoupaček ÚT v suterénu domu, opravy topných těles a termostatických regulačních ventilů Postupná rekonstrukce instalace osvětlení společných prostor, výměna klasických žárovek za LED světelné zdroje Roční kontrola PZ, bude následovat odstranění závad Další drobné opravy a údržba na zařízení domu (osvětlení spol. prostor, domovních tel., roční kontroly PO a ZOTK

9 Plán údržby na další období
Objekt: SVJ Nevanova 5,3,1, Praha 6 Adresa: Nevanova 1049/1, Praha 6 - Řepy, PŘEDBĚŽNÝ BUDGET DOMU A SPOL. PROSTOR PRO ROK 2011 Pol.č. Popis Množství Cena měs. Četnost Cena roční Měna Poznámka Služba spojené s užíváním bytů / ze záloh na služby  1 Výtahy - servis a odborné prohlídky 4 CZK 2 Elektřina 3 Vodné, stočné Teplo 9 5 Teplá voda 12 6 Odvoz odpadu 7 Úklid spol. vnitřních prostor 2 410 Kč 8 Úklid spol. vnějších prostor 250 Kč 3 000 Kč 9a Úklid sněhu 500 Kč 9b Čištění vnitřních oken spol.prostor 2 000 Kč 9c Operativní úklid spol. prostor 800 Kč 3 200 Kč 10 Údržba venkovní zeleně 5 000 Kč 11 DDD spol.prostor 1 250 Kč Infrastrukturální management / z provozního fondu 21 Admin.-správní management 9 600 Kč 22 Technický management/domovník 23 Údržba a drobné opravy 24 Revize mimo paušál /viz. det. 25 Materiál - drobné výdaje 1 000 Kč 26 Energetický management - Kč 27 Ekonomický management 28 Odměny za činnost výboru SVJ 29 Admin.provoz SVJ, telefony 30 Pojištění objektu Ostatní služby 31 Rezerva 32 Property management Pronajímatelná plocha (m2)

10 Plán zajištění rezervních fondů – FO
Plnění Fondu údržby a oprav (FO) v roce 2011 Položka plnění FO Měsíční plnění v Kč Četnost plnění Roční plnění v Kč Platby vlastníku bytových jednotek 600,- nebo1200,-Kč/měs. Nezdanitelné ( Kč) 12 ( Kč) Platby nájemců nebytových prostor Lůžkoviny zdanitelné 4.100 Kč Solárium (pozastaveno) 0 Kč Reklama 4 Dluhy do FO nezdanitelné p. Zdeněk Hučín Přeplatek FO z 2008 p. Svátková ( Kč)

11 Přehled plnění FO v období 2002 až 2012
Přehled plnění FO v období 2002 až 2012 výdaje příjmy výsledek 39 867 73 711 22 883 48 461 65 080 kumul. FO -1 775 dluhy do FO vyúčtování ZS 56 668 55 246 fin. prostředky 22 289 -9 790 Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

12 Plán údržby na další období - rekonstrukce
Rekonstrukce (výstavba vlastního) výměníku ÚT / TUV Cena: ,- Kč Oprava fasády domu- obnova vrchní malby (měla by předcházet výměna všech starých oken, aby se odstranila drobná poškození) Celý dům (štítové stěny, severní strana a lodžie) Cena ,- Kč Částečně, štítové stěny a severní strana domu Cena ,- Kč Příprava postupné rekonstrukce výtahů (technické podmínky, cenové nabídky, výběrové řízení a termíny) Cena ,- Kč za 1 výtah Studie využití solárních kolektorů pro ÚT / TUV (technické a cenové nabídky) Cena do ,- Kč

13 Návrh nového představenstva SVJ
Volba nového výboru SVJ Předseda výboru SVJ p. Martin Šťastný Místopředseda výboru p. Karel Polata Člen výboru SVJ Ing. Vladimír Dytrych Člen výboru SVJ p. Jiří Davídek Člen výboru SVJ Bc. Mokriš Dominik Volba nové revizní komise SVJ Předseda revizní komise p. Jaroslava Melníková Člen revizní komise p. Josef Placatka Člen revizní komise p. Ivana Varhulíková

14 e-mail: svjnevanova@seznam.cz
Diskuze Zavedení pravidelného informování vlastníka BJ správcem (Ing. Dytrychem) o neplacení záloh na služby nájemníkem v případě prodlení s platbou v délce 3 měsíce po sobě jdoucí (pozn. správce - tato praxe je již zavedena). Poslat znění Domovního řádu panu Palatovi k doplnění a úpravě některých formulací (na ). Členská schůze pověřuje výbor SVJ k vypracování návrhu na postup proti „chronickým neplatičům“ Postup proti dlužníku, p. Hučínovi, vlastníku bytové jednotky 11/1048/3, výzva k úhradě dlužné částky do konce roku 2010, následně postupovat soudní cestou. O žádosti o odkoupení kočárkárny v domě 1048/3 panem Dytrychem bude hlasováno ve dvou hlasováních to o přijetí žádosti a o přijetí nabízené ceny odkupu 8.600,- Kč/m2 Navýšení platby do FO od z 600,- na 1000,- Kč/měs. u bytů 3+1. U ostatních bytů bude FO navýšen ve stejném poměru podle velikosti spoluvlastnického podílu.

15 Zápis z členské schůze, jeho schválení
Pozměňovací návrhy zápisu Postup proti dlužníku, p. Z. Hučínovi, vlastníku bytové jednotky 11/1048/3, výzva k úhradě dlužné částky do konce roku 2010, následně postupovat dle možností platné legislativy (soudní cestou). Navýšení měsíční platby do FO od : Výsledky hlasování: č.1 Volba skrutátora a zapisovatele pana Dytrycha přijato č.2 Žádost o odprodej kočárkárny v domě 1048/3 přijato č.3 Schvalování nabízené ceny za odprodej NP nepřijato č.4 Odměny za 2008 a 2009, ,- Kč/ročně, tj ,- Kč přijato č.5 Schválení postupu výboru SVJ proti dlužníku, panu Zdeňku Hučínovi přijato č.6 Změna stanov, zapracování sankcí proti dlužníkům nepřijato č.7 Volba nového výboru a revizní komise SVJ dle návrhu (list č.13) přijato č.8 Navýšení měsíční platby do fondu oprav dle pozměňovacího návrhu přijato (Číselné hodnoty jednotlivých hlasování, viz. protokol o hlasování v hlasovací listině na snímku č. 4) počet bytových jednotek příspěvek do FO koeficient navýšení navýšený příspěvek do FO (Kč/měs.) spoluvlastnický podíl bytové jednotky 3 325 1,667 542 31/3000 45 600 1000 57/3000 6 265 442 25/3000 350 583 34/300


Stáhnout ppt "Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6"

Podobné prezentace


Reklamy Google