Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_EKO_06 MARKETINGOVÝ VÝZKUM I. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_EKO_06 MARKETINGOVÝ VÝZKUM I. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova:"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_EKO_06 MARKETINGOVÝ VÝZKUM I

2 Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: proces marketingového výzkumu, cíl výzkumu Anotace: Výklad formou prezentace dává přehled o marketingovém výzkumu a jeho významu. Vysvětluje proces marketingového výzkumu a jeho fáze. Způsob využití: Žáci zhlédnou prezentaci s odborným výkladem. Následně učitel prověří, zda žáci porozuměli danému tématu - zpětná vazba. EKO VY_32_INOVACE_EKO_06

3 Marketingový výzkum  výzkum – důležitá činnost marketingu  pokud není k dispozici dostatek informací pro řízení a rozhodování – nutný výzkum  výzkum - systematický a cílevědomý proces  marketingový výzkum – je nákladný, vychází ze sociologických výzkumů EKO VY_32_INOVACE_EKO_06

4 Marketingový výzkum  marketingový výzkum:  zdroj informací pro marketingové řízení  dodává informace o trhu, o chování zákazníků a o možném podnikatelském riziku EKO VY_32_INOVACE_EKO_06

5 Marketingový výzkum  marketingový výzkum se uplatňuje na:  výzkum trhu  výrobkový výzkum  výzkum propagace  výzkum marketingových cest  výzkum cen EKO VY_32_INOVACE_EKO_06

6 Marketingový výzkum  pro marketingový výzkum je nutné zajistit:  jeho úplnost – vhodní respondenti  aktuálnost – časové období  aplikovatelnost pro praxi  cílenost  objektivitu  systematičnost EKO VY_32_INOVACE_EKO_06

7 Marketingový výzkum  proces marketingového výzkumu:  příprava výzkumu a)definování problému b)plán výzkumu c)stanovení metod sběru informací d)vypracování projektu výzkumu e)analýza  realizace - vlastní výzkum zpracování a analýza informací prezentace výsledků výzkumu EKO VY_32_INOVACE_EKO_06

8 Marketingový výzkum a)definování problému  proč se má výzkum dělat  v čem spočívá problém  cíle, kterých má být dosaženo  programové otázky – co přesně má výzkum zjistit  poznání problému může být výsledkem monitorovacího výzkumu  problém může vzniknout i uvnitř podniku EKO VY_32_INOVACE_EKO_06

9 Marketingový výzkum  3 typy cílů výzkumu  předběžný (explorační) – ověření správnosti zadání, návrh hypotézy  popisný (deskriptivní) – přesný popis situace, potvrzení nebo odmítnutí hypotézy  příčinný (kauzální) – co je příčinou a jaký následek EKO VY_32_INOVACE_EKO_06

10 Marketingový výzkum b)plán výzkumu  stanovení metody výzkumu  problém – vybrat správný vzorek dotazovaných a jeho velikost c)metody sběru informací  finančně náročné  pozorování (průmyslová kamera), průzkum (dotazník), experiment (laboratorní testy) EKO VY_32_INOVACE_EKO_06

11 Marketingový výzkum  členění informací: A.primární – získány z výzkumu, slouží výzkumu, nebyly dříve publikovány sekundární – shromažďovány a publikovány někým jiným B.interní – z vlastního podniku externí – zdroje z venku C.kvantitativní – vyjadřují množství, velikost, úroveň zkoumaných jevů kvalitativní EKO VY_32_INOVACE_EKO_06

12 Marketingový výzkum d)projekt výzkumu  představuje plán realizace  standardní obsah  zpracovat sami nebo marketingová agentura e)analýza údajů  zpracování údajů, analýza  využití PC programů  eliminace nepřesných, nepodstatných informací EKO VY_32_INOVACE_EKO_06

13 Zdroje Moudrý, M. Základy marketingu. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7402-002-5. Boučková, J. a kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. ISBN 80-7079-527-1. Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. ISBN 978-80-247-4209-0. Kliparty jsou volně přístupné v programu Word. EKO VY_32_INOVACE_EKO_06


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_EKO_06 MARKETINGOVÝ VÝZKUM I. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova:"

Podobné prezentace


Reklamy Google