Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpovědnost při zveřejňování výsledků měření kvality ve zdravotnictví Konference Českého zdravotnického fóra Darová 17.-18. dubna 2009 RNDr. Tomáš Raiter.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpovědnost při zveřejňování výsledků měření kvality ve zdravotnictví Konference Českého zdravotnického fóra Darová 17.-18. dubna 2009 RNDr. Tomáš Raiter."— Transkript prezentace:

1 Odpovědnost při zveřejňování výsledků měření kvality ve zdravotnictví Konference Českého zdravotnického fóra Darová 17.-18. dubna 2009 RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektů ve zdravotnictví Kvalita Očima Pacientů Kvalita Pracovního Života

2 … bonum aegroti suprema lex  TK MZČR 9. 4. 09 – zveřejnění výsledků standardizovaného měření kvality  Výsledky: www.mzcr.cz - tiskové centrumwww.mzcr.cz  ODPOVĚDNOST PŘI PRÁCI S DATY A ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

3 NEMOCNICE A ÚSTAVY

4 PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY

5 Cíle projektů založených na srovnávání a zveřejňování výsledků 1. Poskytnutí objektivní informace veřejnosti o kvalitě služeb poskytovatelů zdravotní péče 2. Motivovat poskytovatele ke zvyšování kvality služeb 3. Nabídnout poskytovatelům strukturované podklady pro řízení kvality

6 Nástroje zvyšování kvality péče: Primární: (motivace, tlak, aktivace zájmu ZZ) 1. Benchmarking / srovnávání 2. Zveřejňování výsledků Sekundární: (podklady pro řízení růstu kvality) 3. 50 indikátorů kvality na každé oddělení nemocnice =► nutné předpoklady: vysoká kvalita dat srovnatelnost dat

7 4 předpoklady kvalitních výsledků 4 předpoklady srovnatelnosti dat 1. Výzkumný nástroj – dotazník. 2. Metodika výběru pacientů – výběrový vzorek. 3. Organizace sběru dat – návratnost dotazníků. 4. Zpracování dat a interpretace výsledků.

8 Standardizace metodiky 1. Kvalita dat prvního šetření nebyla vysoká 2. Ze 13 nemocnic pouze 2 splnily metodiku bez výhrad 3. MZ schválilo standardizovanou metodiku a vydalo ji ve Věstníku (květen 2008, částka 3) 4. Při měření v listopadu 2008: 27 zdravotnických zařízení – všechna splnila!!!

9 Parametry sběru dat 2,1 4,6 5,2 5,5 6,0 7,4 7,6 8,1 12,0 13,1 15,9 41,6 63,0 67,5 0%20%40%60%80%100% Fakultní nemocnice Na Bulovce Fakultní nemocnice Brno (dětská) Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Úrazová nemocnice v Brně Fakultní nemocnice Brno (dospělá) Fakultní Thomayerova nemocnice Ústav pro péči o matku a dítě Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Fakultní nemocnice Plzeň (1. pololetí) Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Olomouc Masarykův onkologický ústav Institut klinické a experimentální medicíny Fakultní nemocnice Plzeň (2. pololetí) Fakultní nemocnice Ostrava Návratnost dotazníků ZÁKLAD:Všichni pacienti ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2006

10 Parametry výzkumu  Sběr 4 týdny (listopad 2008)  21 592 respondentů-hospitalizovaných pacientů  Soubor reprezentuje cca 35 tisíc v době výzkumu hospitalizovaných pacientů.  Návratnost dosáhla 68 %  Shodný dotazník  Shodný výběr  Shodná organizace sběru  Shodné zpracování a interpretace

11 Odpovědnost při zveřejňování  V mediích se objevují tzv. „žebříčky nemocnic“, které se opírají o naprosto nedostatečná data a velmi neodborné metody sběru.  Takové výsledky mohou poškodit práci mnoha lidí ve zdravotnictví a rozhodně matou pacienty.  Media a čtenáři by měla věnovat maximální pozornost aspoň základním metodickým parametrům zveřejňovaných dat: 1.absolutní počet dotázaných 2.relativní návratnost - jaká část pacientů odpovídala 3.výběrový vzorek dotázaných – jak byli vybíráni 4.interpretace výsledků včetně intervalů spolehlivosti výsledku

