Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A29 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníProsinec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A29 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníProsinec."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A29 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníProsinec 2012 Ročník/věková kategorie4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Parlament ČR, vláda, centrální banka, mezinárodní instituce Anotace Studenti se seznamují s jednotlivými subjekty hospodářské politiky, s jejich činností a strukturou.

2 Subjekty hospodářské politiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Helena Svršková, svrskovah@seznam.cz

3 Subjekty hospodářské politiky 1) Parlament České republiky 2) Vláda 3) Centrální banka 4) Mezinárodní instituce

4 ad 1) Parlament České republiky je dvoukomorový zákonodárný sbor České republiky. Je tvořen:  Poslaneckou sněmovnou (dolní komora) Poslanecká sněmovna je tvořena 200 poslanci volených na čtyři roky poměrovým systémem. Poslanecká sněmovna má své sídlo v několika historických palácích na Malé Straně. Hlavní budova, Thunovský palác, ve které se nachází zasedací sál a mají zde své pracovny předseda a místopředsedové, se nachází ve Sněmovní ulici č. 4.  Senátem (horní komora) Senát tvoří 81 senátorů volených na šest let většinovým systémem, každé dva roky se obmění třetina senátorů. Senátu Parlamentu České republiky má své sídlo v historických prostorách Valdštejnského paláce.

5 Činnost Parlament České republiky:  vykonává zákonodárnou moc  má právo měnit Ústavní pořádek České republiky  vydává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv  vyslovuje důvěru či nedůvěru vládě (pouze Poslanecká sněmovna)  schvaluje státní rozpočet na příští rok a projednává státní závěrečný účet roku minulého (pouze Poslanecká sněmovna) další činnosti

6  rozhoduje o vyhlášení válečného stavu v případě napadení nebo plnění mezinárodních závazků a rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech NATO  vyslovuje souhlas s vysláním armády mimo území státu, jakož i s pobytem cizích vojsk na území České republiky (nerozhoduje-li zde vláda)  vyslovuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu (pouze senát parlamentu)  pro vyšetření věcí veřejného zájmu může zřídit vyšetřovací komisi (pouze Poslanecká sněmovna)

7 ad 2) Vláda Vláda je nejvyšším orgánem výkonné moci v zemi. Vedle ní stojí moc zákonodárná, kterou představuje parlament a moc soudní zastoupená soustavou soudů. Působnost vlády vymezuje Ústava v hlavě třetí. Sídlem české vlády je Strakova akademie na Malé Straně.

8 Jmenování a demise Vláda je dle Ústavy odpovědná Poslanecké sněmovně. Předsedu vlády jmenuje prezident, na jeho návrh pak hlava státu jmenuje jednotlivé členy kabinetu. Prezident obvykle jmenuje předsedu vítězné strany ve volbách, ale není to jeho povinnost. Vláda do třiceti dnů po svém jmenování předstoupí před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry. Pokud důvěru nedostane, prezident jmenuje nového premiéra. Pokud ani nová vláda nezíská důvěru, jmenuje prezident předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. Vláda podá demisi, jestliže Sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Slib člena vlády Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.

9 Ministerstva, tradičními resorty jsou: Ministerstvo financí Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh… Ministerstvo zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy… Ministerstvo obrany Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy pro zabezpečování obrany České republiky, řídí Armádu České republiky a spravuje vojenské újezdy… Ministerstvo vnitra Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro: veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla…. Ministerstvo dopravy Je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy… Ministerstvo kultury Je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku… Ministerstvo životního prostředí MŽP je ústředním orgánem státní správy pro: ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod, ochranu ovzduší, ochranu přírody a krajiny…

10 Ministerstvo práce a sociálních vě cí MPSV je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění… Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku… Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství… Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo spravuje tyto oblasti: regionální politiky včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, investiční politiky, cestovního ruchu…. Ministerstvo zemědělství Je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, správy lesů, myslivosti a rybářství…. Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnická zařízení…. Ministerstvo školství a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy…..

11 ad 3) Centrální banka Centrální banka, často také národní banka, je základní banka státu. Je vrcholnou institucí bankovního dozoru a určuje měnovou politiku. V České republice je centrální bankou Česká národní banka(ČNB).

12 Úkoly centrální banky  banka spravuje měnu státu (s výjimkou zemí Eurozóny – tam tuto roli převzala ECB)  dohlíží nad činností obchodních bank, poskytuje jim úvěry, licence a stanoví podmínky pro činnost obchodních bank  vede účet státního rozpočtu Dále sleduje počet peněz (vydává i stahuje peníze z oběhu, množství peněz v oběhu také ovlivňuje vydáváním či nákupem dluhopisů), spravuje rezervy ve zlatě a cizích měnách. Hlavním nástrojem banky je stanovení úrokové sazby, od které se odvíjejí sazby jednotlivých obchodních bank. Centrální banka měla by být co možná nejvíce samostatná, suverénní a nezávislá na vládě

13 ad 4) Mezinárodní instituce  Evropská unie Sídlo EU Brusel, Štrasburk Motto: Jednota v rozmanitosti Hymna EU:Óda na radost  Mezinárodní měnový fond Sídlo MMF ve Washingtonu  Světová banka Sídlo Světové banky ve Washingtonu  Světová obchodní organizace (WTO) Sídlo Ženeva

14  ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled 2009/2010. Zlín: CEED, 2009. s. 222-226. ISBN 978-80-903433-8-2. Zdroje:


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A29 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníProsinec."

Podobné prezentace


Reklamy Google