Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Obsah Příklady konkrétních PPP projektů v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Obsah Příklady konkrétních PPP projektů v ČR"— Transkript prezentace:

0 Zkušenosti s PPP v ČR a v zahraničí
8393P1E PR Zkušenosti s PPP v ČR a v zahraničí Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi

1 Obsah Obsah Příklady konkrétních PPP projektů v ČR
8393P1E PR Obsah Příklady konkrétních PPP projektů v ČR Projekty centrálních institucí, projekty ÚSC Shrnutí českých zkušeností Realizace PPP projektu v praxi Příklady konkrétních projektů v zahraničí Srovnání ČR a zemí V4 Diskutovat Vaše dotazy a připomínky

2 Významné PPP projekty v ČR
8393P1E PR Významné PPP projekty v ČR 1 projekt ve fázi soutěže na dodavatele 4 projekty ve fázi koncesního projektu (OBC) / příprava dokumentace 3 projekty zrušeny 3 projekty pozastaveny KAMPUS UJEP SOUD UL NEMOCNICE PARDUBICE ÚVN SOUD KV AIRCON NA HOMOLCE KULOVÝ BLESK PONAVA DÁLNICE D3 VĚZNICE

3 Ubytovna hotelového typu ÚVN
8393P1E PR Zadavatel Ústřední vojenská nemocnice v Praze Střešovicích Obsah DBFO - vybudování, údržba a provoz ubytovny hotelového typu (250 lůžek) a parkovište v areálu ÚVN, vybudování ubytovny personálu Investice cca 1 mld. Kč Platby Platba za dostupnost za předem nasmlouvané kapacity, příjmy od uživatelů za vybrané činnosti a komerční příjmy Zkušenosti Příspěvková organizace Ministerstva obrany jako zadavatel – záruka finančních toků pro investory? Omezení počtu uchazečů v dialogu, délka dialogu? Financování a investory požadované garance Stav OJEU v zimě 2007 Ukončen soutěžní dialog, předložení nabídek listopad Vybudování ubytovny hotelového typu a parkoviště v areálu nemocnice (250 lůžek) PRAHA

4 Věznice s ostrahou Výstavba věznice pro 500 vězňů Zadavatel
8393P1E PR The last project to present. Zadavatel Ministerstvo spravedlnosti, Vězeňská služba Obsah DBFO - Návrh, vybudování, financování, údržba a provoz nové věznice typu s ostrahou pro výkon trestu vězněných osob s kapacitou 500 osob splňující evropské standardy v lokalitě Rapotice Investice 1,1 mld. Kč Platby Platba za dostupnost + část příjmů poplyne z využití pracovního potenciálu vězňů Zkušenosti Původně naddimenzované požadavky – prodražení projektu Některé služby ze zákona nemůže zajistit SP (ostraha) Stav Koncesní projekt schválen vládou v květnu 2008 Spočtená finanční hodnota za peníze 12,6 % Výstavba věznice pro 500 vězňů Věznice v Rapoticích

5 Soudní budova v Ústí nad Labem
8393P1E PR The last project to present. Zadavatel Ministerstvo spravedlnosti Obsah DBFO - výstavba, údržba a provoz soudní budovy v Ústí nad Labem Investice 1,4 mld. Kč Platby Platba za dostupnost Zkušenosti Partnerský projekt výstavby soudu v Karlových Varech byl zastaven – nízká finanční hodnota za peníze (cca 2 %), vždy je nutné zohlednit i kvalitativní aspekty Stav Koncesní projekt schválen vládou v květnu 2008 Spočtená hodnota za peníze 8,4 % Vybudování budovy soudu pro cca 600 zaměstnanců Soudní budova v ÚSTÍ NAD LABEM

6 Dálnice D3 (fáze I.) Výstavba 27 km úseku dálnice D3 Zadavatel
8393P1E PR Zadavatel Ministerstvo dopravy Obsah DBFO – výstavba a údržba 27 km úseku dálnice D3 od Veselí nad Lužnicí – Úsilné, údržba úseků v délce 42 km Investice cca 7,5 mld. Kč Platby platba za dostupnost & stínové mýtné Zkušenosti Vyměněn poradenský tým (poradce i v roli projektového manažera) Několikrát redefinováno (stanovení cílů a potřeb již na začátku, otázka důvěry investorů) Otázka výkupu pozemků (která rizika lze převést na SP?) Stav Koncesní projekt schválen v říjnu 2008 Zamýšlena výstavba 71 km, provoz a údržba 42 km (celkem 113 km až k hranicím Rakouska) V současnosti přehodnocení Výstavba 27 km úseku dálnice D3 CESKE BUDEJOVICE D3 PRAGUE * an estimate/intention

