Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORADA ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ LIBERECKÉHO KRAJE místo konání:KULK Liberec datum konání:26. 08. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORADA ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ LIBERECKÉHO KRAJE místo konání:KULK Liberec datum konání:26. 08. 2008."— Transkript prezentace:

1 PORADA ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ LIBERECKÉHO KRAJE místo konání:KULK Liberec datum konání:26. 08. 2008

2 Obsah Nejčastější nedostatky z kontrol Stížnosti Projekt Kvalita

3 Nedostatky z kontrol Vedení účetnictví -chybí analytické rozlišení hlavní a doplňkové činnosti -náklady a výnosy z doplňkové činnosti -účelové dotace ONIV - materiál není učební pomůcka, není možné cyklické použití (§ 160 zákona 561/2004 Sb. ŠZ ) Došlé faktury -nesprávně uvedený název odběratele Pokladna -překročení stanoveného denního pokladního limitu

4 Nedostatky z kontrol Cestovní náhrady -na cestovních příkazech chybí potřebné náležitosti Autoprovoz -nedostatečně vyplněná kniha jízd (příjezd, odjezd, účel cesty) Inventarizace -není prokazatelná (chybí termín provedení, podpisy, neodškrtané soupisy umístění majetku) -likvidace majetku není upravena vnitřní směrnicí (vyřazování bez odborného posudku) Veřejné zakázky -směrnice RK č. 3/2006 ve znění novelizace č.4 -od 100 tis. Kč (učebnice, materiál, potraviny)

5 Nedostatky z kontrol FKSP -veškerá plnění fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou -NE nákup na paragon bez potvrzené objednávky, dodacího listu -účel použití vymezen vyhláškou č. 114/2002 Sb. (květiny) MZDY A PERSONALISTIKA -vnitřní platový předpis/kolektivní smlouva není v souladu s zákonem č. 262/2006 Sb. a NV 564/2006 -chybné zatřídění -chybný zápočet praxe (není pro všechny ZCe stejný)

6 Nedostatky z kontrol MZDY A PERSONALISTIKA -pracovní náplně neodpovídají katalogovému zatřídění -odměny – nejsou zdůvodněny -osobní ohodnocení – není zdůvodněno, důvodem není nedostatek finančních prostředků -13. platová třída – nestačí funkční studium, dle metodického pokynu MŠMT č. j.: 30 207/2003-25 absolvování uvedeného studia neznamená automatické zařazení do 13. platové třídy, ale je jedním z předpokladů -řetězení pracovních poměrů – max. 2x, důchodci -sjednání 2 pracovních smluv na stejnou práci u 1 ZLe

7 Stížnosti Nárůst agendy, opakované Nedostatečná komunikace Pracovně právní vztahy (mzdová agenda, vnitřní předpisy) Právní poradenství

8 Projekt Kvalita OPVK Individuální projekt ostatní Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita – podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání Zaměření projektu – hodnocení škol případně školských zařízení zřizovatelem, zavádění nástrojů pro zlepšování kvality vzdělávání

9 Projekt Kvalita Výše podpory 5 -60 mil. Kč RK 9.9.2008 Předložení do 30.10.2008 Předběžný záměr – úvodní hromadné testování, závádění kvality na vybraných školách, závěrečné testování) Spolupráce

10 Děkuji za pozornost kontakt: jirina.princova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "PORADA ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ LIBERECKÉHO KRAJE místo konání:KULK Liberec datum konání:26. 08. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google