12 SROVNÁNÍ PROJEKTŮ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MZČR Kvalita Očima Pacientů 2008 HCI Nejlepší nemocnice 2008 Počet dotázaných (za 1 měsíc) Relativní návratnost (%) Počet dotázaných (za 2 měsíce) Relativní návratnost (%) Masarykův onkologický ústav 61374 %321,9 % FN Plzeň 247274 %370,6 % FN Thomayerova 106173 %421,4 % FN Brno 202968 %811,4 % FN U sv. Anny 146774 %1012,5 % FN Olomouc 140455 %1022,0 % FN Na Bulovce 128456 %2154,7 % FN Hradec Králové 151271 %2225,2 % Všeobecná FN 206875 %3225,8 % C E L K E M 13 91069 %1 1542,8 % (!!!) respondenti pouze hospitalizovaníhospitalizovaní + internet sledování nevyšetřeného vzorku ANONE anonymita ANONE interpretace výsledku s intervaly spolehlivostibez intervalů spolehlivosti

13 INTERVALY SPOLEHLIVOSTI !

14 INTERVALY SPOLEHLIVOSTI Zdr. zařízení MZČR: KVALITA OČIMA PACIENTŮ 08HCI: Nejlepší nemocnice ČR 08 spokojenost (průměr)dolní mezhorní mez spokojenost (průměr) dolní mez horní mez Masarykův onk.ústav 85,81 84,80 86,8176,3471,9280,76 FN Plzeň 81,76 81,16 82,3770,1965,2975,09 FN Thomayerova 77,65 76,64 78,6663,7258,6468,80 FN Brno 75,05 74,23 75,8662,4658,3666,56 FN U sv. Anny 78,66 77,82 79,5074,1370,9377,33 FN Olomouc 78,54 77,62 79,4670,1966,7873,60 FN Na Bulovce 74,26 73,28 75,2573,3470,9575,73 FN Hradec Králové 81,68 80,87 82,4877,2975,1879,40 Všeobecná FN 78,55 77,76 79,3378,3976,3980,39

15 ROZDÍLY MEZI PRACOVIŠTI

16 Metodické problémy 1. Klíč ke zlepšení – výsledky za co nejmenší jednotky 2. Strukturované výsledky – dimenze, indikátory 3. Výpovědi definovaného a homogenního vzorku respondentů (rozdíly ve výpovědích doma a v ZZ) 4. Návratnost nad 50 %. 5. Intervaly spolehlivosti výsledků nesmí být větší než rozdíly mezi výsledky subjektů v žebříčku

17 ZÁVĚREM Při porovnávání a zveřejňování výsledků - a ve zdravotnictví zejména - platí: 1. KVALITNÍ METODIKA 2. KVALITNÍ METODIKA 3. KVALITNÍ METODIKA Chtějte vědět: - na jak velkých vzorcích byl výzkum proveden - jaká byla reprezentativita vybraného vzorku (návratnost) - jaký je interval spolehlivosti výsledku Media zveřejní cokoliv, co vypadá jako žebříček! I když vypovídací schopnost je NULA. Chybné výsledky mohou znehodnotit poctivou práci řady lidí ve zdravotnictví! http://portalkvality.mzcr.cz/ – portál kvality a bezpečí – Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

18 Děkuji za pozornost RNDr. Tomáš Raiter Autor je zakladatelem společnosti STEM/MARK, a.s. a předsedou představenstva mateřské společnosti ALFA/MARK, a.s. Od roku 2001 spolupracuje s MZČR na rozvoji metodiky měření kvality zdravotní péče. Spolupracuje i s dalšími společnostmi zabývajícími se výzkumem trhu a kvalitou zdravotní péče – např. PROTEQ, STAPRO, ICZ, Koalice pro zdraví, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví a dalšími. O výzkumech spokojenosti zákazníků a o systému měření spokojenosti pacientů zdravotnických zařízení přednáší např. v CMC Graduate School of Business v Čelákovicích, na VŠE Praha.. Publikace: Strategický marketing zdravotnických zařízení - Exner, Raiter, Stejskalová, Professional Publishing, 2005. Kvalita Očima Pacientů, metodická příručka pro pracovníky zdravotnických zařízení Je autorem řady článků a publikací na téma marketingového výzkumu, životního stylu a měření spokojenosti zákazníků. Je zakládajícím členem profesní asociace SIMAR sdružující přední společnosti výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR a v letech 1998-2001 byl jejím prezidentem a členem představenstva. Od roku 2001 je spolutvůrcem koncepce projektů Kvalita Očima Pacientů a Kvalita Pracovního Života. tomas.raiter@volny.cz, tel: +420 774 203 543


Stáhnout ppt "Odpovědnost při zveřejňování výsledků měření kvality ve zdravotnictví Konference Českého zdravotnického fóra Darová 17.-18. dubna 2009 RNDr. Tomáš Raiter."

Podobné prezentace


Reklamy Google