Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O kolik požehnání přicház í š?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O kolik požehnání přicház í š?"— Transkript prezentace:

1 O kolik požehnání přicház í š?

2 Trojí požehnání DÁVÁNÍ MODLITBA PŮST

3 1.DÁVÁNÍ Matouš 6, 2  Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen pravím vám, už mají svou odměnu. 3  Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, 4  aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

4 2.MODLITBA Matouš 6, 5  A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu. 6  Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

5 3.PŮST Matouš 6, 16 A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. 17  Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, 18  abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

6 Nit trojitá se teprve nepřetrhne! Kaz 4, 12

7 Trojí požehnání „Toto pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou.“ Marek 4, 20

8 Trojí úroda DÁVÁNÍ = 30 násobná DÁVÁNÍ + MODLITBA = 60 násobná
DÁVÁNÍ + MODLITBA + PŮST = 100 násobná

9 O kolik požehnání přicház í me?

10 KOLIK… ODPOVĚDÍ NA MODLITBY SE NEDOSTANE AŽ K NÁM?
ZÁVISLOSTÍ NÁS BUDE I NADÁLE SVAZOVAT?

11 NE-UZDRAVENÍ Mt. 17, 15.20-22 Proč neuzdravili? Stačilo zrnko víry!
Kde sehnat zrnko víry? …skrze MODLITBU A PŮST!

12 ŠLO BY TO BEZ PŮSTU? Kdyby ano…proč 40 dní na poušti?
Boží výzbroj proti nadpřirozeným silám oblékáme na modlitbě a během půstu…

13 S ženichem to nešlo! Bez nej, to jít musí!
Lk 5, 34-35 Bůh očekává, že budeme následovat jeho příklad ve všem… DÁVÁNÍ, MODLITBĚ i v PŮSTU!

14 BOŽÍ požehnání nám už nemusí protékat mezi prsty!

15 Danielovo „zjevné“ požehnání
Dn 1, 12  “Zkus to se svými služebníky po deset dní. Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu.“ 15 Po uplynutí deseti dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší; byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky.

16 Danielovo „zjevné“ požehnání
17  A Bůh dal těm čtyřem jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům.

17 Danielovo „zjevné“ požehnání
Dn 10 , 2 V těch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé tři týdny (21dní). 3  Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých tří týdnů.

18 Danielovo „zjevné“ požehnání
2) 13  Avšak ochránce perského království stál proti mně po jednadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů.

19 Danielovo „zjevné“ požehnání
2) Přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů."

20 Danielovo „zjevné“ požehnání
10 denní půst: MOUDROST, POSTAVENÍ 21 denní půst: ZLOMIL MOC ANDĚLA, KTERÝ BRÁNIL, ABY BŮH MOHL ZJEVIT SVÉ ZÁMĚRY

21 O kolik požehnání přicház í š?

22 Kolik sebe vydáváme, tolik požehnání přijímáme!

23 100% DESÁTEK 10% Toužíme se učit požehnání?
DÁVÁNÍ +30% Toužíme být vnímavější na lidské potřeby? MODLITBA +30% Toužíme být citlivější na Boží hlas říká? PŮST +30% Toužíme prolomit zábrany, a žít naplno? 100%

24 O kolik požehnání přicház í š?


Stáhnout ppt "O kolik požehnání přicház í š?"

Podobné prezentace


Reklamy Google