Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný stav 9 PPP projektů v České republice Ing. Jan Škurek Praha, duben 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný stav 9 PPP projektů v České republice Ing. Jan Škurek Praha, duben 2007."— Transkript prezentace:

1 Současný stav 9 PPP projektů v České republice Ing. Jan Škurek Praha, duben 2007

2 1 Obsah prezentace  Informace Harmonogram přípravy PPP Sektorové zaměření Pilotní projekty Věznice Justiční areály ÚVN Praha Dálnice D3 Airport Conection Kampus UJEP Ponava Nemocnice na Homolce  Diskuse Vaše dotazy a připomínky

3 2 Pilotní PPP projekty v ČR duben 2007

4 3 První návrhy metodik a příruček První návrhy metodik a příruček Zahájení procesu legislativních změn Zahájení procesu legislativních změn Regulátor,APPP a PPP Centrum ustanoveni Regulátor,APPP a PPP Centrum ustanoveni Deklarace vládní politiky PPP Deklarace vládní politiky PPP Analýza právního prostředí Analýza právního prostředí Harmonogram přípravy PPP 2003 2004 2005 Uzavřeny první koncesní smlouvy Uzavřeny první koncesní smlouvy Zahájena první koncesní řízení Zahájena první koncesní řízení Definice projektů & zpracování OBC Definice projektů & zpracování OBC Zahájení projektů & najmutí poradců Zahájení projektů & najmutí poradců Identifikovány první pilotní projekty Identifikovány první pilotní projekty 200620072008 2005 Kde jsme a kam směřujeme Legislativa připravena NYNÍ

5 4 DOPRAVA Sektorové zaměření Hledisko potřebnosti vs. hledisko pravděpodobnosti úspěchu JUSTICE ZDRAVOTNICTVÍ ŠKOLSTVÍ Dálnice & rychlostní komunikace (2005) Věznice & soudní budovy (2005) Nemocnice – centrální & regionální (2006) Sportovně kulturní centrum (2006) BROWNFIELD Ubytování & univerzitní kampusy (2006)

6 5 6 projektů ve fázi OBC s poradci zapojenými do procesu 3 projekty ve fázi Zahájení před výběrem poradců Činnost PPP CENTRA UVN VĚZNICE AIRCON NA HOMOLCE DÁLNICE D3 DVA SOUDY KAMPUS UJEP PONAVA NEMOCNICE PARDUBICE

7 6 ProjektVeřejný zadavatelForma PPPVýše investice (mld. Kč) Justiční areály – Ústí nad Labem, Karlovy Vary Ministerstvo spravedlnostiDBFO/BOT ÚnL 1, 344 KV 0,483 Věznice typu s ostrahou Ministerstvo spravedlnosti, Vězeňská služba DBFO/BOT1,1 AirCon – železniční spojení Praha- letiště Ruzyně Ministerstvo dopravy kombinace BOT/DBFO a O&M kontraktu na provoz 15-18 Výstavba, financování, údržba a provozování dálnice D3 Tábor Bošilec Ministerstvo dopravyBOT11 Ubytovna hotelového typu a parkoviště v areálu ÚVN Praha ÚVN Praha, Ministerstvo obrany DBFO0,857 Nemocnice Na Homolce Nemocnice Na Homolce, Ministerstvo zdravotnictví DBFO0,625 Regenerace brownfieldu Ponava v BrněStatutární město BrnoDBFO2 Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Univerzita J. E. Purkyně, Ministerstvo školství DBFO2,5 Komplexní modernizace Krajské nemocnice Pardubice Pardubický krajDBFO2,2 Pilotní projekty

8 7 PILOTNÍ PROJEKTY – ČASOVÝ HARMONOGRAM Projekt Justiční areály – Ústí nad Labem, Karlovy Vary Věznice typu s ostrahou AirCon – železniční spojení Praha- letiště Ruzyně Výstavba, financování, údržba a provozování dálnice D3 Tábor Bošilec Ubytovna hotelového typu a parkoviště v areálu ÚVN Praha Nemocnice Na Homolce Regenerace brownfieldu Ponava v Brně Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Komplexní modernizace Krajské nemocnice Pardubice Identifikace příležitosti Posouzení příležitosti Příprava projektu Výběr partnera

