Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektromagnetická indukce 2 Zákony elektromagnetické indukce VY_32_INOVACE_09-07.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektromagnetická indukce 2 Zákony elektromagnetické indukce VY_32_INOVACE_09-07."— Transkript prezentace:

1 Elektromagnetická indukce 2 Zákony elektromagnetické indukce VY_32_INOVACE_09-07

2 Faradayův zákon elektromagnetické indukce  Změní-li se magnetický indukční tok uzavřeným vodičem za dobu Δt o ΔΦ,indukuje se ve vodiči elektromotorické napětí,jehož střední hodnota je 

3 Lenzův zákon  Indukovaný elektrický proud v uzavřeném obvodu má takový směr,že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku,která je jeho příčinou.  Lenzův zákon vysvětluje záporné znaménko ve Faradayově indukčním zákoně

4 S N Indukované napětí v cívce s N závity v Počet závitů N

5 S N Indukovaný proud v cívce  Cívka s indukovaným proudem I musí mít severní pól svého magnetického pole u severního pólu magnetu  Musí ho odpuzovat ( bránit změně Φ )  Užitím Ampérova pravidla pravé ruky získáme směr indukovaného proudu v N S I

6 Indukované napětí v pohybujícím se vodiči x x x v B l ΔS = Δs. l ΔsΔs  l - délka vodiče v mag.poli  v- velikost rychlosti pohybu  B-velikost vektoru mag.indukce  α- úhel mezi B,v

7 Indukovaný proud v pohybujícím se vodiči x x x v FmFm I +  Vodič funguje jako vnitřek zdroje napětí  Magnetické pole indukovaného proudu brání pohybu vodiče (změně Φ)  Vektor magnetické síly tedy směřuje proti vektoru rychlosti  Flemingovým pravidlem levé ruky určíme směr proudu ve vodiči B

8 S N Aplikace Lenzova zákona-indukovaný proud v měděném kroužku + - I NS N S FmFm I  Sepnutí spínače Zvýšení proudu v cívce Změna Φ v kroužku  Vznik indukovaného proudu v kroužku - opačného směru  Kroužek je odpuzován – brání změně Φ

9 Indukované napětí v rotujícím závitu B α n ω  U i - okamžitá hodnota indukovaného napětí  U m - maximální hodnota indukovaného napětí  ω – úhlová rychlost  t - čas  Vznikne střídavé napětí a proud

10 v B S N Vyznačte směr indukovaného proudu v obvodech v S N I FmFm I +

11 Děkuji za pozornost Autor DUM: RNDr.Jana Bochenková Autor obrázků : RNDr.Jana Bochenková


Stáhnout ppt "Elektromagnetická indukce 2 Zákony elektromagnetické indukce VY_32_INOVACE_09-07."

Podobné prezentace


Reklamy Google