Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah prezentace Informace Harmonogram přípravy PPP Sektorové zaměření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah prezentace Informace Harmonogram přípravy PPP Sektorové zaměření"— Transkript prezentace:

0 Současný stav 9 PPP projektů v České republice
8393P1E PR Současný stav 9 PPP projektů v České republice Ing. Jan Škurek Praha, duben 2007

1 Obsah prezentace Informace Harmonogram přípravy PPP Sektorové zaměření
Pilotní projekty Věznice Justiční areály ÚVN Praha Dálnice D3 Airport Conection Kampus UJEP Ponava Nemocnice na Homolce Diskuse Vaše dotazy a připomínky

2 Pilotní PPP projekty v ČR duben 2007

3 Harmonogram přípravy PPP
8393P1E PR Kde jsme a kam směřujeme Analýza právního prostředí Deklarace vládní politiky PPP Regulátor,APPP a PPP Centrum ustanoveni Zahájení procesu legislativních změn První návrhy metodik a příruček 2003 2004 2005 Legislativa připravena Identifikovány první pilotní projekty Zahájení projektů & najmutí poradců Definice projektů & zpracování OBC Zahájena první koncesní řízení Uzavřeny první koncesní smlouvy NYNÍ 2005 2006 2007 2008

4 Sektorové zaměření 8393P1E PR Hledisko potřebnosti vs. hledisko pravděpodobnosti úspěchu DOPRAVA Dálnice & rychlostní komunikace (2005) JUSTICE Věznice & soudní budovy (2005) ZDRAVOTNICTVÍ Nemocnice – centrální & regionální (2006) ŠKOLSTVÍ Ubytování & univerzitní kampusy (2006) BROWNFIELD Sportovně kulturní centrum (2006)

5 Činnost PPP CENTRA 8393P1E PR 6 projektů ve fázi OBC s poradci zapojenými do procesu 3 projekty ve fázi Zahájení před výběrem poradců DVA SOUDY KAMPUS UJEP NEMOCNICE PARDUBICE UVN AIRCON NA HOMOLCE DÁLNICE D3 PONAVA VĚZNICE

6 Výše investice (mld. Kč)
Pilotní projekty 8393P1E PR Projekt Veřejný zadavatel Forma PPP Výše investice (mld. Kč) Justiční areály – Ústí nad Labem, Karlovy Vary Ministerstvo spravedlnosti DBFO/BOT ÚnL 1, 344 KV 0,483 Věznice typu s ostrahou Ministerstvo spravedlnosti, Vězeňská služba 1,1 AirCon – železniční spojení Praha- letiště Ruzyně Ministerstvo dopravy kombinace BOT/DBFO a O&M kontraktu na provoz 15-18 Výstavba, financování, údržba a provozování dálnice D3 Tábor Bošilec BOT 11 Ubytovna hotelového typu a parkoviště v areálu ÚVN Praha ÚVN Praha, Ministerstvo obrany DBFO 0,857 Nemocnice Na Homolce Nemocnice Na Homolce, Ministerstvo zdravotnictví 0,625 Regenerace brownfieldu Ponava v Brně Statutární město Brno 2 Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Univerzita J. E. Purkyně, Ministerstvo školství 2,5 Komplexní modernizace Krajské nemocnice Pardubice Pardubický kraj 2,2

7 Identifikace příležitosti Posouzení příležitosti
8393P1E PR PILOTNÍ PROJEKTY – ČASOVÝ HARMONOGRAM Projekt Justiční areály – Ústí nad Labem, Karlovy Vary Věznice typu s ostrahou AirCon – železniční spojení Praha- letiště Ruzyně Výstavba, financování, údržba a provozování dálnice D3 Tábor Bošilec Ubytovna hotelového typu a parkoviště v areálu ÚVN Praha Nemocnice Na Homolce Regenerace brownfieldu Ponava v Brně Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Komplexní modernizace Krajské nemocnice Pardubice Identifikace příležitosti Posouzení příležitosti Příprava projektu Výběr partnera