7 AirCon 8393P1E PR Zadavatel Ministerstvo dopravy Obsah Modernizace stávajícího železničního spojení Praha- Kladno (30 km) s vybudováním spojení na letiště (5 km) První fáze – modernizace a vybudování spojení na letiště v celkové délce 17 km, DBFO Investice 20 mld. Kč Platby Kombinace platby za dostupnost a výběru jízdného od uživatelů Zkušenosti Mnoho zainteresovaných stran – SŽDC, Hl. město Praha, Středočeský kraj, MČ Praha 6, MČ Praha 7, MČ Praha 1, Česká správa letišť s.p., České dráhy a.s., Hostivice, Jeneč Obtížný odhad poptávky po službě, „konkurenční“ projekt metra Stav Studie prokázaly efektivnost PPP Zpracování koncesního projektu Modernizace železnicní trati Praha–Kladno s výstavbou připojení na Letište Ruzyně, včetně provozu a údržby. PRAHA

8 Optimalizace provozu nemovitostí MPO
8393P1E PR Optimalizace provozu nemovitostí MPO Návrh, výstavba a provoz nové budovy MPO Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu Obsah DBFO - vytipování a zajištění vhodné lokality, vyprojektování a výstavba nového sídla pro 8 státních institucí v působnosti MPO, výměna stávajících nemovitostí za novou budovu a zajištění její dlouhodobé správy a provozu Investice 1,3 mld. Kč Platby Platba za dostupnost Zkušenosti Financovatelnost projektu (lze převést na privátního partnera riziko využití/prodeje vyměněných budov, ochota bank financovat) Stav Koncesní projekt prokázal hodnotu za peníze a bude předložen vládě PRAHA

9 Projekty územně samosprávných celků

10 Projekty ÚSC – současný stav
Předmět koncesní smlouvy Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy v Kč Vodohospodářství 5 104  Energie Sociální služby Ostatní 81  CELKEM 10 487  Podle údajů MF ČR ke dni

11 Analýza projektů ÚSC Celkem 18 smluv
8393P1E PR Celkem 18 smluv Předpokládaná hodnota koncesní smlouvy (KS) 2,4 mld. Kč Veřejní zadavatelé – malé obce i velké města Předmět smluv – 5 různých sektorů Počet smluv Procentní zastoupení (zaokrouhleno) Celkem 18 100 % z toho: Vodohospodářské služby 13 72 % Dodávka tepla a teplé vody 2 11 % Provoz zařízení sociálních služeb 1 5 % Správa a provoz sportovního areálu Poskytnutí stravovacích služeb

12 Geografické rozmístění
8393P1E PR Lysá n. Labem Litoměřice Chrudim Odrážky Velká Hleďsebe Bruntál Bohumín Tachov Tochovice, Nižbor, Dobříč Hostomice, Karlštejn Jistebnice

13 Předpokládaná hodnota KS
8393P1E PR Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy Průměrná hodnota předmětu koncesní smlouvy u vodohospodářské služby 22,2 mil. Nejvyšší hodnota předmětu koncesní smlouvy u vodohospodářské služby 198,5 mil. Nejnižší hodnota předmětu koncesní smlouvy u vodohospodářské služby 0,3 mil. Nejvyšší hodnota předmětu koncesní smlouvy ze všech koncesních smluv 1,5 mld. Nejnižší hodnota předmětu koncesní smlouvy ze všech koncesních smluv

14 Délka koncesí smlouvy Doba, na kterou se koncesní smlouva uzavírá
8393P1E PR Doba, na kterou se koncesní smlouva uzavírá průměr – roky Vodohospodářská infrastruktura 6,3 Dodávka tepla a teplé vody 14 délka v letech Provoz zařízení sociálních služeb 20 Správa a provoz sportovního areálu Poskytnutí stravovacích služeb 6 Maximální doba, na kterou se koncesní smlouva uzavírá 23 Minimální doba, na kterou se koncesní smlouva uzavírá 3

15 Výsledky analýzy - pozitiva
8393P1E PR Zpravidla koncese Zpravidla projekty na služby (jednodušší) Všechny projekty v osvědčených oblastech PPP Všechny projekty na zajištění veřejné služby nebo činnosti

