Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síla."— Transkript prezentace:

1 síla

2 Co už víme o síle? Síla – označení pro vzájemné působení těles
Druhy sil : Magnetická Elektrická Gravitační Pomocí síly můžeme měnit : Pohyb tělesa Tvar tělesa Sílu - označujeme F a základní jednotkou je newton N - měříme siloměrem

3 Znázornění síly Účinky síly závisejí na: Velikosti působící síly
Na směru síly Místo, kde síla působí označujeme jako působiště síly. Sílu znázorňujeme šipkou – délka šipky odpovídá velikosti síly (vždy volíme vhodné měřítko), směr šipky udává směr síly. Směr síly 1cm=1N Velikost síly Posuvný účinek síly na pevné těleso se nezmění, posune-li se její působiště do jiného bodu tělesa po přímce, ve které síla působí.

4 Gravitační síla Na každý předmět v okolí Země působí gravitační síla – Fg. Její směr je do středu Země. Velikost gravitační síly vypočítáme,tak když hmotnost tělesa vynásobíme konstantou g Gravitační konstanta g=10

5 Příklad: Jak velkou gravitační silou působí Země na míč, který má hmotnost 300g? m Fg Míč je přitahován k Zemi gravitační silou o velikosti 3N.

6 F1 F1 Fv

7 Skládání sil stejného směru
Síla, která má na těleso stejný účinek jako několik současně působících sil, se nazývá výslednice sil. Výslednice dvou sil stejného směru má s oběma silami stejný směr a její velikost se rovná součtu velikostí obou sil

8 Skládání sil opačného směru
Výslednice dvou sil opačného směru má stejný směr jako větší síla a její velikost se rovná rozdílu velikostí obou sil.

9 Rovnováha dvou sil Dvě stejně velké síly opačného směru, které působí současně na těleso v jedné přímce, jsou v rovnováze. Jejich pohybové účinky na těleso se ruší.

10 Skládání různoběžných sil
Výslednici znázorňujeme jako úhlopříčku rovnoběžníku sil. Obr 46/1.44 F1 Fv F2

11 Tíhová síla Tíhová síla vzniká složením gravitační a odstředivé síly - působí na všechna tělesa na Zemi Gravitační síla Fg působí do středu Země S Odstředivá síla Fo je kolmá k ose Země (velmi malá) Tíhová síla FG směřuje do bodu S’ – Nějvětší rozdíl je na rovníku Nulový rozdíl na pólech

12

13 Těžiště tělesa Je takový bod, že působení tíhové síly na něj má stejný účinek, jako působení na celé těleso. Každé těleso má jen jedno Leží v průsečíků těžnic Působí v něm výsledná tíhová (gravitační) síla FG Poloha závisí na rozložení látky v tělese Tělesa zavěšená nad těžištěm nebo v těžišti zůstávají v klidu Tělesa podepřená v těžišti nebo přesně pod těžištěm zůstávají v klidu

14 Rovnovážná poloha Těleso je v rovnováze, když síly na něj působící jsou v rovnováze (labilní) (indiferentní) (stabilní) Těleso se při malém vychýlení z této polohy ustaluje až v poloze stálé. Svislá těžnice prochází podstavou tělesa Těleso zůstává v jakékoliv vychýlené pozici

15 Statická a dynamická síla
Statická síla – tělesa na sebe působí silou, ale k sobě se nepohybují. Dynamická síla – při působení síly dochází k pohybu jednoho tělesa k druhému.


Stáhnout ppt "Síla."

Podobné prezentace


Reklamy Google