Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zúčtování s dodavateli a odběrateli „25“. Definice Pohledávka = mně někdo něco dluží Závazek = já někomu něco dlužím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zúčtování s dodavateli a odběrateli „25“. Definice Pohledávka = mně někdo něco dluží Závazek = já někomu něco dlužím."— Transkript prezentace:

1 Zúčtování s dodavateli a odběrateli „25“

2 Definice Pohledávka = mně někdo něco dluží Závazek = já někomu něco dlužím

3 Vznik a zánik Pohledávka – Vznik: vystavením faktury – 311/6XX – Zánik: zaplacením faktury vystavené (hotově, do banky) – 211,221/311 Závazek – Vznik: přijetím faktury – XXX/321 – Zánik: zaplacením faktury přijaté (hotově, z banky, z úvěru) – 321/211,221,231,461

4 Inventarizace pohledávek a závazků Způsob – dokladová Doložit zůstatek: Vypsáním neuhrazených faktur z knihy FAP a FAV Saldokontem podepsaným dodavatelem/odběratelem – souhlas se zůstatkem

5 Operativní evidence Pohledávka – kniha FAV Závazek – kniha FAP

6 Pohledávky a závazky v cizí měně Zůstatek přepočítat na Kč kurzem (aktuálním / pevným) Účtovat kurzovní rozdíly – Ke dni zaplacení – U neuhrazených faktur ke dni 31.12 – Účtování: 563/3XX, 3XX/663

7 Směnka Definice cenný papír, který slouží ke krytí pohledávky Dělení Vlastní – „zaplatím…“ Cizí – „zaplaťte…“ Důvody použití Lepší vymahatelnost Obchodovatelnost Možnost eskontu Akceptace Přijetí směnky bez výhrad Eskont Čerpání úvěru na základě krytí směnkou Diskont Poplatek banky za eskontní úvěr Směnečný peníz Hodnota na směnce (nominál + úrok)

8 1. přijetí směnky FAV prodej zboží - cena bez daně1000311604 DPH200311343 VÚD akceptace směnky - nominál1200256311 úrok200256662 2. řešení úhrady směnky A. směnka je uhrazena BVúhrada směnky1400221256 B. směnka je eskontována, poté uhrazena VÚDeskont směnky1400313256 ÚV čerpání eskontního úvěru1000261232 diskont400568232 BV eskont. úvěr připsán na účet1000221261 VÚDdlužník směnku bance uhradil1400232313 C. směnka je eskontována, dlužník ji neuhradil, banka vrací směnku zpět, eskontní úvěr je nutné splácet VÚDeskont směnky1400313256 ÚV čerpání eskontního úvěru1000261232 diskont400568232 BVeskont. úvěr připsán na účet 1000221261 VÚD dlužník směnku bance neuhradil banka vrací směnku zpět 1400256313 BVsplátka eskontního úvěru1400261221 ÚVsplátka eskontního úvěru1400232261

9 Nedobytné pohledávky Jedná se pohledávky, které nebudou uhrazeny (proběhlo soudní řízení) – Dlužník – Zemřel – Je v konkurzním řízení – Zanikl Řešení = odpis pohledávky 546/311

10 Pohledávky po splatnosti Jedná se o pohledávky, které jsou neuhrazeny minimálně 6 měsíců po splatnosti Řešení = tvorba opravné položky – Zákonné OP (OP je tvořena v zákonem stanovené výši a po zákonem stanovené době od termínu splatnosti) – Tvorba OP 558/391 – Zrušení OP – při zaplacení FAV391/558 – Ostatní OP (nad rámec zákona) – Tvorba OP 559/391 – Zrušení OP – při zaplacení FAV 391/559

11 Poskytnuté zálohy Platba předem za objednané statky nebo služby – Nákup dlouhodobého majetku05X – Nákup zásoby15X – Nákup služeb314 VPD poskytnutá záloha 11000314211 DPH k záloze 1200343211 BVposkytnutá záloha 22400314221 VÚDDPH k záloze 2400343314 FAP nákup služeb4000518321 DPH-služby800343321 vyúčtovaná záloha 1-1000314321 vyúčtované DPH-záloha 1-200343321 vyúčtovaná záloha 2-2000314321 vyúčtované DPH-záloha 2-400343321

12 Přijaté zálohy Přijatá platba předem324 PPD přijatá záloha 11000211324 DPH k záloze 1200211343 BVpřijatá záloha 22400221324 VÚDDPH k záloze 2400324343 FAV prodej služeb4000311602 DPH-služby800311343 vyúčtovaná záloha 1-1000311324 vyúčtované DPH-záloha 1-200311343 vyúčtovaná záloha 2-2000311324 vyúčtované DPH-záloha 2-400311343

13 Pohledávky a závazky ke společníkům Pohledávky ke společníkům 35X Závazky ke společníkům 36X


Stáhnout ppt "Zúčtování s dodavateli a odběrateli „25“. Definice Pohledávka = mně někdo něco dluží Závazek = já někomu něco dlužím."

Podobné prezentace


Reklamy Google