16 Výsledky analýzy – nedostatky
8393P1E PR Nebylo možné posoudit dosaženou hodnotu za peníze Většinou byla absence jakýchkoliv detailních propočtů a finančních modelů Velice jednoduché projekty a relativně malé U předložených koncesních projektů bylo patrné nedostatečné a málo detailní zpracování Koncesní smlouvy často unifikované a předložené ze strany soukromého partnera Z některých žádostí nebylo patrné, zda-li jsou v souladu se zněním koncesního zákona (např. minimální délka smlouvy)

17 Výsledky analýzy – nedostatky smluv
8393P1E PR Výsledky analýzy – nedostatky smluv a) smlouvy jsou často nekonkrétní a to zejména v těchto oblastech: výše potenciálních příjmů a nákladů zadavatele (často nepřesné závěry a předpoklady) u nákladů zadavatele se neuvažuje s dotacemi, náklady na investice, s dodatečnými náklady projektu v případě změny legislativy apod. alokace rizik (v některých případech snaha o přenos všech rizik na privátního partnera) předčasné ukončení smlouvy a sankce

18 Výsledky analýzy – nedostatky smluv
8393P1E PR Výsledky analýzy – nedostatky smluv b) smlouvy často zcela ignorují tyto oblasti: indexace příjmů a nákladů refinancování smluvní pokuty u dlouhodobějších smluv test trhu a případné úpravy cen zákaz postoupení

19 Příklady projektů ÚSC

20 Víceúčelový sportovní areál v Tachově
8393P1E PR The last project to present. Zadavatel Město Tachov Obsah Správa a údržba areálu po dobu 15 let (koncesní smlouva), v provozu od r. 2007 Regenerace brownfieldu – výstavba nového hřiště na místě bývalé skládky Výstavba formou veřejné zakázky s dotací MŠMT, část nákladů uhrazena z platby SP, kterou zaplatil za koncesi Areál je ve smluvně stanoveném rozsahu volně přístupný pro tachovské školy a rovněž tak pro tréninky a zápasy místního sportovního klubu Infrastruktura ve vlastnictví města Platby Výběr plateb od uživatelů a příjmy z komerční činnosti (občerstvení) Pozn. Další sportovní stadiony se plánují v Ostravě (30 tis. diváků), Brno Ponava, Říčany Sportovní areál v TACHOVĚ

21 Veřejné osvětlení v Praze
8393P1E PR The last project to present. Zadavatel Hl. město Praha Obsah Projekt zajištění správy, údržby a obnovy veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy Od roku 1999, smlouva po dobu 14 let Smluvně zaručená provozuschopnost nad 98 %, investice do obnovy svítidel a světelných zdrojů ve výši mil. Kč během prvních 5 let Infrastruktura v majetku města Nyní svítivost a provozuschopnost veřejného osvětlení překračuje hodnotu 99,4 % Centrální dispečink, který nepřetržitě sleduje a přijímá informace o stavu zařízení Platby Platba za dostupnost Pozn. Obdobné projekty i v dalších českých městech PRAHA

22 Krajská nemocnice Pardubice
8393P1E PR The last project to present. Zadavatel Pardubický kraj, Krajská nemocnice Pardubice Obsah DBFO - Rekonstrukce stávající infrastruktury a návrh a výstavba nové, zajištění financování, údržby, částečného provozu areálu a zajištění vybraných podpůrných služeb (stravování, logistika…) Ukončen soutěžní dialog (3 účastníci) Nebyla podána žádná nabídka Platba Platba za dostupnost Pozn. Odlišní poradci pro zpracování koncesního projektu a výběrového řízení (narušena kontinuita) Změna právní formy nemocnice v průběhu projektu – a.s. Ze strany investorů požadavky garancí od kraje za platby od nemocnice (dostupnost projektu!) Časový tlak, ukončen soutěžní dialog, aniž by se našel konsensus Jasná definice potřeb zadavatele (standard služeb) PARDUBICE

23 Revitalizace autobusového nádraží Třebíč
8393P1E PR Revitalizace autobusového nádraží Třebíč The last project to present. Zadavatel Město Třebíč Obsah Výstavba, zajištění financování a dlouhodobý provoz (cca 25 let) autobusového terminálu ve městě Třebíč Součástí projektu je i výstavba obchodní galerie zastřešující plochu autobusového terminálu a výstavba parkovacího domu Zpracován a v září 2008 schválen koncesní projekt Platby Platba za dostupnost + komerční příjmy Pozn. Projekt modernizace a správy městských autobusových zastávek se např. připravuje v Ústí nad Labem (376 zastávek, koncesní smlouva na 15 let, příjmy SP výhradně z prodeje reklamních ploch) TŘEBÍČ

