Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHARATKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHARATKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU"— Transkript prezentace:

1 CHARATKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU
27. dubna 2013 VY_32_INOVACE_130206_Charakteristika_umeleckeho_textu_DUM CHARATKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. et Mgr. Gabriel Juchelka. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Charakteristika uměleckého textu
Popis textu z hlediska literárně teoretického. Pracujte s Labyrintem literatury od Dušana Karpatského.

3 Základní popis Jedná se o prózu nebo poezii?
Jedná se o lyriku, epiku či drama? Lze určit konkrétněji literární žánr?

4 Odpovězme na otázky: Co je to próza? řeč nevázaná… Co je to poezie?
řeč vázaná, je psána ve verších…

5 Odpovězme na otázky: Co je to epika? Co je to lyrika?
Jaké žánry stojí na pomezí lyriky a epiky? Co je to drama?

6 EPIKA a její základní žánry
Epikou je každé umělecké dílo, které má děj, příběh. Může být prozaické nebo poetické. (Pozor: Divadelní hry se sem neřadí!) Epos, román, novela, povídka, romaneto, pověst, pohádka, mýtus (báje), legenda.

7 Lyrika a její základní žánry
Lyrika je literární druh, který nemá děj. Vyjadřuje pocity, nálady, dojmy, myšlenky, odráží (reflektuje) autorův vnitřní stav. Lyrika má spíše jen určité motivy, které naznačují místo (příroda), atmosféru atp.

8 Lyrika a její základní žánry
Píseň, elegie, žalm, óda, hymnus, epigram, pásmo. Prostřednictvím lyrických básní promlouvá lyrický subjekt (lyrický mluvčí, plní úlohu vypravěče v básni).

9 Na pomezí lyriky a epiky stojí…
Žánry lyrickoepické Balada, romance, poema…

10 Drama a jeho základní žánry
Drama je každá divadelní hra, může být veršovaná nebo prozaická. Divadelní hra se člení na jednání, scény a výstupy. Drama není určeno primárně ke čtení, ale k předvádění na jevišti.

11 Drama a jeho základní žánry
Tragédie, komedie, fraška, činohra, melodram, opera, opereta, muzikál. Absurdní drama.

12 Základy uměleckého textu
Téma Idea Motiv (leitmotiv) Námět Látka

13 Kompozice (tektonika) díla
Sledujeme začátek díla, způsob podávání informací o ději a konec díla. Všímáme si, jak je dílo vyprávěno, jakou roli hrají postavy. Neopomínáme charakterizovat jazykovou stránku díla

14 Kompozice Chronologická (postupná)
Retrospektivní (zpětná; častá u detektivek) Kronikářská (řídí se jen dějem, nejsou hledány vztahy mezi ději; deníky)

15 Konec díla Uzavřený (děj dospěl ke konci a rozuzlení; hrdina zemřel, konala se svatba…) Otevřený (naší fantazii je dán prostor, abychom uvažovali, jak dílo končí; časté pokračování v dalším dílu)

16 Vypravěč a vyprávěcí postup
ich-forma (1. osoba), er-forma (3. osoba) Druhy vypravěče (narátora) autorský (vševědoucí, vidí do nitra hrdinů) personální (jedna z postav vypráví) oko kamery (nevidí do nitra postav)

17 Charakteristika básní
Metrum – ideální rytmické schéma trochej –  daktyl –   jamb  –

18 Rým Rým – zvuková shoda na konci veršů střídavý ABAB obkročný ABBA
sdružený AA BB střídavý ABAB obkročný ABBA postupný ABC ABC tirádový AAA

19 Umělecké prostředky (figury a tropy)
Anafora, epifora, epizeuxis, epanastrofa, apostrofa, epiteton. Metafora, personifikace, přirovnání (příměr), metonymie, synekdocha, oxymorón.

20 Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.
Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.

21 POUŽITÁ LITERATURA KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. 2. přeprac. vyd. Praha: Albatros, ISBN HRABÁK, Josef. Poetika. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1974, 361 s. GEJGUŠOVÁ, Ivana. Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole. Ostrava : PdF OU, ISBN Prezentace byla vytvořena v programu MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "CHARATKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google