Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UDÁLOSTI U HORY SINAJ Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UDÁLOSTI U HORY SINAJ Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013."— Transkript prezentace:

1 UDÁLOSTI U HORY SINAJ Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013

2 MODLIT SE ZNAMENÁ MYSLET S LÁSKOU. Je to pozornost duše zaměřené na Boha. Čím více milujeme Boha, tím lépe se modlíme. Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013

3 IZRAEL PUTUJE POUŠTÍ Mojžíš se modlí, vede lid a prosí za něj: -prosí o pokrm, když mají hlad, -prosí o vodu, když nemají, co pít, -prosí za ně v boji, když je napadnou nepřátelé, -prosí za Izrael ve chvíli, kdy zrazuje Hospodina. Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013

4 MOJŽÍŠ NA HOŘE SINAJ Mojžíš odchází na horu pro desky Zákona. 40 dní a nocí se postí. Půst je:  projevem pokání a cesty k vnitřní svobodě,  projevem touhy po Bohu, pokory před Bohem,  ve spojení s prosebnou modlitbou projevem lásky k druhým. Půst má být vždy doprovázen modlitbou a láskou k druhým lidem. Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013

5 IZRAEL POD HOROU nebaví je čekat na Mojžíše, nebaví je cesta s neviditelným Bohem, žádají od Árona: „Udělej nám boha.“ Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013

6 HOSPODIN ODPOVÍDÁ NA HŘÍCH IZRAELE posílá Mojžíše z hory k lidu, žádá jej: „ nebraň mi, ať vzplane můj hněv “, na Mojžíšovu prosbu odpouští těm, kteří odmítli zlo a litují svého hříchu. Nezapomínejme na přísliby plynoucí ze svátosti křtu, biřmování, smíření a eucharistie. Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013

7 MOJŽÍŠ - PŘÍMLUVCE LÁSKA K BOHU A LÁSKA K LIDEM JSOU V PŘÍMLUVNÉ MODLITBĚ NEODDĚLITELNÉ. Byl vyslán jako prostředník Božího vysvobození z otroctví, nyní předkládá Hospodinu vše, čím prochází. Když se přimlouvá, chce, aby byl člověk/lid zachráněn, a chce, aby takto byl Bůh oslaven. Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013

8 Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl býčka i tance, vzplanul hněvem, odhodil desky (desatera) z rukou a pod tou horou je roztříštil. Potom vzal býčka, kterého udělali a spálil ho v ohni, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal pít Izraelitům.“ (Ex 32,19n) Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013

9 Mojžíš opět vystupuje k Hospodinu, aby vyprosil usmíření pro lid, a nabízí jako oběť sám sebe: Církevní otcové zde vidí předobraz Krista, který se svým probodnutým srdcem nechává vymazat. „Můžeš ještě smazat jejich hřích? Jestliže ne, vymaž mě ze své knihy, kterou píšeš.“ Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013


Stáhnout ppt "UDÁLOSTI U HORY SINAJ Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google