Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sikafloor® 262 AS Barevný elektrostaticky vodivý systém (Elektrostatické podlahy) Kontrola TDI INZ 2011/2012 Ivana Schönová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sikafloor® 262 AS Barevný elektrostaticky vodivý systém (Elektrostatické podlahy) Kontrola TDI INZ 2011/2012 Ivana Schönová."— Transkript prezentace:

1 Sikafloor® 262 AS Barevný elektrostaticky vodivý systém (Elektrostatické podlahy) Kontrola TDI INZ 2011/2012 Ivana Schönová

2 Popis výrobku  na bázi epoxidových pryskyřic, neobsahuje rozpouštědla  vhodné při vysokých požadavcích na estetiku a optické provedení (barevná)  na betonové plochy nebo na plochy s cementovým potěrem  v prostorách, které jsou normálně až středně těžce mechanicky namáhané (haly, sklady, výstavní prostory,... ) odolnost proti průniku kapalin odolnost proti průniku kapalin těsný a lesklý povrch těsný a lesklý povrch variabilní tloušťka vrstev variabilní tloušťka vrstev

3 Skladba základní nátěr: Sikafloor® 156 základní nátěr: Sikafloor® 156 vyrovnávací vrstva: Sikafloor® 156 + písek vyrovnávací vrstva: Sikafloor® 156 + písek elektrody a vodivé měděné pásky elektrody a vodivé měděné pásky vodivá vrstva: Sikafloor® 220 W Conductive vodivá vrstva: Sikafloor® 220 W Conductive vrchní ochranná vrstva: Sikafloor® 262 AS plněná křemičitým pískem 0,1-0,3 vrchní ochranná vrstva: Sikafloor® 262 AS plněná křemičitým pískem 0,1-0,3 vrchní ochranná vrstva strukturovaná: vrchní ochranná vrstva strukturovaná: Sikafloor® 262 AS + Stellmitel + ředidlo C Sikafloor® 262 AS + Stellmitel + ředidlo C

4 Stavební připravenost Skladovatelnost: Skladovatelnost: v originálním dobře uzavřeném obalu minimálně 12 měsíců, v originálním dobře uzavřeném obalu minimálně 12 měsíců, v suchu a chladu. v suchu a chladu. Teplota zpracování: Teplota zpracování: minimální teplota podkladu : + 10 °C (min. 3°C nad rosným bodem), minimální teplota podkladu : + 10 °C (min. 3°C nad rosným bodem), maximální teplota podkladu : + 30 °C. maximální teplota podkladu : + 30 °C. Maximální relativní vlhkost vzduchu 85%. Maximální relativní vlhkost vzduchu 85%. Montáž podlah by měla být jednou z posledních činností na stavbě: Montáž podlah by měla být jednou z posledních činností na stavbě: Po zhotovení všech malířských, truhlářských a instalačních prací. Po zhotovení všech malířských, truhlářských a instalačních prací. Hotová okna a dveře. Hotová okna a dveře.

5 Stavební připravenost Podklad musí být dostatečně nosný. Podklad musí být dostatečně nosný. Povrch by měl být rovný, jemně drsný, pevný, suchý a bez volných pískových částic. Povrch by měl být rovný, jemně drsný, pevný, suchý a bez volných pískových částic. Příprava povrchu Příprava povrchu Nedostatečně nosné vrstvy a znečištění, jako jsou oleje, tuky, gumový otěr atd. musí být mechanicky odstraněny: Nedostatečně nosné vrstvy a znečištění, jako jsou oleje, tuky, gumový otěr atd. musí být mechanicky odstraněny: Vhodnými postupy jsou mimo jiné otryskání tlakovou vodou a frézování Vhodnými postupy jsou mimo jiné otryskání tlakovou vodou a frézování

6 Aplikace - pokládka Vyrovnání povrchu: Vyrovnání povrchu: Nadměrná nebo příliš tenká tloušťka vrstvy Sikafloor® 262 AS ovlivní vodivost. Nadměrná nebo příliš tenká tloušťka vrstvy Sikafloor® 262 AS ovlivní vodivost. V případě nerovností větších jak 0,5 mm je vyrovnání povrchu např. Sikafloor® 156 nezbytností. V případě nerovností větších jak 0,5 mm je vyrovnání povrchu např. Sikafloor® 156 nezbytností. Základní nátěr nesmí být prosypáván pískem. Základní nátěr nesmí být prosypáván pískem.

7 Aplikace Umístění elektrod: Umístění elektrod: Měděné elektrody jsou fixovány (např. pomocí měděné pásky Sikafloor) k okrajům základové resp.vyrovnané čisté plochy ve vzdálenosti ne větší než 10 m, cca 20- 30 cm svisle nahoru na stěnu. Měděné elektrody jsou fixovány (např. pomocí měděné pásky Sikafloor) k okrajům základové resp.vyrovnané čisté plochy ve vzdálenosti ne větší než 10 m, cca 20- 30 cm svisle nahoru na stěnu. Volné okraje měděné pásky (nebo pramene drátů) jsou taženy po stěně a připojeny na prstenec rozvaděče nebo přímo na vhodné zemnící spojení. Volné okraje měděné pásky (nebo pramene drátů) jsou taženy po stěně a připojeny na prstenec rozvaděče nebo přímo na vhodné zemnící spojení. Instalace prstence rozvaděče nebo připojení měděné pásky na vhodné zemnící spojení by mělo být provedeno profesionálním pracovníkem. Instalace prstence rozvaděče nebo připojení měděné pásky na vhodné zemnící spojení by mělo být provedeno profesionálním pracovníkem.

