Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody pedagogické diagnostiky:  Z psychologie  Vlastní metody (hodnocení, klasifikace, analýza školních výsledků …)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody pedagogické diagnostiky:  Z psychologie  Vlastní metody (hodnocení, klasifikace, analýza školních výsledků …)"— Transkript prezentace:

1

2 Metody pedagogické diagnostiky:  Z psychologie  Vlastní metody (hodnocení, klasifikace, analýza školních výsledků …)

3 Metody pedagogické diagnostiky: Dostupné a často používané:  Pozorování  Rozhovor  Anamnéza  Dotazníky  Testy  Analýzy výsledků činnosti a analýzy úkolů

4 Metody pedagogické diagnostiky: Se speciální přípravou, zácvikem, vybavením:  Sociometrie  Projektivní techniky  Asociační techniky  Standardizované testy

5

6 POZOROVÁNÍ:  Velmi důležitá metoda pro učitele Musí mít:  Cíl  Záměr  Zpracování výsledků - Je ovlivněno řadou subjektivních faktorů - Pozor na možné chyby

7 Pozorování ve škole:  Chování a jednání žáků  Tělesné projevy žáka  Koginitivní úroveň žáka  Vztahy v kolektivu třídy

8 Druhy pozorování:  ČAS – krátkodobá a dlouhodobá  Přímé a skryté  Nepřímé ( výpověď jiných osob)  Strukturované (předem připravené, stanovené jevy, kategorie, pozorovací formulář)  Nestrukturované (stanoveny jevy, osoby)

9 Záznam z pozorování:

10  Místo  Čas  Předmět pozorování  Situace pozorování  Kdo pozorování prováděl  Metodické poznámky  Informace o výsledku

11

12 ROZHOVOR  Obtížná, ale přínosná metoda  Vhodná doplňující metoda  Neměl by být dlouhý, fádní (použití loutek, hraček …)  CÍL a PLÁN  FORMULACE OTÁZEK  ZPŮSOB ZAZNAMENÁVÁNÍ

13 Pravidla vedení rozhovoru: 1. Vhodná situace, prostředí 2. Dostatečný časový prostor 3. Správný postup (obecnější otázky zásadní otázky) 4. Alternativní otázky 5. Akceptovat subjektivní odpovědi 6. Přesný, objektivní záznam

14 Jak se správně ptát dětí:  Vyhýbat se dlouhým souvětím, složitým a cizím výrazům  Vyhýbat se sugestivním otázkám  Vžít se do pozice tázaného  Sledovat neverbální složku

15 Varianty řízeného rozhovoru: STRUKTUROVANÝ  otázky – pevně stanovená forma, počet, pořadí  zapisování odpovědí POLOSTRUKTUROVANÝ  Stanoven záměr, cíl a oblasti  Může se změnit pořadí otázek VOLNÝ  Konkrétní cíl  Nejsou stanoveny prostředky

16 OTÁZKY: OTEVŘENÉ UZAVŘENÉ „Co rád děláš?“ „V kolik hodin chodíš spát?“ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ PROJEKTIVNÍ „Bojíš se bouřky?“

17

18 ANAMNÉZA:  Řecké anamnesis = rozpomínání  Údaje z minulosti jedince mající významný vztah k poznání osobnosti OBJEKTIVNÍ SUBJEKTIVNÍ Heteroanamnéza autoanamnéza Objektivní data Subjektivní data věk, třída, … názory, hodnotící výroky Pozor na zkreslení, nepřesnosti a chyby ve vzpomínkách!!!

19 OSOBNÍ ANAMNÉZA: Vývoj dítěte - těhotenství, porod - Motorika - Řeč - Zdravotní stav - Zájmy

20 RODINNÁ ANAMNÉZA: Základní rodinné údaje - Vztah rodičů k dítěti - Výchova - Výchovné metody - Výchovné obtíže, problémy - Členové rodiny - Příprava na vyučování

21 ŠKOLNÍ ANAMNÉZA: = SOCIÁLNÍ - Předškolní věk - Počáteční zkušenosti na ZŠ - Vztah k učitelům - Obtíže - Spolupráce s rodiči - Postoj učitelů

22

23 DOTAZNÍK:  písemné kladení otázek  Písemné odpovědi  Údaje od velkého množství respondentů v krátkém čase  Založeny na subjektivním hodnocení U DĚTÍ POZOR NA: - Čtení - Posouzení odpovědi - Introspekce Vhodné u staršího školního věku, nebo pro rodiče.

24 Práce s dotazníkem:  Vysvětlení cíle  Anonymita  Formulace dotazů – stručně, výstižně  Nevkládat cizí pojmy  Soukromí respondentů  Časová úměrnost

25 Položky v dotaznících:

26 Položky v dotaznících uzavřené

27

28 ŠKÁLY V DOTAZNÍCÍCH:

29

30

31 DIDAKTICKÉ TESTY:  Písemné ověřování vědomostí, dovedností  Rychlé získání informací o všech žácích  Porovnávání výkonů mezi žáky  Porovnávání výkonů jednoho žáka  Uplatnění (čtení, porozumění, psaní)

32 Kritéria:  VALIDITA  RELIABILITA  SENZIBILITA  OBJEKTIVITA

33 OTEVŘENÉ POLOŽKY DIDAKTICKÝCH TESTŮ:

34 UZAVŘENÉ POLOŽKY DIDAKTICKÝCH TESTŮ:

35

36

37 ANALÝZA VÝSLEDKŮ ČINNOSTÍ A ANALÝZA ÚKOLŮ Hodnocení kresby, písemných projevů, domácích úkolů, deníčku, výrobků a výsledků dětské práce. Analýza činností žáka a jeho výsledků v průběhu vyučování:  postupy, způsoby řešení úkolů, myšlenkové operace, pracovní tempo  rozbor chyb – místo chyby, typ chyby, závažnost chyby Analýza specifických výkonů žáka:  sport, hudební zájmy, výtvarné, organizační, tvůrčí, dramatické apod. Analýza prospěchu žáka:  vývojově zaměřená, porovnávání hodnocení

38

39 Pedagogická dokumentace: Dokumenty charakterizující dítě i instituci. Patří sem doklady o činnosti škol, ústavů, institucí, učební plány, osnovy, přípravy na výuku, metodické pomůcky, záznamy o žácích, pozorování, postřehy. Je nezbytná pro kvalitní diagnózu. PORTFOLIO  Soubor prací žáka sebraných za určitou dobu výuky (písemné, výtvarné práce, záznamy učitele, rodičů…) – umožňuje sledovat vývoj žáka, jeho pokroky za určité časové období.


Stáhnout ppt "Metody pedagogické diagnostiky:  Z psychologie  Vlastní metody (hodnocení, klasifikace, analýza školních výsledků …)"

Podobné prezentace


Reklamy Google