8 Věznice Nová věznice pro 500 vězněných Zadavatel
8393P1E PR Zadavatel Ministerstvo spravedlnosti (MSp) Projekt DBFO – nová věznice pro 500 vězněných (ostraha zůstane v kompetenci vězeňské služby) Investice* 1,1 mld Kč (investiční náklady) a 135 mil Kč (roční provoz) Platby* platba za dostupnost infrastruktury (availability payment) Motivy priorita zadavatele projekt s potenciálem následné standardizace Současný stav Poradce – Deloitte CZ, Atkins s.r.o., AK Havel & Holásek je zpracován koncesní projekt (poslední formální schválení ze strany ŘV) Spočítána hodnota za peníze Příprava materiálu do vlády na schválení koncesního projektu Nová věznice pro 500 vězněných MORAVA * odhad/záměr

9 Justiční areály Dva objekty justičních areálů ve dvou různých městech
8393P1E PR Zadavatel Ministerstvo spravedlnosti (MSp) Projekt DBFO – dva justiční areály připravované ve společném projektu Investice* 1,4 mld. Kč UL 0,5 mld. Kč KV Platby* platba za dostupnost infrastruktury (availability payment) Motivy priorita zadavatele projekt s potenciálem následné standardizace v oblasti justičních areálů Současný stav Poradce Česká spořitelna a.s., Mott MacDonald, CMS Cameron McKenna je zpracován a v ŘV schválen koncesní projekt Spočítána hodnota za peníze Pokračuje se nadále cestou PPP jen v Ústí nad Labem Příprava materiálu do vlády na schválení koncesního projektu Dva objekty justičních areálů ve dvou různých městech JUSTIČNÍ AREÁLY * odhad/záměr

10 UVN Praha - ubytování 8393P1E PR Zadavatel Ministerstvo obrany (MO) společně s UVN Praha Projekt DBFO - zajištění ubytovacích kapacit hotelového typu (cca lůžek), podpůrných služeb, restaurace a parkoviště v areálu Ústřední vojenské nemocnici Investice* 850 mil Kč (pouze investiční náklady) Platby* platba za dostupnost a příjem z povolených komerčních aktivit Motivy zavedení tzv. jednodenní chirurgie standardní projekt, relativně jednodušší typ klíčové principy budou využity v oblasti zdravotnictví rozšíření parkovacích a ubytovacích kapacit Současný stav poradenský tým složen z firem: Deloitte, Atkins, Havel&Holásek, je zpracován a v ŘV schválen koncesní projekt Spočítána hodnota za peníze Příprava materiálu do vlády na schválení koncesního projektu Hotelové ubytování lůžek – Ústřední vojenská nemocnice PRAHA * odhad/záměr

11 Dálnice D3 (úsek 307, 308) 8393P1E PR 30 km část nové dálnice z celkové délky 170 km Zadavatel Ministerstvo dopravy (MD) Projekt BOT – 30 km část nové dálnice D3 (Praha – České Budějovice) celkem se 6 mosty (celková délka dálnice D km) Investice* 11 mld Kč (investiční náklady) Platby* platba za dostupnost nebo kombinace se šedým mýtem Motivy priorita zadavatele, projekt ve vysokém stupni připravenosti projekt s potenciálem následné standardizace pro další výstavbu sítě dálnic a rychlostních komunikací Současný stav poradce –Mott MacDonald, Lmt., ING BANK N.V., AHURST Příprava studie proveditelnost ČESKÉ BUDĚJOVICE D3 PRAHA * odhad/záměr

12 Airport Connection („AirCon“)
8393P1E PR Zadavatel Ministerstvo dopravy (MD) Projekt Modernizace stávající trati Praha–Kladno (30 km) s novým napojením Letiště Praha Ruzyně (6 km) Investice* 15-18 mld Kč (pouze investiční náklady) Platby* platba za dostupnost infrastruktury (availability payment) provozování dopravy – availability fee & jízdné Motivy Nejvyšší priorita MD, přesto je očekávána náročná příprava Současný stav jmenován řídící výbor, dohodnut rozpočet a komunikační strategie revize existující technické dokumentace Rychlodráha: Praha centrum – Letiště – Kladno 30 km existující železnice + 6 km nové spojení PRAHA * odhad/záměr

