Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tlak. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tlak. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Tlak

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tlak Fyzika učební obory první Mgr. Libor Vakrčka

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Prohlášení Prohlašuji, že jsem tento výukový materiál vypracoval(a) samostatně, a to na základě poznatků získaných praktickými zkušenostmi z pozice učitele ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, a za použití níže uvedených informačních zdrojů a literatury. Tento výukový materiál byl připravován se záměrem zkvalitnit a zefektivnit výuku minimálně v vyučovacích hodinách.. Ve Vsetíně dne podpis autora

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah – 4. kapitola: Tlak 4.1. Tlak 4.1.1. Změny velikosti tlaku 4.2. Hydrostatický tlak 4.2.1. Spojené nádoby 4.3. Působení vnější tlakové síly na kapalinu 4.3.1. Hydraulická zařízení 4.4. Vztlaková síla (vztlak) 4.4.1. Plování těles

5 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah – 4. kapitola: Tlak 4.5. Tlak v plynech 4.5.1. Atmosférický tlak 4.5.2. Vztlaková síla 4.5.3. Měření tlaku 4.6. Shrnutí a procvičení učiva

6 4.1. Tlak F(N) (obsah S/m 2 ) Fyzikální veličina vyjadřující poměr síly F(N), působící kolmo na rovinnou plochu (obsah S/m 2 ) pPa(Pascal) Značka: p jednotka: Pa (Pascal) Výpočet: Výpočet: video v video v ideoF p. S

7 4.1. Tlak Převody jednotek: Tlak Obsah hektopascalhPa100Pa kilopascalkPa1 000Pa megapascalMpa1 000 000Pa 1m 2 100dm 2 1dm 2 = 0,01m 2 1m 2 10 000cm 2 1cm 2 = 0,0001m 2

8 4.1.1. Změna velikosti tlaku T F G = m. g (N) Tlaková síla = F (pokud není vyvolána vnější silou) = F G = G = m. g (N) zmenšení tlakuzvětšení tlaku zvětšení obsahu styčné plochyzmenšení obsahu styčné plochy zmenšení tlakové sílyzvětšení tlakové síly

9 4.2. Hydrostatický tlak p h Pa tlak v kapalině způsobený její vlastní tíhou p h /Pa působí v kapalině ve všech směrech výpočet výpočet velikost hydrostatického tlaku závisí na: hm 1. hloubce (h/m) ρkg/m 3 2. hustotě kapaliny (ρ/kg/m 3 ) gm.s -2 3. gravitačním poli (tíhové zrychlení g/m.s -2 ) p h = h. ρ. g

10 4.2. Hydrostatický tlak tlak v kapalině způsobený její vlastní tíhou působí v kapalině ve všech směrech video

11 4.2.1. Spojené nádoby video stejný tlak ve spojených nádobách je vždy kapalina ve stejné výšce, bez ohledu na tvar » stejný tlak

12 4.3. Působení vnější tlakové síly na kapalinu Pascalův zákon  působí-li na kapalinu v nádobě vnější síla, je tlak v kapalině ve všech směrech stejný  video video  video video  video video  video video

13 4.3.1. Hydraulická zařízení fungují na principu nestlačitelnosti kapalin a Pascalova zákona Hydraulický lis (zvedák)- Hydraulický lis (zvedák)-spojené nádoby s kapalinou uzavřené písty s různým obsahem plochy F 1 N F 1 =síla působící na menší píst (N) S 1 m 2 S 1 =obsah plochy menšího pístu (m 2 ) F 2 N F 2 =síla působící na větší píst (N) S 2 m 2 S 2 =obsah plochy většího pístu (m 2 ) F 1 : F 2 = S 1 : S 2

14 4.3.1. Hydraulická zařízení Na menší píst o obsahu 2dm 2 hydraulického zvedáku působí síla 50N. Jaký tlak vznikne v kapalině a jak velkou silou je zvedán větší píst o obsahu 0,5m 2 ? F 1 =50N, S 1 = 2dm 2 =0,02 m 2, S 2 =0,5 m 2, p=?, F 2 =? p = F 1 : S 1F p. S

15 4.3.1. Hydraulická zařízení 2) F2 = p. S2 2) F2 = p. S2 = 2 500. 0,5 = 1250N 1) p = F1 : S1 1) p = F1 : S1 = 50 : 0,02 = 2 500Pa F1< F2 50N < 1250N Výpočet: 1) p = F1 : S1 1) p = F1 : S1 = 50 : 0,02 = 2 500Pa Výpočet:

