Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti s PPP v ČR a v zahraničí Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti s PPP v ČR a v zahraničí Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s PPP v ČR a v zahraničí Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi

2 1 Obsah  Obsah Příklady konkrétních PPP projektů v ČR Projekty centrálních institucí, projekty ÚSC Shrnutí českých zkušeností Realizace PPP projektu v praxi Příklady konkrétních projektů v zahraničí Srovnání ČR a zemí V4  Diskutovat Vaše dotazy a připomínky

3 2 1 projekt ve fázi soutěže na dodavatele 4 projekty ve fázi koncesního projektu (OBC) / příprava dokumentace 3 projekty zrušeny 3 projekty pozastaveny Významné PPP projekty v ČR ÚVN VĚZNICE AIRCON NA HOMOLCE DÁLNICE D3 SOUD UL KAMPUS UJEP PONAVA NEMOCNICE PARDUBICE SOUD KV KULOVÝ BLESK

4 3 Vybudování ubytovny hotelového typu a parkoviště v areálu nemocnice (250 lůžek) PRAHA Ubytovna hotelového typu ÚVN ZadavatelÚstřední vojenská nemocnice v Praze Střešovicích ObsahDBFO - vybudování, údržba a provoz ubytovny hotelového typu (250 lůžek) a parkovište v areálu ÚVN, vybudování ubytovny personálu Investicecca 1 mld. Kč PlatbyPlatba za dostupnost za předem nasmlouvané kapacity, příjmy od uživatelů za vybrané činnosti a komerční příjmy Zkušenosti Příspěvková organizace Ministerstva obrany jako zadavatel – záruka finančních toků pro investory? Omezení počtu uchazečů v dialogu, délka dialogu? Financování a investory požadované garance Stav OJEU v zimě 2007 Ukončen soutěžní dialog, předložení nabídek listopad

5 4 Výstavba věznice pro 500 vězňů Věznice s ostrahou Věznice v Rapoticích ZadavatelMinisterstvo spravedlnosti, Vězeňská služba Obsah DBFO - Návrh, vybudování, financování, údržba a provoz nové věznice typu s ostrahou pro výkon trestu vězněných osob s kapacitou 500 osob splňující evropské standardy v lokalitě Rapotice Investice1,1 mld. Kč Platby Platba za dostupnost + část příjmů poplyne z využití pracovního potenciálu vězňů Zkušenosti Původně naddimenzované požadavky – prodražení projektu Některé služby ze zákona nemůže zajistit SP (ostraha) Stav Koncesní projekt schválen vládou v květnu 2008 Spočtená finanční hodnota za peníze 12,6 %

6 5 Vybudování budovy soudu pro cca 600 zaměstnanců Soudní budova v ÚSTÍ NAD LABEM Soudní budova v ÚSTÍ NAD LABEM Soudní budova v Ústí nad Labem Zadavatel Ministerstvo spravedlnosti Obsah DBFO - výstavba, údržba a provoz soudní budovy v Ústí nad Labem Investice 1,4 mld. Kč PlatbyPlatba za dostupnost Zkušenosti Partnerský projekt výstavby soudu v Karlových Varech byl zastaven – nízká finanční hodnota za peníze (cca 2 %), vždy je nutné zohlednit i kvalitativní aspekty Stav Koncesní projekt schválen vládou v květnu 2008 Spočtená hodnota za peníze 8,4 %

7 6 CESKE BUDEJOVICE D3 PRAGUE Výstavba 27 km úseku dálnice D3 Dálnice D3 (fáze I.) * an estimate/intention ZadavatelMinisterstvo dopravy ObsahDBFO – výstavba a údržba 27 km úseku dálnice D3 od Veselí nad Lužnicí – Úsilné, údržba úseků v délce 42 km Investicecca 7,5 mld. Kč Platbyplatba za dostupnost & stínové mýtné Zkušenosti Vyměněn poradenský tým (poradce i v roli projektového manažera) Několikrát redefinováno (stanovení cílů a potřeb již na začátku, otázka důvěry investorů) Otázka výkupu pozemků (která rizika lze převést na SP?) Stav Koncesní projekt schválen v říjnu 2008 Zamýšlena výstavba 71 km, provoz a údržba 42 km (celkem 113 km až k hranicím Rakouska) V současnosti přehodnocení

