Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekosystémy přírodní a umělé

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekosystémy přírodní a umělé"— Transkript prezentace:

1 Ekosystémy přírodní a umělé

2 Rozdělení ekosystémů:
Ekosystém v nichž je vliv člověka nepatrný, je ekosystémem přirozeným. Ekosystémy, jejichž složení je udržováno člověkem jsou umělé

3 Přirozený ekosystém U nás téměř neexistují.
Ve světě jsou zachovány buď jako přírodní rezervace, nebo se nalézají v těžko přístupných místech. Mnohé přírodní ekosystémy, které se dnes vyvíjejí jako přirozené, byly v minulosti pozměněny lidmi a to zejména ve svém druhovém složení. V současné době jsou však i přírodní ekosystémy alespoň nepřímo ovlivňovány lidskou činností, zejména znečistěným ovzduším a vodou

4 Umělý ekosystém K zachování složení umělých ekosystémů (monokultur lesů, hospodářských plodin na polích, zahrad, skleníků atd.) je třeba vynakládat energii (lidská práce, hnojiva, práci strojů apod.). Jedná se o tzv. dodatkovou energii, která zvyšuje produkci, jíž lze z ekosystému získat

5 Umělý ekosystém Neustálé zvyšování dávek chemických látek, využívání těžkých mechanismů, nedodržování protierozivních postupů při pěstování plodin a chovu dobytka atd., vede pouze k dočasnému zvýšení produkce. Zároveň se však narušují ekologické vazby v ekosystému, znečisťuje se povrchová i podzemní voda, vysušuje půda, zvyšuje se obsah chemických látek v prostředí a tím i v  potravním řetězci. To vše má v dalším vývoji za následek snižování úrodnosti půdy a tím i podstatné snížení produkce

6 Umělé ekosystémy Zcela umělé ekosystémy vytváří člověk v lidských sídlech (byt, škola, zoologická zahrada). Zde převládají konzumenti nad producenty a proto množství energie potřebné k udržení těchto ekosystémů musí být získávána z jiných ekosystémů, zvláště pak z ekosystémů zemědělských, lesních, dále z fosilních paliv a dalších energetických zdrojů. To vše by se však mělo dít na základě znalosti ekologických zákonitostí, neboli v souladu s pravidly trvale udržitelného rozvoje


Stáhnout ppt "Ekosystémy přírodní a umělé"

Podobné prezentace


Reklamy Google