Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CITT Praha – Akademie kosmických technologií oblast Galileo, GMES

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CITT Praha – Akademie kosmických technologií oblast Galileo, GMES"— Transkript prezentace:

1 CITT Praha – Akademie kosmických technologií oblast Galileo, GMES
ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací zadatele Male CITT Praha – Akademie kosmických technologií oblast Galileo, GMES Česká kosmická kancelář, o.p.s. Partneři: HKČR, Chemapex, Eltodo, Gisat, ICE, Lesprojekt, Unicontrols, Princip, Telematix, ČVUT – FEL, ITS 42, HKP, PřFUK, ČVUT – FS, SPrinx Mgr. Vladimír Kadlec ,

2 1 Zdůvodnění projektu Propojení organizací, společností a vysokých škol, které se zabývají technologicky vysoce vyspělou oblastí navigačních technologií v oblasti Galileo a GMES Cíle – zvýšení povědomí o Galileu jako nové možnosti za GPS, zvýšení odborných dovedností u pracovníků, kteří se již touto tematikou zabývají a zároveň zaměření se na studenty, kteří by se touto problematikou vzhledem ke svému studijnímu zaměření mohli v budoucnosti zabývat Aktivity jsou na vyšší úrovni pro již zkušené pracovníky, ale jdou i napříč úrovněmi a zaměřují se na mladé studenty, dokonce studenty středních škol, kteří by se v budoucnu mohli problematikou zabývat Náklady na lektory a pracovníky – , náklady na zařízení a vybavení – Kč

3 2 Cílové skupiny Cílové skupiny Zaměstnaci, řídící pracovníci, studenti a doktorandi, zájemci o podnikání v oboru, pracovníci NNO Zapojení (motivace) - motivací je sama vysoce atraktivní a technologicky vyspělá oblast vědy, spolupráce na mezinárodní úrovni (ČKK je zástupcem ESA v ČR) Lokalizace - polovina partnerů se nachází na území JPD 2, realizace projektu probíhá na tomto území a mnoho kurzů je realizováno na Hospodářské komoře

4 3 Typy činností Kurzy a semináře – pilíře projektu
Konzultace, terénní cvičení Stáže a konference E-learning Tvorba výukových a vysoce odborných materiálů

5 4 Vnitřní postupy řízení
Realizační (projektový) tým se schází minimálně jednou týdně, v případě potřeby častěji Web je na třech úrovních – uživatelské, partnerské a projektového týmu Komunikace s partnery

6 5 Zajištění publicity – uživatelská, partnerská a projektová úroveň Proběhly již 2 velké konference NavAge a Galileo Z kurzů a seminářů jsou dostupné materiály, které budou postupně zveřejňovány prostředníctvím e-learningu Tisk některých propagačních materiálů v sekci vzdělávání Vyvěšení materiálu na veletrzích a propagace na akcích ESA, které ČKK navštíví v zahraničí Tisková konference plánovaná na konec října Akademie v poločasu

7 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace
Přidaná hodnota financování projetu Vyškolení cca 3000 lidí v této vysoce inovativní oblasti, tvorba vysoce odborných publikací Inovativnost Zapojením systému Galileo do provozu vznikne přímo a v návaznosti velký počet pracovních míst, potřeba přípravy lidských zdrojů na tuto high tech oblast Multiplikační efekty propojení podnikatelských subjektů a škol, které by se za normálních okolností nesetkaly, globálně se Galileo bude podílet na systému včasného varování při katastrofách typu tsunami, monitoringu zemědělské produkce, atd.

8 7 Udržitelnost činností Synergie a návaznost projektů
Projekt vzhledem k plánované implementaci systému Galileo bude pokračovat v různých oborech lidské činnosti, podle plánů ESA bude zapojen ve značné míře podnikatelský sektor Zájem o další projekty RLZ - ano Zájem o jiné než strukturální fondy – ano v budoucím zapojení soukromého sektoru podle plánů ESA bude nutno podpořit oblast podnikatelských záměrů i mimo RLZ Zájem o zapojení v rámci 6. a 7. rámce a do projektů ESA na základě European Space Policy (COM 208)

9 8 Výstupy a Výsledky Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav
PODPOŘENÉ OSOBY 2700 1022 (konec června) ORGANIZACE 15 PRODUKTY 9 4

10 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství
projekt je progresivní z hlediska podpory informační společnosti Nová partnerství nad rámec projektu se projevují spoluprací mimo oblast projektu při řešení vědeckých úkolů, dále např. společné vystupování na stáncích veletrhů

11 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013
Pokračovat v dobré podpoře administrátora NVF vůči žadatelům Využití zkušeností NVF pro administraci dalších programových opatření Vytvoření projektů, které budou systémově podporovat propojovaní soukromého sektoru se vzdělávacími institucemi, kde budou pravidla nastavena tak, aby měly obě strany zájem se zapojit

12 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013
Rádi bychom zachovali současnou vstřícnost k žadatelům a celkovou ochotu ze strany NVF, jak tomu bylo doposud (trochu šplháme, ale je to tak ) Možnost zapojení NVF do více programových opatření Vytvoření projektů, které budou systémově podporovat propojovaní soukromého sektoru se vzdělávacími institucemi, kde budou pravidla nastavena tak, aby měly obě strany zájem se zapojit


Stáhnout ppt "CITT Praha – Akademie kosmických technologií oblast Galileo, GMES"

Podobné prezentace


Reklamy Google