8 7 Modernizace železnicní trati Praha–Kladno s výstavbou připojení na Letište Ruzyně, včetně provozu a údržby. PRAHA AirCon ZadavatelMinisterstvo dopravy ObsahModernizace stávajícího železničního spojení Praha- Kladno (30 km) s vybudováním spojení na letiště (5 km) První fáze – modernizace a vybudování spojení na letiště v celkové délce 17 km, DBFO Investice20 mld. Kč PlatbyKombinace platby za dostupnost a výběru jízdného od uživatelů Zkušenosti Mnoho zainteresovaných stran – SŽDC, Hl. město Praha, Středočeský kraj, MČ Praha 6, MČ Praha 7, MČ Praha 1, Česká správa letišť s.p., České dráhy a.s., Hostivice, Jeneč Obtížný odhad poptávky po službě, „konkurenční“ projekt metra Stav Studie prokázaly efektivnost PPP Zpracování koncesního projektu

9 8 Návrh, výstavba a provoz nové budovy MPO PRAHA Optimalizace provozu nemovitostí MPO ZadavatelMinisterstvo průmyslu a obchodu ObsahDBFO - vytipování a zajištění vhodné lokality, vyprojektování a výstavba nového sídla pro 8 státních institucí v působnosti MPO, výměna stávajících nemovitostí za novou budovu a zajištění její dlouhodobé správy a provozu Investice1,3 mld. Kč PlatbyPlatba za dostupnost Zkušenosti Financovatelnost projektu (lze převést na privátního partnera riziko využití/prodeje vyměněných budov, ochota bank financovat) Stav Koncesní projekt prokázal hodnotu za peníze a bude předložen vládě

10 9 Projekty územně samosprávných celků

11 10 Projekty ÚSC – současný stav Předmět koncesní smlouvy Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy v Kč Vodohospodářství5 104 822 885 Energie2 681 404 000 Sociální služby2 620 093 610 Ostatní81 955 365 CELKEM10 487 275 860 Podle údajů MF ČR ke dni 20.7.2009

12 11 Analýza projektů ÚSC Celkem 18 smluv Předpokládaná hodnota koncesní smlouvy (KS) 2,4 mld. Kč Veřejní zadavatelé – malé obce i velké města Předmět smluv – 5 různých sektorů Počet smluv Procentní zastoupení (zaokrouhleno) Celkem18100 % z toho: Vodohospodářské služby 1372 % Dodávka tepla a teplé vody 211 % Provoz zařízení sociálních služeb 15 % Správa a provoz sportovního areálu 15 % Poskytnutí stravovacích služeb 15 %

13 12 Geografické rozmístění  Odrážky Bohumín Bruntál Litoměřice Tochovice, Nižbor, Dobříč Hostomice, Karlštejn Jistebnice Tachov Chrudim Lysá n. Labem Velká Hleďsebe

14 13 Předpokládaná hodnota KS Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy Kč Průměrná hodnota předmětu koncesní smlouvy u vodohospodářské služby 22,2 mil. Nejvyšší hodnota předmětu koncesní smlouvy u vodohospodářské služby 198,5 mil. Nejnižší hodnota předmětu koncesní smlouvy u vodohospodářské služby 0,3 mil. Nejvyšší hodnota předmětu koncesní smlouvy ze všech koncesních smluv 1,5 mld. Nejnižší hodnota předmětu koncesní smlouvy ze všech koncesních smluv 0,3 mil.

15 14 Délka koncesí smlouvy Doba, na kterou se koncesní smlouva uzavíráprůměr – roky Vodohospodářská infrastruktura 6,3 Dodávka tepla a teplé vody 14 délka v letech Provoz zařízení sociálních služeb 20 Správa a provoz sportovního areálu 20 Poskytnutí stravovacích služeb 6 Maximální doba, na kterou se koncesní smlouva uzavírá 23 Minimální doba, na kterou se koncesní smlouva uzavírá 3

16 15 Výsledky analýzy - pozitiva  Zpravidla koncese  Zpravidla projekty na služby (jednodušší)  Všechny projekty v osvědčených oblastech PPP  Všechny projekty na zajištění veřejné služby nebo činnosti

17 16 Výsledky analýzy – nedostatky  Nebylo možné posoudit dosaženou hodnotu za peníze  Většinou byla absence jakýchkoliv detailních propočtů a finančních modelů  Velice jednoduché projekty a relativně malé  U předložených koncesních projektů bylo patrné nedostatečné a málo detailní zpracování  Koncesní smlouvy často unifikované a předložené ze strany soukromého partnera  Z některých žádostí nebylo patrné, zda-li jsou v souladu se zněním koncesního zákona (např. minimální délka smlouvy)