9 8 Nová věznice pro 500 vězněných MORAVA Věznice * odhad/záměr ZadavatelMinisterstvo spravedlnosti (MSp) ProjektDBFO – nová věznice pro 500 vězněných (ostraha zůstane v kompetenci vězeňské služby) Investice*1,1 mld Kč (investiční náklady) a 135 mil Kč (roční provoz) Platby*platba za dostupnost infrastruktury (availability payment) Motivy priorita zadavatele projekt s potenciálem následné standardizace Současný stav Poradce – Deloitte CZ, Atkins s.r.o., AK Havel & Holásek je zpracován koncesní projekt (poslední formální schválení ze strany ŘV) Spočítána hodnota za peníze Příprava materiálu do vlády na schválení koncesního projektu

10 9 Dva objekty justičních areálů ve dvou různých městech Justiční areály * odhad/záměr JUSTIČNÍ AREÁLY ZadavatelMinisterstvo spravedlnosti (MSp) ProjektDBFO – dva justiční areály připravované ve společném projektu Investice*1,4 mld. Kč UL 0,5 mld. Kč KV Platby*platba za dostupnost infrastruktury (availability payment) Motivy priorita zadavatele projekt s potenciálem následné standardizace v oblasti justičních areálů Současný stav Poradce Česká spořitelna a.s., Mott MacDonald, CMS Cameron McKenna je zpracován a v ŘV schválen koncesní projekt Spočítána hodnota za peníze Pokračuje se nadále cestou PPP jen v Ústí nad Labem Příprava materiálu do vlády na schválení koncesního projektu

11 10 Hotelové ubytování - 250 lůžek – Ústřední vojenská nemocnice PRAHA UVN Praha - ubytování * odhad/záměr ZadavatelMinisterstvo obrany (MO) společně s UVN Praha ProjektDBFO - zajištění ubytovacích kapacit hotelového typu (cca 300 lůžek), podpůrných služeb, restaurace a parkoviště v areálu Ústřední vojenské nemocnici Investice*850 mil Kč (pouze investiční náklady) Platby*platba za dostupnost a příjem z povolených komerčních aktivit Motivy zavedení tzv. jednodenní chirurgie standardní projekt, relativně jednodušší typ klíčové principy budou využity v oblasti zdravotnictví rozšíření parkovacích a ubytovacích kapacit Současný stav poradenský tým složen z firem: Deloitte, Atkins, Havel&Holásek, je zpracován a v ŘV schválen koncesní projekt Spočítána hodnota za peníze Příprava materiálu do vlády na schválení koncesního projektu

12 11 ČESKÉ BUDĚJOVICE D3 PRAHA 30 km část nové dálnice z celkové délky 170 km Dálnice D3 (úsek 307, 308) * odhad/záměr ZadavatelMinisterstvo dopravy (MD) ProjektBOT – 30 km část nové dálnice D3 (Praha – České Budějovice) celkem se 6 mosty (celková délka dálnice D3 - 170 km) Investice*11 mld Kč (investiční náklady) Platby*platba za dostupnost nebo kombinace se šedým mýtem Motivy priorita zadavatele, projekt ve vysokém stupni připravenosti projekt s potenciálem následné standardizace pro další výstavbu sítě dálnic a rychlostních komunikací Současný stav poradce –Mott MacDonald, Lmt., ING BANK N.V., AHURST Příprava studie proveditelnost

13 12 Rychlodráha: Praha centrum – Letiště – Kladno 30 km existující železnice + 6 km nové spojení PRAHA Airport Connection („AirCon“) * odhad/záměr ZadavatelMinisterstvo dopravy (MD) ProjektModernizace stávající trati Praha–Kladno (30 km) s novým napojením Letiště Praha Ruzyně (6 km) Investice*15-18 mld Kč (pouze investiční náklady) Platby* i) platba za dostupnost infrastruktury (availability payment) ii) provozování dopravy – availability fee & jízdné Motivy Nejvyšší priorita MD, přesto je očekávána náročná příprava Současný stav jmenován řídící výbor, dohodnut rozpočet a komunikační strategie revize existující technické dokumentace

