Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. et Mgr. Gabriel Juchelka. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. et Mgr. Gabriel Juchelka. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava,"— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. et Mgr. Gabriel Juchelka. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. CHARATKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU 27. dubna 2013VY_32_INOVACE_130206_Charakteristika_umeleckeho_textu_DUM

2 Charakteristika uměleckého textu Popis textu z hlediska literárně teoretického. Pracujte s Labyrintem literatury od Dušana Karpatského.

3 Základní popis  Jedná se o prózu nebo poezii?  Jedná se o lyriku, epiku či drama?  Lze určit konkrétněji literární žánr?

4 Odpovězme na otázky:  Co je to próza?  řeč nevázaná…  Co je to poezie?  řeč vázaná, je psána ve verších…

5 Odpovězme na otázky:  Co je to epika?  Co je to lyrika?  Jaké žánry stojí na pomezí lyriky a epiky?  Co je to drama?

6 EPIKA a její základní žánry  Epikou je každé umělecké dílo, které má děj, příběh. Může být prozaické nebo poetické. (Pozor: Divadelní hry se sem neřadí!)  Epos, román, novela, povídka, romaneto, pověst, pohádka, mýtus (báje), legenda.

7 Lyrika a její základní žánry  Lyrika je literární druh, který nemá děj.  Vyjadřuje pocity, nálady, dojmy, myšlenky, odráží (reflektuje) autorův vnitřní stav. Lyrika má spíše jen určité motivy, které naznačují místo (příroda), atmosféru atp.

8 Lyrika a její základní žánry  Píseň, elegie, žalm, óda, hymnus, epigram, pásmo.  Prostřednictvím lyrických básní promlouvá lyrický subjekt (lyrický mluvčí, plní úlohu vypravěče v básni).

9 Na pomezí lyriky a epiky stojí…  Žánry lyrickoepické  Balada, romance, poema…

10 Drama a jeho základní žánry  Drama je každá divadelní hra, může být veršovaná nebo prozaická. Divadelní hra se člení na jednání, scény a výstupy.  Drama není určeno primárně ke čtení, ale k předvádění na jevišti.

11 Drama a jeho základní žánry  Tragédie, komedie, fraška, činohra, melodram, opera, opereta, muzikál.  Absurdní drama.

12 Základy uměleckého textu  Téma  Idea  Motiv (leitmotiv)  Námět  Látka

13 Kompozice (tektonika) díla  Sledujeme začátek díla, způsob podávání informací o ději a konec díla.  Všímáme si, jak je dílo vyprávěno, jakou roli hrají postavy.  Neopomínáme charakterizovat jazykovou stránku díla

14 Kompozice  Chronologická (postupná)  Retrospektivní (zpětná; častá u detektivek)  Kronikářská (řídí se jen dějem, nejsou hledány vztahy mezi ději; deníky)

15 Konec díla  Uzavřený (děj dospěl ke konci a rozuzlení; hrdina zemřel, konala se svatba…)  Otevřený (naší fantazii je dán prostor, abychom uvažovali, jak dílo končí; časté pokračování v dalším dílu)

16 Vypravěč a vyprávěcí postup  Vyprávěcí postup  ich-forma (1. osoba),  er-forma (3. osoba)  Druhy vypravěče (narátora)  autorský (vševědoucí, vidí do nitra hrdinů)  personální (jedna z postav vypráví)  oko kamery (nevidí do nitra postav)

17 Charakteristika básní  Metrum – ideální rytmické schéma  trochej –   daktyl –    jamb  –

18 Rým  Rým – zvuková shoda na konci veršů  sdruženýAA BB  střídavýABAB  obkročný ABBA  postupný ABC ABC  tirádový AAA

19 Umělecké prostředky (figury a tropy)  Anafora, epifora, epizeuxis, epanastrofa, apostrofa, epiteton.  Metafora, personifikace, přirovnání (příměr), metonymie, synekdocha, oxymorón.

20 Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.

21 POUŽITÁ LITERATURA 1.KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. 2. přeprac. vyd. Praha: Albatros, 1997. ISBN 80-00-00527-1. 2.HRABÁK, Josef. Poetika. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1974, 361 s. 3.GEJGUŠOVÁ, Ivana. Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole. Ostrava : PdF OU, 2009. ISBN 978-80- 7368-729-8. 4.Prezentace byla vytvořena v programu MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. et Mgr. Gabriel Juchelka. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google