18 17 Výsledky analýzy – nedostatky smluv a) smlouvy jsou často nekonkrétní a to zejména v těchto oblastech:  výše potenciálních příjmů a nákladů zadavatele (často nepřesné závěry a předpoklady)  u nákladů zadavatele se neuvažuje s dotacemi, náklady na investice, s dodatečnými náklady projektu v případě změny legislativy apod.  alokace rizik (v některých případech snaha o přenos všech rizik na privátního partnera)  předčasné ukončení smlouvy a sankce

19 18 Výsledky analýzy – nedostatky smluv b) smlouvy často zcela ignorují tyto oblasti:  indexace příjmů a nákladů  refinancování  smluvní pokuty  u dlouhodobějších smluv test trhu a případné úpravy cen  zákaz postoupení

20 19 Příklady projektů ÚSC

21 20 Víceúčelový sportovní areál v Tachově Sportovní areál v TACHOVĚ Zadavatel Město Tachov Obsah Správa a údržba areálu po dobu 15 let (koncesní smlouva), v provozu od r. 2007 Regenerace brownfieldu – výstavba nového hřiště na místě bývalé skládky Výstavba formou veřejné zakázky s dotací MŠMT, část nákladů uhrazena z platby SP, kterou zaplatil za koncesi Areál je ve smluvně stanoveném rozsahu volně přístupný pro tachovské školy a rovněž tak pro tréninky a zápasy místního sportovního klubu Infrastruktura ve vlastnictví města Platby Výběr plateb od uživatelů a příjmy z komerční činnosti (občerstvení) Pozn. Další sportovní stadiony se plánují v Ostravě (30 tis. diváků), Brno Ponava, Říčany

22 21 Veřejné osvětlení v Praze PRAHA Zadavatel Hl. město Praha Obsah Projekt zajištění správy, údržby a obnovy veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy Od roku 1999, smlouva po dobu 14 let Smluvně zaručená provozuschopnost nad 98 %, investice do obnovy svítidel a světelných zdrojů ve výši 800 mil. Kč během prvních 5 let Infrastruktura v majetku města Nyní svítivost a provozuschopnost veřejného osvětlení překračuje hodnotu 99,4 % Centrální dispečink, který nepřetržitě sleduje a přijímá informace o stavu zařízení Platby Platba za dostupnost Pozn. Obdobné projekty i v dalších českých městech

23 22 PARDUBICE Krajská nemocnice Pardubice Zadavatel Pardubický kraj, Krajská nemocnice Pardubice Obsah DBFO - Rekonstrukce stávající infrastruktury a návrh a výstavba nové, zajištění financování, údržby, částečného provozu areálu a zajištění vybraných podpůrných služeb (stravování, logistika…) Ukončen soutěžní dialog (3 účastníci) Nebyla podána žádná nabídka Platba Platba za dostupnost Pozn. Odlišní poradci pro zpracování koncesního projektu a výběrového řízení (narušena kontinuita) Změna právní formy nemocnice v průběhu projektu – a.s. Ze strany investorů požadavky garancí od kraje za platby od nemocnice (dostupnost projektu!) Časový tlak, ukončen soutěžní dialog, aniž by se našel konsensus Jasná definice potřeb zadavatele (standard služeb)

24 23 Revitalizace autobusového nádraží Třebíč TŘEBÍČ Zadavatel Město Třebíč Obsah Výstavba, zajištění financování a dlouhodobý provoz (cca 25 let) autobusového terminálu ve městě Třebíč Součástí projektu je i výstavba obchodní galerie zastřešující plochu autobusového terminálu a výstavba parkovacího domu Zpracován a v září 2008 schválen koncesní projekt Platby Platba za dostupnost + komerční příjmy Pozn. Projekt modernizace a správy městských autobusových zastávek se např. připravuje v Ústí nad Labem (376 zastávek, koncesní smlouva na 15 let, příjmy SP výhradně z prodeje reklamních ploch)

25 24 Parkovací dům v Plzni Plzen ZadavatelPlzeň Obsah DBFO 400 parkovacích míst + komerční prostory Investice cca 220 mil. Kč Soukromého partnera by chtěla Plzeň znát do konce ledna 2010 Platby platba za dostupnost + příjmy z komerční činnosti Pozn. Problematické riziko poptávky (predikce poptávky a financovatelnost projektu) Město chce stanovovat svou „parkovací politiku“ - zachování kontroly nad výší parkovného Obdobné projekty v dalších městech

26 25 Další projekty ÚSC  Administrativní komplex kraje Vysočina – Jihlava  Projekt Velká Hleďsebe – regenerace brownfieldu  Zadní Chodov – regenerace brownfieldu - fotovoltaická elektrárna  Kopřivnice, Bohumín, Tachov … – dodávky tepla  Rekonstrukce a zajištění provozu sportovně-rekreačního areálu „Pod Červeným kamenem“ v Kopřivnici atd.