14 13 Kampus UJEP – vysokoškolský areál * odhad/záměr Zadavatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) za podpory Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Projekt DBFO – vybudování infrastruktury pro výuku 8 fakult a kongresových prostor, rektorátu, knihovny, IT centra, menzy a ubytovacích kapacit, energocentra a sportovního zázemí Investice* 2,5 mld. Kč Platby* poplatek za dostupnost v kombinaci s výběrem přímých plateb za některé služby Motivy zvýšit podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí regenerace území brownfieldu, zlepšit efektivnost provozu a úspora v energetickém hospodářství Současný stav projekt nebude již dále pravděpodobně pokračovat cestou PPP

15 14 Ponava – sportovně kulturní centrum * odhad/záměr Zadavatel Statutární město Brno Projekt DBFO – vybudování moderní sportovně kulturní, odpočinkové a relaxační centrum Investice* 2 mld. Kč Platby* kombinace poplatku za dostupnost a výběru od koncových uživatelů s částečným přenosem rizika poptávky Motivy regenerace území brownfieldu Ponava vybudování fotbalového stadiónu dle požadavků FIFA a eventuálně nové víceúčelové kryté haly dle požadavků IIHF Současný stav vypracování strategické analýzy a rozsahu potřeb Brna a studie proveditelnosti Poradce na 1. etapu PwC ČR a LLP, VUT Brno, MU Brno, AK Balcar & Polanský dokončena studie proveditelnosti Řeší se jak bude projekt strukturován

16 15 Nemocnice na Homolce * odhad/záměr ZadavatelNemocnice na Homolce, příspěvková organizace MZ ČR ProjektDBFO – vybudování nové budovy pro poskytování zdravotní péče a garáží s 300 parkovacími místy Investice*625 mil. Kč Platby*poplatek za dostupnost a výběr parkovného Motivy poptávka po službách zdravotní péče (endoskopie, jednodenní chirurgie včetně sálů, onkologie, atd) nedostatek obslužné infrastruktury (parkování) Současný stav PPP projekt zrušen na základě rozhodnutí MZ ČR

17 16 Krajská nemocnice Pardubice * odhad/záměr ZadavatelPardubický kraj ProjektDBFO – komplexní modernizace areálu nemocnice a regenerace sousedního průmyslového brownfieldu Investice*2,2 mld. Kč, z toho technologie a přístroje až za 300 mil. Kč Platby*poplatek za dostupnost v kombinaci s příjmem z komerčních aktivit Motivy vybudování nového areálu nemocnice, modernizace formou přestavby stávajícího areálu a zajištění nových lékařských technologií správa a údržba majetku a provoz obslužných služeb Současný stav Poradce (1. fáze) Erste Coroprate Finance, Health Care Company, PURO-KLIMA, Česká zdravotní, AK Dáňa, Pergl & Partneři připravována studie proveditelnosti

18 17 Podmínky úspěšného pilotního projektu Politická podpora zadavatele Jasná strategie a potřeba projektu Dobrý projekt v osvědčeném sektoru Podstatná investiční náročnost (>500 mil Kč) Odhodlání najmout poradce se zkušenostmi Vyčlenění dostatečného rozpočtu na přípravu Jmenování kvalitního projektového manažera Sestavení řídícího výboru s rozhodovacími pravomocemi Pro úspěch projektu musí být splněny všechny podmínky

19 18 PPP Centrum a.s. Na Příkopě 3 -5 110 00 Praha 1 tel: 220 145 363 fax. 220 145 351 www.pppcentrum.cz Ing. Jan Škurek, vedoucí sekce řízení projektů jan.skurek@pppcentrum.cz


Stáhnout ppt "Současný stav 9 PPP projektů v České republice Ing. Jan Škurek Praha, duben 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google