Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokumentační část projektu 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Aktivita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokumentační část projektu 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Aktivita."— Transkript prezentace:

1 Dokumentační část projektu 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství Prezentace č. 19 Autor: PaedDr. Zdenka Lajdová

2 Návaznost na prezentace č. 17 a 18 ( Třídění informací, Prezentace projektu) 2 Cílem tohoto kroku je: ze sebraných a roztříděných informací vytvořit dokumentační část projektu 1

3 3 Žáci ve třídě jsou rozděleni na dvakrát čtyři skupiny. Druhé čtyři skupiny budou tvořit dokumentační část prezentace. Každá skupina bude mít na starost jeden díl dokumentační části.

4 Dokumentační část 4 Dokumentace bude doplňovat každý díl Power Pointové prezentace. Dokumentace bude na stránkách formátu A4. Stránky je nejlépe ukládat do kroužkového bloku, bude se pak dobře pracovat vám i těm, kteří si budou dokument prohlížet. 2

5 5 V dokumentační části budou stránky patřící ke stejnému dílu pohromadě. Stránky každého dílu budou zřetelně odděleny od stránek, které patří k jiným dílům. Úvodní stránka každého dílu by měla mít svoji barvu, kterou by se odlišila od ostatních částí. Dokumentace tak bude přehlednější.

6 Úkoly pracovních skupin 6 Pracovní skupina č. 1 Vysvětlení problému Tato skupina vysvětlí problém, který si třída pro svou práci vybrala. Skupina by měla ukázat, proč je problém důležitý a proč by ho určitý orgán měl řešit. 3

7 7 Pracovní skupina č. 2 Prozkoumání různých postupů Tato skupina odpovídá za rozlišení, popis, vysvětlení a zhodnocení postupů, které jsou pro řešení problému používány i navrhovány.

8 8 Pracovní skupina č. 3 Vývoj postupu, který podpoří třída Tato skupina je zodpovědná za tvorbu a obhájení postupu, který většina třídy podporuje.

9 9 Pracovní skupina č. 4 Příprava plánu akcí k prosazení navrženého postupu Tato skupina odpovídá za vytvoření plánu akcí, kterými je možno ovlivnit orgány zodpovědné za řešení problému, aby navrhovaný postup přijaly. 4

10 Pokyny pro pracovní skupiny 10 Pracovní skupina č. 1 V prvním díle obsahuje dokumentační část kopie nejdůležitějších či nejzajímavějších informací, které vaše třída shromáždila při zkoumání a objasňování problému.

11 11 Do 1. části dokumentace můžete zahrnout:  výstřižky z novin a časopisů  písemné záznamy rozhovorů s občany  písemné záznamy rozhlasového a televizního vysílání  sdělení veřejných a soukromých zájmových skupin  výpisy ze zákonů, nařízení, právních předpisů a vyhlášek

12 12 Pracovní skupina č. 2 Do druhého dílu dokumentace umístíte kopie nejdůležitějších informací, které vaše třída shromáždila a použila při zkoumání existujících a navrhovaných řešení problému. 5

13 13 Do 2. části dokumentace můžete zahrnout:  výstřižky z novin a časopisů  písemné záznamy rozhovorů s občany  písemné záznamy rozhlasového a televizního vysílání  sdělení veřejných a soukromých zájmových skupin  výpisy ze zákonů, nařízení, právních předpisů a vyhlášek

14 14 Pracovní skupina č. 3 Třetí část vaší dokumentace obsahuje kopie nejdůležitějších informací, které třída shromáždila a použila při vytváření navrhovaného postupu.

15 15 Do 3. části dokumentace můžete zahrnout:  výstřižky z novin a časopisů  písemné záznamy rozhovorů s občany  písemné záznamy rozhlasového a televizního vysílání  sdělení veřejných a soukromých zájmových skupin  výpisy ze zákonů, nařízení, právních předpisů a vyhlášek

16 16 Pracovní skupina č. 4 Čtvrtý díl dokumentace bude obsahovat kopie nejdůležitějších informací, které třída shromáždila a použila při vytváření plánů akcí.

17 17 Do 4. části dokumentace můžete zahrnout:  výstřižky z novin a časopisů  písemné záznamy rozhovorů s občany  písemné záznamy rozhlasového a televizního vysílání  sdělení veřejných a soukromých zájmových skupin  výpisy ze zákonů, nařízení, právních předpisů a vyhlášek

18 18 Delší dokumenty a záznamy by měly být zastoupeny kopiemi jejich titulních stran a jejich obsahem. 6

19 Kritéria pro Power Point prezentaci a pro dokumentační část projektu 19 Přesvědčivost Poskytuje vaše prezentace dostatečný důkaz o tom, že je vybraný důvod důležitý? Má vámi navrhovaný postup přímou souvislost s problémem? Ukazuje vaše prezentace, jak byste mohli získat podporu veřejnosti pro váš postup?

