Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrotechnika 2 Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrotechnika 2 Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem."— Transkript prezentace:

1 Elektrotechnika 2 Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem

2 Obvody střídavého proudu parametry obvodů střídavého proudu elektrický odpor R indukčnost L kapacita C jednoduchý obvod střídavého proudu – obvod má pouze jeden parametr složený obvod střídavého proudu – v obvodu je více prvků s různými parametry jednotlivé prvky obvodu střídavého proudu mají zpravidla více parametrů - např. reálná cívka má kromě indukčnosti L i odpor R, takže ji musíme považovat za ideální cívku a rezistor zapojené do série

3 Průchodu elektrického proudu ve střídavých obvodech jsou kladeny překážky a) odporem, který ve střídavých obvodech nazýváme činným odporem R. b) indukčností, která v důsledku indukovaného napětí působí proti napětí zdroje U IND. c) kapacitou. V důsledku stálého nabíjení a vybíjení kondenzátoru se na kondenzátoru vytváří napětí, které opět působí proti napětí zdroje. Pozn.: Cívka se v stejnosměrném napětí chová jako odpor a kondenzátor jako nekonečný odpor. Vlastnosti idealizovaných prvků: Ideální rezistorR  0 L = 0C = 0 Ideální kondenzátorR =  L = 0C  0 Ideální indukčnostR = 0 L  0 C = 0 obvod střídavého proudu

4 Fázový posun Indukčnost L v obvodu vyvolá fázové posunutí proudu a ovlivní amplitudu proudu (pro indukované napětí platí Lenzův zákon) – proud se zpožďuje za napětím o π/2, amplituda proudu je ovlivněna indukovaným napětím induktance. Kapacita C obvodového prvku způsobuje předbíhání proudu před napětím o π/2 kapacitance.

5 Ideální rezistor v obvodu střídavého proudu R – rezistance ( činný odpor ) odpor, který se projevuje stejně v obvodech střídavého i stejnosměrného proudu vztah mezi napětím a proudem vyjádřen Ohmovým zákonem napětí a proud jsou ve fázi Fázový rozdíl  = 0 rad fázor napětí a fázor proudu mají stejný směr

6 různé druhy rezistorů značka rezistoru Evropa USA

7 Ideální cívka v obvodu střídavého proudu induktivní reaktance – induktance – jalový odpor - X L způsobena vlastním protisměrným indukovaným napětím působí tlumivě na sinusový proud odběr proudu je při střídavém napětí menší, než při stejně velkém stejnosměrném střídavý ( sinusový ) proud se zpožďuje o 90° za střídavým napětím platí zákon elektromagnetické indukce okamžitá hodnota proudu: platí:

8 proud a napětí na induktivní reaktanci Induktivní reaktance X L cívky v obvodu střídavého proudu je tím větší, čím větší je indukčnost L cívky a čím větší je kmitočet f, resp. úhlový kmitočet ω střídavého proudu závislost X L na kmitočtu

9 značka cívky různé druhy cívek

10 Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu okamžitý náboj na deskách kondenzátoru je přímo úměrný okamžitému napětí okamžitý proud je určen ze vztahu okamžitá hodnota napětí je a platí kapacitní reaktance – kapacitance X C střídavý ( sinusový ) proud předbíhá o čtvrtinu periody ( fázově o π/2 ) před střídavým napětím fázory obou veličin jsou navzájem kolmé

11 značka kondenzátoru kondenzátory svitkové a keramické elektrolytické kondenzátory s vyznačenou polaritou

12 proud a napětí na kapacitní reaktanci Kapacitní reaktance X C kondenzátoru v obvodu střídavého proudu je tím menší, čím vyšší je kmitočet f, resp. úhlový kmitočet ω střídavého proudu a čím větší je kapacita závislost X C na kmitočtu


Stáhnout ppt "Elektrotechnika 2 Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem."

Podobné prezentace


Reklamy Google