Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministry of Finance of the CZECH REPUBLIC PPP Francouzsko-česká spolupráce 5. března 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministry of Finance of the CZECH REPUBLIC PPP Francouzsko-česká spolupráce 5. března 2010."— Transkript prezentace:

1 Ministry of Finance of the CZECH REPUBLIC PPP Francouzsko-česká spolupráce 5. března 2010

2 1 Obsah Současný stav vývoje trhu PPP v ČR Institucionální a právní rámec Pilotní projekty státu Projekty územních samospráv

3 2 Zpracování pravidel Zahájen proces tvorby legislativy Zahájen proces tvorby legislativy Ustaven regulátor, Asociace PPP, PPP Centrum Ustaven regulátor, Asociace PPP, PPP Centrum PPP Politika České vlády PPP Politika České vlády Analýza právního prostředí Analýza právního prostředí Vývoj PPP v České republice 2003 2004 2005 Uzavřeny první smlouvy Uzavřeny první smlouvy První výběrová řízení zahájena První výběrová řízení zahájena Definice projektů & OBC Definice projektů & OBC Zahájení projektů & Zapojení poradců Zahájení projektů & Zapojení poradců Identifikace prvních pilotních projektů Identifikace prvních pilotních projektů 200620072008 - 2010 2005 Kde se nacházíme – kam míříme Legislativa účinná od 07/06 Dnes

4 3 Instituce MF ROZPOČTOVÝ DOZOR REGULA CE PPP Centrum PODPORA PROJE KT Ů MMR LEGISLATIVA

5 4 Ministerstvo financí  Regulace fiskálních dopadů projektů  Rozpočtový dozor nad projekty ÚSC  Řídící výbory pilotních projektů  Metodika, vzdělávání  www.mfcr.cz www.mfcr.cz

6 5 PPP Centrum  Nejlepší praxe – výměna znalostí mezi projekty a odvětvími veřejného sektoru  100% vlastněna státem (MF)  Poskytuje služby všem složkám veřejného sektoru v celém rozsahu přípravy projektu  Aktivně podporuje projekty  Mise: veřejný sektor má být dobrým klientem  Metodika, vzdělávání  www.pppcentrum.cz www.pppcentrum.cz

7 6 Ministerstvo pro místní rozvoj  Politika veřejného investování Legislativa Metodika Informační systém  Act No. 137/2006 Coll., on Public Contracts Act No. 137/2006 Coll., on Public Contracts  Act No. 139/2006 Coll., on Concession Contracts Act No. 139/2006 Coll., on Concession Contracts  www.mmr.cz www.mmr.cz

8 7 PPP Associace  Associace soukromých společností – nyní 58 členů (poradenské společnosti, banky, stavební firmy)  Spolupráce s veřejným sektorem  Účast na vytváření podmínek a pravidel, podpora transparentního prostředí  Výměna znalostí a zkušeností  www.asociaceppp.cz www.asociaceppp.cz

9 8 Legislativa  Koncesní zákon č. 139/2006 Sb. Dva typy PPP – koncese a PFI (kvazikoncese – platby za dostupnost) Zadavatelé mohou uzavírat dlouhodobé kontrakty Koncesní projekt a smlouva schvalovány vládou/zastupitelstvem Rozpočtový dozor MF  Prováděcí vyhlášky č. 217/2006 Sb. a č. 238/2006 Sb.  Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. PFI (kvazikoncese)  Novely rozpočtových pravidel a zákona o majetku státu (č. 140/2006 Sb.)

