Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Název materiálu: VY_32_INOVACE_FYZIKA1_15 Tematická oblast: Fyzika pro střední školy Ročník: 3 Datum dokončení: Anotace: Podpora výukové hodiny, seznámení studentů s nestacionárním magnetickým polem Jméno autora: Mgr. Miloslav Šedý

2 Nestacionární magnetické pole

3 Nestacionární magnetické pole
Mění se veličiny charakterizující magnetické pole Vyrobit ho lze Pohyb magnetem Pohyb vodiče v magnetickém poli

4 Nestacionární magnetické pole
Nestacionární pole je příčinou vzniku indukovaného elektrického pole a tento jev nazývá elektromagnetická indukce. Na koncích cívky vzniká indukované elektromotorické napětí Ui a uzavřeným obvodem prochází indukovaný proud.

5 Magnetický indukční tok
Φ=𝐵.𝑆. cos 𝛼 Jednotka: Wb (webber)

6 Elektromagnetická indukce
Faradayův zákon elektromagnetické indukce Změní-li se magnetický indukční tok ve vodiči za dobu Δ𝑡 o ΔΦ , vzniká ve vodiči indukované elektromotorické napětí, jehož střední hodnota je 𝑈 𝑖 =− ΔΦ Δ𝑡 .

7 Indukovaný proud Lenzův zákon:
Indukovaný elektrický proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku, která je jeho příčinou (resp. která tento proud vyvolala).

8 Příklady Přímý vodič délky 1 m (AB na obrázku) o odporu 2 Ω se nachází v magnetickém poli o magnetické indukci 0,1 T. Vodič je připojen ke zdroji o napětí 1 V. Určete proud I procházející vodičem, jestliže: vodič je v klidu, vodič se pohybuje rychlostí 4 m·s-1 vpravo, vodič se pohybuje rychlostí 4 m·s-1 vlevo.

9 Příklady Určete, kolik závitů musí mít solenoid, aby se v něm indukovalo napětí 30 V, změní-li se v jeho dutině magnetický indukční tok z 50 mWb na 20 mWb za čas 0,10 s.

10 Vlastní indukce Indukované elektrické pole vzniká ve vodiči i při změnách magnetického pole, které vytváří proud procházející vlastním vodičem. Tento jev nazýváme vlastní indukce.

11 Magnetické pole vytváří magnetický indukční tok, pro který platí Φ=𝐿∙𝐼
Vlastní indukce Magnetické pole vytváří magnetický indukční tok, pro který platí Φ=𝐿∙𝐼 L …. Indukčnost Indukčnost je vlastnost celého elektrického obvodu - všech prvků, které jsou v něm zapojeny. Projevuje se ale nejvíce u cívek

12 Přechodný děj Indukčnost cívek se projeví zejména při přechodném ději, kdy dochází ke změně napětí skokem

13 Přechodný děj Velké indukované napětí při přerušení obvodu je příčinou vzniku jiskrového výboje v místě přerušení obvodu (např. kontakty vypínače). Tento jev je nežádoucí, protože dochází k opalování kontaktů, jiskření ruší příjem rozhlasu a ve výbušném prostředí může dojít k explozi. Vzniku velkého indukovaného napětí je možné zabránit např. připojením kondenzátoru paralelně ke kontaktům vypínače.

14 Zdroje REICHL. Magnetický indukční tok [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: REICHL. Indukovaný proud [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: REICHL. Přechodný děj [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: LEPIL, Oldřich; ŠEDIVÝ, Přemysl. Elektřina a magnetismus. Praha: Galaxie, 1993, ISBN


Stáhnout ppt "Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google