Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zúčtování s dodavateli a odběrateli „25“. Definice Pohledávka = mně někdo něco dluží Závazek = já někomu něco dlužím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zúčtování s dodavateli a odběrateli „25“. Definice Pohledávka = mně někdo něco dluží Závazek = já někomu něco dlužím."— Transkript prezentace:

1 Zúčtování s dodavateli a odběrateli „25“

2 Definice Pohledávka = mně někdo něco dluží Závazek = já někomu něco dlužím

3 Vznik a zánik Pohledávka – Vznik: vystavením faktury – 311/6XX – Zánik: zaplacením faktury vystavené (hotově, do banky) – 211,221/311 Závazek – Vznik: přijetím faktury – XXX/321 – Zánik: zaplacením faktury přijaté (hotově, z banky, z úvěru) – 321/211,221,231,461

4 Inventarizace pohledávek a závazků Způsob – dokladová Doložit zůstatek: Vypsáním neuhrazených faktur z knihy FAP a FAV Saldokontem podepsaným dodavatelem/odběratelem – souhlas se zůstatkem

5 Operativní evidence Pohledávka – kniha FAV Závazek – kniha FAP

6 Pohledávky a závazky v cizí měně Zůstatek přepočítat na Kč kurzem (aktuálním / pevným) Účtovat kurzovní rozdíly – Ke dni zaplacení – U neuhrazených faktur ke dni – Účtování: 563/3XX, 3XX/663

7 Směnka Definice cenný papír, který slouží ke krytí pohledávky Dělení Vlastní – „zaplatím…“ Cizí – „zaplaťte…“ Důvody použití Lepší vymahatelnost Obchodovatelnost Možnost eskontu Akceptace Přijetí směnky bez výhrad Eskont Čerpání úvěru na základě krytí směnkou Diskont Poplatek banky za eskontní úvěr Směnečný peníz Hodnota na směnce (nominál + úrok)

8 1. přijetí směnky FAV prodej zboží - cena bez daně DPH VÚD akceptace směnky - nominál úrok řešení úhrady směnky A. směnka je uhrazena BVúhrada směnky B. směnka je eskontována, poté uhrazena VÚDeskont směnky ÚV čerpání eskontního úvěru diskont BV eskont. úvěr připsán na účet VÚDdlužník směnku bance uhradil C. směnka je eskontována, dlužník ji neuhradil, banka vrací směnku zpět, eskontní úvěr je nutné splácet VÚDeskont směnky ÚV čerpání eskontního úvěru diskont BVeskont. úvěr připsán na účet VÚD dlužník směnku bance neuhradil banka vrací směnku zpět BVsplátka eskontního úvěru ÚVsplátka eskontního úvěru

9 Nedobytné pohledávky Jedná se pohledávky, které nebudou uhrazeny (proběhlo soudní řízení) – Dlužník – Zemřel – Je v konkurzním řízení – Zanikl Řešení = odpis pohledávky 546/311

10 Pohledávky po splatnosti Jedná se o pohledávky, které jsou neuhrazeny minimálně 6 měsíců po splatnosti Řešení = tvorba opravné položky – Zákonné OP (OP je tvořena v zákonem stanovené výši a po zákonem stanovené době od termínu splatnosti) – Tvorba OP 558/391 – Zrušení OP – při zaplacení FAV391/558 – Ostatní OP (nad rámec zákona) – Tvorba OP 559/391 – Zrušení OP – při zaplacení FAV 391/559

11 Poskytnuté zálohy Platba předem za objednané statky nebo služby – Nákup dlouhodobého majetku05X – Nákup zásoby15X – Nákup služeb314 VPD poskytnutá záloha DPH k záloze BVposkytnutá záloha VÚDDPH k záloze FAP nákup služeb DPH-služby vyúčtovaná záloha vyúčtované DPH-záloha vyúčtovaná záloha vyúčtované DPH-záloha

12 Přijaté zálohy Přijatá platba předem324 PPD přijatá záloha DPH k záloze BVpřijatá záloha VÚDDPH k záloze FAV prodej služeb DPH-služby vyúčtovaná záloha vyúčtované DPH-záloha vyúčtovaná záloha vyúčtované DPH-záloha

13 Pohledávky a závazky ke společníkům Pohledávky ke společníkům 35X Závazky ke společníkům 36X


Stáhnout ppt "Zúčtování s dodavateli a odběrateli „25“. Definice Pohledávka = mně někdo něco dluží Závazek = já někomu něco dlužím."

Podobné prezentace


Reklamy Google