Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická vazba Vazebné síly působící mezi atomy Založena na vzniku vazebného elektronového páru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická vazba Vazebné síly působící mezi atomy Založena na vzniku vazebného elektronového páru."— Transkript prezentace:

1 Chemická vazba Vazebné síly působící mezi atomy Založena na vzniku vazebného elektronového páru

2 Chemická vazba Ke vzniku i štěpení chemických vazeb dochází při chemických reakcích

3

4 Typy chemických vazeb a)Kovalentní vazba b)Koordinačně kovalentní vazba

5 a) Kovalentní vazba Druh chemické vazby, při níž jsou jeden, dva nebo tři valenční elektronové páry (jednoduchá, dvojná, trojná) sdíleny dvěma atomy spojenými chemickou vazbou Každý atom se podílí na vytvoření jedné vazby jedním elektronem Podle elektronegativity: nepolární, polární, iontová

6 Elektronegativita Schopnost atomu přitahovat elektrony kovalentní vazby Tabelována Pro hodnocení chemické vazby- rozdíl elektronegativit

7 ∆X < 0,4………….nepolární ∆X= 0,4 – 1,7…….polární ∆X >1,7…………..iontová a) Kovalentní vazba

8 Iontové sloučeniny tvoří krystalickou mřížku

9 Dipólový moment Měřítko polarity chemické vazby pro biatomické molekuly Vektorová veličina μ

10 Dipólový moment V mlk ze dvou atomů s různou X převládá u elektronegativnějšího atomu záporný náboj a u druhého kladný- molekula tvoří dipól μ = 0 …………. nepolární mlk μ = 0………….. polární mlk

11 Dipólový moment Při hodnocení polarity složitějších molekul se dipóly příslušející jednotlivým vazbám vektorově sčítají Oxid uhličitývoda nepolární polární

12 b) Koordinačně kovalentní vazba Oba elektrony zprostředkovávající vazbu poskytuje jeden z vážících se atomů Možné pouze u atomů, které mají volný elektronový pár Donor Akceptor

13 ROZDÍL MEZI KOVALENTNÍ A KOORDINAČNĚ KOVALENTNÍ JE POUZE VE ZPŮSOBU VZNIKU. VLASTNOSTI MAJÍ STEJNÉ

14 Rozdělení vazeb podle násobnosti a)Jednoduchá

15 Rozdělení vazeb podle násobnosti b)Dvojná

16 Rozdělení vazeb podle násobnosti c)Trojná

17

18 Vazba σ a Л

19 Vazba σ Největší hustota vazebného elektronového oblaku se nachází na spojnici jader obou vázaných atomů Při jejím vzniku dochází k překryvu dvou orbitalů NA SPOJNICI JADER

20 Vazba σ

21 Vazba Л Největší hustota vazebného elektronového oblaku je symetricky rozložena mimo spojnici obou jader- nad a pod spojnicí Vzniká bočním překryvem orbitalů p,d nebo p a d

22 Vazba Л

23 Jednoduchá vazba = σ Dvojná vazba = σ + Л Trojná vazba = σ + Л + Л

24 Pevnost chemické vazby Roste s násobností

25 Speciální typy vazeb a)Kovová vazba b)Slabší vazebné interakce

26 a) Kovová vazba valenční elektrony atomů tvořící kov jsou volně sdílené mezi všemi atomy, takže kovové ionty jsou obklopeny a prostoupeny jakýmsi „elektronovým plynem“. Přítomnost takových volných elektronů velmi dobře vysvětluje vysokou tepelnou a elektrickou vodivost, kovový lesk, neprůhlednost a další vlastnosti kovů

27

28 b) Slabší vazebné interakce Za DÚ vypsat co jsou Van der Waalsovy síly a Vodíkové vazby


Stáhnout ppt "Chemická vazba Vazebné síly působící mezi atomy Založena na vzniku vazebného elektronového páru."

Podobné prezentace


Reklamy Google