Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Obsah Etapy realizace PPP projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Obsah Etapy realizace PPP projektu"— Transkript prezentace:

0 Metodiky a jejich využití v rámci procesu PPP
8393P1E PR Metodiky a jejich využití v rámci procesu PPP Ing. Kateřina Terčová Seminář k Metodice vypracování koncesního projektu Praha, 8. září 2008

1 Obsah Obsah Etapy realizace PPP projektu
8393P1E PR Obsah Etapy realizace PPP projektu Využitelnost metodik v jednotlivých etapách a detailnější popis vybraných metodik Diskuze Vaše dotazy a připomínky

2 Jak realizovat PPP projekt?!
8393P1E PR This is the past. We went through … 7 etap Proces přípravy dlouhý a náročný, řada odlišností od veřejných zakázek  potřeba metodické podpory Identifikace projektu Posouzení proveditelnosti Příprava projektu Výběr soukromého partnera Uzavření smlouvy Ukončení smlouvy Řízení a monitorování

3 Jaké metodiky a kdy mohu jako zadavatel využít?
Metodiky v různém stádiu přípravy: plánované zpracovávané (tvorba nebo vnitroresortní připomínkové řízení) zveřejněné na a nebo v meziresortním připomínkovém řízení * ………..metodika využitelná pro všechny následující etapy

4 ETAPA I. METODIKY Komunikační strategie PPP projektu*
Identifikace projektu Zadavatel identifikuje své potřeby a uvažuje možné způsoby jak projekt realizovat. Zváží i možnost zadání formou PPP. METODIKY Komunikační strategie PPP projektu* Proces přípravy a realizace PPP projektů* Kodex řízení PPP projektu Metodika veřejného investování* Hodnota za peníze* Základy metody PPP Nejlepší mezinárodní praxe Zveřejněné Zpracovávané Plánované

5 Proces přípravy a realizace PPP projektu
Komplexní metodika popisující krok za krokem přípravu PPP projektu a zastřešující všechny metodiky = NÁVOD Obsahuje: Popis činností zadavatele v každé etapě přípravy Výstupy z těchto činností Role dalších zúčastněných subjektů (např. MF, MMR) Odkazy na specializované související metodiky Schvalovací proces – požadavky z titulu koncesního zákona a politiky vlády ČR Kontrolní proces - hodnocení a soubor kontrolních otázek, které v případě kladného zodpovězení indikují, že je projekt připraven vstoupit do další etapy přípravy a má nejlepší předpoklady k úspěšné realizaci; neplyne z legislativy, pouze z osvědčené praxe

6 Hodnota za peníze PPP lze realizovat pouze pokud dosahují vyšší hodnoty za peníze než zadání formou veřejné zakázky  metodika seznamuje zadavatele s konceptem hodnoty za peníze a s faktory, které jej ovlivňují Odpovídá zadavateli: zda jeho projekt má předpoklady k tomu, aby realizací formou PPP dosáhl hodnoty za peníze, případně jak specifikaci projektu upravit, aby takové vyhlídky měl; jakým způsobem vyhodnotit očekávanou hodnotu za peníze při přípravě PPP projektu a jakými prostředky zabezpečit hodnotu za peníze při procesu výběru soukromého partnera a čeho se vyvarovat. Doplňuje se s Metodikou hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP

7 ETAPA II. METODIKY Zveřejněné
Posouzení proveditelnosti Zadavatel je povinen posoudit ekonomickou výhodnost PPP v rámci koncesního projektu a nechat jej schválit, v případě potřeby je nutné najmout externí poradce. METODIKY Metodika vypracování koncesního projektu Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Řízení rizik v projektech PPP Zobrazení PPP projektů v dokumentaci státního rozpočtu Platební mechanismy PPP projektů Příručka pro výběr a řízení poradců pro PPP projekty a vzor zadávací dokumentace Zveřejněné Zpracovávané

8 Řízení rizik v projektech PPP
Poskytuje zadavateli přehled jak identifikovat, ocenit, alokovat, ošetřit a monitorovat rizika související s projektem Obsahuje Katalog rizik – přehled nejrůznějších rizik a jejich standardní alokaci v projektech Důležité pro tvorbu modelů v rámci koncesního projektu, návrh smlouvy a platebního mechanismu a pro případná vyjednávání se soukromým partnerem v rámci soutěžního/koncesního dialogu

9 Příprava projektu ETAPA III. Zadavatel připravuje dokumentaci pro nejvhodnější výběrové řízení, dopracovává návrh koncesní smlouvy, platební mechanismus projektu, registr rizik a provádí průzkum zájmu trhu METODIKY Vzorová koncesní smlouva Manuál PPP ke vzorové koncesní smlouvě Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení Řízení rizik v projektech PPP Platební mechanismy PPP projektů Zveřejněné Zpracovávané

10 Vzorová koncesní smlouva
Obsahuje možný vzor smlouvy pro projekt založený na poplatku za dostupnost – konkrétně projekt ubytovacích kapacit (školy, nemocnice, úřady…) Smlouva řeší:

11 ETAPA IV. Výběr soukromého partnera Zadavatel vybírá soukromého partnera – v případě dialogu dojednává a upřesňuje s uchazeči podmínky smlouvy, plateb atd. Po ukončení výběru nechá zadavatel schválit koncesní smlouvu, v případě ÚSC požádá o stanovisko MF METODIKY Vzorová koncesní smlouva Manuál PPP ke vzorové koncesní smlouvě Zobrazení PPP projektů v dokumentaci státního rozpočtu Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení Řízení rizik v projektech PPP Platební mechanismy PPP projektů Zveřejněné Zpracovávané

12 Metodika ke koncesnímu zákonu
Metodika poskytuje návod pro zadavatele jak postupovat při výběru soukromého partnera pomocí koncesního řízení dle zákona č /2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Formou otázek a odpovědí poskytuje vysvětlení např. na které projekty se vztahuje koncesní zákon, kdy mám povinnost zpracovat koncesní projekt, jaké jsou možnosti výběru soukromého partnera – jejich výhody a nevýhody, jak postupovat při uzavírání smlouvy atd. Zákon je nyní v procesu novelizace

13 Uzavření smlouvy ETAPA V. Zadavatel uzavře se soukromým partnerem smlouvu, jsou uzavřeny smlouvy o financování a nastává fáze výstavby. Po dokončení výstavby zahájení plateb – nutné aby byl připraven systém měření výkonnosti METODIKY Vzorová koncesní smlouva Manuál PPP ke vzorové koncesní smlouvě Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení Platební mechanismy PPP projektů Zveřejněné Zpracovávané

14 ETAPA VI. a VII. Ukončení smlouvy Řízení a monitorování Projekt je v provozní fázi, zadavatel na základě platebního mechanismu poskytuje případné úhrady soukromému partnerovi, kontroluje výkonnost a kvalitu, dohaduje případné změny, v krajních případech řeší předčasné ukončení a kompenzace Po skončení smlouvy vypořádání vlastnictví infrastruktury METODIKY Vzorová koncesní smlouva Manuál PPP ke vzorové koncesní smlouvě Management a řízení PPP projektu Zveřejněné Plánované

15 8393P1E PR Děkuji za pozornost Ing. Kateřina Terčová tel: PPP Centrum, Na Příkopě 3-5, Praha 1,


Stáhnout ppt "Obsah Obsah Etapy realizace PPP projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google