Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nezaměstnanost, inflace. Trh práce cenou za práci je mzda poptávající je firma – tedy ten, kdo platí nabízející jsou jednotlivci nebo domácnosti v krátkém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nezaměstnanost, inflace. Trh práce cenou za práci je mzda poptávající je firma – tedy ten, kdo platí nabízející jsou jednotlivci nebo domácnosti v krátkém."— Transkript prezentace:

1 Nezaměstnanost, inflace

2 Trh práce cenou za práci je mzda poptávající je firma – tedy ten, kdo platí nabízející jsou jednotlivci nebo domácnosti v krátkém období uvažujeme jednotlivé trhy práce (lékařů, zedníků, jeřábníků, právníků, řidičů, aj.) v dlouhém období můžeme uvažovat jeden globální trh práce jednak střednědobě bude docházet k rekvalifikacím v rámci různých profesí v dlouhém období se bude měnit poptávka po různých studijních oborech – stejně jako školy budou reagovat na změny na trhu práce a nabízet nové studijní obory

3 nedostatek profese p Q D S tržní cena pepe QeQe p e ;Q e... rovnovážné množství při rovnovážné ceně p1p1 nezaměstnanost p2p2 E Trh práce - graficky

4 Jednotlivé trhy trh programátorů: trh prodavaček: D1D1 D2D2 D S S1S1 S2S2 p2p2 p2p2 p1p1 p1p1

5 Přesun pracovní síly přesun pracovní síly mzda množství práce mzda L x1 L x2 W X1 W x2 DxDx S x1 S x2 S y1 S y2 DyDy W y2 W y1 L y2 L y1

6 Přesun kapitálu přesun kapitálu mzda množství práce mzda L x1 L x2 W X1 W x2 DxDx S x1 S y1 DyDy W y2 W y1 L y2 L y1 D x2 D y2

7 Minimální mzda a její dopady D D S S W L W L WEWE LELE WEWE LELE minimální mzda nezaměstnanost

8 Maastrichtská kritéria pro jednotnou měnu jednotná měna může úspěšně fungovat pouze ve vzájemně sladěných ekonomikách proto jsou pro státy, které chtějí vstoupit do měnové unie předepsány následující podmínky:  inflace max. do 1,5 % od tří zemí, které dosáhly nejlepších výsledků  státní dluh max. do 60% HDP příslušné země  schodek veřejných financí do 3% HDP příslušné země  stabilita měny – dodržení daného fluktuačního rozpětí příslušné měny k Euru, v současné době stanoveno na +-15%  úrokové míry – nominální úroková míra daného státu nepřesáhne průměrnou úrokovou míru tří zemí, které jsou nejlépe hodnoceny Důležitou podmínkou, pokud jednotlivé země nemohou prostřednictvím své měnové politiky ovlivňovat ekonomické dění v zemi, je volný pohyb lidí, zboží, služeb a kapitálu Obecně platí, že pro země usilující o vstup do měnové unie se zvyšují výhody společné měny s tím, jak je jejich ekonomika sladěná s ostatními

9 Nezaměstnanost, její druhy registrovaná skutečná dlouhodobá krátkodobá dobrovolná nedobrovolná frikční – důvodem pro ni je hledání nového místa strukturální – vzniká v důsledku strukturálních změn v ekonomice cyklická – souvisí s hospodářskými cykly nezaměstnanost je množství ekonomicky aktivních lidí, kteří jsou evidováni úřadem práce, vyjádřená je v procentech – jedná se o tzv. registrovanou nezaměstnanost

10 Dlouhodobá míra nezaměstnanosti

11 Inflace růst cen – snižování kupní síly peněz opakem inflace je deflace snižování míry inflace desinflace inflace snižuje kupní sílu peněžní jednotky, nikoli důchodu k měření inflace se používají cenové indexy nejznámější je index spotřebitelských cen

12 Index spotřebitelských cen Oddíly COICOPVáha v promile 1. Potraviny a nealkoholické nápoje162,6 2. Alkoholické nápoje, tabák81,7 3. Odívání a obuv52,4 4. Bydlení, voda, energie, paliva248,3 5. Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy58,1 6. Zdraví17,9 7. Doprava114,1 8. Pošty a telekomunikace38,7 9. Rekreace a kultura98,7 10. Vzdělávání6,2 11. Stravování a ubytování58,4 12. Ostatní zboží a služby63,0 Celkem1 000,00

13 Index spotřebitelských cen CONSUMER PRICE INDEX kde: v x...... váha statku x ve spotřebním koši i x....... index ceny statku x za období

14 Poptávková inflace vychází ze zvýšení výdajů – spotřeby, investic, státních výdajů, čistého exportu je to prvotní impuls, který vede ke zvýšení peněžní zásoby v ekonomice růst peněžní zásoby je podmínkou inflace růst peněžní zásoby je především otázkou měnové politiky centrální banky dochází k také v okamžiku, kdy vlády řeší zvýšené státní výdaje tiskem nových peněz

15 Nabídková inflace je vyvolána zvýšením nákladů – může jít např. o zvýšení mzdových nákladů při zvýšení mezd může dojít k problému tehdy, stoupají–li rychleji než produktivita práce cenová hladina reálný HDP ADAS AD ´ AS´ HDP P HDP 1 P0P0 P1P1 P2P2

16 Centrální banka – její úloha v ekonomice určuje velikost peněžní zásoby v ekonomice klíčová je její nezávislost – personální, institucionální, funkční, finanční druhou stranou nezávislosti centrální banky je její „neodpovědnost“ hlavním cílem centrální banky je „péče o cenovou stabilitu“, tj. udržení nízkoinflačního prostředí v ekonomice pokud tím není dotčen její hlavní cíl, ČNB podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu

17 Centrální banka – její úloha v ekonomice diskontní sazba operace na volném trhu povinná míra bankovních rezerv devizové rezervy peněžní zásoba úroková míra měnový kurz nezaměstnanost inflace bilance zboží a služeb NÁSTROJE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ CÍLE HLAVNÍ CÍLE

18 Diskontní sazba ČNB základní úroková sazba, za kterou si mohly obchodní banky půjčit peníze od centrální banky – podle ní se řídí úrokové sazby komerčních bank

19 Inflační očekávání lidé inflaci očekávají, proto ji zabudovávají do svých ekonomických úvah protože očekávají inflaci, zvyšují ceny tím se očekávaná inflace mění ve skutečnou to platí také pro mzdová vyjednávání tím vzniká tzv. setrvačná inflace centrální banka může zareagovat tak, že nezvýší peněžní zásobu v tom případě ale dojde ke zvýšení nezaměstnanosti

20 Phillipsova křivka mzdová inflace míra nezaměstnanosti -ukazuje vztah mezi mzdovou inflací (růstem nominálních mezd) a nezaměstnaností -v sedmdesátých letech podrobil M. Friedman tuto křivku kritice, podle něj platí pouze krátkodobě a po určité době se celá křivka posouvá nahoru -Friedman zároveň pro další uvažování nahradil mzdovou inflaci klasickou inflací cenovou

21 Dlouhodobá Phillipsova křivka inflace míra nezaměstnanosti PC´ PC PC´´ PC L Tato interpretace již pracuje s inflačním očekáváním, které jednotlivci a firmy zahrnují do svých očekávání na příští období. PC L Philipsova křivka v dlouhém období

22 Phillipsova křivka pro ČR


Stáhnout ppt "Nezaměstnanost, inflace. Trh práce cenou za práci je mzda poptávající je firma – tedy ten, kdo platí nabízející jsou jednotlivci nebo domácnosti v krátkém."

Podobné prezentace


Reklamy Google