Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0016 – Školící a informační centrum pro technologické inovace v pilařském a návazném zpracování dřeva ČZU v Praze Partner: ČDZ Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.2.01.1/0016 – Školící a informační centrum pro technologické inovace v pilařském a návazném zpracování dřeva ČZU v Praze Partner: ČDZ Praha,"— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.2.01.1/0016 – Školící a informační centrum pro technologické inovace v pilařském a návazném zpracování dřeva ČZU v Praze Partner: ČDZ Praha, a.s. Přemysl Šedivka Tel.: 224 383 747 sedivka@fle.czu.cz Dočasně: http://wwwold.fle.czu.cz/drevarskecentrum http://www.fle.czu.cz/drevarskecentrum ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací

2 2 1 Zdůvodnění projektu Zdůvodnění intervence veřejných prostředků: - Nositelé inovací jsou silné zahraniční společnosti, které vytlačují tradiční domácí producenty. není ekonomický i společenský a nacházejí se stále v oblasti transformace a forma inovací je jeden z klíčových prostředků pro udržitelný rozvoj a budoucího vývoje tohoto odvětví. - Dřevařský průmysl ČR je dle ukazatelů Benchmarkingu v současné době nevyužívá celý potenciál ke svému rozvoji což je pro ekonomiku ČR neefektivní – problémy s nízkou přidanou hodnotou výrobků, nízká rentabilita výroby…

3 3 VVÚD v Praze (notifikovaná osoba pro certifikace) Dřevařské školící a informační centrum ČZU v Praze (lidský potenciál, univerzitní dílny a laboratoře) - Požadavky trhu - Státní podpora - Veřejné mínění - Množství suroviny Oborové svazy ALIANČNÍ ZDRUŽENÍ KLASTR - Nové technologie - Inovativní produkty - Snižování nákladů - Společný marketing Firmy MSP - Prosazování společných zájmů - Popularizace odvětví - Zvyšování kval. lidských zdrojů - Udržitelný rozvoj. Veřejnost Státní zpráva (legislativa) Ilustrační schema vize projektu 1. fáze 2. fáze 3. fáze 4. fáze

4 4 Typy činností realizované projektem Časová osa realizace projektu: Sběr informací Navazování kontaktů (oborové svazy, firmy, výzkumné ústavy) Analýza požadavků firem (diskuse) Individuální konzultace s firmami (jejich hodnocení,možnosti investic, výhody a nevýody se sdružovat) Tvorby systému hodnocení firem na základě Benchmarkingu pro možnosti inovací 200520062007

5 5 LOG FRAME

6 6 2 Cílové skupiny Cílové skupiny: - Řídící pracovníci, majitelé firem: Zavedení systému hodnocení pro možnosti technologických inovací, získání informací o současných technologiích a možnosti jejich financování, informace o trendech celkového vývoje odvětví v zahraničí, informací o činnostech oborových svazů, ochota se sdružovat. - Doktorandi: Podpora činností při zpracovávání disertačních prací, pracovat v projektech, získávání zkušeností v týmové práci, v jednání a v navazování kontaktů. - Studenti: Získání znalostí pro tvorbu a uplatnění inovativních produktů do praxe, získávání nových informací (ze seminářů, z informačních materiálů), možnosti konzultací.

7 7 Naše současné největší problémy - Malé zkušenosti v procesu podávání patentů, ochranu duševního vlastnictví, průmyslových vzorů. - Riziko plynoucí s nezískáním důvěryhodnosti při navazováním kontaktů s malými firmami. - Konzervativnost majitelů firem k inovacím.

8 8 4 Vnitřní postupy řízení Vnitřní postupy řízení činností: Složení realizačního týmu: Příjemce: 3 zaměstnanci ČZU, 2 doktorandi 1 asistentka Partner: 2 zaměstnanci z provozu Nákup služeb: Služby programátora Školení pro vlastní pracovníky týmu Mandát: - Školící centrum je vedeno pod ČZU v Praze, avšak organizačně a finančně je samostatné. - Koordinace komunikace univerzity s firmami a s dalšími institucemi.

9 9 5 Zajištění publicity Zajištění publicity projektu: Články v oborových časopisech: Stolařský magazín Články na oborovém web-portálu: www.woodnet.czwww.woodnet.cz Výstavy a konference: VIVA NATURA, ECHAE Informační letáky, postery: Funkce webu: - Získání důvěryhodnosti projektu při navazování kontaktů. - Rychlé poskytování informací o probíhajících akcích a jejich obsahu. - Poskytování informací jako takových. http://www.fle.czu.cz/drevarskecentrum

10 10 6 Přidaná hodnota, Inovativnost, Multiplikace Přidaná hodnota financování projetu z ESF: - Model případové studie hodnocení současné rentability a efektivity výroby podniku u partnera ČDZ Praha a investiční propočty do nové technologie. - Metodika zavádění a přenositelnosti výrobků z prostředí univerzity do výroby. - Metodika pro porovnávání úrovně podniku na bázi Benchmarkingu. Inovace projektu: - Monitoring firem, které by se chtěli sdružovat a tím snadněji získávat finance na nové investice. Systémové změny: - Komunikace univerzity s firmami, změna výuky obsahu oboru DI v záv. na požadavcích firem. - Provázanost a spolupráce ČZU v Praze, Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského v Praze, oborových svazů a firem. - Motivace studentů a doktorandů tvořit a uplatňovat inovativní produkty do praxe.

11 11 7 Udržitelnost činností Synergie a návaznost projektů Udržitelnost činností projektu: - Pokračování činností především ve spolupráci s VVÚD formou projektů – VVÚD již dlouhodobě s firmami spolupracuje. Synergie a návaznost projektu: - Návaznost na další současně probíhající projekty na KZD, zájem o rozšíření aktivit především na území Středočeského kraje, předpoklad financování ze zdrojů strukturálních fondů nebo Ministerstva zemědělství.

12 12 8 Výstupy a Výsledky Výstupy: Podpořené osoby, organizace Výsledky: Hlavní inovované produkty – reálné projektové modelové investiční varianty do technologií, modelové postupy při zavádění inovativních výrobků do výroby – plná dostupnost metodik na webovém portálu, některé formou publikací k zakoupení (pro firmy i studenty). Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 025070 ORGANIZACE01024 PRODUKTY0104

13 13 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Nové partnerství: S Asociací českých nábytkářů. Lobbing: Prosazení spojení ČZU v Praze s VVÚD v Praze

14 14 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Větší komunikace a informovanost při zpracovávání a podávání žádosti o projekt.


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.2.01.1/0016 – Školící a informační centrum pro technologické inovace v pilařském a návazném zpracování dřeva ČZU v Praze Partner: ČDZ Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google