Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví binárních sloučenin Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 16 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví binárních sloučenin Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 16 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Názvosloví binárních sloučenin Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 16 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Binární sloučeniny Binární sloučeniny = dvouprvkové sloučeniny př. CO₂, NH₃, H₂O, HCl… skupiny binárních sloučenin: – halogenidy = sloučeniny halogenu (F, Cl, Br, I) s dalším prvkem (chloridy, bromidy …) – oxidy = sloučeniny kyslíku s dalším prvkem – sulfidy = sloučeniny síry s dalším prvkem Zopakujte si: Co je to elektronegativita a kde najdeme její hodnoty? 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Elektronegativita popisuje schopnost atomu prvku přitahovat elektrony chemické vazby, její hodnoty jsou uvedeny v PSP.

3 Oxidační číslo značí se římskou číslicí vpravo nahoře u značky prvku může být kladné, záporné nebo 0 potřebujeme znát hodnoty elektronegativity záporné oxid. číslo – má prvek s vyšší elektronegativitou kladné oxid. číslo – má prvek s nižší elektronegativitou hodnota 0 – elementární prvky nebo prvky ve víceatomových molekulách Součet oxid. čísel atomů prvků ve vzorci každé sloučeniny se rovná 0. 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

4 Název a vzorec sloučeniny Název dvouprvkové sloučeniny tvoří: podstatné jméno + přídavné jméno Vzorec dvouprvkové sloučeniny: př. 4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 odvozeno od částice se záporným oxid. číslem, u dvouprvkových sloučenin má vždy koncovku -id odvozeno od částice s kladným oxid. číslem, přípona je dána hodnotou oxidačního čísla prvek s kladným oxid. číslem prvek se záporným oxid. číslem př. chlorid vápenatý

5 Koncovky přídavných jmen k oxidačním číslům: 5 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Oxidační číslo prvkuOdpovídající koncovka přídavného jména I-ný II-natý III-itý IV-ičitý V-ičný, -ečný VI-ový VII-istý VIII-ičelý

6 Tabulka záporných oxidačních čísel: 6 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Oxidační čísloPodstatné jméno halogenidy fluorid chlorid bromid jodid oxidyoxid sulfidysulfid

7 Tvorba vzorce dvouprvkové sloučeniny Příklad: chlorid zinečnatý zapíšeme všechny údaje z názvu sloučeniny: „chlorid“ → sloučenina chloru „zinečnatý“ → sloučenina zinku Zn, koncovka –natý → zapíšeme vzorec s oxidačními čísly (na 1. místo píšeme prvek s kladným oxid. číslem) 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

8 křížové pravidlo (součet oxid. čísel ve sloučenině musí být roven 0) – 1 ve vzorci nepíšeme – čísla krátíme, pokud je to možné zapíšeme výsledný vzorec příklady: fluorid sodný jodid fosforečný chlorid hlinitý 8 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 2 NaF PI₅ AlCl₃

9 Příklad: oxid wolframový „oxid“ → sloučenina s kyslíkem „wolframový“ → wolfram W, koncovka -ový vzorec s oxid. čísly křížové pravidlo (zkrátíme čísla ve vzorci) zapíšeme výsledný vzorec vzorce sulfidů tvoříme stejným způsobem jako vzorce oxidů příklady: oxid fosforečný sulfid stříbrný sulfid titaničitý 9 26 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 P₂O₅ Ag₂S TiS₂

10 Odvození názvu sloučeniny ze vzorce Příklad: určíme oxidační čísla prvků - křížové pravidlo + znalost oxidačních čísel popřípadě oxidační číslo dopočítáme 1∙x + 3∙(-I) = 0 x = III z oxid. čísla určíme koncovku přídavného jména: -itý určíme podstatné jméno → chlorid určíme přídavné jméno → železitý zapíšeme název chlorid železitý 10 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

11 Odvození názvu sloučeniny ze vzorce Příklad: Cr₂O₃ určíme oxidační čísla prvků 2∙x + 3∙(-II) = 0 x = III z oxid. čísla určíme koncovku přídavného jména: → -itý určíme podstatné jméno → oxid určíme přídavné jméno → chromitý zapíšeme název oxid chromitý 11 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

12 Odvození názvu sloučeniny ze vzorce Příklad: MoS₃ určíme oxidační čísla prvků 1∙x + 3∙(-II) = 0, x = VI z oxid. čísla určíme koncovku přídavného jména → -ový určíme podstatné jméno → sulfid určíme přídavné jméno → molybdenový zapíšeme název sulfid molybdenový Příklady: a) MnI₇ b) NiO c) Au₂S₃ 12 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 a) jodid manganistý b) oxid nikelnatý c) sulfid zlatitý

13 Zdroje Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80- 7168-720-0. 13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Názvosloví binárních sloučenin Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 16 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google