Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodiky a jejich využití v rámci procesu PPP Ing. Kateřina Terčová Seminář k Metodice vypracování koncesního projektu Praha, 8. září 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodiky a jejich využití v rámci procesu PPP Ing. Kateřina Terčová Seminář k Metodice vypracování koncesního projektu Praha, 8. září 2008."— Transkript prezentace:

1 Metodiky a jejich využití v rámci procesu PPP Ing. Kateřina Terčová Seminář k Metodice vypracování koncesního projektu Praha, 8. září 2008

2 1 Obsah  Obsah Etapy realizace PPP projektu Využitelnost metodik v jednotlivých etapách a detailnější popis vybraných metodik  Diskuze Vaše dotazy a připomínky

3 2 Jak realizovat PPP projekt?! Uzavření smlouvy Uzavření smlouvy Výběr soukromého partnera Výběr soukromého partnera Příprava projektu Příprava projektu Posouzení proveditelnosti Posouzení proveditelnosti Identifikace projektu Identifikace projektu Ukončení smlouvy Ukončení smlouvy Řízení a monitorování Řízení a monitorování  7 etap  Proces přípravy dlouhý a náročný, řada odlišností od veřejných zakázek  potřeba metodické podpory

4 3 Jaké metodiky a kdy mohu jako zadavatel využít?  Metodiky v různém stádiu přípravy: plánované zpracovávané (tvorba nebo vnitroresortní připomínkové řízení) zveřejněné na www.mfcr.cz a www.pppcentrum.cz nebo v meziresortním připomínkovém řízeníwww.mfcr.czwww.pppcentrum.cz * ………..metodika využitelná pro všechny následující etapy

5 4 ETAPA I.  Zadavatel identifikuje své potřeby a uvažuje možné způsoby jak projekt realizovat. Zváží i možnost zadání formou PPP. METODIKY Komunikační strategie PPP projektu* Proces přípravy a realizace PPP projektů* Kodex řízení PPP projektu Metodika veřejného investování* Hodnota za peníze* Základy metody PPP Nejlepší mezinárodní praxe Identifikace projektu Identifikace projektu Zveřejněné Zpracovávané Plánované

6 5 Proces přípravy a realizace PPP projektu  Komplexní metodika popisující krok za krokem přípravu PPP projektu a zastřešující všechny metodiky = NÁVOD  Obsahuje: Popis činností zadavatele v každé etapě přípravy Výstupy z těchto činností Role dalších zúčastněných subjektů (např. MF, MMR) Odkazy na specializované související metodiky Schvalovací proces – požadavky z titulu koncesního zákona a politiky vlády ČR Kontrolní proces - hodnocení a soubor kontrolních otázek, které v případě kladného zodpovězení indikují, že je projekt připraven vstoupit do další etapy přípravy a má nejlepší předpoklady k úspěšné realizaci; neplyne z legislativy, pouze z osvědčené praxe

7 6 Hodnota za peníze  PPP lze realizovat pouze pokud dosahují vyšší hodnoty za peníze než zadání formou veřejné zakázky  metodika seznamuje zadavatele s konceptem hodnoty za peníze a s faktory, které jej ovlivňují  Odpovídá zadavateli: zda jeho projekt má předpoklady k tomu, aby realizací formou PPP dosáhl hodnoty za peníze, případně jak specifikaci projektu upravit, aby takové vyhlídky měl; jakým způsobem vyhodnotit očekávanou hodnotu za peníze při přípravě PPP projektu a jakými prostředky zabezpečit hodnotu za peníze při procesu výběru soukromého partnera a čeho se vyvarovat.  Doplňuje se s Metodikou hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP

8 7 ETAPA II.  Zadavatel je povinen posoudit ekonomickou výhodnost PPP v rámci koncesního projektu a nechat jej schválit, v případě potřeby je nutné najmout externí poradce. METODIKY Metodika vypracování koncesního projektu Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Řízení rizik v projektech PPP Zobrazení PPP projektů v dokumentaci státního rozpočtu Platební mechanismy PPP projektů Příručka pro výběr a řízení poradců pro PPP projekty a vzor zadávací dokumentace Posouzení proveditelnosti Posouzení proveditelnosti Zveřejněné Zpracovávané