8 Aplikace Použití vodivého filmu – vodivá vrstva: Použití vodivého filmu – vodivá vrstva: vodivý Sikafloor® 220 Conductive je aplikovatelný válečkem nebo štětcem, vodivý Sikafloor® 220 Conductive je aplikovatelný válečkem nebo štětcem, po konečném vytvrzení je nutno provést test vodivosti. po konečném vytvrzení je nutno provést test vodivosti. Vrchní hladká ochranná vrstva: Vrchní hladká ochranná vrstva: roztáhne se na vodorovnou plochu a rozprostře na požadovanou tloušťku vrstvy od 1,5 mm zubovou stěrkou roztáhne se na vodorovnou plochu a rozprostře na požadovanou tloušťku vrstvy od 1,5 mm zubovou stěrkou poté se intenzivně „odvzdušní“ ježkovým válečkem. poté se intenzivně „odvzdušní“ ježkovým válečkem.

9 Aplikace Vrchní strukturovaná vrstva : Vrchní strukturovaná vrstva : rozprostření pomocí jemné zubové stěrky, poté pomocí strukturovaného válečku ve dvou směrech. rozprostření pomocí jemné zubové stěrky, poté pomocí strukturovaného válečku ve dvou směrech. Dodržování časových intervalů: Dodržování časových intervalů: zpracování zpracování čekací doba před aplikací vrchní ochranné vrstvy na vodivou vrstvu čekací doba před aplikací vrchní ochranné vrstvy na vodivou vrstvu čas vytvrzení čas vytvrzení

10 Kontrola jakosti Rovina a vodorovnost povrchu podlahy. Rovina a vodorovnost povrchu podlahy. Přípustná odchylka 0,5 mm Přípustná odchylka 0,5 mm Kontrola výšky vrstev nivelačními trojnožkam. Kontrola výšky vrstev nivelačními trojnožkam. Hladkost povrchu. Hladkost povrchu. Posunem ruky po podlaze nebo měrnými lístky. Posunem ruky po podlaze nebo měrnými lístky. Přesah větší než 0,2 mm se musí opravit. Přesah větší než 0,2 mm se musí opravit. Vzhled podlahy se posuzuje z výšky 160 cm. Vzhled podlahy se posuzuje z výšky 160 cm. Povrch musí být barevně jednotný Povrch musí být barevně jednotný Povrch podlahy musí vzhledově odpovídat příslušné třídě. Povrch podlahy musí vzhledově odpovídat příslušné třídě. Po provedení vodivé vrstvy test vodivosti Po provedení vodivé vrstvy test vodivosti

11

12 Doplněné dotazy po prezentaci Účel: Účel: Citlivé elektronické součástky mohou být i slabým elektrickým výbojem poškozeny nebo dokonce zcela zničeny. Ztráty elektronického průmyslu na celém světě způsobené neřízenými elektrickými výboji se v roce 1998 odhadovaly až na 45 mld. USD. To je pádný důvod pro stále rostoucí požadavky na podlahy, které minimalizují tvorbu elektrického náboje a umožňují jeho odvádění do uzemnění aktivně řídit tak, aby k elektrickým výbojům nedocházelo. Využití: Využití: Všechny prostory, kde se používají citlivé elektronické součástky, např. haly výroby elektronických komponentů, ve výbušném prostředí, operační sály a jiné nemocniční prostory (místnosti s CT) …viz obr Revize? Revize? Pomocí multifunkčních revizních přístrojů s funkcí „měření izolačního odporu podlah a stěn a izolačního odporu stanoviště“, např. přístroj Profitest S 100. Revize podle které jsou prováděna měření: ČSN 34 1382, ČSN 33 2030 a ČSN EN 61340-4-1: ČSN 34 1382 rozděluje podlahové krytiny dle hodnot jejich el. odporu do skupin viz níže, výsledek revize tomu má odpovídat: Elektricky vodivé s odporem nižším než 5x104 Ohmů Elektrostaticky vodivé s odporem v rozsahu 5x104 - 5x106 Ohmů Antistatické s odporem 5x104 - 5x108 Ohmů Částečně vodivé s odporem v rozmezí 5x104 - 109 Ohmů Laicky postup měření odporu podlahy dle návodu měřícího přístroje Profitest S 100: trojnožka umístěná na vlhkém (hodně vyždímaném) hadru, sonda na hadru, na trojnožce dřevěná podložka a na dřevěné podložce revidující osoba s měřícím přístrojem, který je bezdrátově spojen se sondou.


Stáhnout ppt "Sikafloor® 262 AS Barevný elektrostaticky vodivý systém (Elektrostatické podlahy) Kontrola TDI INZ 2011/2012 Ivana Schönová."

Podobné prezentace


Reklamy Google