Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace projektu Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 1 Aktivita č.1: Výchova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace projektu Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 1 Aktivita č.1: Výchova."— Transkript prezentace:

1 Prezentace projektu Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 1 Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství Prezentace č. 18 Autor: PaedDr. Zdenka Lajdová

2 Návaznost na prezentaci č. 17 (Třídění informací) 2 Cílem tohoto kroku je: ze sebraných a roztříděných informací vytvořit  závěrečnou prezentace v Power Pointu  dokumentační části projektu 1 5

3 Poslední organizační změna ve třídě 3 Žáci ve třídě se rozdělí na dvakrát čtyři skupiny. První čtyři skupiny budou tvořit PP prezentaci, každá skupina bude mít na starost jeden díl prezentace (pokyny pro tvorbu PP prezentace - viz tato P 18) Druhé čtyři skupiny budou tvořit dokumentační část (pokyny v následující P 19).

4 Skupina č. 1: Vysvětlení problému 4 Tato skupina bude mít za úkol vysvětlit, jakým způsobem si žáci ve třídě vybrali problém, který se rozhodli řešit. Vysvětlí postup rozhodování ve třídě proč je problém pro žáky důležitý kdo by jej měl řešit dokumenty, se kterými se v počáteční části seznámili 2

5 1. část prezentace by měla obsahovat: 5 1.Stručný popis problému Objasněte daný problém. Shrňte, co jste zjistili. Řiďte se těmito otázkami: a)Jak závažný tento problém je? b)Je tento problém rozšířen v našem státě? 3

6 6 c) Měl by se tímto problémem zabývat nějaký orgán? d)Jaké způsoby řešení existují? e)Které osobnosti, skupiny nebo organizace se vyjadřují k problému? f)Který orgán je zodpovědný za řešení tohoto problému?

7 7 2)Ilustrace problému Zde se mohou objevit tabulky, diagramy, grafy, fotografie, novinové titulky, statistické tabulky a jiné grafické prvky. Každá ilustrace by měla mít popis nebo alespoň titulek. 3)Označení zdrojů informací Vypište zdroje, kterých jste ve třídě využili.

8 Skupina č. 2 Prozkoumání různých postupů 8 Tato skupina zodpovídá za: popis postupů vysvětlení postupů zhodnocení postupů, které pro řešení problémů používají a navrhují jinde 4

9 2.část prezentace by měla obsahovat: 9 1.Stručný popis různých řešení Vyberte několik postupů navrhovaných různými jedinci nebo skupinami. Jednotlivé postupy shrňte tím, že odpovíte na otázky: Jaké jsou přednosti tohoto postupu? Jaké jsou nedostatky tohoto postupu?

10 10 2)Ilustrace problému viz 1. část prezentace 3)Označení zdrojů informací viz 1. část prezentace 6

11 Skupina č. 3 Vývoj postupu, který navrhli žáci 11 Tato skupina je zodpovědná za: Tvorbu a obhájení postupu, který třída zvolila

12 3. část prezentace by měla obsahovat: 12 1)Vysvětlení a obhajoba navrženého postupu Měli byste vysvětlit postup vybraný třídou a důvody, proč jej prosazujete. Popište a)postup, který jste zvolili b)přednosti a nevýhody vašeho postupu c)proč vámi navrhované řešení není v rozporu s ústavou d)kdo a proč by měl být za řešení problému zodpovědný

13 13 2)Ilustrace problému viz 1. část prezentace 3) Označení zdrojů informací viz 1. část prezentace

14 Skupina č. 4 Vývoj postupu, který navrhli žáci 14 Tato skupina zodpovídá za: Vytvoření strategického plánu - plánů akcí, jimiž je možné ovlivnit orgány či lidi zodpovědné za řešení problému, ovlivnit je tak, aby navrhovaný postup přijali 7

15 4. část prezentace by měla obsahovat: 15 1)Popis způsobu, jakým by vaše třída mohla získala podporu navrhovaného postupu mezi významnými osobnostmi a skupinami lidí v okolí Popište stručně hlavní východiska vašeho řešení.

16 16 Měli byste: a)zjistit, kdo jsou ve vašem okolí vlivné osobnosti nebo skupiny b)popsat, jak získáte jejich podporu a)zjistit, jestli jsou ve vašem okolí skupiny, které by mohly s vaším řešením nesouhlasit b)vysvětlit, jak by je bylo možné přesvědčit, aby vás podporovaly 9

17 17 2) Popis způsobu, jak přesvědčíte příslušné orgány, aby podpořily postup navrhovaný vaší třídou Popište stručně hlavní body vašeho plánu. Zaměřte se na: a)popis toho, jakým způsobem příslušné orgány získáte pro váš postup b)popis toho, jak byste se pokusili změnit stanovisko těch orgánů, které by s vaším návrhem nesouhlasili 8

18 18 2)Ilustrace problému viz 1. část prezentace 3) Označení zdrojů informací viz 1. část prezentace

19 19 Bibliografie 1. smaster/?p=course. www.forenext.com. [Online] [Citace: 14. 10 2014.] http://www.forenext.com/smaster/?p=course. 2. presentazioni-efficaci-e-deffetto-con-powerpoint/. www.agendageek.it. [Online] [Citace: 14. 10 2014.] http://www.agendageek.it/presentazioni-efficaci-e-deffetto-con-powerpoint/. 3. subject-guides/business/computer-software.html. library.columbia.edu. [Online] [Citace: 14. 10 2014.] http://library.columbia.edu/subject-guides/business/computer-software.html. 4. articles/best-powerpoint-templates-for-free/. www.skilledup.com. [Online] 15. 5 2014. [Citace: 14. 10 2014.] http://www.skilledup.com/articles/best-powerpoint-templates-for- free/. 5. manualy. www.unipack.cz. [Online] [Citace: 14. 10 2014.] http://www.unipack.cz/manualy. 6. 49/dokumentace-klienta/. www.iscygnus.cz. [Online] [Citace: 14. 10 2014.] http://www.iscygnus.cz/cz/49/dokumentace-klienta/. 7. index.php/ciems-academy/?lang=fr. www.ciems.ma. [Online] [Citace: 14. 10 2014.] http://www.ciems.ma/index.php/ciems-academy/?lang=fr. 8. postup.php. www.tep-veseli.cz. [Online] 2013. [Citace: 14. 10 2014.] http://www.tep- veseli.cz/postup.php. 9. sluzby-. bv.fincentrum.com. [Online] 2010. [Citace: 14. 10 2014.] http://bv.fincentrum.com/sluzby-. 10. C.N.Quigley, M.S.Branson, D.E. Smith a kolo. Projekt Občan. Pracovní sešit. Brno : Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii, 2000. 6.


Stáhnout ppt "Prezentace projektu Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 1 Aktivita č.1: Výchova."

Podobné prezentace


Reklamy Google