10 9 Legislativa  Koncese: Koncesionář se zavazuje poskytovat služby/provést práce Zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři využívat benefity vyplývající z poskytování služeb nebo z vy\užívání provedeného díla, popřípadě spolu s poskytnutím části plnění v penězích. Koncesionář nese významnou část rizik spojených s braním užitků nebo s využíváním provedeného díla;  PFI (kvazikoncese) = nadlimitní veřejné zakázky, u nichž: Smlouva je uzavřena na dobu určitou, nejméně na 5 let Dodavatel nese některá ekonomická rizika spojená s realizací veřejné zakázky, která obvykle nese zadavatel

11 10 Metodiky  Dostupné na webu MF a PPP Centra:  Hodnota za peníze + případová studie  Jak sestavit PSC model – kvantitativní srovnání VfM  Metodika koncesního projektu  Vzorová koncesní smlouva + Manuál  Řízení rizik a matice rizik  Zobrazení rozpočtových dopadů PPP projektů v dokumentaci SR a střednědobého výhledu  Metodika ke koncesnímu zákonu

12 11 AIRCON UBYTOVÁNÍ DÁLNICE VĚZNICE Pilotní projekty stav 2010 JUSTIČNÍ AREÁL NEMOCNICE NÁDRAŽÍ + SPORTOVNÍ CENTRUM ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

13 12 DOPRAVA Zaměření podle odvětví Podle potřeb – kde by mohly být projekty atraktivní a úspěšné JUSTICE ZDRAVOTNICTVÍ Dálnice a rychlostní silnice, rychlodráhy (příprava zahájena 2005) Věznice & Justiční budovy (2005) Regionální nemocnice (2006/2007) Sportovní a kulturní centra (2006/2007) VONÝ ČAS UBYTOVÁNÍ Administrativní budovy (2008/2009)

14 13 Pilotní Projekty 3 rozdílné úrovně přípravy  OBC schválen vládou, probíhá výběr koncesionáře: ÚVN Praha  OBC schválen vládou: Věznice s ostrahou na Jižní Moravě Justiční budova v Ústí nad Labem  OBC připravován: D3/R3 Administrativní budova pro MPO  Zastavené projekty: „AirCon“ Krajská nemocnice Pardubice Sportovní a volnočasový areál Brno-Ponava

15 14 Green-field hotel style 250 beds in a top Army hospital PRAGUE Ubytovna v Ústřední vojenské nemocnici ZadavatelÚstřední vojenská nemocnice, zřízena Ministerstvem obrany ProjektDBFO – ubytovací kapacita hotelového typu – cca 250 lůžek s parkovištěm Investice€ 40 mil PlatbyPlatba za dostupnost & příjem z komerční části ZdůvodněníRelativně jednoduchý projekt, pilotní PP pro eventuelní další armádní projekty Fáze výběru soukromého partrnera OJEU zima 2007 Kvalifikace uchazečů Soutěžní dialog ukončen 2 konečné nabídky 11/2009

16 15 Green-field prison for 500 prisoners Věznice s ostrahou Prison in Rapotice ZadavatelMinisterstvo spravedlnosti ProjektDBFO – věznice na zelené louce pro 500 odsouzených (ostraha zajištěna veřejným sektorem), 2 roky výstavba, 25 let provoz Investice€ 44 mil PlatbyPlatba za dostupnost Zdůvodnění Vysoká priorita MS – naléhavá potřeba Předpoklady pro využití jako standardní forma poskytování vězeňské infrastruktury v ČR OBC fáze Koncesní priojekt schválen vládou 05/2008 Testování trhu – zájem a přístup soukromého sektoru Výběr soukromého partnera má být zahájen v 1.pololetí 2010 Předpokládaná VfM 12,6%

17 16 Branch office of the Regional Court and District Court in Ústí nad Labem for about 600 employees Court of Justice in Ústí nad Labem Court of Justice in Ústí nad Labem Soudní budova ZadavatelMinisterstvo spravedlnosti ProjektDBFO – Výstavba, provozování a údržba soudní budovy v Ústí nad Labem – pouze infrastruktura a podpůrné služby Investice€ 53,7 mil PlatbyPlatba za dostupnost Zdůvodnění Vysoká priorita MS – naléhavá potřeba Dobré předpoklady využití jako standardního způsobu pořizování administrativních budov OBC fáze Koncesní projekt schválen vládou 05/2008 Testování trhu – zájem a přístup soukromého sektoru Výběr soukromého partnera má být zahájen v 1.pololetí 2010 Předpokládaná VfM 8,4%