9 8 Řízení rizik v projektech PPP  Poskytuje zadavateli přehled jak identifikovat, ocenit, alokovat, ošetřit a monitorovat rizika související s projektem  Obsahuje Katalog rizik – přehled nejrůznějších rizik a jejich standardní alokaci v projektech  Důležité pro tvorbu modelů v rámci koncesního projektu, návrh smlouvy a platebního mechanismu a pro případná vyjednávání se soukromým partnerem v rámci soutěžního/koncesního dialogu

10 9 ETAPA III.  Zadavatel připravuje dokumentaci pro nejvhodnější výběrové řízení, dopracovává návrh koncesní smlouvy, platební mechanismus projektu, registr rizik a provádí průzkum zájmu trhu METODIKY Vzorová koncesní smlouva Manuál PPP ke vzorové koncesní smlouvě Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení Řízení rizik v projektech PPP Platební mechanismy PPP projektů Příprava projektu Příprava projektu Zveřejněné Zpracovávané

11 10 Vzorová koncesní smlouva  Obsahuje možný vzor smlouvy pro projekt založený na poplatku za dostupnost – konkrétně projekt ubytovacích kapacit (školy, nemocnice, úřady…) Smlouva řeší:

12 11 ETAPA IV.  Zadavatel vybírá soukromého partnera – v případě dialogu dojednává a upřesňuje s uchazeči podmínky smlouvy, plateb atd. Po ukončení výběru nechá zadavatel schválit koncesní smlouvu, v případě ÚSC požádá o stanovisko MF METODIKY Vzorová koncesní smlouva Manuál PPP ke vzorové koncesní smlouvě Zobrazení PPP projektů v dokumentaci státního rozpočtu Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení Řízení rizik v projektech PPP Platební mechanismy PPP projektů Výběr soukromého partnera Výběr soukromého partnera Zveřejněné Zpracovávané

13 12 Metodika ke koncesnímu zákonu  Metodika poskytuje návod pro zadavatele jak postupovat při výběru soukromého partnera pomocí koncesního řízení dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)  Formou otázek a odpovědí poskytuje vysvětlení např. na které projekty se vztahuje koncesní zákon, kdy mám povinnost zpracovat koncesní projekt, jaké jsou možnosti výběru soukromého partnera – jejich výhody a nevýhody, jak postupovat při uzavírání smlouvy atd.  Zákon je nyní v procesu novelizace

14 13 ETAPA V.  Zadavatel uzavře se soukromým partnerem smlouvu, jsou uzavřeny smlouvy o financování a nastává fáze výstavby. Po dokončení výstavby zahájení plateb – nutné aby byl připraven systém měření výkonnosti METODIKY Vzorová koncesní smlouva Manuál PPP ke vzorové koncesní smlouvě Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení Platební mechanismy PPP projektů Uzavření smlouvy Uzavření smlouvy Zveřejněné Zpracovávané

15 14 ETAPA VI. a VII.  Projekt je v provozní fázi, zadavatel na základě platebního mechanismu poskytuje případné úhrady soukromému partnerovi, kontroluje výkonnost a kvalitu, dohaduje případné změny, v krajních případech řeší předčasné ukončení a kompenzace  Po skončení smlouvy vypořádání vlastnictví infrastruktury METODIKY Vzorová koncesní smlouva Manuál PPP ke vzorové koncesní smlouvě Management a řízení PPP projektu Ukončení smlouvy Ukončení smlouvy Řízení a monitorování Řízení a monitorování Zveřejněné Plánované

16 15 www.pppcentrum.cz Ing. Kateřina Terčová katerina.tercova@pppcentrum.cz tel: +420 234 155 363 PPP Centrum, Na Příkopě 3-5, Praha 1, 110 00 katerina.tercova@pppcentrum.cz


Stáhnout ppt "Metodiky a jejich využití v rámci procesu PPP Ing. Kateřina Terčová Seminář k Metodice vypracování koncesního projektu Praha, 8. září 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google