Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Světová náboženství – judaismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Světová náboženství – judaismus"— Transkript prezentace:

1 Světová náboženství – judaismus
Střední odborná škola Otrokovice Světová náboženství – judaismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor PaedDr. Blanka Slováčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-ON/4-ON-3/8 Název DUM Světová náboženství – judaismus Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 18 – 19 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: charakteristika judaismu, náboženské rituály a posvátné knihy Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Judaismus, monoteismus, synagoga, šabat, rabín Datum

3 Světová náboženství – judaismu
Náplň výuky Charakteristika judaismu Rozšíření judaismu Vznik judaismu Literatura judaismu Židovské tradice a zvyky Svátky judaismu Symboly judaismu

4 Zeď nářků a Skalní dóm v Jeruzalémě
Obr. 1: Zeď nářků a Skalní dóm v Jeruzalémě

5 Charakteristika judaismu
14 miliónů věřících Monoteismus Z judaismu přímo vycházejí dvě největší světová náboženství, křesťanství a islám. Protože obě náboženství stejně jako judaismus označují za svého „prapůvodce“ Abraháma, jsou někdy tato náboženství označována jako abrahámovská

6 Rozšíření judaismu Obr. 2: Mapa rozšíření judaismu (Izrael, USA, Evropa)

7 Vznik judaismu Je neodmyslitelně spjat s dějinami Izraele a židovského národa. Judaismus vznikl jako kmenové náboženství hebrejských kmenů přibližně ve 2. tisíciletí př. n. l. Podle Tóry jsou předky izraelského národa tři praotcové, Abrahám, Izák a Jákob – tito jsou líčeni jako lidé, kteří věřili v jednoho Boha. Se změnou Jákobova jména na Izrael (Bůh bojuje), se Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův stává Bohem Izraele. Jákob, poslední z patriarchů, měl 12 synů, z nichž povstalo dvanáct kmenů, které se jednotně nazývaly Izraelem. Po vyjití z egyptského otroctví jim byl skrze Mojžíše dán Boží zákon – Tóra, což je jeden z momentů, který je považován za „vznik“ židovského náboženství.

8 Literatura judaismu Tanach – nazývaný křesťany „Starý zákon“ a biblisty „hebrejská Bible“ – je hlavním normativním dílem, určující celkový charakter židovského náboženství a kultury. Skládá se z Tóry, prorockých knih a spisů. Tanach popisuje dějiny světa od jeho stvoření, a vývoj vztahu Izraelitů (také nazývaných Hebrejci) k Bohu, jak je zobrazen v jejich historii od počátku času až do stavby druhého chrámu (515 př.n.l.)

9 Židovské tradice a zvyky
Obřízka – Náboženský život židovského chlapce začíná již osmý den po narození obřízkou Bar micva – dostává svůj talit a tfilin, a tak se stává nábožensky způsobilým, tj. povinným vykonávat všechna přikázání Tóry a žít podle nich Pohřeb Svatba Košer jídlo

10 Svátky judaismu Šabat – den odpočinku, svatý den, sedmý den týdne, nejdůležitější židovský svátek, daný Desaterem. Pesach – svátek nekvašených chlebů, velikonoce. 14. až 22. (23.) nisanu. Šavu'ot – svátek týdnů, svátek darování Tóry. 5. (6.) sivanu Roš Hašana – židovský Nový rok. 1. a 2. tišri. Jom kipur – Den Smíření, nejsvětější den v roce, desátý den měsíce tišri. Sukot – svátek stánků. Rodina si na tento den vytváří přístřešek ozdobený květinami a s průhlednou střechou na upomenutí dnů strávených v poušti tišri. Šmini aceret – osmý den shromáždění, následuje ihned po Sukot, 22. tišri. Přesto považován za samostatný svátek. Simchat Tóra – radost z Tóry, oslava skončení ročního cyklu čtení z Tóry. V Izraeli se slaví společně se Šmini Aceret, v diaspoře až následující den Chanuka – svátek světel, svátek znovuzasvěcení Chrámu. Probíhá po osm dní od 25. kislevu až do 3. tevetu. Purim – veselý svátek připomínající záchranu Židů a události popsané v knize Ester. Připadá na 14. adaru (v Jeruzalémě se slaví 15. adaru) Tu bi-švat – Nový rok stromů, připadá na 15. švat. Lag Ba'Omer – významný den, kdy se připomíná řada událostí.

11 Symboly judaismu Kipa (jarmulka, nutnost ji mít v v synagoze, při modlitbě a studiu svatých textů, při jídle, při návštěvě hřbitova) Talit (modlitební šál-plášť) Tfilin (dvě krabičky s posvátnými svitky uvnitř na ruku a na hlavu) Menora (Sedmiramenný svícen, sedm ramen svícnu odkazuje k sedmi dnům stvoření, nebo symbolizuje hořící keř, jenž spatřil podle Tóry Mojžíš na hoře Sinaj) Davidova hvězda (symbolizuje souhvězdí, pod kterým se čeká na Mesiáše, a také šest pracovních dní, kde střed znamená šabat, symbol jako takový znamená rovnováhu) Synagoga

12 Symboly judaismu Obr. 3: Kipa Obr. 4: Talit Obr. 5: Tfilin
Obr. 6: Menora Obr. 7: Davidova hvězda Obr. 8: Synagoga

13 Kontrolní otázky: Charakterizuj judaismus.
Na kterých kontinentech je rozšířen judaismus? Kdy vznikl judaismus? Jaké jsou literární zdroje judaismu? Jmenuj některé židovské tradice a zvyky. Jmenuj svátky judaismu. Jaké jsou symboly judaismu?

14 Seznam obrázků: Obr. 1: Berthold Werner, [vid ], dostupné z: Obr. 2: anonym, [vid ], dostupné z: Obr. 3: H. Pellikka, [vid ], dostupné z: Obr. 4: Pellikka, [vid ], dostupné z: Obr. 5: Yoavlemmer, [vid ], dostupné z: Obr. 6: ariely, [vid ], dostupné z: Obr. 7: Zscout370, [vid ], dostupné z: Obr. 8: Miaow Miaow, [vid ], dostupné z:

15 Seznam použité literatury:
[1] DUDÁK, Vladislav a kol. „Seminář ze společenskovědních předmětů. Pro 2. stupeň základní školy“ 1. vyd., Praha, SPN s ISBN [2] Wikipedie: otevřená encyklopedie, [online], [vid ], dostupné z: [3] Wikipedie: otevřená encyklopedie, [online], [vid ], dostupné z: [4] Wikipedie: otevřená encyklopedie, [online], [vid ], dostupné z:

16 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Světová náboženství – judaismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google