16 4.3.1. Hydraulická zařízení Využití hydraulických zařízení Využití hydraulických zařízení video video video

17 4.4. Vztlaková síla (vztlak) F VZ N Je síla, která nadlehčuje těleso v kapalině nebo v plynu F VZ / N Hydrostatický vztlak Hydrostatický vztlak je důsledkem hydrostatických sil v různých hloubkách

18 4.4. Vztlaková síla (vztlak) Archimédův zákon  Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, rovnající se tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořená část tělesa.  video video  video video

19 4.4. Vztlaková síla (vztlak)  Výpočet:  Vm 3  V = objem ponořené části tělesa (m 3 )  ρ m 3  ρ = hustota kapaliny (kg/ m 3 )  g m.s -2  g = tíhové zrychlení (m.s -2 ) F VZ = V. ρ. g

20 4.4.1. Plování těles těleso klesá ke dnu platí: F G >F VZ těleso klesá ke dnu platí: F G >F VZ těleso stoupá k hladině platí: F G < F VZ těleso stoupá k hladině platí: F G < F VZ těleso plave na hladině platí: F G < F VZ těleso plave na hladině platí: F G < F VZ těleso se vznáší platí: F G = F VZ těleso se vznáší platí: F G = F VZ ρ k < ρ t ρ k > ρ t ρ k = ρ t

21 4.4.1. Plování těles video

22 4.5. Tlak v plynech video – vzniká vzájemnými nárazy molekul plynu video video - velikost tlaku v plynu závisí na: video 1. velikosti prostoru, který plyn zaujímá 2. teplotě plynu 3. hustotě plynu

23 4.5.1. Atmosférický tlak je způsoben atmosférou planety Země. Tento tlak je vyvolán tíhou vzduchového sloupce sahajícího od hladiny(nadmořské výšky), ve které tlak zjišťujeme, až po horní hranici atmosféry. h1h1h1h1 h2h2h2h2

24 5.1. Atmosférický tlak hodnota tohoto tlaku je největší na zemském povrchu a s rostoucí výškou klesá. atmosférický tlak není stálý, ale kolísá v daném bodě zemského povrchu kolem určité hodnoty. p n = 101 325 Pa  Normální tlak byl stanoven mezinárodní dohodou: p n = 101 325 Pa (přesně) 101 kPa.  Při výpočtech se zpravidla zaokrouhluje na 101 kPa.

25 4.5.1. Atmosférický tlak Torricelliho pokus se rtutí – videovideo p n = p h = h. ρ. g =0,76.13595.9,80665 101 325Pa = 101 325Pa podtlak: podtlak: < p n přetlak: přetlak: > p n

26 4.5.2. Vztlaková síla aerostatická vztlaková síla (aerostatický vztlak). se vyskytuje nejen v kapalinách, kde se označuje jako hydrostatická vztlaková síla, ale také v plynech, kde bývá označována jako aerostatická vztlaková síla (aerostatický vztlak). video platí stejné zásady jako pro plování těles

27 4.5.3. Měření tlaku tlakoměry (barometry): tlakoměry (barometry): rtuťový tlakoměr, aneroid – deformační tlakoměr, výškoměr – aneroid se stupnicí v metrech barograf – záznam tlaku

28 4.6. Shrnutí a procvičení učiva

29 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A LITERATURY František Jáchim, Jiří Tesař, Fyzika pro 7. ročník ZŠ,SPN Praha 1999, str. 108-150, ISBN 80-7235-116-8 LANGMaster, Jak věci fungují 2, Fyzika, CD A, www.langmaster.czwww.langmaster.cz Wikipedia - Encyklopedie na internetu Encyklopedie fyziky MEF, www. jreichl.com Techmania, www.techmania.cz Ivan Štoll, Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1.vydání, Prometheus Praha, str. 165-183, ISBN 80-7196-223-6 RNDr. Milan Bednařík, CSc, doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc, RNDr. Jaromír Široký, CSc, Fyzika I pro studijní obory SOU, 3. vydání, SPN Praha, str. 74-83, ISBN 80-04-25515-9

30 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Stáhnout ppt "Tlak. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google