Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

- - -... - - -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "- - -... - - -"— Transkript prezentace:

1

2

3

4 - - -... - - -

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 JE NEJLEVNĚJŠÍ

24 NEPOTŘEBUJETE APARÁT

25 JE NEJLEVNĚJŠÍ NEPOTŘEBUJETE APARÁT NEJRYCHLEJŠÍ SPOJENÍ BEZDRÁTOVÉ

26 Mt 6,8 … váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

27 JE NEJLEVNĚJŠÍ NEPOTŘEBUJETE APARÁT NEJRYCHLEJŠÍ SPOJENÍ BEZDRÁTOVÉ OSOBNÍ

28 1J 1,9 Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

29 JE NEJLEVNĚJŠÍ NEPOTŘEBUJETE APARÁT NEJRYCHLEJŠÍ SPOJENÍ BEZDRÁTOVÉ OSOBNÍ NEVYZAŘUJE MIKROVLNY

30 Ex 34,29 Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Ex 34,35 Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září.

31 Mal 3,6 "Já Hospodin jsem se nezměnil…

32 JE NEJLEVNĚJŠÍ BEZDRÁTOVÉ OSOBNÍ NEVYZAŘUJE MIKROVLNY VŽDY JE VOLNÁ LINKA NEPOTŘEBUJETE APARÁT NEJRYCHLEJŠÍ SPOJENÍ

33

34 Mk 1,35 Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.

35 Mt 6,6 Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

36 Mt 6,7-8 Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

37 Mt 6,9-13 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

38 Mt 6,9-13 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

39 Mt 11,28 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

40 J 6,37 Každý… kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven

41


Stáhnout ppt "- - -... - - -"

Podobné prezentace


Reklamy Google