Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SÍLA. Co už víme o síle? Síla – označení pro vzájemné působení těles Druhy sil : 1.Magnetická 2.Elektrická 3.Gravitační Pomocí síly můžeme měnit : 1.Pohyb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SÍLA. Co už víme o síle? Síla – označení pro vzájemné působení těles Druhy sil : 1.Magnetická 2.Elektrická 3.Gravitační Pomocí síly můžeme měnit : 1.Pohyb."— Transkript prezentace:

1 SÍLA

2 Co už víme o síle? Síla – označení pro vzájemné působení těles Druhy sil : 1.Magnetická 2.Elektrická 3.Gravitační Pomocí síly můžeme měnit : 1.Pohyb tělesa 2.Tvar tělesa Sílu- označujeme F a základní jednotkou je newton N - měříme siloměrem

3 Znázornění síly Účinky síly závisejí na: 1.Velikosti působící síly 2.Na směru síly Místo, kde síla působí označujeme jako působiště síly. Sílu znázorňujeme šipkou – délka šipky odpovídá velikosti síly (vždy volíme vhodné měřítko), směr šipky udává směr síly. Směr síly Velikost síly 1cm=1N Posuvný účinek síly na pevné těleso se nezmění, posune-li se její působiště do jiného bodu tělesa po přímce, ve které síla působí.

4 Gravitační síla Na každý předmět v okolí Země působí gravitační síla – F g. Její směr je do středu Země. Velikost gravitační síly vypočítáme,tak když hmotnost tělesa vynásobíme konstantou g g=10 Gravitační konstanta

5 Příklad: Jak velkou gravitační silou působí Země na míč, který má hmotnost 300g? m FgFg Míč je přitahován k Zemi gravitační silou o velikosti 3N.

6 F1F1F1F1 F1F1F1F1 FvFvFvFv

7 Skládání sil stejného směru Síla, která má na těleso stejný účinek jako několik současně působících sil, se nazývá výslednice sil. Výslednice dvou sil stejného směru má s oběma silami stejný směr a její velikost se rovná součtu velikostí obou sil

8 Skládání sil opačného směru Výslednice dvou sil opačného směru má stejný směr jako větší síla a její velikost se rovná rozdílu velikostí obou sil.

9 Rovnováha dvou sil Dvě stejně velké síly opačného směru, které působí současně na těleso v jedné přímce, jsou v rovnováze. Jejich pohybové účinky na těleso se ruší.

10 Skládání různoběžných sil Výslednici znázorňujeme jako úhlopříčku rovnoběžníku sil. Obr 46/1.44 F1F1 F2F2 FvFv

11 Tíhová síla Tíhová síla vzniká složením gravitační a odstředivé síly - působí na všechna tělesa na Zemi odstředivé síly Gravitační síla F g působí do středu Země S Odstředivá síla F o je kolmá k ose Země (velmi malá) Tíhová síla F G směřuje do bodu S’ – 1.Nějvětší rozdíl je na rovníku 2.Nulový rozdíl na pólech

12

13 Těžiště tělesa  Je takový bod, že působení tíhové síly na něj má stejný účinek, jako působení na celé těleso.  Každé těleso má jen jedno  Leží v průsečíků těžnic  Působí v něm výsledná tíhová (gravitační) síla F G  Poloha závisí na rozložení látky v tělese  Tělesa zavěšená nad těžištěm nebo v těžišti zůstávají v klidu  Tělesa podepřená v těžišti nebo přesně pod těžištěm zůstávají v klidu

14 Rovnovážná poloha  Těleso je v rovnováze, když síly na něj působící jsou v rovnováze Svislá těžnice prochází podstavou tělesa Těleso zůstává v jakékoliv vychýlené pozici Těleso se při malém vychýlení z této polohy ustaluje až v poloze stálé. (labilní) (indiferentní) (stabilní)

15 Statická a dynamická síla 1.Statická síla 1.Statická síla – tělesa na sebe působí silou, ale k sobě se nepohybují. 2.Dynamická síla 2.Dynamická síla – při působení síly dochází k pohybu jednoho tělesa k druhému.


Stáhnout ppt "SÍLA. Co už víme o síle? Síla – označení pro vzájemné působení těles Druhy sil : 1.Magnetická 2.Elektrická 3.Gravitační Pomocí síly můžeme měnit : 1.Pohyb."

Podobné prezentace


Reklamy Google