Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Světová náboženství – judaismus Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Světová náboženství – judaismus Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr."— Transkript prezentace:

1 Světová náboženství – judaismus Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /1 AutorPaedDr. Blanka Slováčková Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-ON/4-ON-3/8 Název DUM Světová náboženství – judaismus Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmětObčanská nauka Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 18 – 19 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: charakteristika judaismu, náboženské rituály a posvátné knihy Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slovaJudaismus, monoteismus, synagoga, šabat, rabín Datum15. 2. 2013

3 Světová náboženství – judaismu Náplň výuky Charakteristika judaismu Rozšíření judaismu Vznik judaismu Literatura judaismu Židovské tradice a zvyky Svátky judaismu Symboly judaismu

4 Zeď nářků a Skalní dóm v Jeruzalémě Obr. 1: Zeď nářků a Skalní dóm v Jeruzalémě

5 Charakteristika judaismu  14 miliónů věřících  Monoteismus  Z judaismu přímo vycházejí dvě největší světová náboženství, křesťanství a islám. Protože obě náboženství stejně jako judaismus označují za svého „prapůvodce“ Abraháma, jsou někdy tato náboženství označována jako abrahámovská

6 Rozšíření judaismu  Obr. 2: Mapa rozšíření judaismu (Izrael, USA, Evropa)

7 Vznik judaismu  Je neodmyslitelně spjat s dějinami Izraele a židovského národa. Judaismus vznikl jako kmenové náboženství hebrejských kmenů přibližně ve 2. tisíciletí př. n. l. Podle Tóry jsou předky izraelského národa tři praotcové, Abrahám, Izák a Jákob – tito jsou líčeni jako lidé, kteří věřili v jednoho Boha. Se změnou Jákobova jména na Izrael (Bůh bojuje), se Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův stává Bohem Izraele. Jákob, poslední z patriarchů, měl 12 synů, z nichž povstalo dvanáct kmenů, které se jednotně nazývaly Izraelem. Po vyjití z egyptského otroctví jim byl skrze Mojžíše dán Boží zákon – Tóra, což je jeden z momentů, který je považován za „vznik“ židovského náboženství.

8 Literatura judaismu Tanach – nazývaný křesťany „Starý zákon“ a biblisty „hebrejská Bible“ – je hlavním normativním dílem, určující celkový charakter židovského náboženství a kultury. Skládá se z Tóry, prorockých knih a spisů. Tanach popisuje dějiny světa od jeho stvoření, a vývoj vztahu Izraelitů (také nazývaných Hebrejci) k Bohu, jak je zobrazen v jejich historii od počátku času až do stavby druhého chrámu (515 př.n.l.)

9 Židovské tradice a zvyky Obřízka – Náboženský život židovského chlapce začíná již osmý den po narození obřízkou Bar micva – dostává svůj talit a tfilin, a tak se stává nábožensky způsobilým, tj. povinným vykonávat všechna přikázání Tóry a žít podle nich Pohřeb Svatba Košer jídlo

10 Svátky judaismu Šabat – den odpočinku, svatý den, sedmý den týdne, nejdůležitější židovský svátek, daný Desaterem. Pesach – svátek nekvašených chlebů, velikonoce. 14. až 22. (23.) nisanu. Šavu'ot – svátek týdnů, svátek darování Tóry. 5. (6.) sivanu Roš Hašana – židovský Nový rok. 1. a 2. tišri. Jom kipur – Den Smíření, nejsvětější den v roce, desátý den měsíce tišri. Sukot – svátek stánků. Rodina si na tento den vytváří přístřešek ozdobený květinami a s průhlednou střechou na upomenutí dnů strávených v poušti. 15.-21. tišri. Šmini aceret – osmý den shromáždění, následuje ihned po Sukot, 22. tišri. Přesto považován za samostatný svátek. Simchat Tóra – radost z Tóry, oslava skončení ročního cyklu čtení z Tóry. V Izraeli se slaví společně se Šmini Aceret, v diaspoře až následující den Chanuka – svátek světel, svátek znovuzasvěcení Chrámu. Probíhá po osm dní od 25. kislevu až do 3. tevetu. Purim – veselý svátek připomínající záchranu Židů a události popsané v knize Ester. Připadá na 14. adaru (v Jeruzalémě se slaví 15. adaru) Tu bi-švat – Nový rok stromů, připadá na 15. švat. Lag Ba'Omer – významný den, kdy se připomíná řada událostí.

11 Symboly judaismu Kipa (jarmulka, nutnost ji mít v v synagoze, při modlitbě a studiu svatých textů, při jídle, při návštěvě hřbitova) Talit ( modlitební šál-plášť) Tfilin (dvě krabičky s posvátnými svitky uvnitř na ruku a na hlavu) Menora ( Sedmiramenný svícen, sedm ramen svícnu odkazuje k sedmi dnům stvoření, nebo symbolizuje hořící keř, jenž spatřil podle Tóry Mojžíš na hoře Sinaj) Davidova hvězda (s ymbolizuje souhvězdí, pod kterým se čeká na Mesiáše, a také šest pracovních dní, kde střed znamená šabat, symbol jako takový znamená rovnováhu) Synagoga

12 Symboly judaismu Obr. 3: Kipa Obr. 4: Talit Obr. 5: Tfilin Obr. 6: Menora Obr. 7: Davidova hvězda Obr. 8: Synagoga

13 Kontrolní otázky: 1.Charakterizuj judaismus. 2.Na kterých kontinentech je rozšířen judaismus? 3.Kdy vznikl judaismus? 4.Jaké jsou literární zdroje judaismu? 5.Jmenuj některé židovské tradice a zvyky. 6.Jmenuj svátky judaismu. 7.Jaké jsou symboly judaismu?

14 Seznam obrázků: Obr. 1: Berthold Werner, [vid. 4. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jerusalem_Dome_of_the_rock_BW_13.JPG Obr. 2: anonym, [vid. 4. 9. 2012], dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/BlankMap-World2.png Obr. 3: H. Pellikka, [vid. 4. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kipa.jpg Obr. 4: Pellikka, [vid. 4. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Talit.jpg Obr. 5: Yoavlemmer, [vid. 4. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:IDF_soldier_put_on_tefillin.jpg Obr. 6: ariely, [vid. 4. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Menorah_0307.jpg Obr. 7: Zscout370, [vid. 4. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Star_of_David.svg Obr. 8: Miaow Miaow, [vid. 4. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Great_Synagogue_Plzen_CZ.jpg

15 Seznam použité literatury: [1] DUDÁK, Vladislav a kol. „Seminář ze společenskovědních předmětů. Pro 2. stupeň základní školy“ 1. vyd., Praha, SPN 1998. s. 160. ISBN 80-85937-94-8. [2] Wikipedie: otevřená encyklopedie, [online], [vid. 4. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Judaismus [3] Wikipedie: otevřená encyklopedie, [online], [vid. 4. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Davidova_hv%C4%9Bzda [4] Wikipedie: otevřená encyklopedie, [online], [vid. 4. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Světová náboženství – judaismus Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google