18 17 Rapid train: Prague Centre – airport – Kladno (nearby city) 30 km existing railway + 5 km new line PRAGUE „AirCon“ * odhad/záměr ZadavatelMinisterstvo dopravy ProjektKompletní modernizace stávající trati Praha–Kladno (30 km) s novým spojením na letiště Praha (5 km) 1- fáze „spojení na letiště“ (17 km), DBFO, 33 let Investice*€ 840 mil Platby*Kombinace platby za dostupnost a uživatelské platby Reasons Prioritní potřeba Předpoklad dlouhodobé přípravy Úvodní fáze Úvodní finanční analýza prokázala výhodnost PPP Revize a aktualizace existující technické dokumentace „OBC“ Projekt je nyní (dočasně?) zastaven

19 18 CESKE BUDEJOVICE D3 PRAGUE 27 km part of a new highway which in total will have 170 km Dálnice D3 (1.fáze) * an estimate/intention ZadavatelMinisterstvo dopravy ProjektBOT – 27 km nového úseku dálnice D3 v jižních Čechách (po dokončení celkem 170 km) Investice€ 930 mil. Platební mechanismus Platba za dostupnost Důvody Takto nastavený projekt se může stát standardní metodou rozšíření stávající sítě dálnic a rychlostních silnic OBC fáze OBC redefinována/zvažováno rozšíření až na 114 km na hranice s Rakouskem V plné verzi bylo schváleno vládou (42 km provoz a údržba, 114 km výstavba, provoz a údržba) Přehodnoceno v souvislosti s úvěrovou krizí (2 fáze, 1.fáze 27 km) OJEU plánováno na I. Q 2010 Nyní je připravována nová komplexní strategie využití PPP v dopravní infrastruktuře

20 19 Regionální projekty  Odrážky Bohumín Bruntál Litoměřice Tochovice, Nižbor, Dobříč Hostomice, Karlštejn Jistebnice Tachov Chrudim Lysá n. Labem Velká Hleďsebe

21 20 Projekty ÚSC – současný stav OdvětvíPředpokládaná hodnota smlouvy v Kč Vodohospodářství4 480 415 703 Energie2 681 404 000 Sociální služby564 566 000 Ostatní2 670 078 365 Celkem10 396 464 068 Zdroj MF 16.12.2009

22 21 Aktuální témata  Realisticky nohama na zemi – poučeni z minulých chyb  Situace není ideální, ale postupně se vyvíjí  Hledání nejlepší praxe „převzít – přizpůsobit – použít“  Diversifikovaný přístup k různým odvětvím  Systematicky rozvíjet český trh PPP  Nadále trvá nedostatek politické podpory  Silný zájem o PPP v regionech, opatrnost ministerstev

23 22 Aktuální témata  Cyklus školení Navazuje na twinningové projekty Pro zaměstnance institucí státu, krajů a měst Připraveno MF a PPP Centrem  Kombinace PPP a EU fondů PPP Centrum a MMR  Připravované legislativní změny Zjednodušení právního rámce (Koncesní zákon + Zákon o veřejných zakázkách)

24 23 Další informace  Ministerstvo financí www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr  PPP Centrum www.pppcentrum.cz  Ministerstvo pro místní rozvoj http://www.mmr.cz  Asociace PPP www.asociaceppp.cz  Informace týkající se: Legislativy, Metodik, Projektů, Událostí, Kontaktů

25 24 Děkujeme za pozornost!

26 25 Ing. Jan Škurek ředitel jan.skurek@pppcentrum.cz tel.: +420 234 155 350 Na Příkopě 3-5 110 00 Praha 1 Česká republika jan.skurek@pppcentrum.cz Kontaktys Ministerstvo financí Ing. Kateřina Helikarová Odbor státního rozpočtu katerina.helikarova@mfcr.cz tel.: +420 257 043 443 Letenská 15 110 00 Praha 1 Česká republika


Stáhnout ppt "Ministry of Finance of the CZECH REPUBLIC PPP Francouzsko-česká spolupráce 5. března 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google