Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Degradace půd vlivem zemědělství Vypracovala Barbora Pražanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Degradace půd vlivem zemědělství Vypracovala Barbora Pražanová."— Transkript prezentace:

1 Degradace půd vlivem zemědělství Vypracovala Barbora Pražanová

2 Definice degradace Půdní degradace je proces, při kterém dochází ke snížení úrodnosti, využitelnosti půdy a snižují se také její ekologické funkce.

3 Degradace a člověk ● Degradace má částečně přírodní charakter ● Značná část negativních vlivů pochází z lidské činnosti nebo člověk svými zásahy zrychluje degradaci. ● Druhy degradace: ● Fyzikální (eroze, kompakce, svahové pohyby) ● Chemická (salinizace, alkalizace, okyselování, chem. znečištění, nadměrné hnojení)

4 Eroze ● Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu ● Vodní, větrná, sněhová, ledová ● Člověk svou činností erozi značně zvyšuje díky používání techniky v zemědělství a odlesňováním, nadměrným spásáním a špatnému hospodaření ● Opatření: orba po vrstevnici, budování teras, pěstování vhodných rostlin, zamezit nadměrnému spásání

5 Eroze

6

7 Vodní eroze v ČR

8 Kompakce ● Hlavní příčinou je využívání těžké techniky při hospodaření ● Dochází ke snížení jejich pórovitosti a zvýšení objemové hmotnosti. Takové půdy mají narušenou funkčnost, rostliny těžko zakořeňují a obvykle je narušen i přísun živin a vody

9 Chemická degradace ● Nadměrné hnojení a pěstování stále stejných plodin ● Zasolování – vzniká při zavlažování zemědělsky využívaných ploch vodou, po odpaření vody však soli a jiné látky zůstávají, což způsobuje zasolování půd ● Kontaminace cizorodými látkami ● Okyselování půd (kyselé deště)

10 Zasolování půdy

11 Opatření proti degradaci půd ● Orba zabraňující zvýšené erozi, tzn. orba kolmo ke svážnici ● Udržování remízků a mezí, které zabraňují vodní i větrné erozi půdy. Orba v obrovských lánech je sice jednodušší technicky, ale silně podporuje degradaci půdy. ● Zemědělské plochy ve svažitých oblastech by měly být zakládány terasovitě ● Zachovávání zalesněných částí a vegetační pestrosti, při větší vegetační pestrosti a obměně zemědělských plodin je obnova půdního fondu a živin v něm snazší.

12 Zdroje ● http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=de gradace_pudy&site=puda ● http://kurz.geologie.sci.muni.cz/kapitola6.htm ● http://cs.wikipedia.org/wiki/Degradace_p%C5%AF d ● http://eroze.sweb.cz/home.htm


Stáhnout ppt "Degradace půd vlivem zemědělství Vypracovala Barbora Pražanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google