Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: Škola a sport

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: Škola a sport"— Transkript prezentace:

1 Název projektu: Škola a sport
Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, Zlín EU PENÍZE ŠKOLÁM OP VK Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Škola a sport VY_32_INOVACE_321 Autor DUM: Irena Heimová Datum (období), kdy byl materiál vytvořen: leden 2013 Ročník, pro který je materiál vytvořen:9. Vzdělávací oblast, obor, tematický okruh, téma: Člověk a příroda, fyzika, EM jevy Anotace-metodický list: Žáci pochopí, že elektrické a magnetické jevy jsou navzájem spojeny. K poznatku, že el. proud způsobuje mag. Pole, doplní poznatek, že změny mag. Pole způsobují el. proud. Osvojí si pojmy elektromagnetická indukce, indukovaný proud, primární obvod a sekundární obvod. Žák si uvědomí, že EM indukce má velice široké uplatnění v praxi. Prezentace v programu PowerPoint. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá Autorskému zákonu.

2 Elektromagnetická indukce

3 Důležitý jev stojící v samých základech moderní civilizace
Transformátor, alternátor, dynamo Elektrický kytarový snímač: Rozkmitáme-li kovovou strunu, která působí jako magnet, indukuje se kolem struny nestacionární magnetické pole, které mění magnetický indukční tok v cívce. Indukovaný proud v cívce měmí svůj směr se stejnou frekvencí jako kmity struny a přenáší tyto kmity do zesilovače a reproduktoru. Vaření na indukčních kamnech: Cívka, umístěná přímo pod varnou plochou, je napájena vysokofrekvenčním střídavým proudem. Magnetické pole vytvořené tímto proudem se periodicky mění a indukuje proud ve vodivé pánvi. Protože má materiál pánve nenulový odpor, vyvíjí se v ní teplo a dochází k ohřevu jídla, které se v ní připravuje. Sama varná plocha se přitom nezahřívá.

4 Elektromagnetická indukce
Cívku připojíme ke svorkám ampérmetru s nulovou čárkou uprostřed stupnice Tyčový magnet přibližujeme k nehybné cívce Pozorujeme, že se během pohybu magnetu ručka ampérmetru vychýlí z nulové polohy

5 Při oddálení od nehybné cívky pozorujeme, že se ručka ampérmetru vychýlí na opačnou stranu od nulové čárky

6 Cívku připojenou k ampérmetru přibližujeme k nehybnému magnetu
Pozorujeme, že se ručka ampérmetru vychýlí na stejnou stranu jako v prvním pokuse

7 Cívku vzdalujeme od téhož nehybného magnetu
Pozorujeme, že se ručka ampérmetru vychýlí na druhou stranu

8 Pokusy zjistíme: Pohybujeme-li magnetem nebo cívkou rychleji, je výchylka ručky ampérmetru větší Jsou-li cívka a magnet navzájem v klidu, je ručka ampérmetru na nulové čárce Použijeme-li silnější magnet, je výchylka ručky ampérmetru větší Použijeme-li cívku s více závity, je je výchylka ručky ampérmetru větší

9 Jaký závěr můžeme vyslovit?
Při změně magnetického pole v okolí uzavřeného elektrického obvodu, vzniká v obvodu prou K tomuto závěru dospěl v r M.Faraday Jev nazval elektromagnetická indukce Proud, který při tomto jevu v obvodu vzniká, nazval indukovaný proud (indukované napětí)

10 Použijeme elektromagnet
Použijeme dvě cívky umístěné blízko sebe Jednu zapojíme do obvodu se zdrojem napětí, reostatem a spínačem – primární obvod Druhá cívka je připojena k ampérmetru – sekundární obvod

11 V okamžiku uzavření primárního obvodu se vychýlí ručka ampérmetru v sekundárním obvodu

12 V okamžiku přerušení primárního obvodu se vychýlí ručka ampérmetru v sekundárním obvodu

13 V sekundární cívce se indukuje proud jen v okamžiku uzavření nebo otevření spínače v primárním obvodu Při uzavření spínače vzniká i v sekundární cívce magnetické pole Při otevření spínače zaniká magnetické pole i v sekundární cívce V obou případech nastává změna magnetického pole v sekundární cívce, a proto se v ní indukuje proud

14 Důležité Zákon zachování energie = energie nemůže vznikat z ničeho, pokud nějaké zařízení vyrábí libovolný druh energie (cívka, ve které se indukuje elektrické napětí vyrábí elektrickou energii), musí odebírat energii jinému předmětu Jakmile se magnet začne pohybovat, musí existovat něco, co ho k pohybu přinutí a zřejmě i udrží v případě, že bychom z cívky indukovaný proud odebírali, by měla cívka, zřejmě svým magnetickým polem, které vznikne průtokem indukovaného proudu, brzdit pohyb magnetu.

15 Zdroje KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 8. ročník základní školy: studijní část. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1994, 127 s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN


Stáhnout ppt "Název projektu: Škola a sport"

Podobné prezentace


Reklamy Google