20 20 Praktická využitelnost Je vámi navrhovaný postup prakticky využitelný? Je váš plán na získání podpory realistický?

21 21 Koordinace Souvisí každá část z jednotlivých částí PP se všemi ostatními částmi prezentace, aniž by se opakovaly informace? Poskytuje dokumentační část důkazní materiál?

22 22 Sebehodnocení Prokazujete ve vaší prezentaci, že jste se zamýšleli nad tím, jakou zkušenost jste získali? Ukazujete také, co vám tato zkušenost přinesla a čemu jste se naučili?

23 Představení vašeho projektu 23 Prezentace projektu má čtyři hlavní cíle: 1.Informovat publikum o důležitosti problému. 1.Vysvětlit a zhodnotit alternativní postupy tak, aby publikum porozumělo přednostem a nedostatkům každého z nich.

24 24 3. Prodiskutovat výběr nejlepšího postupu a zdůvodnit tuto volbu. Přesvědčit posluchače o tom, že navržený postup není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. 4. Ukázat, jak by vaše třída mohla získat pro svůj postup podporu nejen ve vaší obci, ale také na vyšších úrovních výkonné i zákonodárné moci.

25 25 Každý z výše uvedených cílů odpovídá úkolu jedné ze čtyř pracovních skupin. Při představování vašeho projektu budou postupně účinkovat všechny čtyři skupiny ve čtyřech samostatných blocích.

26 Zhodnocení získaných zkušeností 26 Je dobré zamyslet se nad dokončenou prací a nad zkušenostmi, které jste při ní získali. Je to jeden ze způsobů, jak se v budoucnu vyvarovat stejných chyb a zlepšovat se.

27 27 Hodnocení průběhu a výsledků vaší práce Měli byste stručně popsat:  co a jak ses ty a celá třída naučili  co byste příště dělali jinak

28 Závěr 28 Je velmi důležité, abyste pokračovali v rozvíjení dovedností, které vám v budoucnu pomohou ovlivňovat veřejnou politiku. Veřejná politika potřebuje být kontrolována a opravována, neboť nové problémy vyžadují nové řešení.

29 29 Demokracie nikdy nemůže být zajištěna jednou provždy. Je nutné o ni stále pečovat a podílet se na správě veřejných věcí nejen svobodnou volbou zástupců občanů, ale také přímo. Blahopřejeme vám, že víte, jak lze aktivně přispívat k udržení demokracie. Právě jste to prokázali.

30 30 Bibliografie 1. dokumentace. www.amd-svitavy.cz. [Online] 2014. [Citace: 2. 11 2014.] http://www.amd-svitavy.cz/dokumentace. 2. format-a4/format-a4.php. www.format-papier-a0-a1-a2-a3-a4-a5.fr. [Online] 2012- 2013. [Citace: 2. 11 2014.] http://www.format-papier-a0-a1-a2-a3-a4-a5.fr/format- a4/format-a4.php. 3. online-poradna/. www.fitnesstrenerbrno.cz. [Online] 2013-2014. [Citace: 2. 11 2014.] http://www.fitnesstrenerbrno.cz/online-poradna/. 4. top-apps/store-productivity/top-softwares-topmacapps/. mac.lisisoft.com. [Online] [Citace: 2. 11 2014.] http://mac.lisisoft.com/top-apps/store-productivity/top- softwares-topmacapps/. 5. 2010/view.php?cisloclanku=2012090015. www.debrujar.cz. [Online] 2002-2009. [Citace: 2. 11 2014.] http://www.debrujar.cz/2010/view.php?cisloclanku=2012090015. 6. media/704251. www.pixelio.de. [Online] [Citace: 2. 11 2014.] http://www.pixelio.de/media/704251. 7. plus/2011/05/30/jaroslav-kovaricek-rozjimani-o-demokracii-22/. czechfolks.com. [Online] 30. 5 2011. [Citace: 2. 11 2014.] http://czechfolks.com/plus/2011/05/30/jaroslav-kovaricek-rozjimani-o-demokracii- 22/. 8. C.N.Quigley, M.S.Branson, D.E.Smith a kol. Projekt Občan. Projekt Občan Pracovní sešit. Brno : Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii, 2000. 6.


Stáhnout ppt "Dokumentační část projektu 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Aktivita."

Podobné prezentace


Reklamy Google