27 26 Zkušenosti z projektů v ČR  Přílišné spoléhání na externí poradce  vyčlenit experty z vlastních řad, kteří budou s poradci spolupracovat a získávat know how o projektu, důležitá role projektového manažera!  Velký vliv politických cyklů a změn politické reprezentace na přípravu projektů (redefinování, pozdržování)  projekt musí být náležitě odůvodněnou prioritou  Projekty „zbytných“ statků – aquaparky, stadiony – hrozí vliv politického cyklu + nezájem investorů  zjistit zájem uživatelů i trhu  Zvážit, že projekt si mohu dlouhodobě dovolit (jsem připraven poskytnout případné garance a zavázat se k případným kompenzacím při předčasném ukončení smlouvy z mé strany?)

28 27 Zkušenosti z projektů v ČR  Příliš detailní specifikace požadavků na stavbu (lpění na definici vstupů, ztrácí se inovace)  definovat standardy, nediktovat SP přesné stavební řešení infrastruktury  Přesně speficikovat požadované výstupy od poradců (koncesní projekt na 10 str. X 100 str.), při příliš volné specifikaci mohou být služby dodány sice za nízkou cenu, ale v nízké kvalitě

29 28 PPP v zahraničí  Nejvíce zkušeností s PPP má Velká Británie – odhaduje se, že celé 2 / 3 projektů se realizovalo ve VB  VB a zbytek Evropy tvoří 85 % celosvětového PPP  Kromě VB, kde PPP tvoří ročně 10-15 % celkových veřejných investic, jsou na kontinentu s PPP nejdál Španělsko, Německo, Francie, Itálie Irsko a Řecko  Pro porovnání v roce 2008 ve VB bylo uzavřeno 34 kontraktů za 180 mld. Kč, na kontinentu dohromady za 127 mld. Kč (dle údajů IFSL, PFI IN THE UK & PPP IN EUROPE 2009)  Převažující sektor využití PPP je silniční doprava (cca 60 %), následují železnice (22 %), zdravotnictví, obrana, volnočasová infrastruktura a vodohospodářství

30 29 Příklady PPP projektů v zahraničí  Nejčastější problémy jsou s rizikem poptávky  Ilustrativní příklady: Portugalsko – Most Vasco da Gama Maďarsko – Dálnice M1/M15 a dálnice M5 VB – Channel Tunnel Rail Link Holandsko – A9 Wijkertunnel (stínové mýto bez horního limitu)

31 30 Srovnání ČR v rámci zemí V4 Nejvíce projektů Maďarsko, dále Polsko a Slovensko, ČR zatím žádný obdobného rozsahu Nejdříve se PPP uplatnilo v sektoru dopravy, pak i v dalších Maďarsko – dálnice M15, M5, M6, školství (program - celkem 32 budov, ubytování pro 10 000 studentů, modernizace ubytování pro 20 000 studentů, CAPEX 328 mil. EUR, první projekt v městě Debrecín) a vězeňství (věznice v Tiszalök a Szombathely) Polsko – dálnice A1 a A2, rozšíření mezinárodního letiště ve Varšavě, díky EURU 2012 v plánu výstavba Národního ve Varšavě a nového městského stadionu ve Wroclawi Slovensko – dálnice D1 a R1, plánuje se modernizace nemocnice v Ružomberoku, budova STV, PPP jako nástroj pro boj s krizí

32 31 www.pppcentrum.cz Ing. Jan Škurek Ředitel, tel: 234 155 350, jan.skurek@pppcentrum.cz PhDr. Michaela Kubištová Vedoucí metodiky a zahraničních vztahů, tel: 234 155 357, michaela.kubistova@pppcentrum.czjan.skurek@pppcentrum.cz michaela.kubistova@pppcentrum.cz


Stáhnout ppt "Zkušenosti s PPP v ČR a v zahraničí Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi."

Podobné prezentace


Reklamy Google