13 Kampus UJEP – vysokoškolský areál
8393P1E PR Zadavatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) za podpory Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Projekt DBFO – vybudování infrastruktury pro výuku 8 fakult a kongresových prostor, rektorátu, knihovny, IT centra, menzy a ubytovacích kapacit, energocentra a sportovního zázemí Investice* 2,5 mld. Kč Platby* poplatek za dostupnost v kombinaci s výběrem přímých plateb za některé služby Motivy zvýšit podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí regenerace území brownfieldu, zlepšit efektivnost provozu a úspora v energetickém hospodářství Současný stav projekt nebude již dále pravděpodobně pokračovat cestou PPP * odhad/záměr

14 Ponava – sportovně kulturní centrum
8393P1E PR Zadavatel Statutární město Brno Projekt DBFO – vybudování moderní sportovně kulturní, odpočinkové a relaxační centrum Investice* 2 mld. Kč Platby* kombinace poplatku za dostupnost a výběru od koncových uživatelů s částečným přenosem rizika poptávky Motivy regenerace území brownfieldu Ponava vybudování fotbalového stadiónu dle požadavků FIFA a eventuálně nové víceúčelové kryté haly dle požadavků IIHF Současný stav vypracování strategické analýzy a rozsahu potřeb Brna a studie proveditelnosti Poradce na 1. etapu PwC ČR a LLP, VUT Brno, MU Brno, AK Balcar & Polanský dokončena studie proveditelnosti Řeší se jak bude projekt strukturován * odhad/záměr

15 Nemocnice na Homolce Zadavatel
8393P1E PR Zadavatel Nemocnice na Homolce, příspěvková organizace MZ ČR Projekt DBFO – vybudování nové budovy pro poskytování zdravotní péče a garáží s 300 parkovacími místy Investice* 625 mil. Kč Platby* poplatek za dostupnost a výběr parkovného Motivy poptávka po službách zdravotní péče (endoskopie, jednodenní chirurgie včetně sálů, onkologie, atd) nedostatek obslužné infrastruktury (parkování) Současný stav PPP projekt zrušen na základě rozhodnutí MZ ČR * odhad/záměr

16 Krajská nemocnice Pardubice
8393P1E PR Zadavatel Pardubický kraj Projekt DBFO – komplexní modernizace areálu nemocnice a regenerace sousedního průmyslového brownfieldu Investice* 2,2 mld. Kč, z toho technologie a přístroje až za 300 mil. Kč Platby* poplatek za dostupnost v kombinaci s příjmem z komerčních aktivit Motivy vybudování nového areálu nemocnice, modernizace formou přestavby stávajícího areálu a zajištění nových lékařských technologií správa a údržba majetku a provoz obslužných služeb Současný stav Poradce (1. fáze) Erste Coroprate Finance, Health Care Company, PURO-KLIMA, Česká zdravotní, AK Dáňa, Pergl & Partneři připravována studie proveditelnosti * odhad/záměr

17 Podmínky úspěšného pilotního projektu
Pro úspěch projektu musí být splněny všechny podmínky Sestavení řídícího výboru s rozhodovacími pravomocemi Jmenování kvalitního projektového manažera Vyčlenění dostatečného rozpočtu na přípravu Odhodlání najmout poradce se zkušenostmi Podstatná investiční náročnost (>500 mil Kč) Dobrý projekt v osvědčeném sektoru Jasná strategie a potřeba projektu Politická podpora zadavatele

18 Děkuji za pozornost. PPP Centrum a.s. Na Příkopě Praha 1 tel: fax Ing. Jan Škurek, vedoucí sekce řízení projektů


Stáhnout ppt "Obsah prezentace Informace Harmonogram přípravy PPP Sektorové zaměření"

Podobné prezentace


Reklamy Google