24 Parkovací dům v Plzni Zadavatel Plzeň Obsah DBFO
8393P1E PR The last project to present. Zadavatel Plzeň Obsah DBFO 400 parkovacích míst + komerční prostory Investice cca 220 mil. Kč Soukromého partnera by chtěla Plzeň znát do konce ledna 2010 Platby platba za dostupnost + příjmy z komerční činnosti Pozn. Problematické riziko poptávky (predikce poptávky a financovatelnost projektu) Město chce stanovovat svou „parkovací politiku“ - zachování kontroly nad výší parkovného Obdobné projekty v dalších městech Plzen

25 Další projekty ÚSC Administrativní komplex kraje Vysočina – Jihlava
Projekt Velká Hleďsebe – regenerace brownfieldu Zadní Chodov – regenerace brownfieldu - fotovoltaická elektrárna Kopřivnice, Bohumín, Tachov … – dodávky tepla Rekonstrukce a zajištění provozu sportovně-rekreačního areálu „Pod Červeným kamenem“ v Kopřivnici atd.

26 Zkušenosti z projektů v ČR
Přílišné spoléhání na externí poradce  vyčlenit experty z vlastních řad, kteří budou s poradci spolupracovat a získávat know how o projektu, důležitá role projektového manažera! Velký vliv politických cyklů a změn politické reprezentace na přípravu projektů (redefinování, pozdržování)  projekt musí být náležitě odůvodněnou prioritou Projekty „zbytných“ statků – aquaparky, stadiony – hrozí vliv politického cyklu + nezájem investorů  zjistit zájem uživatelů i trhu Zvážit, že projekt si mohu dlouhodobě dovolit (jsem připraven poskytnout případné garance a zavázat se k případným kompenzacím při předčasném ukončení smlouvy z mé strany?)

27 Zkušenosti z projektů v ČR
Příliš detailní specifikace požadavků na stavbu (lpění na definici vstupů, ztrácí se inovace)  definovat standardy, nediktovat SP přesné stavební řešení infrastruktury Přesně speficikovat požadované výstupy od poradců (koncesní projekt na 10 str. X 100 str.), při příliš volné specifikaci mohou být služby dodány sice za nízkou cenu, ale v nízké kvalitě

28 PPP v zahraničí 8393P1E PR Nejvíce zkušeností s PPP má Velká Británie – odhaduje se, že celé 2/3 projektů se realizovalo ve VB VB a zbytek Evropy tvoří 85 % celosvětového PPP Kromě VB, kde PPP tvoří ročně % celkových veřejných investic, jsou na kontinentu s PPP nejdál Španělsko, Německo, Francie, Itálie Irsko a Řecko Pro porovnání v roce 2008 ve VB bylo uzavřeno 34 kontraktů za mld. Kč, na kontinentu dohromady za 127 mld. Kč (dle údajů IFSL, PFI IN THE UK & PPP IN EUROPE 2009) Převažující sektor využití PPP je silniční doprava (cca 60 %), následují železnice (22 %), zdravotnictví, obrana, volnočasová infrastruktura a vodohospodářství

29 Příklady PPP projektů v zahraničí
Nejčastější problémy jsou s rizikem poptávky Ilustrativní příklady: Portugalsko – Most Vasco da Gama Maďarsko – Dálnice M1/M15 a dálnice M5 VB – Channel Tunnel Rail Link Holandsko – A9 Wijkertunnel (stínové mýto bez horního limitu)

30 Srovnání ČR v rámci zemí V4
Nejvíce projektů Maďarsko, dále Polsko a Slovensko, ČR zatím žádný obdobného rozsahu Nejdříve se PPP uplatnilo v sektoru dopravy, pak i v dalších Maďarsko – dálnice M15, M5, M6, školství (program - celkem 32 budov, ubytování pro studentů, modernizace ubytování pro studentů, CAPEX mil. EUR, první projekt v městě Debrecín) a vězeňství (věznice v Tiszalök a Szombathely) Polsko – dálnice A1 a A2, rozšíření mezinárodního letiště ve Varšavě, díky EURU 2012 v plánu výstavba Národního ve Varšavě a nového městského stadionu ve Wroclawi Slovensko – dálnice D1 a R1, plánuje se modernizace nemocnice v Ružomberoku, budova STV, PPP jako nástroj pro boj s krizí

31 8393P1E PR Děkuji za pozornost Ing. Jan Škurek Ředitel, tel: , PhDr. Michaela Kubištová Vedoucí metodiky a zahraničních vztahů, tel: ,


Stáhnout ppt "Obsah Obsah Příklady konkrétních PPP projektů v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google