Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zúčtování s dodavateli a odběrateli „25“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zúčtování s dodavateli a odběrateli „25“"— Transkript prezentace:

1 Zúčtování s dodavateli a odběrateli „25“

2 Definice Pohledávka = mně někdo něco dluží
Závazek = já někomu něco dlužím

3 Vznik a zánik Pohledávka Závazek Vznik: vystavením faktury
311/6XX Zánik: zaplacením faktury vystavené (hotově, do banky) 211,221/311 Závazek Vznik: přijetím faktury XXX/321 Zánik: zaplacením faktury přijaté (hotově, z banky, z úvěru) 321/211,221,231,461

4 Inventarizace pohledávek a závazků
Způsob – dokladová Doložit zůstatek: Vypsáním neuhrazených faktur z knihy FAP a FAV Saldokontem podepsaným dodavatelem/odběratelem – souhlas se zůstatkem

5 Operativní evidence Pohledávka – kniha FAV Závazek – kniha FAP

6 Pohledávky a závazky v cizí měně
Zůstatek přepočítat na Kč kurzem (aktuálním / pevným) Účtovat kurzovní rozdíly Ke dni zaplacení U neuhrazených faktur ke dni 31.12 Účtování: 563/3XX, 3XX/663

7 Směnka Definice Dělení Důvody použití Akceptace Eskont Diskont
cenný papír, který slouží ke krytí pohledávky Dělení Vlastní – „zaplatím…“ Cizí – „zaplaťte…“ Důvody použití Lepší vymahatelnost Obchodovatelnost Možnost eskontu Akceptace Přijetí směnky bez výhrad Eskont Čerpání úvěru na základě krytí směnkou Diskont Poplatek banky za eskontní úvěr Směnečný peníz Hodnota na směnce (nominál + úrok)

8 B. směnka je eskontována, poté uhrazena
1. přijetí směnky FAV prodej zboží - cena bez daně 1000 311 604 DPH 200 343 VÚD akceptace směnky - nominál 1200 256 úrok 662 2. řešení úhrady směnky A. směnka je uhrazena BV úhrada směnky 1400 221 B. směnka je eskontována, poté uhrazena eskont směnky 313 ÚV čerpání eskontního úvěru 261 232 diskont 400 568 eskont. úvěr připsán na účet dlužník směnku bance uhradil C. směnka je eskontována, dlužník ji neuhradil, banka vrací směnku zpět, eskontní úvěr je nutné splácet dlužník směnku bance neuhradil banka vrací směnku zpět splátka eskontního úvěru

9 Nedobytné pohledávky Jedná se pohledávky, které nebudou uhrazeny (proběhlo soudní řízení) Dlužník Zemřel Je v konkurzním řízení Zanikl Řešení = odpis pohledávky 546/311

10 Pohledávky po splatnosti
Jedná se o pohledávky, které jsou neuhrazeny minimálně 6 měsíců po splatnosti Řešení = tvorba opravné položky Zákonné OP (OP je tvořena v zákonem stanovené výši a po zákonem stanovené době od termínu splatnosti) Tvorba OP /391 Zrušení OP – při zaplacení FAV 391/558 Ostatní OP (nad rámec zákona) Tvorba OP /391 Zrušení OP – při zaplacení FAV 391/559

11 Poskytnuté zálohy Platba předem za objednané statky nebo služby
Nákup dlouhodobého majetku 05X Nákup zásoby X Nákup služeb VPD poskytnutá záloha 1 1000 314 211 DPH k záloze 1 200 343 BV poskytnutá záloha 2 2400 221 VÚD DPH k záloze 2 400 FAP nákup služeb 4000 518 321 DPH-služby 800 vyúčtovaná záloha 1 -1000 vyúčtované DPH-záloha 1 -200 vyúčtovaná záloha 2 -2000 vyúčtované DPH-záloha 2 -400

12 Přijaté zálohy Přijatá platba předem 324 PPD přijatá záloha 1 1000 211
DPH k záloze 1 200 343 BV přijatá záloha 2 2400 221 VÚD DPH k záloze 2 400 FAV prodej služeb 4000 311 602 DPH-služby 800 vyúčtovaná záloha 1 -1000 vyúčtované DPH-záloha 1 -200 vyúčtovaná záloha 2 -2000 vyúčtované DPH-záloha 2 -400

13 Pohledávky a závazky ke společníkům
Pohledávky ke společníkům 35X Závazky ke společníkům 36X


Stáhnout ppt "Zúčtování s dodavateli a odběrateli „25“"

Podobné prezentace


Reklamy Google